Selectief gesprekken accepteren

U kunt op specifieke tijdstippen gesprekken van specifieke beroepers accepteren.

1

Ga naar https://settings.webex.com en selecteer Webex Calling.

2

Ga vanuit de gebruikersportal voor bellen naar Gespreksinstellingen.

3

Schakel selectief gesprekken accepteren in.

4

Selecteer een vooraf gedefinieerde planning in het vervolgkeuzemenu.

Als u voor deze instelling geen planning ziet die u wilt gebruiken, kunt u een planning toevoegen op het tabblad Planningen. Zie Een planning maken die moet worden toegepast op gespreksinstellingen voor meer informatie.

5

Klik op Planning toevoegen om de volgende parameters in te stellen:

  • Wanneer-Selecteeruw vooraf gedefinieerde planning in het vervolgkeuzemenu.
  • Gesprekken van- Selecteer of u gesprekken wilt accepteren vanaf een telefoonnummer ofSelecteer Telefoonnummers. Als u Selecteer Telefoonnummers kiest, voert u de aanvullende gegevens in.
  • Accepteren of Niet accepteren: kieservoor om de gesprekken die binnen deze parameters passen te accepteren of te weigeren.
6

Klik op Opslaan.

Uw planning is toegevoegd aan een tabel Accepteren of Niet accepteren. U kunt planningen bewerken of verwijderen uit de tabellen, als dat nodig is.

7

Klik op Opslaan.

Voorbeeld

Wilt u zien hoe het wordt gedaan? Bekijk deze videodemonstratie over het instellen van de functie voor selectief accepteren gesprekken in de gebruikersportal voor bellen.

Selectief oproepen afwijzen

U kunt gesprekken van bepaalde bevers op specifieke tijdstippen weigeren. Deze instelling heeft voorrang over Selectief gesprekken accepteren.

1

Ga naar https://settings.webex.com en selecteer Webex Calling.

2

Ga vanuit de gebruikersportal voor bellen naar Gespreksinstellingen.

3

Schakel selectief gesprekken afwijzen in.

4

Selecteer een vooraf gedefinieerde planning in het vervolgkeuzemenu.

Als u voor deze instelling geen planning ziet die u wilt gebruiken, kunt u een planning toevoegen op het tabblad Planningen. Zie Een planning maken die moet worden toegepast op gespreksinstellingen voor meer informatie.

5

Klik op Planning toevoegen om de volgende parameters in te stellen:

  • Wanneer-Selecteeruw vooraf gedefinieerde planning in het vervolgkeuzemenu.
  • Gesprekken van: selecteer of u gesprekken wilt accepterenvanaf een telefoonnummer, doorgestuurd of Selecteer Telefoonnummers. Als u Selecteer Telefoonnummers kiest, voert u de aanvullende gegevens in.
  • Afwijzen of Niet afwijzen: kieservoor om de oproepen die binnen deze parameters passen, af te wijzen of niet te weigeren.
6

Klik op Opslaan.

Uw planning is toegevoegd aan een tabel Afwijzen of Niet afwijzen. U kunt planningen bewerken of verwijderen uit de tabellen, als dat nodig is.

7

Klik op Opslaan.

Voorbeeld

Wilt u zien hoe het wordt gedaan? Bekijk deze videodemonstratie over het instellen van de functie voor selectief afwijzen van oproepen in de gebruikersportal voor bellen.

Selectief gesprekken doorsturen

U kunt gesprekken op specifieke tijdstippen doorsturen van specifieke belefoongesprekken. Deze instelling heeft voorrang op het doorsturen van een gesprek.

1

Ga naar https://settings.webex.com en selecteer Webex Calling.

2

Ga vanuit de gebruikersportal voor bellen naar Gespreksinstellingen.

3

Schakel selectief gesprekken doorsturen in.

4

Voer het telefoonnummer in waar u gesprekken naar wilt doorsturen.


 

Vink het selectievakje naast Verzenden naar voicemail aanom alle gesprekken door te sturen naar voicemail. De optie Verzenden naar voicemail is alleen beschikbaar voor interne telefoonnummers of opties.

5

Schakel het selectievakje naast Belherinnering gebruiken inom een belherinnering in te stellen voor deze gesprekken.

6

Selecteer een vooraf gedefinieerde planning in het vervolgkeuzemenu.

Als u voor deze instelling geen planning ziet die u wilt gebruiken, kunt u een planning toevoegen op het tabblad Planningen. Zie Een planning maken die moet worden toegepast op gespreksinstellingen voor meer informatie.

7

Klik op Planning toevoegen om de volgende parameters in te stellen:

  • Doorsturen naar- Voer het telefoonnummer in waar u gesprekken naar wilt doorsturen tijdens deze planning.
  • Wanneer-Selecteeruw vooraf gedefinieerde planning in het vervolgkeuzemenu.
  • Gesprekken van- Selecteer of u gesprekken wilt accepteren vanaf een telefoonnummer ofSelecteer Telefoonnummers. Als u Selecteer Telefoonnummers kiest, voert u de aanvullende gegevens in.
  • Doorsturen of Niet doorsturen: kies of u gesprekken wilt doorsturen die wel of niet binnen deze parameters passen.
8

Klik op Opslaan.

Uw planning is toegevoegd aan een tabel Doorsturenof Niet doorsturen . U kunt planningen bewerken of verwijderen uit de tabellen, als dat nodig is.

9

Klik op Opslaan.

Voorbeeld

Wilt u zien hoe het wordt gedaan? Bekijk deze videodemonstratie over het instellen van de functie voor selectief doorsturen van gesprekken in de gebruikersportal voor bellen.