Jeśli ta opcja jest włączona, możesz użyć kodu dostępu do funkcji (FAC) na telefonie biurkowym, aby odebrać połączenie telefoniczne innej osoby lub wtrącić się do połączenia, które już odebrano. Ta funkcja musi być włączona przez administratora. Aby włączyć dla użytkownika, zobacz Zezwalaj użytkownikom na wtrącanie się do połączeń telefonicznych innych osób .
1

Wprowadź *33 w telefonie.

W przypadku tej konfiguracji usłyszysz sygnał dźwiękowy informujący o rozpoznaniu kodu dostępu przez system.

2

Wprowadź numer telefonu osoby, do której chcesz się wtrącić.

Po nawiązaniu połączenia trwa połączenie trójstronne.