Selektivno prihvatanje poziva

Pozive možete da prihvatite u određeno vreme od određenih pozivalaca.

1

Idite na https://settings.webex.comWebex poziv.

2

Sa korisničkog portala za pozivanje idite na podešavanja poziva.

3

Prebacivanje selektivno prihvatanje poziva.

4

Izaberite unapred definisani raspored iz padajućeg menija.

Ako ne vidite raspored koji želite da koristite za ovu postavku, možete da dodate raspored na kartici "Rasporedi". Više informacija potražite u članku Kreiranje rasporeda koji će se primeniti na postavke poziva.

5

Kliknite na dugme "Dodaj raspored" da biste postavili sledeće parametre:

  • Kada– Izaberite unapred definisani raspored iz padajuće menije.
  • Pozivi iz– Izaberite da li želite da prihvatite pozive sa bilo kog telefonskog broja ili da izaberete telefonske brojeve. Ako odaberete opciju "Izaberi telefonskebrojeve", unesite dodatne detalje.
  • Prihvatite ili ne prihvatite –Odaberite da prihvatite ili odbijete pozive koji se uklapaju u ove parametre.
6

Kliknite na dugme Sačuvaj.

Raspored se dodaje u tabelu "Prihvati" ili "Ne prihvataj". Po potrebi možete da uređujete ili brišete rasporede iz tabela.

7

Kliknite na dugme Sačuvaj.

Selektivno odbijanje poziva

Pozive možete da odbijete u određeno vreme od određenih pozivalaca. Ova postavka će imati prednost u odnosu na selektivno prihvatanje poziva.

1

Idite na https://settings.webex.comWebex poziv.

2

Sa korisničkog portala za pozivanje idite na podešavanja poziva.

3

Prebacivanje selektivnog odbijanja poziva.

4

Izaberite unapred definisani raspored iz padajućeg menija.

Ako ne vidite raspored koji želite da koristite za ovu postavku, možete da dodate raspored na kartici "Rasporedi". Više informacija potražite u članku Kreiranje rasporeda koji će se primeniti na postavke poziva.

5

Kliknite na dugme "Dodaj raspored" da biste postavili sledeće parametre:

  • Kada– Izaberite unapred definisani raspored iz padajuće menije.
  • Pozivi iz– Izaberite da li želite da prihvatite pozive sa bilo kog telefonskog broja ,prosleđenog iliizaberite telefonske brojeve. Ako odaberete opciju "Izaberi telefonskebrojeve", unesite dodatne detalje.
  • Odbacite ili ne odbijte– Odaberite da odbijete ili ne odbacite pozive koji se uklapaju u ove parametre.
6

Kliknite na dugme Sačuvaj.

Raspored se dodaje u tabelu "Odbijanje" ili "Ne odbijaj". Po potrebi možete da uređujete ili brišete rasporede iz tabela.

7

Kliknite na dugme Sačuvaj.

Selektivno prosleđivanje poziva

Pozive možete proslediti u određeno vreme od određenih pozivalaca. Ova postavka ima prednost u odnosu na prosleđivanje poziva.

1

Idite na https://settings.webex.comWebex poziv.

2

Sa korisničkog portala za pozivanje idite na podešavanja poziva.

3

Prebacivanje selektivno prosleđivanje poziva.

4

Unesite broj telefona na koji ćete prosleđiti pozive.


 

Proverite polje pored poruke "Pošalji" govornoj poštida biste prosledili sve pozive govornoj pošti. Opcija slanja govorne pošte dostupna je samo za interne brojeve telefona ili eksente.

5

Kliknite na polje pored stavke Korišćenje podsetnika zaprstenje da biste omogućili podsetnik za prsten za ove pozive.

6

Izaberite unapred definisani raspored iz padajućeg menija.

Ako ne vidite raspored koji želite da koristite za ovu postavku, možete da dodate raspored na kartici "Rasporedi". Više informacija potražite u članku Kreiranje rasporeda koji će se primeniti na postavke poziva.

7

Kliknite na dugme "Dodaj raspored" da biste postavili sledeće parametre:

  • Prosledite u– Unesite broj telefona na koji ćete prosleđiti pozive tokom ovog rasporeda.
  • Kada– Izaberite unapred definisani raspored iz padajuće menije.
  • Pozivi iz– Izaberite da li želite da prihvatite pozive sa bilo kog telefonskog broja ili da izaberete telefonske brojeve. Ako odaberete opciju "Izaberi telefonskebrojeve", unesite dodatne detalje.
  • Prosledite ili ne prosleđivanje– Odaberite da li želite da prosledite pozive koji se uklapaju u ove parametre.
8

Kliknite na dugme Sačuvaj.

Raspored se dodaje u tabelu "Napred" ili "Ne prosleđivanje". Po potrebi možete da uređujete ili brišete rasporede iz tabela.

9

Kliknite na dugme Sačuvaj.