Pre nego što počnete

Administratori mogu da koriste ovu postavku iz kontrolnog čvorišta za upravljanje mogućnostima poziva i administrativnim kontrolama za ključne funkcije u Webex aplikaciji za pojedinačnog korisnika, grupu korisnika i na organizacionom nivou.Svi administratori Webex poziva sa administratorima partnera, administratorima klijenata ili privilegijama administratora prodaje mogu da konfigurišu ove postavke.

Postavke koje su konfigurisane za nivo organizacije automatski se postavljaju za korisnike, čak i ako je korisnik omogućio postavku na korisničkom nivou ili nivou predloška.

1

Od prikaza kupca unutra https://admin.webex.com , idite na poziv.

2

Izaberite Cilent Settings i pomerite se do funkcije "U pozivu".

3

Izaberite preklopnik da biste omogućili ili onemogućili sledeće opcije:

 • Deljenje sadržaja
  • Kontrola zahteva– omogućava korisnicima da zahtevaju i dobiju kontrolu nad deljenim sadržajem drugih osoba.

  • Dajte kontrolu– omogućava drugim korisnicima da preuzmu kontrolu nad deljenim sadržajem ovog korisnika.Prekidač za preklopnik je ON, podrazumevano.

  • Deljenje ekrana– omogućava deljenje ekrana na korisničkom nivou.

 • Video zapis
  • Video zapis na radnojpovršini – omogućava korisnicima radne površine da podržavaju video pozive i postavlja podrazumevano odgovaranje na pozive putem video zapisa.

   Takođe, "Odgovori pozivima" sa video zapisom na opciji automatski inicira pozive video zapisom.Preklopni prekidač je UKLJUČEN i podrazumevano je izabrana opcija "Odgovori pozivima sa uključenim video zapisima".

  • Video zapis na mobilnom– omogućava mobilnim korisnicima da podržavaju video pozive i postavlja podrazumevano odgovaranje na pozive putem video zapisa.

   Takođe, "Odgovori pozivima" sa video zapisom na opciji automatski inicira pozive video zapisom.Preklopni prekidač je UKLJUČEN i podrazumevano je izabrana opcija "Odgovori pozivima sa uključenim video zapisima".

 • Dodatne funkcije

  Premeštanje poziva na sastanke– omogućava korisnicima da premeste aktivan telefonski poziv na puni Webex sastanak zajedno sa svim učesnicima.


 

Kada se ova postavka konfiguriše za korisnika, dodatne izmene se prave na nivou korisnika.Korisničke postavke se neće automatski vratiti na podrazumevanu postavku organizacije.