Selektivní příjem hovorů

Můžete přijímat hovory v určitých časech od konkrétních volajících.

1

Přejděte https://settings.webex.com a vyberte Volání Webex.

2

Na portálu pro volající uživatele přejděte na Nastavení volání.

3

Přepněte na Selektivně přijímat hovory.

4

Z rozevírací nabídky vyberte předdefinovaný plán.

Pokud nevidíte plán, který byste chtěli pro toto nastavení použít, můžete přidat plán na kartě Plány. Další informace naleznete v tématu Vytvoření plánu pro použití na nastavení volání.

5

Kliknutím na tlačítko Přidat plán nastavte následující parametry:

  • Kdy– Z rozevírací nabídky vyberte předdefinovaný plán.
  • Hovory od– Vyberte, zda chcete přijímat hovory z libovolného telefonního čísla nebo vyberte telefonní čísla. Pokud zvolíte Vybrat telefonní čísla, zadejte další podrobnosti.
  • Přijmout nebo nepřijmout– Zvolte, zda chcete přijmout nebo odmítnout volání, která odpovídají těmto parametrům.
6

Klikněte na položku Uložit.

Váš plán se přidá do tabulky Přijmout nebo Nepřijmout. Plány můžete podle potřeby upravit nebo odstranit z tabulek.

7

Klikněte na položku Uložit.

Selektivní odmítnutí hovorů

Hovory můžete odmítnout v určitých časech od konkrétních volajících. Toto nastavení bude mít přednost před selektivním přijímáním hovorů.

1

Přejděte https://settings.webex.com a vyberte Volání Webex.

2

Na portálu pro volající uživatele přejděte na Nastavení volání.

3

Přepněte na Selektivně odmítnout hovory.

4

Z rozevírací nabídky vyberte předdefinovaný plán.

Pokud nevidíte plán, který byste chtěli pro toto nastavení použít, můžete přidat plán na kartě Plány. Další informace naleznete v tématu Vytvoření plánu pro použití na nastavení volání.

5

Kliknutím na tlačítko Přidat plán nastavte následující parametry:

  • Kdy– Z rozevírací nabídky vyberte předdefinovaný plán.
  • Hovory od– Vyberte, zda chcete přijímat hovory z libovolného telefonníhočísla , Přesměrovánonebo Vybrat telefonní čísla. Pokud zvolíte Vybrat telefonní čísla, zadejte další podrobnosti.
  • Odmítnout nebo neodmítat– Zvolte, zda chcete odmítnout nebo neodmítnout volání, která odpovídají těmto parametrům.
6

Klikněte na položku Uložit.

Váš plán se přidá do tabulky Odmítnout nebo Neodmítat. Plány můžete podle potřeby upravit nebo odstranit z tabulek.

7

Klikněte na položku Uložit.

Selektivní přesměrování hovorů

Hovory můžete přesměrovat v určitou dobu od konkrétních volajících. Toto nastavení má přednost před přesměrováním hovorů.

1

Přejděte https://settings.webex.com a vyberte Volání Webex.

2

Na portálu pro volající uživatele přejděte na Nastavení volání.

3

Přepněte na Selektivně přesměrovat hovory.

4

Zadejte telefonní číslo, na které chcete hovory přesměrovat.


 

Zaškrtněte políčko vedle Odeslat do hlasové schránky, chcete-li přesměrovat všechny hovory do hlasové schránky. Možnost odesílání do hlasové schránky je k dispozici pouze pro interní telefonní čísla nebo výrazy.

5

Zaškrtnutím políčka vedle možnosti Použít připomenutí vyzváněnípovolíte připomenutí vyzvánění pro tyto hovory.

6

Z rozevírací nabídky vyberte předdefinovaný plán.

Pokud nevidíte plán, který byste chtěli pro toto nastavení použít, můžete přidat plán na kartě Plány. Další informace naleznete v tématu Vytvoření plánu pro použití na nastavení volání.

7

Kliknutím na tlačítko Přidat plán nastavte následující parametry:

  • Přesměrovat na– Zadejte telefonní číslo, na které se mají hovory během tohoto plánu přesměrovat.
  • Kdy– Z rozevírací nabídky vyberte předdefinovaný plán.
  • Hovory od– Vyberte, zda chcete přijímat hovory z libovolného telefonního čísla nebo vyberte telefonní čísla. Pokud zvolíte Vybrat telefonní čísla, zadejte další podrobnosti.
  • Přeposílat nebo nepředávat– Zvolte, zda se mají přesměrovat hovory, které odpovídají těmto parametrům.
8

Klikněte na položku Uložit.

Váš plán se přidá do tabulky Přeposlat nebo Nepředávat dál. Plány můžete podle potřeby upravit nebo odstranit z tabulek.

9

Klikněte na položku Uložit.