Selektywne odbieranie połączeń

Możesz odbierać połączenia w określonych godzinach od określonych dzwoniących.

1

Przejdź do https://settings.webex.com i wybierz Webex Calling.

2

W portalu użytkowników wywołujących przejdź do pozycji Ustawienia połączeń.

3

Włącz opcję Selektywnie akceptuj połączenia.

4

Wybierz wstępnie zdefiniowany harmonogram z menu rozwijanego.

Jeśli nie widzisz harmonogramu, którego chcesz użyć dla tego ustawienia, możesz dodać harmonogram na karcie Harmonogramy. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Tworzenie harmonogramu stosowania do ustawień połączeń.

5

Kliknij przycisk Dodaj harmonogram, aby ustawić następujące parametry:

  • Kiedy— wybierz wstępnie zdefiniowany harmonogram z menu rozwijanego.
  • Połączenia z— wybierz, czy chcesz odbierać połączenia z dowolnego numeru telefonu, czy wybierz numery telefonów. Jeśli wybierzesz opcję Wybierz numery telefonów, wprowadź dodatkowe szczegóły.
  • Akceptuj lub Nie akceptuj — wybierz opcję akceptowania lub odrzucania połączeń, które mieszczą się w tych parametrach.
6

Kliknij opcję Zapisz.

Harmonogram zostanie dodany do tabeli Akceptuj lub Nie akceptuj. W razie potrzeby można edytować lub usuwać harmonogramy z tabel.

7

Kliknij opcję Zapisz.

Selektywne odrzucanie połączeń

Możesz odrzucać połączenia w określonych godzinach od określonych rozmówców. To ustawienie będzie miało pierwszeństwo przed selektywnym odbieraniem połączeń.

1

Przejdź do https://settings.webex.com i wybierz Webex Calling.

2

W portalu użytkowników wywołujących przejdź do pozycji Ustawienia połączeń.

3

Włącz opcję Selektywnie odrzucaj połączenia.

4

Wybierz wstępnie zdefiniowany harmonogram z menu rozwijanego.

Jeśli nie widzisz harmonogramu, którego chcesz użyć dla tego ustawienia, możesz dodać harmonogram na karcie Harmonogramy. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Tworzenie harmonogramu stosowania do ustawień połączeń.

5

Kliknij przycisk Dodaj harmonogram, aby ustawić następujące parametry:

  • Kiedy— wybierz wstępnie zdefiniowany harmonogram z menu rozwijanego.
  • Połączenia z— wybierz, czy chcesz akceptować połączenia z dowolnego numeru telefonu,przekierowanelub wybierz numery telefonów. Jeśli wybierzesz opcję Wybierz numery telefonów, wprowadź dodatkowe szczegóły.
  • Odrzuć lub Nieodrzucaj — wybierz opcję odrzucenia lub nieodrzucania wywołań, które pasują do tych parametrów.
6

Kliknij opcję Zapisz.

Harmonogram zostanie dodany do tabeli Odrzuć lub Nie odrzucaj. W razie potrzeby można edytować lub usuwać harmonogramy z tabel.

7

Kliknij opcję Zapisz.

Selektywne przekazywanie połączeń

Możesz przekazywać połączenia w określonych godzinach od określonych rozmówców. To ustawienie ma pierwszeństwo przed przekazywaniem połączeń.

1

Przejdź do https://settings.webex.com i wybierz Webex Calling.

2

W portalu użytkowników wywołujących przejdź do pozycji Ustawienia połączeń.

3

Przełącz na Selektywnie przekazywanie połączeń.

4

Wprowadź numer telefonu, na który chcesz przekazywać połączenia.


 

Zaznacz pole wyboru obok opcji Wyślij do poczty głosowej, aby przekazywać wszystkie połączenia na pocztę głosową. Opcja wysyłania do poczty głosowej jest dostępna tylko dla wewnętrznych numerów telefonów lub exentionów.

5

Zaznacz pole wyboru obok opcji Użyj przypomnienia o dzwonku , abywłączyć przypomnienie o dzwonku dla tych połączeń.

6

Wybierz wstępnie zdefiniowany harmonogram z menu rozwijanego.

Jeśli nie widzisz harmonogramu, którego chcesz użyć dla tego ustawienia, możesz dodać harmonogram na karcie Harmonogramy. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Tworzenie harmonogramu stosowania do ustawień połączeń.

7

Kliknij przycisk Dodaj harmonogram, aby ustawić następujące parametry:

  • Przekaż do— wprowadź numer telefonu, na który chcesz przekazywać połączenia podczas tego harmonogramu.
  • Kiedy— wybierz wstępnie zdefiniowany harmonogram z menu rozwijanego.
  • Połączenia z— wybierz, czy chcesz odbierać połączenia z dowolnego numeru telefonu, czy wybierz numery telefonów. Jeśli wybierzesz opcję Wybierz numery telefonów, wprowadź dodatkowe szczegóły.
  • Do przodu lub Nieprzekazuj — wybierz, czy chcesz przekazywać połączenia, które mieszczą się w tych parametrach.
8

Kliknij opcję Zapisz.

Harmonogram zostanie dodany do tabeli Prześlij dalej lub Nie przekazuj dalej. W razie potrzeby można edytować lub usuwać harmonogramy z tabel.

9

Kliknij opcję Zapisz.