1

Unesite *33 na telefonu.

Ako je podešeno na ovaj način, čućete ton koji vas obaveštava da sistem prepoznaje pristupni kôd.

2

Unesite broj telefona osobe na čiji poziv želite da uletite.

Kada ste povezani, vi ste u trostrukom pozivu.