1

הזן *33 בטלפון שלך.

אם תגדיר כך, תשמע צליל המודיע לך שהמערכת מזהה את קוד הגישה.

2

הזן את מספר הטלפון של האדם שאליו ברצונך להתפרץ.

כשאתה מחובר, אתה בשלישייה.