Godta anrop selektivt

Du kan godta anrop på bestemte tidspunkter fra bestemte innringere.

1

Gå til https://settings.webex.com og velg Webex Calling.

2

Gå til Samtaleinnstillinger i den kallende brukerportalen.

3

Aktiver/deaktiver Selektivt godta anrop.

4

Velg en forhåndsdefinert tidsplan på rullegardinmenyen.

Hvis du ikke ser en tidsplan du vil bruke for denne innstillingen, kan du legge til en tidsplan i kategorien Tidsplaner . Hvis du vil ha mer informasjon, se Opprette en tidsplan for bruk på samtaleinnstillinger.

5

Klikk Legg til tidsplan for å angi følgende parametere:

  • Når–Velg den forhåndsdefinerte tidsplanen fra rullegardinmenyen.
  • Anrop fra–Velg om du vil godta anrop fra Et hvilket som helst telefonnummer eller Velg telefonnumre. Hvis du velger Velg telefonnumre , skriver du inntilleggsdetaljene.
  • Godta eller Ikke godta – Velg å godta eller avslå anropene som passer innenfor disse parameterne.
6

Klikk på Lagre.

Tidsplanen legges til i en Godta- eller Ikke godta-tabell. Du kan redigere eller slette tidsplaner fra tabellene etter behov.

7

Klikk på Lagre.

Avvis anrop selektivt

Du kan avvise anrop på bestemte tidspunkter fra bestemte innringere. Denne innstillingen overstyrer Selektivt godta anrop.

1

Gå til https://settings.webex.com og velg Webex Calling.

2

Gå til Samtaleinnstillinger i den kallende brukerportalen.

3

Aktiver/deaktiver Selektivt avvis anrop.

4

Velg en forhåndsdefinert tidsplan på rullegardinmenyen.

Hvis du ikke ser en tidsplan du vil bruke for denne innstillingen, kan du legge til en tidsplan i kategorien Tidsplaner . Hvis du vil ha mer informasjon, se Opprette en tidsplan for bruk på samtaleinnstillinger.

5

Klikk Legg til tidsplan for å angi følgende parametere:

  • Når–Velg den forhåndsdefinerte tidsplanen fra rullegardinmenyen.
  • Anrop fra–Velg om du vil godta anrop fra Et hvilket som helst telefonnummer ,Videresendt eller Velg telefonnumre. Hvis du velger Velg telefonnumre , skriver du inntilleggsdetaljene.
  • Avvis eller ikke avvis – Velg å avvise ellerikke avvise kallene som passer innenfor disse parameterne.
6

Klikk på Lagre.

Tidsplanen legges til i tabellen Avvis eller Ikke forkast. Du kan redigere eller slette tidsplaner fra tabellene etter behov.

7

Klikk på Lagre.

Selektiv viderekobling av samtaler

Du kan videresende anrop på bestemte tidspunkter fra bestemte innringere. Denne innstillingen overstyrer viderekobling av anrop.

1

Gå til https://settings.webex.com og velg Webex Calling.

2

Gå til Samtaleinnstillinger i den kallende brukerportalen.

3

Aktiver/deaktiver Selektiv viderekobling av anrop.

4

Angi telefonnummeret du vil videresende anrop til.


 

Merk av i boksen ved siden av Send til telefonsvarerfor å videresende alle anrop til telefonsvareren. Alternativet send til telefonsvarer er bare tilgjengelig for interne telefonnumre eller profiler.

5

Merk av i boksen ved siden av Bruk ringpåminnelsefor å aktivere en ringepåminnelse for disse samtalene.

6

Velg en forhåndsdefinert tidsplan på rullegardinmenyen.

Hvis du ikke ser en tidsplan du vil bruke for denne innstillingen, kan du legge til en tidsplan i kategorien Tidsplaner . Hvis du vil ha mer informasjon, se Opprette en tidsplan for bruk på samtaleinnstillinger.

7

Klikk Legg til tidsplan for å angi følgende parametere:

  • Viderekoble til – Skriv inn telefonnummeret duvil videresende anrop til i løpet av denne tidsplanen.
  • Når–Velg den forhåndsdefinerte tidsplanen fra rullegardinmenyen.
  • Anrop fra–Velg om du vil godta anrop fra Et hvilket som helst telefonnummer eller Velg telefonnumre. Hvis du velger Velg telefonnumre , skriver du inntilleggsdetaljene.
  • Videresend eller Ikke videresend– Velg om anrop som passer innenfor disse parameterne, skal videresendes eller ikke.
8

Klikk på Lagre.

Tidsplanen legges til i tabellen Videresend eller Ikke videresend. Du kan redigere eller slette tidsplaner fra tabellene etter behov.

9

Klikk på Lagre.