Indien ingeschakeld, kunt u de functietoegangscode (FAC) op uw bureautelefoon van iemand anders te beantwoorden of om in te vallen bij een gesprek dat deze persoon al heeft beantwoord. Deze functie moet zijn ingeschakeld door uw beheerder. Als u wilt inschakelen voor een gebruiker, raadpleegt u Gebruikers toestaan in te loggen op de telefoongesprekken van anderen .

1

Voer *33 in op uw telefoon.

Met de juiste instelling hoort u een toon om aan te geven dat het systeem de toegangscode herkent.

2

Voer het telefoonnummer in van de persoon bij wie u wilt inbreken.

Wanneer u verbonden bent, bent u in een drierichtingsgesprek.