Accepter opkald selektivt

Du kan acceptere opkald på specifikke tidspunkter fra specifikke opkald.

1

Gå til https://settings.webex.com, og vælg Webex Calling.

2

Fra den brugerportal, der ringer op, skal du gå til Opkaldsindstillinger.

3

Slå valgfrit accept af opkald til/fra .

4

Vælg et foruddefineret program fra rullemenuen.

Hvis du ikke ser en tidsplan, du vil bruge til denne indstilling, kan du tilføje et program under fanen Planlægninger. For yderligere oplysninger, se Opret en plan for at anvende på opkaldsindstillinger.

5

Klik på Tilføj tidsplan for at indstille følgende parametre:

  • Når– Vælg dit foruddefinerede program fra rullemenuen.
  • Opkald fra– Vælg, om du vil acceptere opkald fra Ethvert telefonnummer eller Vælg Telefonnumre. Hvis du vælger Vælg Telefonnumre , skal du indtaste de yderligereoplysninger.
  • Acceptereller accepter ikke – Vælg atacceptere eller afvise de opkald, der passer inden for disse parametre.
6

Klik på Gem.

Din planlægning er føjet til enaccepter eller accepter ikke tabel. Du kan redigere eller slette tidsplaner fra tabellerne efter behov.

7

Klik på Gem.

Afvis opkald selektivt

Du kan afvise opkald på bestemte tidspunkter fra specifikke opkald. Denne indstilling har forrang over Valgfrit Accepter opkald.

1

Gå til https://settings.webex.com, og vælg Webex Calling.

2

Fra den brugerportal, der ringer op, skal du gå til Opkaldsindstillinger.

3

Slå valgfrit fra afvis opkald.

4

Vælg et foruddefineret program fra rullemenuen.

Hvis du ikke ser en tidsplan, du vil bruge til denne indstilling, kan du tilføje et program under fanen Planlægninger. For yderligere oplysninger, se Opret en plan for at anvende på opkaldsindstillinger.

5

Klik på Tilføj tidsplan for at indstille følgende parametre:

  • Når– Vælg dit foruddefinerede program fra rullemenuen.
  • Opkald fra– Vælg, om du vil acceptere opkald fra Ethverttelefonnummer, Videresendt eller Vælg Telefonnumre. Hvis du vælger Vælg Telefonnumre , skal du indtaste de yderligereoplysninger.
  • Afviseller afvis ikke – Vælg atafvise eller ikke afvise de opkald, der passer inden for disse parametre.
6

Klik på Gem.

Din tidsplan føjes til en Afvis eller Afvis ikke-tabel. Du kan redigere eller slette tidsplaner fra tabellerne efter behov.

7

Klik på Gem.

Videreslyd selektivt opkald

Du kan videresende opkald til specifikke tidspunkter fra specifikke opkaldere. Denne indstilling har forrang over videresendelse af opkald.

1

Gå til https://settings.webex.com, og vælg Webex Calling.

2

Fra den brugerportal, der ringer op, skal du gå til Opkaldsindstillinger.

3

Slå valgfrit opkald til/fra.

4

Indtast telefonnummeret, som du vil videresende opkald til.


 

Marker afkrydsningsfeltet ved siden af Send til telefonsvarerfor at videresende alle opkald til indtalt besked. Valgmuligheden Send til indtalt besked er kun tilgængelig for interne telefonnumre eller meddelelser.

5

Marker afkrydsningsfeltet ved siden af Brug ringepåmindelse, for at aktivere en ringepåmindelse for disse opkald.

6

Vælg et foruddefineret program fra rullemenuen.

Hvis du ikke ser en tidsplan, du vil bruge til denne indstilling, kan du tilføje et program under fanen Planlægninger. For yderligere oplysninger, se Opret en plan for at anvende på opkaldsindstillinger.

7

Klik på Tilføj tidsplan for at indstille følgende parametre:

  • Videreslys til – Indtast telefonnummeret, du vil videresende opkald til under dette program.
  • Når– Vælg dit foruddefinerede program fra rullemenuen.
  • Opkald fra– Vælg, om du vil acceptere opkald fra Ethvert telefonnummer eller Vælg Telefonnumre. Hvis du vælger Vælg Telefonnumre , skal du indtaste de yderligereoplysninger.
  • Videreslys ellervidereslys ikke – Vælg, om du vil videresende opkald, der passer inden for disse parametre.
8

Klik på Gem.

Din planlægning er føjet til enVidereslænd- eller Videreslær ikke-tabel. Du kan redigere eller slette tidsplaner fra tabellerne efter behov.

9

Klik på Gem.