Ta emot samtal selektivt

Du kan ta emot samtal vid specifika tidpunkter från specifika uppringare.

1

Logga in på User Hub och klicka sedan Inställningar > Samtal > Samtalsinställningar.

2

Gå till Acceptera samtal selektivt och aktivera växlingsknappen.

3

Välj ett fördefinierat schema i listrutan.

Om du inte ser ett schema som du vill använda för den här inställningen kan du lägga till ett schema på fliken Scheman. Mer information finns i Skapa ett schema som ska tillämpas för samtalsinställningar.

4

Klicka på Lägg till schema för att ställa in följande parametrar:

  • Schemalägg– Välj det fördefinierade schemat för när du vill acceptera samtal från listrutan.
  • Samtal från– Välj om du vill acceptera samtal från Valfritt telefonnummer eller Välj telefonnummer. Om du väljer Utvalda telefonnummer anger du ytterligare information.
  • Godkänn eller Godkänn inte– Välj att acceptera eller avvisa samtal som passar inom dessa parametrar.
5

Klicka på Spara.

Ditt schema läggs till i en tabell Acceptera eller Acceptera inte. Du kan redigera eller ta bort scheman från tabellerna efter behov.


 
Accept har företräde framför acceptans.

Avvisa samtal selektivt

Du kan avvisa samtal vid specifika tidpunkter från specifika uppringare. Den här inställningen har företräde framför Acceptera samtal selektivt.

1

Logga in på User Hub och klicka sedan Inställningar > Samtal > Samtalsinställningar.

2

Gå till Selektivt avvisa samtal och aktivera växlingsknappen.

3

Välj ett fördefinierat schema i listrutan.

Om du inte ser ett schema som du vill använda för den här inställningen kan du lägga till ett schema på fliken Scheman. Mer information finns i Skapa ett schema som ska tillämpas för samtalsinställningar.

4

Klicka på Lägg till schema för att ställa in följande parametrar:

  • Schemalägg– Välj det fördefinierade schemat för när du vill avvisa samtal från listrutan.
  • Samtal från– Välj om du vill acceptera samtal från Valfritt telefonnummer, Vidarebefordra eller Välj telefonnummer. Om du väljer Utvalda telefonnummer anger du ytterligare information.
  • Avvisa eller Avvisa inte – Välj att avvisa eller inte avvisa samtal som passar inom dessa parametrar.
5

Klicka på Spara.

Ditt schema läggs till i en tabell Avvisa eller Avvisa inte. Du kan redigera eller ta bort scheman från tabellerna efter behov.


 
Avvisa inte har företräde framför .

Vidarekoppla samtal selektivt

Du kan vidarebefordra samtal vid specifika tidpunkter från specifika uppringare. Den här inställningen har företräde framför vidarekoppling av samtal.

1

Logga in på User Hub och klicka sedan Inställningar > Samtal > Samtalsinställningar.

2

Gå till Vidarekoppla samtal selektivt och aktivera växlingsknappen.

3

Ange telefonnumret som du vill vidarebefordra samtal till.

4

Markera kryssrutan Skicka till röstbrevlåda för att vidarebefordra alla samtal till röstbrevlådan.

Alternativet Skicka till röstbrevlåda är endast tillgängligt för interna telefonnummer eller anknytningar.

5

Markera kryssrutan Aktivera ringpåminnelse på din Cisco IP-telefon för att aktivera en ringpåminnelse för dessa samtal.

6

Välj ett fördefinierat schema i listrutan.

Om du inte ser ett schema som du vill använda för den här inställningen kan du lägga till ett schema på fliken Scheman. Mer information finns i Skapa ett schema som ska tillämpas för samtalsinställningar.

7

Klicka på Lägg till schema för att ställa in följande parametrar:

  • Vidarebefordra till – Ange telefonnumret för att vidarebefordra samtal till under det här schemat.
  • Schemalägg– Välj det fördefinierade schemat för när du vill vidarebefordra samtal från listrutan.
  • Samtal från– Välj om du vill acceptera samtal från Valfritt telefonnummer eller Välj telefonnummer. Om du väljer Utvalda telefonnummer anger du ytterligare information.
  • Vidarekoppla eller Vidarekoppla inte – Välj om samtal som passar inom dessa parametrar ska vidarekopplas.
8

Klicka på Spara.

Ditt schema läggs till i en tabell Vidarebefordra eller Vidarebefordra inte. Du kan redigera eller ta bort scheman från tabellerna efter behov.


 
Inte framåt har företräde framför framåt.