Redirecționați apelurile

Puteți redirecționa toate apelurile de intrare, în funcție de un set de criterii definite de dvs.

1

Din fereastra de vizualizare a clientului disponibilă în https://admin.webex.com, accesați Servicii și selectați Apelare > Funcții.

2

Faceți clic pe Coadă de apeluri, iar apoi selectați din listă coada de apeluri pe care doriți să o editați.

3

În panoul lateral, faceți clic pe Redirecționare apeluri.

4

Activați funcția Redirecționare apeluri.

5

Alegeți una dintre următoarele opțiuni:

 • Redirecționați întotdeauna apelurile—Redirecționați întotdeauna apelurile către un număr desemnat.

 • Redirecționați selectiv apelurile—Redirecționați apelurile către un număr desemnat, în funcție de anumite criterii.


 

Dacă alegeți opțiunea Redirecționați selectiv apelurile, trebuie să aplicați cel puțin o regulă de redirecționare, pentru ca redirecționarea apelurilor să fie activă.

6

Alocați numărul la care doriți să redirecționați apelurile.Dacă ați ales opțiunea Redirecționați întotdeauna apelurile, faceți clic pe Salvați.


 

Atunci când alegeți una din opțiunile Redirecționați întotdeauna sau Redirecționați selectiv, bifați caseta de selectare Trimiteți către mesageria vocală pentru a redirecționa toate apelurile către o căsuță de mesagerie vocală internă.Caseta de selectare Trimiteți către mesageria vocală este dezactivată atunci când este introdus un număr extern.

7

Dacă alegeți Redirecționați selectiv apelurile, creați o regulă făcând clic pe Stabiliți când să redirecționați apelurile sau pe Stabiliți când să nu redirecționați apelurile.

8

Creați un Nume de regulă.

9

Pentru setarea Când să redirecționați sau Când să nu redirecționați, selectați un Program de lucru și un Program de vacanță din meniul derulant.

10

Pentru setarea Redirecționați către trebuie să selectați cel puțin o opțiune pentru Numărul de telefon implicit sau să adăugați un Alt număr de telefon.

11

Pentru setarea Apeluri de la, selectați Orice număr sau Numere selectate, cu cel puțin o opțiune din următoarele:

 • Orice număr—Redirecționează toate apelurile din regula specificată.

 • Orice numere private—Redirecționează apelurile de la numere private.

 • Orice numere indisponibile—Redirecționează apelurile de la numere indisponibile.

 • Adăugați numere specifice—Redirecționează apelurile de la până la 12 numere pe care le definiți.

12

Pentru setarea Apeluri către selectați un număr sau un număr alternativ din meniul derulant, astfel încât apelurile să fie redirecționate atunci când se primește un apel către acest număr din organizația dvs., pe care va trebui să-l definiți.

13

Faceți clic pe Salvați.

Ce este de făcut în continuare

După crearea unei reguli, puteți activa sau dezactiva o regulă utilizând butonul de comutare de lângă regula din tabel.De asemenea, puteți modifica sau șterge o regulă în orice moment, făcând clic pe Editați sau pe .

Editați modelul de rutare

Puteți modifica modelul de rutare a apelurilor din coada de apeluri existentă.

1

Din fereastra de vizualizare a clientului disponibilă în https://admin.webex.com, accesați Servicii și selectați Apelare > Funcții.

2

Faceți clic pe Coadă de apeluri, iar apoi selectați din listă coada de apeluri pe care doriți să o editați.

3

În panoul lateral, lângă Rutare apeluri, faceți clic pe șablonul alocat de rutare a apelurilor.

Editați setările pentru depășirea numărului maxim de apeluri

Setările pentru depășirea numărului maxim de apeluri determină modul în care sunt gestionate apelurile excedentare atunci când coada de apeluri devine plină.

1

Din fereastra de vizualizare a clientului disponibilă în https://admin.webex.com, accesați Servicii și selectați Apelare > Funcții.

2

Faceți clic pe Coadă de apeluri, iar apoi selectați din listă coada de apeluri pe care doriți să o editați.

3

În panoul lateral, lângă Setări depășire, faceți clic pe Gestionați.

4

Bifați sau debifați casetele selectare de lângă următoarele setări pentru a le activa sau dezactiva:

 • Redați tonul de apelare către apelanți atunci când apelul acestora este trimis către un agent disponibil
 • Resetați statisticile apelanților după intrarea în coadă
5

Alegeți cum doriți să gestionați apelurile noi atunci când coada este plină:

 • Redați tonul de ocupat—Apelantul aude un ton rapid de ocupat.

 • Redați sunetul de apel până când apelantul închide—Apelantul aude tonul de apel până când este deconectat.

 • Transferați la numărul de telefon—Introduceți numărul la care doriți să transferați apelurile excedentare.

6

Bifați sau debifați casetele selectare de lângă următoarele setări pentru a le activa sau dezactiva:

 • Permiteți depășirea după ce apelurile așteaptă x secunde—Cu ajutorul acestei opțiuni, puteți introduce un timp de așteptare (în secunde) pentru apelanți.Dacă apelantul depășește acest timp de așteptare, este declanșat modul de acțiune în caz de depășire a numărului maxim de apeluri.

 • Redați anunțul înainte de procesarea depășirii—dacă această opțiune este dezactivată, apelanții vor auzi muzica pentru apelurile în așteptare până când un utilizator răspunde la apel.

7

Faceți clic pe Salvați.

Editați setările pentru apelurile nepreluate

Apelurile nepreluate sunt cele care au fost trimise unui agent disponibil, dar acesta nu răspunde.Aceste apeluri sunt apoi plasate înapoi în coadă, înaintea tuturor apelurilor din coadă.Puteți edita modul în care sunt gestionate apelurile nepreluate.

1

Din fereastra de vizualizare a clientului disponibilă în https://admin.webex.com, accesați Servicii și selectați Apelare > Funcții.

2

Faceți clic pe Coadă de apeluri, iar apoi selectați din listă coada de apeluri pe care doriți să o editați.

3

În panoul lateral, lângă Apeluri nepreluate, faceți clic pe Gestionați.

4

Selectați comutatorul de lângă oricare dintre următoarele opțiuni pentru a activa sau dezactiva setarea:

 • Tratați apelurile ca nepreluate după depășirea unui anumit număr de sunete de apel—dacă este selectată această opțiune, trebuie să introduceți numărul de sunete de apel.

 • Tratați apelul ca nepreluat dacă agentul devine indisponibil

 • Alertați agentul dacă apelul se află în așteptare de un anumit timp de așteptare prestabilit—dacă este selectată această opțiune, introduceți timpul de așteptare în secunde.

 • Tratați apelul ca nepreluat dacă apelul se află în așteptare pentru un anumit timp prestabilit—Dacă este selectată această opțiune, introduceți timpul de așteptare în secunde.

5

Activați sau dezactivați opțiunea Sunet de apel distinct pentru apelurile nepreluate.

Dacă este activată această opțiune, selectați șablonul de sonerie din meniul derulant.
6

Faceți clic pe Salvați.

Editați setările pentru apelare inversă

Permite apelanților să primească un apel invers la numărul de telefon furnizat atunci când poziția lor inițială în coadă atinge un anumit nivel.Numărul de telefon este verificat în raport cu politica locației privind apelurile de ieșire.

Înainte de a începe

Puteți utiliza funcția Apelare inversă numai dacă opțiunea Mesajul privind durata estimată de așteptare pentru apelurile din coada de apeluri este activată.

1

Din fereastra de vizualizare a clientului disponibilă în https://admin.webex.com, accesați Servicii și faceți clic pe Apelare > Funcții.

2

Faceți clic pe Coadă de apeluri, apoi selectați din listă coada de apeluri pe care doriți să o editați.

3

În panoul lateral, lângă Apelare inversă, faceți clic pe Gestionați.

4

Activați opțiunea Apelare inversă.

5

Introduceți Durata minimă de timp estimată pentru opțiunea de apelare inversă, în minute.Aceasta stabilește timpul estimat de așteptare după care apelantul beneficiază de opțiunea de apelare inversă.

6

Bifați caseta de selectare Permiteți mesajul de atenționare în cazul unui număr internațional de apelare inversă.Această opțiune permite utilizatorilor internaționali care doresc un apel invers să introducă prefixul țării lor.Numerele de apelare inversă sunt apoi validate, în conformitate cu politica locației privind apelurile de ieșire.

7

Faceți clic pe Salvați.