1

Skriv inn *33 på telefonen.

Hvis du konfigurerer på denne måten, hører du en tone som forteller deg at systemet gjenkjenner tilgangskoden.

2

Skriv inn telefonnummeret til personen du vil rulle inn samtalen til.

Når du er tilkoblet, er du i en treveis samtale.