Viderestil opkald

Du kan viderestille alle indgående opkald i overensstemmelse med en række kriterier, som du definerer.

1

Fra kundevisningen i https://admin.webex.com skal du gå til Tjenester og vælge Opkald > Funktioner.

2

Klik på Opkaldskø, og vælg den opkaldskø, du vil redigere, på listen.

3

Klik på Viderestilling af opkald i sidepanelet.

4

Aktivér funktionen Viderestilling af opkald.

5

Vælg en af følgende muligheder:

 • Viderestil altid opkald – viderestil altid opkald til et bestemt nummer.

 • Viderestil opkald selektivt – viderestil opkald til et bestemt nummer i overensstemmelse med kriterier.


 

Hvis du vælger Viderestil opkald selektivt, skal du anvende mindst én regel, før viderestilling af opkald er aktiv.

6

Tildel det nummer, som du vil viderestille opkald til.Hvis du har valgt Viderestil altid opkald, skal du klikke på Gem.


 

Hvis du vælger Viderestil altid eller Viderestil selektivt, skal du markere feltet Send til telefonsvarer for at viderestille alle opkald til en intern telefonsvarer.Feltet Send til telefonsvarer er deaktiveret, hvis der er indtastet et eksternt nummer.

7

Hvis du vælger Viderestil opkald selektivt, skal du oprette en regel ved at klikke på Tilføj, hvornår du vil videresende eller Tilføj, hvornår du ikke vil videresende.

8

Opret et regelnavn.

9

I Hvornår du vil videresende eller Hvornår du ikke vil videresende skal du vælge en Virksomhedstidsplan og Ferieplan i rullemenuen.

10

I Videresend til skal du vælge mindst én mulighed i Standardtelefonnummer eller tilføje et Andet telefonnummer.

11

I Opkald fra skal du vælge Et vilkårligt nummer eller Valgte numre med mindst én af følgende valgmuligheder:

 • Et vilkårligt nummer – viderestiller alle opkald i den angivne regel.

 • Alle private numre – viderestiller opkald fra private numre.

 • Alle utilgængelige numre– viderestiller opkald fra ikke-tilgængelige numre.

 • Tilføj specifikke numre – viderestiller opkald fra op til 12 numre, som du definerer.

12

I Opkald til skal du vælge et nummer eller alternativt nummer i rullemenuen, så opkald viderestilles, når et opkald modtages til dette nummer i din organisation, som du definerer.

13

Klik på Gem.

Det næste trin

Når en regel er oprettet, kan du aktivere eller deaktivere en regel ved hjælp af til/fra-knappen ved siden af reglen i tabellen.Desuden kan du altid ændre eller slette en regel ved at klikke på Rediger eller .

Rediger viderestillingsmønster

Du kan ændre din nuværende opkaldskøs mønster for dirigering af opkald.

1

Fra kundevisningen i https://admin.webex.com skal du gå til Tjenester og vælge Opkald > Funktioner.

2

Klik på Opkaldskø, og vælg den opkaldskø, du vil redigere, på listen.

3

Klik på det tildelte mønster for dirigering af opkald i sidepanelet ud for Dirigering af opkald.

Rediger indstillinger for overløb

Indstillingerne for overløb afgør, hvordan dine overløbsopkald håndteres, når opkaldskøen er fuld.

1

Fra kundevisningen i https://admin.webex.com skal du gå til Tjenester og vælge Opkald > Funktioner.

2

Klik på Opkaldskø, og vælg den opkaldskø, du vil redigere, på listen.

3

På sidepanelet ved siden af Indstillinger for overløb skal du klikke på Administrer.

4

Markér eller fjern markeringen af felterne ved siden af følgende indstillinger for at aktivere eller deaktivere:

 • Afspil ringetone for opkaldere, når deres opkald er indstillet til en ledig agent
 • Nulstil opkalderstatistik, når opkaldere placeres i køen
5

Vælg, hvordan nye opkald skal håndteres, når køen er fuld:

 • Udfør funktionsmåden ved optaget – opkalderen hører en hurtig optaget-tone.

 • Afspil ringetonen, indtil opkalderen lægger på – opkalderen hører ringetonen, indtil vedkommende lægger på.

 • Overfør til telefonnummer – indtast det nummer, som overløbsopkald skal overføres til.

6

Markér eller fjern markeringen af felterne ved siden af følgende indstillinger for at aktivere eller deaktivere:

 • Aktivér overløb efter opkald – vent x sekunder – med denne valgmulighed kan du indtaste en ventetid (i sekunder) for opkaldere.Når opkalderen har ventet i dette tidsrum, aktiveres overløbsbehandlingen.

 • Afspil meddelelse før overløbsbehandling – hvis denne valgmulighed er deaktiveret, hører opkaldere ventemusikken, indtil opkaldet besvares af en bruger.

7

Klik på Gem.

Rediger indstillinger for afviste opkald

Afviste opkald er opkald, der blev sendt til en tilgængelig agent, som ikke svarer.Disse opkald sendes derefter tilbage i køen foran alle køopkald.Du kan redigere, hvordan afviste opkald håndteres.

1

Fra kundevisningen i https://admin.webex.com skal du gå til Tjenester og vælge Opkald > Funktioner.

2

Klik på Opkaldskø, og vælg den opkaldskø, du vil redigere, på listen.

3

I sidepanelet ud for Afviste opkald skal du klikke på Administrer.

4

Klik på til/fra-knappen ud for en af følgende valgmuligheder for at aktivere eller deaktivere indstillingen:

 • Afvis opkald efter det valgte antal ringetoner – hvis denne valgmulighed er valgt, skal du indtaste antallet af ringetoner.

 • Afvis, hvis agenten ikke er tilgængelig

 • Underret agent, hvis opkaldet er i venteposition i en bestemt ventetid – hvis denne mulighed er valgt, skal du indtaste ventetiden i sekunder.

 • Afvis, hvis opkaldet er i venteposition i en bestemt ventetid – hvis denne mulighed er valgt, skal du indtaste ventetiden i sekunder.

5

Aktiver eller deaktiver Særlig ringetone for afviste opkald.

Hvis dette er aktiveret, skal du vælge ringemønsteret i rullemenuen.
6

Klik på Gem.

Rediger indstillinger for ring tilbage

Giver opkaldere mulighed for at blive ringet op igen fra det telefonnummer, som er angivet, når de får den oprindelige plads i køen.Telefonnummeret bekræftes i forhold til en placerings politik for udgående opkald.

Før du begynder

Du kan kun bruge funktionen Ring tilbage, hvis Meddelelse om estimeret ventetid for opkald i kø er aktiveret.

1

Fra kundevisningen i https://admin.webex.com skal du gå til Tjenester og klikke på Opkald > Funktioner.

2

Klik på Opkaldskø, og vælg den opkaldskø, du vil redigere, på listen.

3

I panelet ved siden af Ring tilbage skal du klikke på Administrer.

4

Slå valgmuligheden Ring tilbage til.

5

Indtast Anslået minimumstid for valgmuligheden Ring tilbage i minutter.Dette afgør, ved hvilken estimeret ventetid opkalderen får muligheden for at blive ringet op.

6

Markér afkrydsningsfeltet Tillad international nummerprompt ved tilbagekald.Dette giver internationale brugere, der gerne vil ringes op, mulighed for at indtaste deres landekode.Tilbagekaldsnumrene valideres i forhold til en placerings politik for udgående opkald.

7

Klik på Gem.