Hovory můžete přijímat v určitých časech od konkrétních volajících.

1

Přejděte https://settings.webex.com a vyberte Volání Webex.

2

Na portálu Calling User Portal přejděte do Nastavení hovorů.

3

Přejděte na možnost Selektivně přijímat hovory a zapněte přepínač.

4

Z rozevíracího seznamu vyberte předdefinovaný plán.

Pokud nevidíte plán, který chcete pro toto nastavení použít, můžete jej přidat na kartě Plány. Další informace najdete v tématu Vytvoření plánu pro nastavení hovorů.

5

Po kliknutí na možnost Přidat plán nastavte následující parametry:

 • Kdy – z rozevíracího seznamu vyberte předdefinovaný plán pro přijetí hovorů.
 • Hovory od – vyberte, pokud chcete přijímat hovory z libovolného telefonního čísla nebo vyberte telefonní čísla. Pokud zvolíte možnost Vybrat telefonní čísla, zadejte další údaje.
 • Přijmout nebo nepřijmout – zvolte přijetí nebo odmítnutí hovorů, které odpovídají těmto parametrům.
6

Klikněte na možnost Uložit.

Váš plán je přidán do tabulky Přijmout nebo Nepřijmout . Plány můžete podle potřeby upravit nebo odstranit z tabulek.


 
Nepřijmout má přednost před přijmout.

Příklad

Chcete vidět, jak se to dělá? Podívejte se na tuto ukázku videa o tom, jak nastavit funkci selektivně přijímat hovory na uživatelském portálu pro volání.

Hovory můžete odmítnout v určitých časech od konkrétních volajících. Toto nastavení má přednost před selektivním přijímáním hovorů.

1

Přejděte https://settings.webex.com a vyberte Volání Webex.

2

Na portálu Calling User Portal přejděte do Nastavení hovorů.

3

Přejděte do části Selektivně odmítnout hovory a zapněte přepínač.

4

Z rozevíracího seznamu vyberte předdefinovaný plán.

Pokud nevidíte plán, který chcete pro toto nastavení použít, můžete jej přidat na kartě Plány. Další informace najdete v tématu Vytvoření plánu pro nastavení hovorů.

5

Po kliknutí na možnost Přidat plán nastavte následující parametry:

 • Kdy – z rozevíracího seznamu vyberte předdefinovaný plán pro odmítnutí hovorů.
 • Hovory od – vyberte, pokud chcete přijímat hovory z libovolného telefonního čísla, přesměrovaných, nebo vyberte telefonní čísla. Pokud zvolíte možnost Vybrat telefonní čísla, zadejte další údaje.
 • Odmítnout nebo neodmítnout – zvolte, zda chcete odmítnout nebo neodmítnout hovory, které odpovídají těmto parametrům.
6

Klikněte na možnost Uložit.

Váš plán je přidán do tabulky Odmítnout nebo Neodmítnout . Plány můžete podle potřeby upravit nebo odstranit z tabulek.


 
Neodmítat má přednost před odmítnutím.

Příklad

Chcete vidět, jak se to dělá? Podívejte se na tuto ukázku videa o tom, jak nastavit funkci selektivně odmítání hovorů na uživatelském portálu pro volání.

Hovory můžete přesměrovat v určitých časech od konkrétních volajících. Toto nastavení má přednost před přesměrováním hovorů.

1

Přejděte https://settings.webex.com a vyberte Volání Webex.

2

Na portálu Calling User Portal přejděte do Nastavení hovorů.

3

Přejděte na možnost Selektivně přesměrovat hovory a zapněte přepínač.

4

Zadejte telefonní číslo, na které chcete přesměrovat hovory.

5

Zaškrtnutím políčka Odeslat do hlasové schránky přesměrujete všechny hovory do hlasové schránky.

Možnost Odeslat do hlasové schránky je k dispozici pouze pro interní telefonní čísla nebo linky.

6

Zaškrtnutím políčka Použít vyzváněcí připomenutí pro tyto hovory povolte vyzváněcí připomenutí.

7

Z rozevíracího seznamu vyberte předdefinovaný plán.

Pokud nevidíte plán, který chcete pro toto nastavení použít, můžete jej přidat na kartě Plány. Další informace najdete v tématu Vytvoření plánu pro nastavení hovorů.

8

Po kliknutí na možnost Přidat plán nastavte následující parametry:

 • Přesměrovat na – zadejte telefonní číslo, na které chcete přesměrovat hovory během tohoto plánu.
 • Plán – z rozevíracího seznamu vyberte předdefinovaný plán pro přesměrování hovorů.
 • Hovory od – vyberte, pokud chcete přijímat hovory z libovolného telefonního čísla nebo vyberte telefonní čísla. Pokud zvolíte možnost Vybrat telefonní čísla, zadejte další údaje.
 • Přesměrovat nebo nepřesměrovat – zvolte, zda chcete přesměrovat hovory, které odpovídají těmto parametrům.
9

Klikněte na možnost Uložit.

Váš plán je přidán do tabulky Přesměrovat nebo Nepřesměrovat. Plány můžete podle potřeby upravit nebo odstranit z tabulek.


 
Don Forward má přednost před Forward.

Příklad

Chcete vidět, jak se to dělá? Podívejte se na tuto ukázku videa o tom, jak nastavit funkci selektivního přesměrování hovorů na uživatelském portálu pro volání.

Hovory můžete přijímat v určitých časech od konkrétních volajících.

1

Přihlaste se do uživatelského centra a klikněte na tlačítko Nastavení > Volání > Nastavení volání.

2

Přejděte na možnost Selektivně přijímat hovory a zapněte přepínač.

3

Z rozevíracího seznamu vyberte předdefinovaný plán.

Pokud nevidíte plán, který chcete pro toto nastavení použít, můžete jej přidat na kartě Plány. Další informace najdete v tématu Vytvoření plánu pro nastavení hovorů.

4

Po kliknutí na možnost Přidat plán nastavte následující parametry:

 • Plán – z rozevíracího seznamu vyberte předdefinovaný plán pro přijetí hovorů.
 • Hovory od – vyberte, pokud chcete přijímat hovory z libovolného telefonního čísla nebo vyberte telefonní čísla. Pokud zvolíte možnost Vybrat telefonní čísla, zadejte další údaje.
 • Přijmout nebo nepřijmout – zvolte přijetí nebo odmítnutí hovorů, které odpovídají těmto parametrům.
5

Klikněte na možnost Uložit.

Váš plán je přidán do tabulky Přijmout nebo Nepřijmout . Plány můžete podle potřeby upravit nebo odstranit z tabulek.


 
Nepřijmout má přednost před přijmout.

Hovory můžete odmítnout v určitých časech od konkrétních volajících. Toto nastavení má přednost před selektivním přijímáním hovorů.

1

Přihlaste se do uživatelského centra a klikněte na tlačítko Nastavení > Volání > Nastavení volání.

2

Přejděte do části Selektivně odmítnout hovory a zapněte přepínač.

3

Z rozevíracího seznamu vyberte předdefinovaný plán.

Pokud nevidíte plán, který chcete pro toto nastavení použít, můžete jej přidat na kartě Plány. Další informace najdete v tématu Vytvoření plánu pro nastavení hovorů.

4

Po kliknutí na možnost Přidat plán nastavte následující parametry:

 • Plán – z rozevíracího seznamu vyberte předdefinovaný plán pro odmítnutí hovorů.
 • Hovory od – vyberte, pokud chcete přijímat hovory z libovolného telefonního čísla, přesměrovaných, nebo vyberte telefonní čísla. Pokud zvolíte možnost Vybrat telefonní čísla, zadejte další údaje.
 • Odmítnout nebo neodmítnout – zvolte, zda chcete odmítnout nebo neodmítnout hovory, které odpovídají těmto parametrům.
5

Klikněte na možnost Uložit.

Váš plán je přidán do tabulky Odmítnout nebo Neodmítnout . Plány můžete podle potřeby upravit nebo odstranit z tabulek.


 
Neodmítat má přednost před odmítnutím.

Hovory můžete přesměrovat v určitých časech od konkrétních volajících. Toto nastavení má přednost před přesměrováním hovorů.

1

Přihlaste se do uživatelského centra a klikněte na tlačítko Nastavení > Volání > Nastavení volání.

2

Přejděte na možnost Selektivně přesměrovat hovory a zapněte přepínač.

3

Zadejte telefonní číslo, na které chcete přesměrovat hovory.

4

Zaškrtnutím políčka Odeslat do hlasové schránky přesměrujete všechny hovory do hlasové schránky.

Možnost Odeslat do hlasové schránky je k dispozici pouze pro interní telefonní čísla nebo linky.

5

Zaškrtnutím políčka Povolit připomenutí vyzvánění na Cisco IP telefonu povolíte vyzváněcí připomenutí pro tyto hovory.

6

Z rozevíracího seznamu vyberte předdefinovaný plán.

Pokud nevidíte plán, který chcete pro toto nastavení použít, můžete jej přidat na kartě Plány. Další informace najdete v tématu Vytvoření plánu pro nastavení hovorů.

7

Po kliknutí na možnost Přidat plán nastavte následující parametry:

 • Přesměrovat na – zadejte telefonní číslo, na které chcete přesměrovat hovory během tohoto plánu.
 • Plán – z rozevíracího seznamu vyberte předdefinovaný plán pro přesměrování hovorů.
 • Hovory od – vyberte, pokud chcete přijímat hovory z libovolného telefonního čísla nebo vyberte telefonní čísla. Pokud zvolíte možnost Vybrat telefonní čísla, zadejte další údaje.
 • Přesměrovat nebo nepřesměrovat – zvolte, zda chcete přesměrovat hovory, které odpovídají těmto parametrům.
8

Klikněte na možnost Uložit.

Váš plán je přidán do tabulky Přesměrovat nebo Nepřesměrovat. Plány můžete podle potřeby upravit nebo odstranit z tabulek.


 
Don Forward má přednost před Forward.