Пренасочване на повикванията

Можете да прехвърляте всички входящи повиквания в зависимост от набор от критерии, които дефинирате.

1

От изгледа на клиента в https://admin.webex.com отидете на Услуги и изберете Повиквания > Функции.

2

Щракнете върху Опашка на повикванията и изберете от списъка опашката на повикванията, която искате да редактирате.

3

В страничния панел щракнете върху Пренасочване на повикванията.

4

Включете функцията за пренасочване на повикванията.

5

Изберете една от следните опции:

 • Повикванията винаги да се прехвърлят– повикванията винаги се препращат към определен номер.

 • Избирателно пренасочване на повикванията – пренасочване на повикванията към определен номер в зависимост от критериите.


 

Ако изберете Избирателно пренасочване на повикванията, ще трябва да имате поне едно правило, за да бъде активно пренасочването.

6

Задайте номера, към който искате да се прехвърлят повикванията.Ако сте избрали Повикванията винаги да се прехвърлят, щракнете върху Запиши.


 

Когато избирате Винаги да се прехвърлят или Избирателно пренасочване, поставете отметка в квадратчето Изпращане до гласова поща, за да прехвърляте всички повиквания към вътрешна гласова поща.Квадратчето за отметка Изпращане до гласова поща е забранено при въвеждане на външен номер.

7

Ако изберете Избирателно пренасочване на повикванията, създайте правило, като щракнете върху Добавяне кога да се прехвърля или Добавяне кога да не се прехвърля .

8

Създаване на Име на правило.

9

За Кога да се прехвърля или Кога да не се прехвърля изберете График за работни днии График за почивни дни от падащото меню.

10

За Препращане до изберете поне една опция от Телефонен номер по подразбиране или добавете друг телефонен номер.

11

За Повиквания от изберете Произволен номер или Избрани номера с поне една опция от следното:

 • Всички номера– Пренасочва всички повиквания в указаното правило.

 • Всички частни номера– Пренасочва повиквания от частни номера

 • Всички недостъпни номера– Пренасочва повиквания от недостъпни номера.

 • Добавяне на конкретни номера– Пренасочва повикванията от 12 номера, които дефинирате.

12

За Повиквания към изберете номер или алтернативен номер от падащото меню, така че повикванията да се пренасочват, когато се получи повикване до определения номер във вашата организация.

13

Щракнете върху Запиши.

Какво да направите след това

След създаването на правило можете да го активирате и деактивирате с превключвателя до правилото в таблицата.Можете също да променяте или триете правила по всяко време, като щракнете върху Редактиране или .

Редактиране на модела на маршрутизиране

Можете да промените модела на маршрутизиране на повикванията за съществуващата опашка на повикванията.

1

От изгледа на клиента в https://admin.webex.com отидете на Услуги и изберете Повиквания > Функции.

2

Щракнете върху Опашка на повикванията и изберете от списъка опашката на повикванията, която искате да редактирате.

3

В страничния панел, до Маршрутизиране на повикванията, щракнете върху зададения модел.

Редактиране на настройките за препълване

Настройките за препълване определят как да се обработват повикванията, след като опашката на повикванията се напълни.

1

От изгледа на клиента в https://admin.webex.com отидете на Услуги и изберете Повиквания > Функции.

2

Щракнете върху Опашка на повикванията и изберете от списъка опашката на повикванията, която искате да редактирате.

3

В страничния панел, до Настройки за препълване, щракнете върху Управление.

4

Поставете или премахнете отметката от квадратчетата до следните настройки, за да активирате или деактивирате:

 • Пускане на тон на звънене на повикващите, когато повикването им се зададе на свободен агент
 • Нулиране на статистиката за повикващите при влизане в опашката
5

Изберете какво да правите с нови повиквания, когато опашката е пълна:

 • Отговаряне със сигнал за заето – Повикващият чува бърз сигнал за заето.

 • Пускане на звънене, докато повикващият не затвори – Повикващият чува звънене, докато не прекъсне връзката.

 • Прехвърляне към телефонен номер– Въведете номера, където искате да се прехвърлят повикванията.

6

Поставете или премахнете отметката от квадратчетата до следните настройки, за да активирате или деактивирате:

 • Активиране на препълване след изчакване на повиквания от x секунди– С тази опция можете да въведете време за изчакване (в секунди) за повикващите.След като това време за изчакване бъде достигнато от обаждащия се, се изпълнява действието за препълване.

 • Пускане на известие преди обработка на препълването – Ако тази опция е деактивирана, повикващите ще чуват музиката за задържане, докато потребител не отговори на повикването.

7

Щракнете върху Запиши.

Редактиране на настройките за неприети повиквания

Неприети повиквания са тези, които са били изпратени до наличен агент, но агентът не отговаря.След това тези повиквания се поставят обратно в опашката в горната част на всички чакащи повиквания.Можете да редактирате начина на обработване на неприетите повиквания.

1

От изгледа на клиента в https://admin.webex.com отидете на Услуги и изберете Повиквания > Функции.

2

Щракнете върху Опашка на повикванията и изберете от списъка опашката на повикванията, която искате да редактирате.

3

В страничния панел, до Неприети повиквания, щракнете върху Управление.

4

Изберете превключвателя до някоя от следните опции, за да активирате или деактивирате настройката:

 • Неприемане на повиквания след зададен брой позвънявания – Ако е избрана тази опция, въведете броя позвънявания.

 • Неприемане на повикването, ако агентът стане неналичен

 • Известяване на агент, ако повикването е задържано за зададено време – Ако е избрана тази опция, въведете времето за изчакване в секунди.

 • Неприемане, ако повикването е задържано за зададено време – Ако е избрана тази опция, въведете времето за изчакване в секунди.

5

Активирайте или деактивирайте Отличителен тон на звънене за неприетите повиквания.

Ако е разрешено, изберете модела на звънене от падащото меню.
6

Щракнете върху Запиши.

Редактиране на настройките за обратно повикване

Позволява на повикващите да получат обратно повикване на предоставения телефонен номер, когато първоначалната им позиция в опашката достигне.Телефонният номер се удостоверява спрямо правилата за изходящи обаждания на дадено местоположение.

Преди да започнете

Можете да използвате функцията за обратно повикване само ако Съобщение за приблизителното време на изчакване за повикванията в опашката е активирано.

1

От изгледа на клиента в https://admin.webex.com отидете на Услуги и щракнете върху Повиквания > Функции.

2

Щракнете върху опашка на повикванията и изберете от списъка опашката на повикванията, която искате да редактирате.

3

В страничния панел, до Обратно повикване, щракнете върху Управление.

4

Включете опцията Обратно повикване.

5

Въведете Минимално очаквано време за опцията за обратно повикване в минути.Това определя очакваното време на изчакване, когато повикващият получава опцията за обратно повикване.

6

Поставете отметка в квадратчето Разрешаване на подкана за международно обратно повикване.Това позволява на международните потребители, които искат обратно повикване, да въведат кода на страната си.Номерата за обратно повикване се валидират в съответствие с правилата за изходящи повиквания на местоположението.

7

Щракнете върху Запиши.