Избирателно приемане на обаждания

Можете да приемате обаждания в конкретни моменти от конкретни обаждащи се.

1

Отидете https://settings.webex.com на и изберете Webex Calling.

2

От повикващия потребителски портал отидете на Настройки наобажданията .

3

Превключване на избирателно приемане на обаждания.

4

Изберете предварително определен график от падащото меню.

Ако не виждате график, който бихте искали да използвате за тази настройка, можете да добавите график в раздела Графици. За повече информация вижте Създаване на график за прилагане към настройките за обаждания.

5

Щракнете върху Добавяне на график, за да зададете следните параметри:

  • Кога—Изберете предварително зададения си график от падащото меню.
  • Обаждания от—Изберете, ако желаете да приемате обаждания от Произволен телефонен номер или Изберете Телефонни номера . Ако изберете Избор на телефонни номера, въведете допълнителните подробности.
  • Приемете или Не приемайте– Изберете да приемете или откажете обажданията, които се вписват в рамките на тези параметри.
6

Щракнете върху Запиши.

Графикът Ви се добавя към таблица "Приемане" или "Не приемай". Можете да редактирате или изтривате графици от таблиците, според нуждите.

7

Щракнете върху Запиши.

Избирателно отхвърляне на обажданията

Можете да отхвърлите обажданията в конкретни моменти от конкретни обаждащи се. Тази настройка ще има предимство пред Избирателно приемане на обаждания.

1

Отидете https://settings.webex.com на и изберете Webex Calling.

2

От повикващия потребителски портал отидете на Настройки наобажданията .

3

Превключване на избирателно отхвърляне на повиквания.

4

Изберете предварително определен график от падащото меню.

Ако не виждате график, който бихте искали да използвате за тази настройка, можете да добавите график в раздела Графици. За повече информация вижте Създаване на график за прилагане към настройките за обаждания.

5

Щракнете върху Добавяне на график, за да зададете следните параметри:

  • Кога—Изберете предварително зададения си график от падащото меню.
  • Обаждания от—Изберете, ако желаете да приемате обаждания от Произволен телефонен номер, Препратени, или Изберете Телефонни номера . Ако изберете Избор на телефонни номера, въведете допълнителните подробности.
  • Отхвърляне илиНе отхвърляй –Изберете да отхвърлите или не да отхвърлите обажданията, които се вписват в рамките на тези параметри.
6

Щракнете върху Запиши.

Графикът ви се добавя към таблица "Отхвърляне" или "Не отхвърляй". Можете да редактирате или изтривате графици от таблиците, според нуждите.

7

Щракнете върху Запиши.

Селективно препращане на повиквания

Можете да препращате обаждания в конкретни моменти от конкретни обаждащи се. Тази настройка има предимство пред пренасочването на повиквания.

1

Отидете https://settings.webex.com на и изберете Webex Calling.

2

От повикващия потребителски портал отидете на Настройки наобажданията .

3

Превключване на селективно препращане на повиквания.

4

Въведете телефонния номер, към който да препращате обажданията.


 

Поставете отметка в квадратчето до Изпращане до гласова поща, за да препратите всички обаждания до гласова поща. Опцията изпращане към гласова поща е достъпна само за вътрешни телефонни номера или изходи.

5

Поставете отметка в квадратчето до Използване на напомняне за пръстени , за да разрешите напомняне за пръстен за тези обаждания.

6

Изберете предварително определен график от падащото меню.

Ако не виждате график, който бихте искали да използвате за тази настройка, можете да добавите график в раздела Графици. За повече информация вижте Създаване на график за прилагане към настройките за обаждания.

7

Щракнете върху Добавяне на график, за да зададете следните параметри:

  • Препращане към—Въведете телефонния номер, към който да препращате обажданията по време на този график.
  • Кога—Изберете предварително зададения си график от падащото меню.
  • Обаждания от—Изберете, ако желаете да приемате обаждания от Произволен телефонен номер или Изберете Телефонни номера . Ако изберете Избор на телефонни номера, въведете допълнителните подробности.
  • Препращане или Не препращайте–Изберете дали да препращате обаждания, които се побират или не в рамките на тези параметри.
8

Щракнете върху Запиши.

Графикът Ви се добавя към таблица "Напред" или "Не препращай". Можете да редактирате или изтривате графици от таблиците, според нуждите.

9

Щракнете върху Запиши.