Selectief gesprekken accepteren

U kunt op specifieke tijdstippen gesprekken van specifieke beroepers accepteren.

1

Ga naar https://settings.webex.com en selecteer Webex Calling.

2

Ga vanuit de gebruikersportal voor bellen naar Gespreksinstellingen.

3

In-/uitschakelen Selectief gesprekken accepteren.

4

Selecteer een vooraf gedefinieerde planning in het vervolgkeuzemenu.

Als u voor deze instelling geen planning ziet die u wilt gebruiken, kunt u een planning toevoegen op het tabblad Planningen. Zie Een planning maken die moet worden toegepast op gespreksinstellingen voor meerinformatie.

5

Klik op Planning toevoegen om de volgende parameters in te stellen:

  • Wanneer- Selecteer uw vooraf gedefinieerde planning in het vervolgkeuzemenu.
  • Gesprekken van - Selecteer of u gesprekken wilt accepteren vanaf een telefoonnummerof Selecteer Telefoonnummers. Als u Selecteer Telefoonnummerskiest, voert u de aanvullende gegevens in.
  • Accepteren of niet accepteren: kies ervoor om de gesprekken die in deze parameters passen te accepterenof teweigeren.
6

Klik op Opslaan.

Uw planning is toegevoegd aan een tabel Accepteren of Niet accepteren. U kunt planningen bewerken of verwijderen uit de tabellen, als dat nodig is.

7

Klik op Opslaan.

Selectief oproepen afwijzen

U kunt gesprekken van bepaalde bevers op specifieke tijdstippen weigeren. Deze instelling heeft voorrang over Selectief gesprekken accepteren.

1

Ga naar https://settings.webex.com en selecteer Webex Calling.

2

Ga vanuit de gebruikersportal voor bellen naar Gespreksinstellingen.

3

Schakel selectief gesprekken afwijzen in.

4

Selecteer een vooraf gedefinieerde planning in het vervolgkeuzemenu.

Als u voor deze instelling geen planning ziet die u wilt gebruiken, kunt u een planning toevoegen op het tabblad Planningen. Zie Een planning maken die moet worden toegepast op gespreksinstellingen voor meerinformatie.

5

Klik op Planning toevoegen om de volgende parameters in te stellen:

  • Wanneer- Selecteer uw vooraf gedefinieerde planning in het vervolgkeuzemenu.
  • Gesprekken van : selecteer of u gesprekken wiltaccepteren vanaf een telefoonnummer, doorgestuurdof Selecteer Telefoonnummers. Als u Selecteer Telefoonnummerskiest, voert u de aanvullende gegevens in.
  • Afwijzen of Niet afwijzen : kies ervoor om de oproepen die binnen deze parameters passen, af te wijzen of niet te weigeren.
6

Klik op Opslaan.

Uw planning is toegevoegd aan een tabel Afwijzen of Niet afwijzen. U kunt planningen bewerken of verwijderen uit de tabellen, als dat nodig is.

7

Klik op Opslaan.

Selectief gesprekken doorsturen

U kunt gesprekken op specifieke tijdstippen doorsturen van specifieke belefoongesprekken. Deze instelling heeft voorrang op het doorsturen van een gesprek.

1

Ga naar https://settings.webex.com en selecteer Webex Calling.

2

Ga vanuit de gebruikersportal voor bellen naar Gespreksinstellingen.

3

Schakel selectief gesprekken doorsturenin .

4

Voer het telefoonnummer in waar u gesprekken naar wilt doorsturen.


 

Vink het selectievakje naast Verzenden naar voicemail aan om alle gesprekken door te sturen naarvoicemail. De optie Verzenden naar voicemail is alleen beschikbaar voor interne telefoonnummers of opties.

5

Schakel het selectievakje naast Bel herinnering gebruiken in om eenbelherinnering in te stellen voor deze gesprekken.

6

Selecteer een vooraf gedefinieerde planning in het vervolgkeuzemenu.

Als u voor deze instelling geen planning ziet die u wilt gebruiken, kunt u een planning toevoegen op het tabblad Planningen. Zie Een planning maken die moet worden toegepast op gespreksinstellingen voor meerinformatie.

7

Klik op Planning toevoegen om de volgende parameters in te stellen:

  • Doorsturen naar- Voer het telefoonnummer in waar u gesprekken naar wilt doorsturen tijdens deze planning.
  • Wanneer- Selecteer uw vooraf gedefinieerde planning in het vervolgkeuzemenu.
  • Gesprekken van - Selecteer of u gesprekken wilt accepteren vanaf een telefoonnummerof Selecteer Telefoonnummers. Als u Selecteer Telefoonnummerskiest, voert u de aanvullende gegevens in.
  • Doorsturen of Niet doorsturen : kies of u wel of niet gesprekkenwiltdoorsturen die binnen deze parameters passen.
8

Klik op Opslaan.

Uw planning is toegevoegd aan een tabel Doorsturen of Niet doorsturen. U kunt planningen bewerken of verwijderen uit de tabellen, als dat nodig is.

9

Klik op Opslaan.