אם זה מופעל, אתה יכול להשתמש בקוד גישה לתכונה (FAC) טלפון שולחני שלך כדי לענות שיחת טלפון של מישהו אחר או להתערב בשיחה שהוא כבר ענה. תכונה זו חייבת להיות מופעלת על ידי מנהל המערכת שלך. כדי להפעיל עבור משתמש, ראה אפשר למשתמשים להיכנס לשיחות טלפון של אנשים אחרים .
1

הזן *33 בטלפון שלך.

אם להגדיר כך, תשמע צליל המודיע לך שהמערכת מזהה את קוד גישה.

2

הזן את מספר טלפון של האדם שאליו אתה רוצה להתפרץ.

כאשר אתה מחובר, אתה בשיחה תלת כיוונית.