Ako je omogućena, možete da koristite pristupni kôd funkcije (FAC) na sastanku stoni telefon odgovorite na poziv na koji telefonski razgovor ili upadate u poziv na koji su se već javili. Ovu funkciju mora da omogući administrator. Da biste omogućili korisnika, pogledajte članak Dozvoli korisnicima da upadaju u telefonske pozive drugih osoba.
1

Unesite *33 na telefonu.

Ako podesite na ovaj način, čućete ton koji vas poziva da sistem prepoznaje pristupni kôd.

2

Unesite broj telefona osobe na koju želite da upadate.

Kada ste povezani, imate trosmerni poziv.