Переадресація викликів

Усі вхідні виклики можна переадресовувати залежно від набору визначених критеріїв.

1.

У поданні клієнта на вебсайті https://admin.webex.com, перейдіть до розділу Служби й виберіть Calling > Функції.

2.

Клацніть Черга викликів, а потім виберіть зі списку чергу викликів для змінення.

3.

На бічній панелі клацніть Переадресація викликів.

4.

Переведіть перемикач функції Переадресація викликів у ввімкнене положення.

5.

Виберіть один із наведених нижче параметрів.

 • Завжди переадресовувати виклики. Завжди переадресовувати виклики на вказаний номер.

 • Вибіркова переадресація викликів. Переадресовувати виклики на визначений номер залежно від критеріїв.


 

Якщо вибрано параметр Вибіркова переадресація викликів, для активації переадресації викликів потрібно задати принаймні одне правило для переадресації.

6

Призначте номер, на який потрібно переадресувати виклики.Якщо вибрано параметр Завжди переадресовувати виклики, клацніть Зберегти.


 

Щоб у разі вибору параметра Завжди переадресовувати або Вибіркова переадресація переадресовувати всі виклики на внутрішню голосову пошту, встановіть прапорець Надсилати на голосову пошту.Прапорець Надсилати на голосову пошту вимикається, якщо введено зовнішній номер.

7

Якщо вибрано параметр Вибіркова переадресація викликів, створіть правило, клацнувши Додати умову, коли виконувати переадресацію або Додати умову, коли не виконувати переадресацію.

8

Створіть ім’я правила.

9

Для параметра Коли виконувати переадресацію або Коли не виконувати переадресацію виберіть Графік робочого часу й Графік вихідних із розкривного меню.

10

Для параметра Переадресовувати на виберіть принаймні один варіант зі списку Номер телефону за замовчуванням або додайте інший номер телефону.

11

Для параметра Виклики від виберіть Будь-який номер або Вибрані номери принаймні з одним з указаних нижче варіантів.

 • Будь-який номер. Переадресація всіх викликів відповідно до заданого правила.

 • Будь-які приватні номери. Переадресація викликів з особистих номерів.

 • Будь-які недоступні номери. Переадресація викликів із недоступних номерів.

 • Додавання певних номерів. Переадресація викликів із номерів, які ви визначили (до 12 номерів).

12

Для параметра Виклики на номер виберіть із розкривного меню номер або альтернативний номер, щоб у разі надходження викликів на цей номер у визначеній організації виконувалася переадресація.

13

Клацніть Зберегти.

Що далі

Створивши правило, його можна вмикати або вимикати, використовуючи перемикач поруч із правилом у таблиці.Крім того, можна будь-коли змінити або видалити правило, клацнувши Змінити або .

Змінення шаблону маршрутизації

Шаблон маршрутизації викликів наявної черги викликів можна змінити.

1.

У поданні клієнта на вебсайті https://admin.webex.com, перейдіть до розділу Служби й виберіть Calling > Функції.

2.

Клацніть Черга викликів, а потім виберіть зі списку чергу викликів для змінення.

3.

На бічній панелі поруч із параметром Маршрутизація виклику клацніть призначений шаблон маршрутизації викликів.

Змінення налаштувань переповнення

Налаштування переповнення визначають, як обробляються ваші виклики в разі переповнення черги викликів.

1.

У поданні клієнта на вебсайті https://admin.webex.com, перейдіть до розділу Служби й виберіть Calling > Функції.

2.

Клацніть Черга викликів, а потім виберіть зі списку чергу викликів для змінення.

3.

На бічній панелі поруч із параметром Налаштування переповнення клацніть Керувати.

4.

Установіть або зніміть прапорці біля вказаних нижче налаштувань, щоб увімкнути або вимкнути їх відповідно.

 • Відтворювати сигнал виклику для абонентів, що телефонують, коли їхній виклик переводиться доступному оператору
 • Скинути статистику абонента, що телефонує, після входу до черги
5.

Виберіть варіанти обробки нових викликів, коли черга заповнена.

 • Обробка аналогічно стану «Зайнято». Абонент, що телефонує, чутиме короткі сигнали «зайнято».

 • Відтворювати сигнал виклику, доки абонент, що телефонує, не покладе слухавку. Абонент, що телефонує, чутиме гудки, доки не завершить виклик.

 • Переведення на номер телефону. Введіть номер, на який потрібно переводити виклики через переповнення.

6

Установіть або зніміть прапорці біля вказаних нижче налаштувань, щоб увімкнути або вимкнути їх відповідно.

 • Увімкнути переповнення, якщо період очікування для викликів перевищить x с. За допомогою цього параметра можна ввести час очікування (в секундах) для абонентів, що телефонують.Коли цей час очікування для абонента, що телефонує, буде вичерпано, буде запущено дії, які застосовуються в разі переповнення.

 • Відтворювати оголошення перед обробкою в разі переповнення. Якщо цей параметр вимкнено, абоненти, що телефонують, чутимуть мелодію режиму утримання, доки користувач не відповість на виклик.

7

Клацніть Зберегти.

Змінення налаштувань повернених викликів

Повернені виклики — це виклики, які було надіслано доступному оператору, але оператор не відповів на виклик.Потім ці виклики повертаються назад у чергу у верхню частину списку всіх викликів у черзі.Спосіб обробки повернених викликів можна змінити.

1.

У поданні клієнта на вебсайті https://admin.webex.com, перейдіть до розділу Служби й виберіть Calling > Функції.

2.

Клацніть Черга викликів, а потім виберіть зі списку чергу викликів для змінення.

3.

На бічній панелі поруч із пунктом Повернені виклики клацніть Керувати.

4.

Використовуйте перемикач поруч із переліченими нижче параметрами, щоб увімкнути або вимкнути відповідне налаштування.

 • Повертати виклики після встановленої кількості гудків. Якщо цей параметр увімкнено, введіть кількість гудків.

 • Повертати, якщо оператор стає недоступним

 • Попереджати оператора, якщо виклик утримується протягом встановленого часу очікування. Якщо цей параметр увімкнено, введіть час очікування в секундах.

 • Повертати, якщо виклик утримується протягом встановленого часу очікування. Якщо цей параметр увімкнено, введіть час очікування в секундах.

5.

Увімкніть або вимкніть спеціальний сигнал виклику для повернених викликів.

Якщо цю можливість увімкнено, виберіть мелодію дзвінка з розкривного меню.
6

Клацніть Зберегти.

Змінення налаштувань зворотного виклику

Дозволяє абонентам, що телефонують, отримувати зворотний виклик на вказаний номер телефону, коли буде досягнуто їхньої початкової позиції в черзі.Номер телефону буде перевірено на відповідність місцевій політиці щодо вихідних викликів.

Перш ніж почати

Функцію зворотного виклику можна використовувати, лише якщо ввімкнено параметр Повідомлення про приблизний час очікування для викликів у черзі.

1.

У поданні клієнта на вебсайті https://admin.webex.com, перейдіть до розділу Служби й клацніть Calling > Функції.

2.

Клацніть Черга викликів, а потім виберіть зі списку чергу викликів для змінення.

3.

На бічній панелі поруч із пунктом Зворотний виклик клацніть Керувати.

4.

Увімкніть параметр Зворотний виклик.

5.

Введіть значення Мінімальний приблизний час очікування для параметра зворотного виклику у хвилинах.Це значення визначає, за який приблизний час очікування абонент, що телефонує, матиме змогу здійснити зворотний виклик.

6

Установіть прапорець Дозволити запит номера для міжнародного зворотного виклику.Це дозволяє користувачам із-за кордону, яким потрібно здійснити зворотний виклик, ввести код своєї країни.Номери для зворотного виклику перевіряються на відповідність місцевій політиці щодо вихідних викликів.

7

Клацніть Зберегти.