V závislosti od vášho nastavenia môžete alebo nemusíte dostávať upozornenia na prichádzajúce hovory, keď hovor prichádza do skupiny vyzdvihnutia, do ktorej patríte.

Predtým ako začneš

Ak chcete zobraziť Zavolajte na vyzdvihnutie možnosť v päte, kliknite Nastavenia hovoru v päte vyberte Otvorte predvoľby hovorov a skontrolujte Zobrazenie prevzatia hovoru v päte.

Ak chcete zmeniť upozornenia na prevzatie hovoru, pozrite si časť Spravujte upozornenia na prichádzajúce hovory

1

Keď ste nastavený ako člen skupiny pre prijímanie hovorov, môžete prijímať hovory takto:

 • Počujete telefonický hovor prichádzajúci do stolného telefónu spolupracovníka – kliknite Zavolajte na vyzdvihnutie v päte vašej aplikácie. Potom vyberte Zavolajte na vyzdvihnutie zdvihnúť skupinový hovor (ak ste členom skupiny pre vyzdvihnutie hovoru)

 • Ak používate Webex Calling a ste členom skupiny na vyzdvihnutie hovoru, v aplikácii Webex App môžete dostať upozornenie na vyzdvihnutie hovoru, že váš spolupracovník má prichádzajúci hovor, pričom upozornenie na hovor obsahuje informácie o skupine vyzdvihnutia.

  Váš správca môže nakonfigurovať zvuk a obraz upozornenia.

2

Keď máte nastavené sledovanie stavu linky iných používateľov a rozšírení parkovania hovorov (monitorovanie BLF), môžete prijímať hovory takto:

 • V aplikácii Webex môžete dostať upozornenie na vyzdvihnutie hovoru, že váš spolupracovník má prichádzajúci hovor. Týka sa to volania Webex alebo volania od vášho poskytovateľa služieb.

  Skontrolujte stav osoby na jej profilovom obrázku. Ak sú zaneprázdnení alebo nedostupní, kliknite Zdvihnúť odpovedať na ich volanie.

 • Ak používate okno doku na volanie, môžete sledovať svoj zoznam BLF a ak má niekto prichádzajúci hovor, môžete ho ľahko zdvihnúť. Ďalšie informácie nájdete v časti Spravujte všetky svoje telefónne hovory na jednom mieste.

V závislosti od vášho nastavenia môžete alebo nemusíte dostávať upozornenia na prichádzajúce hovory, keď hovor prichádza do skupiny vyzdvihnutia, do ktorej patríte.
1

Vyberte si jednu z týchto možností:

 • Počujete telefonický hovor prichádzajúci do stolového telefónu spolupracovníka, ale v aplikácii Webex sa vám nezobrazuje upozornenie – prejdite naa potom vyberte Zavolajte na vyzdvihnutie na dne tvojho História hovorov.

  Potom vyberte príslušnú skupinu vyzdvihnutia (Zavolajte na vyzdvihnutie, Iné vyzdvihnutie hovoru, alebo Riadený odber). Ak si vyberiete Riadený odber, zadajte číslo vyzdvihnutia a potom stlačte Zadajte. Kliknite Zdvihnúť znova.

 • V aplikácii Webex dostanete upozornenie na hovor, že niektorý člen tímu má prichádzajúci hovor – skontrolujte stav osoby na jej profilovom obrázku. Ak sú zaneprázdnení alebo nedostupní, kliknite Zdvihnúť odpovedať na ich volanie.

2

Potom sa môžete rozhodnúť, či chcete Odpoveď alebo Odmietnuť hovor. A ak je volajúcim používateľom aplikácie Webex, môžete mu dokonca poslať správu.

Ak hovor pred vami prijme niekto iný, dostanete upozornenie, že nie je možné zdvihnúť žiadny hovor.

Vaša mobilná aplikácia zatiaľ nepodporuje vyzdvihnutie hovoru.

V závislosti od vášho nastavenia môžete alebo nemusíte dostávať upozornenia na prichádzajúce hovory, keď hovor prichádza do skupiny vyzdvihnutia, do ktorej patríte.

Predtým ako začneš

Upozornenia môžete vypnúť klepnutím na svoj profilový obrázok a výberom možnosti hovorya potom pod Zavolajte na vyzdvihnutie, zapnúť Stlmiť upozornenia.

Vyberte si jednu z týchto možností:

 • Počujete telefonický hovor prichádzajúci do stolového telefónu spolupracovníka, ale v aplikácii Webex sa vám nezobrazuje upozornenie – prejdite na hovorya potom vyberte Zavolajte na vyzdvihnutie kartu v hornej časti vášho História hovorov.

  Potom vyberte príslušnú skupinu vyzdvihnutia (Zdvihnúť, Iný odber, alebo Zdvihnite hovor na konkrétnej klapke). Ak sa rozhodnete prijať hovor na konkrétnej klapke, zadajte klapku a potom klepnite na zelenú šípku.

 • V aplikácii Webex dostanete upozornenie na hovor, že niektorý člen tímu má prichádzajúci hovor – skontrolujte stav osoby na jej profilovom obrázku. Ak sú zaneprázdnení, kliknite Zdvihnúť odpovedať na ich volanie.

  Potom sa môžete rozhodnúť, či chcete Odpoveď alebo Odmietnuť hovor. A ak je volajúcim používateľom aplikácie Webex, môžete mu dokonca poslať správu.

  Ak hovor pred vami prijme niekto iný, dostanete upozornenie, že nie je možné zdvihnúť žiadny hovor.