Selektivt acceptera samtal

Du kan acceptera samtal vid specifika tidpunkter från specifika uppringare.

1

Gå till https://settings.webex.com och välj Webex Calling.

2

Från samtalsanvändarportalen går du till Samtalsinställningar.

3

Aktivera selektivt acceptera samtal.

4

Välj ett fördefinierat schema i den nedrullningade menyn.

Om du inte ser ett schema som du vill använda för den här inställningen kan du lägga till ett schema på fliken Schemalägg . Mer information finns i Skapa ett schema för att tillämpa för samtalsinställningar.

5

Klicka på Lägg till schema för att ställa in följande parametrar:

  • När– Välj ditt fördefinierade schema i rullgardingsmenyn.
  • Samtal från– Välj om du vill acceptera samtal från val annat telefonnummer eller Välj telefonnummer. Om du väljer Välj telefonnummer, ange de ytterligare uppgifterna.
  • Godkänn eller Godkänn inte – Väljatt godkänna eller avvisa samtal som passar in inom dessa parametrar.
6

Klicka på Spara.

Ditt schema läggs till i en Acceptera eller Godkänn inte-tabell . Du kan redigera eller ta bort scheman från tabellerna efter behov.

7

Klicka på Spara.

Exempel

Vill du se hur det går till? Titta på den här videodemonstrationen om hur du ställer in funktionen för selektivt acceptera samtal i användarportalen för uppringning.

Selektivt avvisa samtal

Du kan avvisa samtal vid särskilda tidpunkter från specifika uppringare. Den här inställningen har företräde framför Selektivt acceptera samtal.

1

Gå till https://settings.webex.com och välj Webex Calling.

2

Från samtalsanvändarportalen går du till Samtalsinställningar.

3

Aktivera selektivt avvisa samtal.

4

Välj ett fördefinierat schema i den nedrullningade menyn.

Om du inte ser ett schema som du vill använda för den här inställningen kan du lägga till ett schema på fliken Schemalägg . Mer information finns i Skapa ett schema för att tillämpa för samtalsinställningar.

5

Klicka på Lägg till schema för att ställa in följande parametrar:

  • När– Välj ditt fördefinierade schema i rullgardingsmenyn.
  • Samtal från– Välj om du vill ta emot samtal från alla telefonnummer, Vidarebefordrade eller Välj telefonnummer. Om du väljer Välj telefonnummer, ange de ytterligare uppgifterna.
  • Avvisa eller avvisa inte – Väljatt avvisa eller inte avvisa samtal som passar in inom dessa parametrar.
6

Klicka på Spara.

Ditt schema läggs till i tabellen Avvisaeller Avvisa inte. Du kan redigera eller ta bort scheman från tabellerna efter behov.

7

Klicka på Spara.

Exempel

Vill du se hur det går till? Titta på den här videodemonstrationen om hur du ställer in funktionen för selektivt avvisande av samtal i användarportalen för uppringning.

Selektivt vidarelyssning av samtal

Du kan vidarebefordra samtal vid särskilda tidpunkter från specifika uppringare. Den här inställningen har företräde framför samtals vidarebefordran.

1

Gå till https://settings.webex.com och välj Webex Calling.

2

Från samtalsanvändarportalen går du till Samtalsinställningar.

3

Växla mellan selektiva vidarekoppla samtal.

4

Ange telefonnumret som du vill vidarelysa samtal till.


 

Markera rutan bredvid Skicka till röstbrevlåda för attvidarebefordra alla samtal till röstbrevlådan. Alternativet skicka-till-röstbrevlåda är endast tillgängligt för interna telefonnummer eller interna meddelanden.

5

Markera rutan bredvid Använd ringpåminnelse för att aktivera en ringpåminnelse för dessa samtal.

6

Välj ett fördefinierat schema i den nedrullningade menyn.

Om du inte ser ett schema som du vill använda för den här inställningen kan du lägga till ett schema på fliken Schemalägg . Mer information finns i Skapa ett schema för att tillämpa för samtalsinställningar.

7

Klicka på Lägg till schema för att ställa in följande parametrar:

  • Vidarebefordra till– Ange det telefonnummer som du vill vidareupplysa samtal till under detta schema.
  • När– Välj ditt fördefinierade schema i rullgardingsmenyn.
  • Samtal från– Välj om du vill acceptera samtal från val annat telefonnummer eller Välj telefonnummer. Om du väljer Välj telefonnummer, ange de ytterligare uppgifterna.
  • Vidarebefordra eller Vidarebefordra inte – Väljom du vill vidarebefordra samtal som passar in inom dessa parametrar.
8

Klicka på Spara.

Ditt schema läggs till i en tabell vidarebefordra eller Vidarebefordra inte . Du kan redigera eller ta bort scheman från tabellerna efter behov.

9

Klicka på Spara.

Exempel

Vill du se hur det går till? Titta på den här videodemonstrationen om hur du ställer in funktionen selektivt vidarebefordrade samtal i användarportalen för uppringning.