1

Wpisz * 33 w telefonie.

Jeśli skonfigurujesz w ten sposób, usłyszysz dźwięk informujący, że system rozpoznaje kod dostępu.

2

Wprowadź numer telefonu osoby, z którą chcesz się połączyć.

Po nawiązaniu połączenia prowadzisz rozmowę trójstronną.