Než začnete

Správci mohou toto nastavení z Centra řízení použít ke správě možností volání a ovládacích prvků pro správu klíčových funkcí v aplikaci Webex pro jednotlivé uživatele, skupinu uživatelů a na úrovni organizace.Všechna správci volání Webex s partnerskými správci, správci zákazníků nebo oprávněními správce prodeje mohou tato nastavení konfigurovat.

Nastavení, která jsou nakonfigurována pro úroveň organizace, jsou automaticky nastavena pro uživatele, a to i v případě, že uživatel povolil nastavení na úrovni uživatele nebo na úrovni šablony.

1

Ze zobrazení zákazníka v programu https://admin.webex.compřejděte na Volání.

2

Vyberte Cilent Settings (Nastavení Cilentu ) a přejděte na možnost In-call feature (Funkcepři volání).

3

Výběrem přepínače povolíte nebo zakážete následující možnosti:

 • Sdílení obsahu
  • Řízení požadavků– umožňuje uživatelům požadovat a získat kontrolu nad sdíleným obsahem ostatních uživatelů.

  • Předat kontrolu– umožňuje ostatním uživatelům převzít kontrolu nad sdíleným obsahem tohoto uživatele.Přepínač je ve výchozím nastavení zapnutý.

  • Sdíleníobrazovky – umožňuje sdílení obrazovky na úrovni uživatele.

 • Video
  • Video na počítači– umožňuje uživatelům stolních počítačů podporovat videohovory a nastavit výchozí nastavení pro přijímání hovorů se zapnutým videem.

   Také možnost Přijímat hovory s videem automaticky iniciuje hovory s videem.Přepínač je zapnutý a ve výchozím nastavení je vybrána možnost Přijímat hovory se zapnutým videem.

  • Video na mobilu– umožňuje mobilním uživatelům podporovat videohovory a nastavit výchozí nastavení pro přijímání hovorů se zapnutým videem.

   Také možnost Přijímat hovory s videem automaticky iniciuje hovory s videem.Přepínač je zapnutý a ve výchozím nastavení je vybrána možnost Přijímat hovory se zapnutým videem.

 • Dodatečné funkce

  Přesunout hovory na schůzky– umožňuje uživatelům přesunout aktivní telefonní hovor na úplnou schůzku Webex spolu se všemi účastníky.


 

Jakmile je toto nastavení nakonfigurováno pro uživatele, jsou na úrovni uživatele provedeny další úpravy.Uživatelská nastavení se automaticky nevrátí do výchozího nastavení organizace.