Hvis du ikke er sikker på, hvad du er blevet konfigureret med, kan du se, hvilke opkaldstjeneste du har.

1

Hvis du hører, at et telefonopkald kommer ind i din kollegas fastnettelefon, skal du vælge Opkaldsbemanding i sidefoden af Webex-appen.

2

Vælg én af følgende valgmuligheder:

 • Pickup– vælg det opkald, der har ringet i længst tid.

 • Videresendepickup – indtast din kollegas lokalnummer for pickup, og tryk derefter på Enter.

Afhængigt af din opsætning får du muligvis eller måske ikke underretninger om indgående opkald, når et opkald er i besvarelsesgruppe du tilhører.

Vælg en af disse muligheder:

 • Du hører et telefonopkald, kommer ind i en kollegas fastnettelefon – klik på Opkaldsbemanding på sidefoden af din app. Vælg derefter opkalds pickup for at afhente et gruppeopkald eller Omdirigeret pickup for at afhente et opkald på et bestemt nummer. Hvis du vælger Videreledt pickup, skal du indtaste pickupnummeret og derefter trykke på Enter.
 • Du får en opkaldsmeddelelse i Webex-appen om, at en kollega har et indgående opkald – tjekker personens status på vedkommendes profilbillede. Hvis de er optagede eller utilgængelige, skal du klikke på Hent for at besvare deres opkald.

Afhængigt af din opsætning får du muligvis eller måske ikke underretninger om indgående opkald, når et opkald er i besvarelsesgruppe du tilhører.

1

Vælg en af disse muligheder:

 • Du hører et telefonopkald i en kollegas fastnettelefon men du får ikke en meddelelse i Webex-appen – gå til , og vælg derefter Opkaldsbemanding i bunden af din opkaldshistorik.

  Vælg derefter den relevante e-besvarelsesgruppe (opkaldsafhentning, anden opkalds pickupeller viderekaldshentning ). Hvis du vælger Videreledt pickup, skal du indtaste pickupnummeret og derefter trykke på Enter. Klik på Hent igen.

 • Du får en opkaldsmeddelelse i Webex-appen om, at et teammedlem har et indgående opkald – tjekker personens status på vedkommendes profilbillede. Hvis de er optagede eller utilgængelige, skal du klikke på Hent for at besvare deres opkald.

2

Du kan derefter vælge, om du vil besvare eller afvise opkaldet. Og hvis opkalderen er bruger af Webex-appen , kan du endda sende en besked til vedkommende.

Hvis en anden besvarer opkaldet før dig, får du en meddelelse om, at der ikke er noget opkald at besvare.

Opkalds pickup understøttes endnu ikke på din mobilapp.

Afhængigt af din opsætning får du muligvis eller måske ikke underretninger om indgående opkald, når et opkald er i besvarelsesgruppe du tilhører.

Før du begynder

Du kan slå underretninger fra ved at trykke på profilbillede, vælge Opkald ogderefter aktivere Slå lyd fra under Opkaldsbetaler .

Vælg en af disse muligheder:

 • Du hører et telefonopkald i en kollegas fastnettelefon men du får ikke en meddelelse i Webex-appen– gå til opkald, og vælg derefter fanen Opkaldsbesvarede opkald øverst i din opkaldshistorik.

  Vælg derefter de relevante besvarelsesgruppe (Pickup, Other Pickup, or Pick up a call at a specific extension). Hvis du vælger at ringe op på et bestemt lokalnummer, skal du indtaste lokalnummer og derefter trykke på den grønne pil.

 • Du får en opkaldsmeddelelse i Webex-appen om, at et teammedlem har et indgående opkald – tjekker personens status på vedkommendes profilbillede. Hvis de er optagede, skal du klikke på Hent for at besvare deres opkald.

  Du kan derefter vælge, om du vil besvare eller afvise opkaldet. Og hvis opkalderen er bruger af Webex-appen , kan du endda sende en besked til vedkommende.

  Hvis en anden besvarer opkaldet før dig, får du en meddelelse om, at der ikke er noget opkald at besvare.