Selektivní příjem hovorů

Můžete přijímat hovory v určitých časech od konkrétních volajících.

1

Přejděte https://settings.webex.com a vyberte Volání Webex.

2

Na portálu pro volající uživatele přejděte na Nastavení volání.

3

Přepněte na možnost Selektivně přijímat hovory.

4

Z rozevírací nabídky vyberte předdefinovaný plán.

Pokud nevidíte plán, který byste chtěli pro toto nastavení použít, můžete přidat plán na kartě Plány . Další informace naleznete v tématu Vytvoření plánu pro použití v nastavení volání.

5

Kliknutím na tlačítko Přidat plán nastavte následující parametry:

  • Kdy– Z rozevírací nabídky vyberte předdefinovaný plán.
  • Hovory od– Vyberte, zda chcete přijímat hovory z libovolného telefonního čísla nebo Vybrat telefonní čísla. Pokud zvolíte Vybrat telefonní čísla, zadejte další podrobnosti.
  • Přijmout nebo nepřijmout– Zvolte, zda chcete přijmout nebo odmítnout volání, která odpovídají těmto parametrům.
6

Klikněte na položku Uložit.

Váš plán se přidá do tabulky Přijmout nebo Nepřijmout . Plány můžete podle potřeby upravit nebo odstranit z tabulek.

7

Klikněte na položku Uložit.

Příklad

Chcete vidět, jak se to dělá? Podívejte se na toto video ukázku toho, jak nastavit funkci selektivního přijímání hovorů na portálu pro volání.

Selektivní odmítnutí hovorů

Hovory můžete odmítnout v určitých časech od konkrétních volajících. Toto nastavení bude mít přednost před selektivním přijímáním hovorů.

1

Přejděte https://settings.webex.com a vyberte Volání Webex.

2

Na portálu pro volající uživatele přejděte na Nastavení volání.

3

Přepněte na Selektivně odmítnout hovory.

4

Z rozevírací nabídky vyberte předdefinovaný plán.

Pokud nevidíte plán, který byste chtěli pro toto nastavení použít, můžete přidat plán na kartě Plány . Další informace naleznete v tématu Vytvoření plánu pro použití v nastavení volání.

5

Kliknutím na tlačítko Přidat plán nastavte následující parametry:

  • Kdy– Z rozevírací nabídky vyberte předdefinovaný plán.
  • Hovory od– Vyberte, zda chcete přijímat hovory z libovolného telefonního čísla, přesměrovanéhonebo vybrat telefonní čísla. Pokud zvolíte Vybrat telefonní čísla, zadejte další podrobnosti.
  • Odmítnout nebo neodmítat– Zvolte, zda chcete odmítnout nebo neodmítnout volání, která odpovídají těmto parametrům.
6

Klikněte na položku Uložit.

Váš plán se přidá do tabulky Odmítnout nebo Neodmítat . Plány můžete podle potřeby upravit nebo odstranit z tabulek.

7

Klikněte na položku Uložit.

Příklad

Chcete vidět, jak se to dělá? Podívejte se na toto video ukázku toho, jak nastavit funkci selektivního odmítnutí volání na portálu pro volání uživatele.

Selektivní přesměrování hovorů

Hovory můžete přesměrovat v určitou dobu od konkrétních volajících. Toto nastavení má přednost před přesměrováním hovorů.

1

Přejděte https://settings.webex.com a vyberte Volání Webex.

2

Na portálu pro volající uživatele přejděte na Nastavení volání.

3

Přepněte na Výběrově přesměrované hovory.

4

Zadejte telefonní číslo, na které chcete hovory přesměrovat.


 

Zaškrtněte políčko vedle možnosti Odeslat do hlasové schránky, chcete-li přesměrovat všechny hovory do hlasové schránky. Možnost odesílání do hlasové schránky je k dispozici pouze pro interní telefonní čísla nebo výrazy.

5

Zaškrtnutím políčka vedle možnosti Použít připomenutívyzvánění povolíte pro tyto hovory připomenutí vyzvánění.

6

Z rozevírací nabídky vyberte předdefinovaný plán.

Pokud nevidíte plán, který byste chtěli pro toto nastavení použít, můžete přidat plán na kartě Plány . Další informace naleznete v tématu Vytvoření plánu pro použití v nastavení volání.

7

Kliknutím na tlačítko Přidat plán nastavte následující parametry:

  • Přesměrovat na– zadejte telefonní číslo, na které se mají hovory během tohoto plánu přesměrovat.
  • Kdy– Z rozevírací nabídky vyberte předdefinovaný plán.
  • Hovory od– Vyberte, zda chcete přijímat hovory z libovolného telefonního čísla nebo Vybrat telefonní čísla. Pokud zvolíte Vybrat telefonní čísla, zadejte další podrobnosti.
  • Přeposílat nebo nepředávat– Zvolte, zda se mají přesměrovat hovory, které odpovídají těmto parametrům.
8

Klikněte na položku Uložit.

Váš plán se přidá do tabulky Přeposlat nebo Nepředávat dál. Plány můžete podle potřeby upravit nebo odstranit z tabulek.

9

Klikněte na položku Uložit.

Příklad

Chcete vidět, jak se to dělá? Podívejte se na toto video ukázku toho, jak nastavit funkci selektivního přesměrování hovorů na portálu pro volání.