1

Wpisz *33 w telefonie.

Jeśli skonfigurujesz w ten sposób, usłyszysz ton informujący, że system rozpoznaje kod dostępu.

2

Wprowadź numer telefonu osoby, do której połączenia chcesz zadzwonić.

Po nawiązaniu połączenia następuje połączenie trójstronne.