Ако не сте сигурни с какво сте били нагласени, разгледайте Разберете каква повикваща услуга имате.

1

Ако чуете телефонно обаждане да влиза в телефона на бюрото на вашия работник, изберете Call Pickup в долния колонтитул на Webex App.

2

Изберете една от следните опции:

 • Взимане—изберете обаждането, което звъни най-дълго.

 • Насочено взимане–въведете номера на разширението за взимане на вашия работник и след това натиснете Enter.

В зависимост от настройката ви може да получите или да не получите известия за входящо обаждане, когато повикване влезе в група за вземане, към която принадлежите.

Изберете една от тези опции:

 • Чувате, че телефонно обаждане влиза в телефона на бюрото на един работник — кликнете върху "Повикване на взимане" в долния колонтитул на приложението ви. След това изберете "Вземане на повиквания", за да вземете групово обаждане или "Насочено взимане ", за да вземете обаждане на конкретен номер. Ако изберете "Насочено взимане", въведете номера на взимане и след това натиснете Enter.
 • Получавате известие за повикване в Webex App , че един соработник има входящо обаждане –проверете състоянието на лицето на снимката на потребителския му профил. Ако са заети или недостъпни, кликнете върху Вдигане , за да отговорите на обаждането им.

В зависимост от настройката ви може да получите или да не получите известия за входящо обаждане, когато повикване влезе в група за вземане, към която принадлежите.

1

Изберете една от тези опции:

 • Чувате телефонно обаждане да влиза в телефона на бюрото на един работник, но не получавате известие в Webex App—отидете на и след това изберете Call Pickup в долната част на вашата История на обажданията.

  След това изберете подходящата група за взимане (Вземанена повиквания, Друго вземанена повиквания или Насочено взимане). Ако изберете "Насочено взимане", въведете номера на взимане и след това натиснете Enter . Кликнете върху Вдигане отново.

 • Получавате известие за повикване в Webex App , че член на екипа има входящо обаждане–проверете състоянието на лицето на снимката на потребителския му профил. Ако са заети или недостъпни, кликнете върху Вдигане , за да отговорите на обаждането им.

2

След това можете да решите дали искате да Отговорите или Да откажете обаждането. И ако повикващият е потребител на Webex App , можете дори да ги съобщение.

Ако някой друг отговори на обаждането преди вас, получавате известие, че няма обаждане за взимане.

Взимането на обаждания все още не се поддържа в мобилното ви приложение.

В зависимост от настройката ви може да получите или да не получите известия за входящо обаждане, когато повикване влезе в група за вземане, към която принадлежите.

Преди да започнете

Можете да изключите известията, като докоснете снимката на потребителския си профил, изберете Обаждания, след което под "Вземанена повиквания" включете известиятаза изключване на звука.

Изберете една от тези опции:

 • Чувате телефонно обаждане да влиза в телефона на бюрото на работник, но не получавате известие в Webex App—отидете на Обаждания и след това изберете раздела Вземане на повиквания в горната част на вашата История на обажданията.

  След това изберете подходящата група за вземане (Вземане, Друго вземанеили Вземете обаждане на конкретно разширение). Ако изберете да вземете обаждане на конкретно разширение, въведете разширението и след това докоснете зелената стрелка.

 • Получавате известие за повикване в Webex App , че член на екипа има входящо обаждане–проверете състоянието на лицето на снимката на потребителския му профил. Ако са заети, кликнете върху Вдигане , за да отговорите на обаждането им.

  След това можете да решите дали искате да Отговорите или Да откажете обаждането. И ако повикващият е потребител на Webex App , можете дори да ги съобщение.

  Ако някой друг отговори на обаждането преди вас, получавате известие, че няма обаждане за взимане.