Przed rozpoczęciem

Administratorzy mogą używać tego ustawienia z centrum sterowania do zarządzania funkcjami wywołania i kontrolkami administracyjnymi dla kluczowych funkcji aplikacji Webex dla pojedynczego użytkownika, grupy użytkowników i na poziomie organizacyjnym.Wszyscy administratorzy Webex Calling z administratorami partnerskimi, administratorami klientów lub administratorami sprzedaży mogą konfigurować te ustawienia.

Ustawienia skonfigurowane dla poziomu organizacji są automatycznie ustawiane dla użytkowników, nawet jeśli użytkownik włączył ustawienie na poziomie użytkownika lub na poziomie szablonu.

1

Z widoku klienta w https://admin.webex.com programie , przejdź do pozycji Połączenia.

2

Wybierz Cilent Settings (Ustawienia Cilent) i przewiń do pozycji In-call feature (Funkcjain-call).

3

Wybierz przełącznik, aby włączyć lub wyłączyć następujące opcje:

 • Udostępnianie treści
  • Kontrolażądań — umożliwia użytkownikom żądanie i przejęcie kontroli nad udostępnioną zawartością innych osób.

  • Powierz kontrolę— umożliwia innym użytkownikom przejęcie kontroli nad udostępnioną zawartością tego użytkownika.Przełącznik jest domyślnie włączony.

  • Udostępnianieekranu — umożliwia udostępnianie ekranu na poziomie użytkownika.

 • Wideo
  • Wideo na komputerze— umożliwia użytkownikom komputerów stacjonarnych obsługę połączeń wideo i ustawienie domyślne odbierania połączeń z włączonym wideo.

   Również opcja Odbieranie połączeń z włączonym wideo automatycznie inicjuje połączenia z wideo.Przełącznik jest włączony, a opcja Odbieranie połączeń z włączonym wideo jest domyślnie zaznaczona.

  • Wideo na urządzeniach mobilnych— umożliwia użytkownikom mobilnym obsługę połączeń wideo i ustawienie domyślnego odbierania połączeń z włączonym wideo.

   Również opcja Odbieranie połączeń z włączonym wideo automatycznie inicjuje połączenia z wideo.Przełącznik jest włączony, a opcja Odbieranie połączeń z włączonym wideo jest domyślnie zaznaczona.

 • Funkcje dodatkowe

  Przenieś połączenia na spotkania— umożliwia użytkownikom przeniesienie aktywnego połączenia telefonicznego do pełnego spotkania Webex wraz ze wszystkimi uczestnikami.


 

Po skonfigurowaniu tego ustawienia dla użytkownika wprowadzane są dalsze modyfikacje na poziomie użytkownika.Ustawienia użytkownika nie powrócą automatycznie do ustawień domyślnych organizacji.