10. ledna 2023

Následující verze aplikací odpovídají dnešním verzím. Viz téma Aplikace Webex | Poznámky k verzi, kde najdete informace o problémech vyřešených v těchto verzích. Nedávno jsme poskytli mobilní aplikace obchodům s aplikacemi k recenzování. Jakmile budou schváleny a zveřejněny, budete si je moci stáhnout.

 • Windows – 43.1.0.24716

 • Mac – 43.1.0.24716

 • iPhone a iPad – 43.1

 • Android – 43.1

Sdílíme podrobnosti o našich plánovaných verzích, mějte však na paměti, že data vydání a vlastní funkce se mohou změnit.

Bude dostupné v únoru

Aplikace

 • Skupiny prostorů

Volání

 • Odebrání schůzek z historie volání

 • Režim Survivability pro službu Webex Calling

 • Podpora více linek

Schůzky

 • Změna velikosti okna sdíleného obsahu

 • Tlačítko Připojit v zobrazení seznamu na kartě schůzek (Android)

 • Vyhledání a rezervace místnosti z aplikace (mobilní)

 • Pozvaní mohou z aplikace přidat prostor k naplánované schůzce

 • Podpora plánování opakujících se schůzek z aplikace

6. prosince 2022

Aktualizované verze aplikace

Následující verze aplikací odpovídají dnešním verzím. Viz téma Aplikace Webex | Poznámky k verzi, kde najdete informace o problémech vyřešených v těchto verzích. Nedávno jsme poskytli mobilní aplikace obchodům s aplikacemi k recenzování. Jakmile budou schváleny a zveřejněny, budete si je moci stáhnout.

 • Windows – 42.12.0.24485

 • Linux – 42.12.0.24485

 • Mac – 42.12.0.24485

 • iOS – 42.12

 • Android – 42.12

Volba výchozí obrazovky – iPhone a iPad

Určete, co se vám má při spuštění aplikace zobrazit jako první. Možná byste byli radši, aby se vám zobrazovaly schůzky – nastavte je jako výchozí.

Viz část Aplikace Webex | Volba úvodní obrazovky

Aktualizace verze aplikace Webex 2023

Máme pro vás některé informace o našem plánu na rok 2023:

 • Pro naši lednovou verzi plánujeme přidat některé důležité opravy a chceme ji vydat 10. ledna.

 • Aplikace Webex bude i nadále vydávána první úterý v měsíci.

Sezónní reakce emoji – Windows, Mac a Linux

Pro sváteční náladu jsme reakce proměnili podle ročního období. Tyto změny se zobrazí u všech reakcí v systémech Windows, Mac a Linux od 7. prosince do 31. prosince. (Reakce na mobilu používají emoji systému Android nebo iOS, takže tyto reakce neaktualizujeme.)

Pokud chcete tuto možnost vypnout, do 6. prosince nás kontaktujte na adrese feature-feedback@cisco.com.

Možnost je k dispozici pouze s použitím sestavení prosincové verze.

Odeslání textové zprávy – Windows a Mac

Pokud potřebujete poslat někomu textovou zprávu, můžete ji napsat v aplikaci a pak odeslat na požadované číslo mobilního telefonu. V aplikaci můžete také přijímat textové zprávy.

Tato funkce je momentálně dostupná pouze v USA a Kanadě v rámci služby Webex Calling a plánu Cisco Calling.


 

Tato funkce není podporována pro Webex for Government.

Doporučené zprávy – Windows, Mac, Linux, iPhone, iPad a Android

Doporučené zprávy umožňují uživatelům odfiltrovat nedůležité zprávy a soustředit se na ty nejdůležitější. Aplikace upřednostňuje zprávy tak, že jsou vyhodnoceny zprávy, které jsou pro vás nejdůležitější.

Tato funkce je v současné době k dispozici pouze pro podnikové zákazníky mimo EU.


 

Tato funkce není podporována pro Webex for Government.

Viz část Aplikace Webex | Doporučené zprávy

Služba volání, kterou vám nastavil správce, určuje, které funkce volání můžete použít.

Následující funkce platí pro služby Unified CM, Webex Calling a volání hostované poskytovatelem služeb.

V okně „Sdílet obsah“ uvidíte více aplikací – Windows, Mac a Linux

Když máte spuštěno hodně aplikací, někdy je obtížné během hovoru najít tu, kterou chcete sdílet. Nyní můžete změnit velikost okna Sdílet obsah, aby se zobrazilo více aplikací. Můžete zobrazit až 5 sloupců aplikací. Aplikace ukládá provedené změny a použije je příště.

Viz část Aplikace Webex | Sdílení obsahu během telefonního hovoru.

Následující funkce platí pro službu Webex Calling a volání hostované poskytovatelem služeb.

Vylepšení pro příjem volání ze skupiny sdružených linek a fronty hovorů – Windows a Mac

Nyní poskytujeme jasnou indikaci v oznámení příchozího hovoru a historii volání, když přijmete hovor ze skupiny sdružených linek nebo fronty hovorů.


 

Tato funkce není podporována pro Webex for Government.

Podpora více sdílených linek – Windows a Mac

V rámci aplikace můžete přijímat hovory z kterékoli sdílené linky a k uskutečnění hovorů můžete vybrat libovolnou linku. Sdílené linky vám musí nastavit správce. Poté se vám zobrazí primární linka a až devět sdílených linek.


 

Tato funkce není podporována pro Webex for Government.

Aplikace Webex | Více linek

Výběr identifikace volajícího pro odchozí hovory – iPhone, iPad a Android

Pokud vaše pracovní a osobní linky používají stejné mobilní zařízení, vyberte, které z linek chcete použít pro identifikaci volajícího. Tato funkce je nastavena správcem a vyžaduje službu Broadworks mobility na síti mobilního operátora (MNO).


 

Tato funkce není podporována pro Webex for Government.

Viz část Aplikace Webex | Výběr ID volajícího pro odchozí hovory v mobilním zařízení

Rozšíření možností hovorů v mobilním telefonu o veškeré možnosti pro spolupráci – iPhone a Android

Během hovoru pomocí mobilního telefonu můžete hovor snadno přesunout do schůzky Webex, aniž byste hovor ukončili. Tuto funkci můžete používat se službou Webex Go nebo operátorem mobilní sítě (MNO), který používá signalizaci hovorů pomocí řízení hovorů Cisco pro hovory z mobilního telefonu.


 

Tato funkce není podporována pro Webex for Government.

Následující funkce platí pro službu Webex Calling.

Odeslání textové zprávy – Windows a Mac

Pokud potřebujete poslat někomu textovou zprávu, můžete ji napsat v aplikaci a pak odeslat na požadované číslo mobilního telefonu. V aplikaci můžete také přijímat textové zprávy.

Tato funkce je momentálně dostupná pouze v USA a Kanadě v rámci služby Webex Calling a plánu Cisco Calling.


 

Tato funkce není podporována pro Webex for Government.

Viz část Aplikace Webex | Odeslání textové zprávyAplikace Webex | Textové zprávy

Informace o novinkách pro plnohodnotné schůzky naleznete v článku Co je nového pro nejnovější kanál Webex Meetings.

Úprava zobrazovaného jména na schůzce – Windows, Mac, iPhone, iPad a Android

Nyní můžete upravit své jméno zobrazované na schůzce. Usnadňuje použití preferovaného jména nebo určení toho, jak se má vaše jméno zobrazovat ostatním.

Stačí kliknout pravým tlačítkem na jméno, vybrat možnost Upravit zobrazované jméno a pak upravit jméno pro tuto schůzku. Hostitelé a spoluhostitelé mohou upravit zobrazované jméno libovolného účastníka schůzky.

Záznam schůzky a zpráva o využití vždy zobrazují naposledy upravené jméno účastníka.

Pro zákazníky, kteří preferují zablokování možnosti upravovat zobrazovaná jména, může správce tuto funkci zakázat.

V okně „Sdílet obsah“ uvidíte více aplikací – Windows, Mac a Linux

Když máte spuštěno hodně aplikací, někdy je obtížné během schůzky najít tu, kterou chcete sdílet. Nyní můžete změnit velikost okna Sdílet obsah, aby se zobrazilo více aplikací. Můžete zobrazit až 5 sloupců aplikací. Aplikace ukládá provedené změny a použije je příště.

Změna velikosti okna Sdílet obsah

Viz Aplikace Webex | Sdílení obsahu na schůzce.

Vylepšené prostředí pro první připojení k zařízení Webex – Windows, Mac, iPhone, iPad a Android

Aplikace nyní zjišťuje ultrazvukové signály z blízkých zařízení Webex Room a Desk pouze v případě, že se připojíte k zařízení ručně nebo používáte sítě Wi-Fi k vyhledání zařízení poblíž. Pokud vaše organizace nepoužívá zařízení Webex, aplikace ultrazvuk nepoužívá.

Viz část Webex | Připojení k zařízení aplikace Webex

Odepnutí vlastního zobrazení během schůzky – iPhone, iPad a Android

Pokud chcete, aby se vaše video během schůzky vždy na obrazovce zobrazilo, máte nyní možnost své video na ni připnout. Ujistěte se, že jste své video spustili, a pak ve vlastním zobrazení klepněte postupně na možnosti Další možnosti > Připnout mé vlastní zobrazení.

Připnutí vlastního zobrazení má vliv pouze na vaše zobrazení, nikoli na zobrazení ostatních účastníků.

Nové nástroje tabule – VDI

K tabuli jsme přidali nové nástroje:

 • Text– je mnohem jednodušší psát text než psát myší.
 • Tvary – Některé tvary jsou integrované, můžete si je prohlédnout kliknutím na nástroj Tvary.
 • Výběr lasem – Při výběru nástroje Šipka můžete lasem vybrat objekty v plátně a přesunout je, odstranit je, přenést dopředu nebo poslat dozadu.

U plánovaných schůzek a schůzek v soukromé místnosti jsou nyní k dispozici tabule – VDI

Tabule můžete v rámci schůzky použít ke sdílení nápadů, spolupráci a plánování. Tabuli může spustit kterýkoli účastník schůzky. Každý účastník schůzky si může v reálném čase prohlížet poznámky na tabuli a také je může upravovat.


 

Tato funkce není podporována pro Webex for Government.

Viz Aplikace Webex | Vytvoření a sdílení tabule během schůzky.

Jasné a zřetelné hlasy všech účastníků schůzky – VDI

Když v konferenční místnosti mluví do mikrofonů více lidí, je třeba zajistit, aby byl každý slyšet. Nastavení zvuku Optimalizovat pro všechny hlasy odstraňuje šum na pozadí a zvýrazňuje všechny hlasy u mikrofonu.

Viz Aplikace Webex | – Odstraňování šumu na pozadí a řeči v hovorech a schůzkách.

Upozornění ještě předtím, než vaše akce přeruší aktuální proces sdílení – Linux a VDI

Pokud obsah nebo tabuli sdílí někdo jiný a vy začnete obsah komentovat nebo sdílet, zobrazí se zpráva. Pokud se rozhodnete pokračovat, zastavíte aktuální sdílení.

Zpráva s upozorněním, že ukončíte aktuální sdílení obsahu

Vylepšení podrobností o schůzce – iPhone, iPad a Android

Zlepšili jsme způsob zobrazení informací pro schůzky. Podrobnosti jsou seskupeny na lépe čitelných kartách, včetně stavu účastníků, více způsobů připojení ke schůzkám a snazšího přístupu ke kopírování a sdílení informací.

Tlačítko Připojit v seznamu schůzek – iPhone a iPad

Zelené tlačítko Připojit se zobrazí pro schůzky krátce před zahájením – klepněte na a připojte se ke schůzce přímo ze seznamu na kartě schůzek.

8. listopadu 2022

Aktualizované verze aplikace

Následující verze aplikací odpovídají dnešním verzím. Viz téma Aplikace Webex | Poznámky k verzi, kde najdete informace o problémech vyřešených v těchto verzích. Nedávno jsme poskytli mobilní aplikace obchodům s aplikacemi k recenzování. Jakmile budou schváleny a zveřejněny, budete si je moci stáhnout.

 • Windows – 42.11.0.24187

 • Mac – 42.11.0.24187

 • iPhone a iPad – 42.11

 • Android – 42.11

Více voleb pro reakce na zprávy – Windows, Mac, iPhone, iPad a Android

Zvýšili jsme počet animovaných reakcí na zprávy v prostoru. Vyjádřete se a posuňte konverzace na další úroveň.

Služba volání, kterou vám nastavil správce, určuje, které funkce volání můžete použít.

Následující funkce platí pro službu Unified CM.

Koučování šeptem pro kontaktní centrum – Windows

Když jste nastaveni jako agent call centra, váš nadřízený může poslouchat vaše hovory a diskrétně vám radit během hovorů.

Následující funkce platí pro služby Unified CM, Webex Calling a volání hostované poskytovatelem služeb.

Odstranění šumu na pozadí na vzdáleném konci telefonního hovoru – iPhone, iPad a Android

Pokud telefonujete s někým, kdo Aplikaci Webex nepoužívá a je na hlučném místě, například na rušném letišti nebo v kavárně, nemusíte se bát. Stačí potlačit vzdálený šum během hovoru.


 

Tato funkce není podporována pro Webex for Government.

Sdílení pouze části obrazovky – Windows a Mac

Chcete-li s někým sdílet určitou oblast obrazovky, vyberte oblast, kterou chcete sdílet. Zobrazí se pouze část obrazovky, kterou jste vybrali, nikoli celá obrazovka.

Viz Aplikace Webex | Sdílení pouze části obrazovky

Příjem hovoru během schůzky – iPhone, iPad a Android

Buďte na dvou místech najednou a odpovídejte na důležité hovory, aniž byste opustili naplánovanou schůzku Webex, schůzku v osobní místnosti nebo schůzku spojenou s prostorem. Stačí na schůzce pozdržet audio a video a hovor přijmout. Schůzka pokračuje, i když ji pozastavíte, ale zvuk a video jsou pozastaveny. A až dokončíte svůj hovor, vraťte se na schůzku, aniž byste se museli znovu připojovat.

Viz část Aplikace Webex | Přijetí hovoru na vaši adresu videa během schůzky

Informace o novinkách pro plnohodnotné schůzky naleznete v článku Co je nového pro nejnovější kanál Webex Meetings.

Zapnutí zvuku přes Airplay – iPhone a iPad

Když jste na schůzce na svém iPhonu nebo iPadu, můžete zapnout Airplay Audio a streamovat zvuk schůzky do libovolných okolních zařízení kompatibilních s Apple AirPlay.

Hledání a rezervace místnosti – Windows a Mac

Při plánování schůzky z Aplikace Webex můžete vyhledat a zarezervovat zasedací místnost. Pomocí plánovače v aplikaci můžete vyhledat místnost podle jména a také zobrazit aktuální dostupnost.

Viz Aplikace Webex | Plánování schůzky z kalendáře schůzek.

Nové nástroje pro tabuli – Windows a Mac

K tabuli jsme přidali nové nástroje:

 • Text– je mnohem jednodušší psát text než psát myší.
 • Tvary – Některé tvary jsou integrované, můžete si je prohlédnout kliknutím na nástroj Tvary.
 • Výběr lasem – Při výběru nástroje Šipka můžete lasem vybrat objekty v plátně a přesunout je, odstranit je, přenést dopředu nebo poslat dozadu.

Bublina mluvčího se nyní zobrazuje na novém místě – Windows a Mac

Na schůzkách se bublina mluvčího zobrazí, když někdo mluví, ale jeho video nebo profilový obrázek není na obrazovce vidět. Informuje o tom, kdo mluví.

Přesunuli jsme bublinu mluvčího do středu horní části obrazovky, aby se nepřekrývala ani nezakrývala videa účastníků ani sdílený obsah.

V horní části obrazovky se zobrazuje bublina mluvčího.

 
V systému Mac nahrazuje bublina mluvčího krátce název schůzky v horním panelu záhlaví, když se objeví. Když nikdo nemluví, v horní liště záhlaví je název schůzky.

Sdílení pouze části obrazovky – Windows a Mac

Chcete-li sdílet určitou oblast obrazovky s účastníky schůzky, vyberte oblast, kterou chcete sdílet. Účastníci uvidí pouze část obrazovky, kterou jste vybrali, nikoli celou obrazovku.

Sdílení části obrazovky

Viz Aplikace Webex | Sdílení pouze části obrazovky

Možnost používat méně mobilních dat během schůzky – iPhone, iPad a Android

Pokud nejste připojeni k síti Wi-Fi, můžete šetřit mobilní data vypnutím možnosti používat data k zobrazení videí účastníků a vlastního zobrazení. Přejděte do nastavení Schůzky a vypněte možnost Použít mobilní data pro video. V opačném případě bude aplikace i nadále používat mobilní data k přehrávání videí.

Pokud se připojíte k síti Wi-Fi, videa se automaticky zobrazí znovu.

Upozornění dříve, než vaše činnosti přeruší aktuální sdílení – Windows a Mac

Pokud obsah nebo tabuli sdílí někdo jiný a vy začnete obsah komentovat nebo sdílet, zobrazí se zpráva. Pokud se rozhodnete pokračovat, zastavíte aktuální sdílení.

Zpráva s upozorněním, že ukončíte aktuální sdílení obsahu

Zobrazení jednotlivých stránek účastníků v rozvržení mřížky – iPhone, iPad a Android

V rozvržení mřížky se nyní ve výchozím nastavení zobrazí videa účastníků v novém zobrazení stránkování. Na mobilním telefonu se v režimu na výšku zobrazí maximálně čtyři účastníci na stránku a v režimu na šířku se zobrazí maximálně šest účastníků na stránku.

Zobrazení stránky zobrazuje maximálně čtyři videa účastníků

Na velkém tabletu se v režimu na výšku objeví maximálně 24 účastníků na stránku a v režimu na šířku maximálně 25 účastníků na stránku.

Zobrazení stránky zobrazuje maximálně 25 videí účastníků

Přejetím doleva zobrazíte další účastníky.

Pokud upřednostňujete zobrazení s posuvem, které bylo výchozí v dřívějších verzích, přejděte do nastavení Schůzky a změňte rozvržení zobrazení mřížky.

Podpora pro Apple Continuity Camera – Mac a iPhone

Aplikace Apple Continuity Camera umožňuje nahradit vestavěnou webovou kameru Mac pomocí kamery iPhone. Širokoúhlý fotoaparát iPhonu se zadní stranou můžete použít k podpoře vysoce kvalitního pořizování fotografií a videa. Aktivuje také aplikaci Mac Desk View, která funguje jako kamera nad hlavou pro zobrazení oblasti stolu před počítačem Mac bez jakéhokoli dalšího vybavení.

Vyberte iPhone ze seznamu fotoaparátů

Viz část Aplikace Webex | Použití funkce Fotoaparát přes Kontinuitu telefonu iPhone v rámci hovoru nebo schůzky

Příjem hovoru během schůzky – iPhone, iPad a Android

Buďte na dvou místech najednou a odpovídejte na důležité hovory, aniž byste opustili naplánovanou schůzku Webex, schůzku v osobní místnosti nebo schůzku spojenou s prostorem. Stačí na schůzce pozdržet audio a video a hovor přijmout. Schůzka pokračuje, i když ji pozastavíte, ale zvuk a video jsou pozastaveny. A až dokončíte svůj hovor, vraťte se na schůzku, aniž byste se museli znovu připojovat.

Obnovení schůzky po přijetí hovoru

Obnovení schůzky po přijetí hovoru

Viz část Aplikace Webex | Přijetí hovoru na vaši adresu videa během schůzky

Hosté mohou posílat zpětnou vazbu – iPhone, iPad a Android

Lidé, kteří se ke schůzce připojí jako hosté, mohou nahlásit problémy a poslat zpětnou vazbu ke své zkušenosti se schůzkami nebo s aplikací.

Vylepšení propojených složek –Windows a Mac

Složka Microsoft přidaná do prostoru se dá najít mnohem snáz. Vedle souborů, tabulí a dalšího obsahu prostoru se zobrazí výzva k akci. Provedli jsme tato vylepšení:

 • Při přidávání složky je vložené zobrazení z Microsoft OneDrive nebo SharePointu přímo přístupné z prostoru.

 • Z vloženého pohledu můžete plně procházet propojenou složku, včetně všech podsložek.

 • Můžete použít všechny akce správy souborů, aniž byste opustili Aplikaci Webex, například mazání, úpravy nebo sdílení souborů.

 • Vylepšili jsme rozvržení správy složek na kartě s obsahem prostoru.

 • Usnadnili jsme přepínání zobrazení mezi soubory sdílenými v prostoru a soubory v propojené složce.

26. října 2022

Aktualizace na podporované operační systémy – Mac, iPhone a iPad

Aplikace Webex je podporována na operačních systémech macOS Ventura 13.0, iOS 16.1 a iPadOS 16.

19. října 2022

Vydali jsme Aplikaci Webex pro Linux, následující verze odpovídá dnešnímu vydání.

 • Linux – 42.10.0.24000

4. října 2022

Aktualizované verze aplikace

Následující verze aplikací odpovídají dnešním verzím. Viz téma Aplikace Webex | Poznámky k verzi, kde najdete informace o problémech vyřešených v těchto verzích. Nedávno jsme poskytli mobilní aplikace obchodům s aplikacemi k recenzování. Jakmile budou schváleny a zveřejněny, budete si je moci stáhnout.

 • Windows – 42.10.0.23814

 • Mac – 42.10.0.23814

 • iPhone a iPad – 42.10

 • Android – 42.10

Zvuky upozornění na zprávy – Windows a Mac

Přizpůsobte si prostředí Aplikace Webex zvuky oznámení. Vyberte zvuk z našeho rozšířeného seznamu možností pro konkrétní typy prostorů, abyste byli upozorněni na zprávy, na kterých nejvíce záleží.

Odpojení účtu sociální sítě, který používáte k přihlášení – Windows, Mac, iPhone, iPad a Android

Možná nebudete chtít pokračovat v používání účtu na sociální síti k přihlášení do Aplikace Webex. Nyní můžete svůj účet sociální sítě z aplikace odpojit a na úvodní obrazovce rychle a snadno přepnout na přihlášení pomocí e-mailu a hesla.

Klepnutím a přetažením zkopírujete zprávy – Windows a Mac

Zjednodušujeme kopírování více zpráv v prostoru. Jednoduše klikněte a přetáhněte myš nad oblast zpráv a kopírujte pomocí klávesových zkratek nebo nabídky klepnutím pravým tlačítkem myši. Viz Aplikace Webex | Kopírování a vložení více zpráv.

Služba volání, kterou vám nastavil správce, určuje, které funkce volání můžete použít.

Následující funkce platí pro služby Unified CM, Webex Calling a volání hostované poskytovatelem služeb.

Jeden krok k nalezení telefonního čísla – Windows, Mac, iPhone, iPad a Android

K profilové fotce jsme přidali telefonní číslo. Když vyberete profilovou fotku, uvidíte hlavní telefonní číslo pod svou e-mailovou adresou.

Zvolení ID volajícího pro hovory se zákazníky – Windows a Mac

Když jste nastaveni jako agent call centra a uskutečňujete následné hovory se zákazníky, vyberte si ze seznamu front hovorů, které vám přidělil správce, vhodné ID volajícího.

Viz Aplikace Webex | Změna ID volajícího.

Povolte jinému uživateli ovládat váš počítač – VDI

Potřebujete pomoc s řešením nějakého problému? Zavolejte nebo přejděte do prostoru a sdílejte svoji obrazovku. Pak můžete dané osobě povolit ovládání počítače a sledovat její pohyby kurzoru myši na vaší obrazovce. Tato osoba může dokonce používat klávesové zkratky pro navigaci v aplikaci. Jakmile skončí, můžete kdykoliv převzít kontrolu nad počítačem.

Informace o novinkách pro plnohodnotné schůzky naleznete v článku Co je nového pro nejnovější kanál Webex Meetings.


 

Pokud si předplatíte službu Webex od svého poskytovatele služeb, vaše schůzky v Aplikaci Webex jsou vždy plnohodnotné. Informace o novinkách pro plnohodnotné schůzky naleznete v článku Co je nového pro nejnovější kanál Webex Meetings.

Schůzky spojené s prostorem – Windows, Mac, Linux, VDI, iPhone, iPad a Android

Schůzky spojené s prostorem byly vylepšeny!

Obohatili jsme prostředí v prostoru. Když se nyní připojíte nebo naplánujete schůzku v prostoru, máte přístup ke všem funkcím, které máte na službě Webex Meetings rádi. Toto nové prostředí můžete využít na každé schůzce, kterou naplánujete nebo ke které se připojíte.

Abyste mohli naplánovat nebo zahájit schůzku v prostoru, musíte mít licenci Webex Meetings nebo bezplatnou licenci Basic Meetings a musíte být ve stejné organizaci jako osoba, která prostor vytvořila. Bez licence se můžete ke schůzkám pouze připojit.


 
Vylepšené prostředí zatím není k dispozici u služby Webex for Government.

Viz Aplikace Webex | Vylepšené schůzky spojené s prostorem.

Globální nabídka na kartě Schůzky – iPhone, iPad a Android

Z nové globální nabídky na kartě Schůzky můžete zahajovat a plánovat schůzky a také se k nim připojovat.

Viz Aplikace Webex | Zahájení schůzky v osobní místnosti, Aplikace Webex | Připojení ke schůzce pomocí tlačítka akceAplikace Webex | Naplánování schůzky z kalendáře schůzek.

Zobrazení kalendáře používá preferovaný první den v týdnu – Windows a Mac

Zobrazení kalendáře na kartě Schůzky převezmou nastavení místního prostředí, které jste nastavili pro preferovaný první den v týdnu v operačním systému.

Připojení ke kalendáři Google – Windows a Mac

Schůzky a události můžete spravovat z kalendáře Google přímo v Aplikaci Webex. Po připojení ke kalendáři v nastavení Schůzky v aplikaci se vám budou na kartě Schůzky zobrazovat naplánované schůzky a události. Pokud už však pro vás správce kalendář nastavil, nebudete to moct změnit.

Sdílení pouze toho, co chcete, aby ostatní viděli – Windows, Mac a VDI

Pokud chcete sdílet pouze jedno okno aplikace namísto celé aplikace, vyberte nastavení Sdílet pouze jedno okno a vyberte okno, které chcete sdílet.

Viz Aplikace Webex | Sdílet celé nebo jedno okno aplikace.

Zapnutí „Sdílení zvuku počítače“ v reálném čase – Windows a Mac

Při sdílení souboru se zvukem je pohodlnější sdílet zvuk počítače. Nyní můžete vybrat možnost Sdílet zvuk počítače z ovládacího panelu sdílení, který se zobrazí v horní části obrazovky při sdílení obsahu.

Zapnutí „Ukázat mě před prezentací“ v reálném čase – Windows a Mac

Své video teď můžete zobrazit před prezentací pohodlněji. Nyní můžete vybrat Ukázat mě před prezentací z panelu ovládání sdílení, který se zobrazí v horní části obrazovky, zatímco budete sdílet obsah.

Snadné zvednutí ruky na schůzce – Windows a Mac

Zvednutí ruky se nyní zobrazí jako ikona v ovládacích prvcích schůzky. Je hned vedle možnosti Reakce, takže je nyní jednodušší zvednout ruku, když potřebujete položit otázku na schůzce.

Viz Aplikace Webex | Zvednutí ruky na schůzce.

Rozšířené plánování schůzek spojených prostorem – Windows a Mac

Když naplánujete plnohodnotnou schůzku spojenou s prostorem, jsou nyní k dispozici pokročilá nastavení. Nyní můžete také upravit heslo schůzky.

Nastavení spoluhostitele Chci si vybrat spoluhostitele pro tuto schůzku je nyní vybráno ve výchozím nastavení. Členové prostoru jsou automaticky přiřazeni jako spoluhostitelé, ale roli spoluhostitele můžete odstranit u kteréhokoliv z pozvaných tím, že najedete na jeho jméno a kliknete na > Odebrat spoluhostitele.

Když někdo sdílí obsah, vždy se zobrazí preferované rozvržení videa – Windows a Mac

Pokud změníte rozvržení videa na rozvržení vedle sebe, abyste viděli více obsahu sdíleného během schůzky, aplikace si zapamatuje vaše preference. Pokaždé, když zahájíte schůzku nebo se k ní připojíte, již nemusíte přepínat na rozvržení vedle sebe, když někdo sdílí obsah.

Sdílený obsah v zobrazení pódia je nyní větší – Windows a Mac

Pokud sdílíte obsah na schůzce, sdílený obsah je nyní větší a video mluvčího je nyní menší. Poměr mezi sdíleným obsahem a videi mluvčích je přibližně 70 : 30, ale závisí na velikosti obrazovky a počtu mluvčích na pódiu.

Ztlumení nebo zrušení ztlumení přímo z hlavního panelu – Windows

Během schůzky najdete na hlavním panelu systému Windows ikonu mikrofonu. Kliknutím použijete funkci ztlumit nebo zrušit ztlumení na sebe. Ikona je přítomna po celou dobu schůzky, takže je vždy přístupná.

U plánovaných schůzek a u schůzek v soukromé místnosti jsou nyní k dispozici tabule – Linux

Tabule můžete v rámci schůzky použít ke sdílení nápadů, spolupráci a plánování. Tabuli může spustit kterýkoli účastník schůzky. Každý účastník schůzky si může v reálném čase prohlížet poznámky na tabuli a také je může upravovat.

Tabule ve schůzce

Viz Aplikace Webex | Vytvoření a sdílení tabule během schůzky.

Určení, zda je účastník schůzky interní, externí, nebo neověřený – Linux

Pomocí seznamu účastníků čekajících v předsálí lze zjistit, zda je nějaký účastník interní (ověřený a patřící do organizace), externí (ověřený a patřící do jiné organizace), nebo neověřený (nepřihlášený).

Viz Zjistěte, koho pouštíte do schůzky v aplikaci Webex.

Vyjádření beze slov – Linux

Animované reakce umožňují účastníkům schůzky vyjádřit se, aniž by na schůzce cokoli řekli. Povzbuďte mluvčího reakcí tleskání rukou nebo oceňte vtip s reakcí haha. Získejte představu o reakci publika tím, že požádáte účastníky, aby dali rychlý palec nahoru, nebo palec dolů.

Viz Aplikace Webex | Použití reakcí na schůzkách.

Maximalizace toho, co vidíte při sdílení obsahu – Linux

Zobrazte miniaturní videa účastníků na plovoucím panelu, kterými můžete pohybovat, aby nezakrývala to, co je sdíleno. Zvolte možnost zobrazení plovoucího panelu v mřížce, zobrazení aktivního reproduktoru nebo minimalizace.

Viz Aplikace Webex | Sdílení obsahu na schůzce.

Maximalizace zobrazení, když někdo sdílí obsah – Linux

Při prohlížení sdíleného obsahu v režimu celé obrazovky můžete nyní změnit velikost plovoucího panelu, který zobrazuje videa účastníků schůzky. Zmenšete panel, abyste viděli více sdíleného obsahu. Zvětšete panel, abyste viděli více účastníků schůzky.

Viz Aplikace Webex | Přepínání mezi sdíleným obsahem a mluvčím během hovoru nebo schůzky.

Hostitelé mohou nastavit zobrazení pódia pro všechny účastníky schůzky – VDI

Pokud se připojíte k plnohodnotné schůzce a hostitel synchronizuje své pódium se všemi, vy i všichni ostatní účastníci schůzky uvidíte, na co hostitel chce, abyste se zaměřili, jako je aktivní mluvčí a všichni účastníci, které hostitel přesunul na pódium.

Zobrazení více najdete v miniaturách videí – Linux

Zvukový indikátor na levé straně jmenovky indikuje, zda je účastník ztlumen, nebo neztlumen.

Jmenovky ve videích s miniaturami jsou nyní zarovnány vlevo dole, mají průhlednější pozadí a jsou zmenšeny, aby se zabránilo zakrytí obličeje účastníka.

Vylepšení miniatur videí

Celý svět je jeviště – Linux a VDI

Přizpůsobte si rozvržení videa, když jste v rozvržení nad sebou nebo vedle sebe. Přetáhněte video z filmového pásu na pódium, abyste se blíže podívali na účastníka. Umístěte aktivního řečníka přímo vedle obsahu, který sdílíte, nebo nechte v obraze lidi, kteří aktivně nemluví, jako je tlumočník znakového jazyka.

Přesun na pódium vám dává flexibilitu pro změnu velikosti rozvržení, abyste se mohli zaměřit na sdílený obsah nebo jiné účastníky.

Viz Přesun účastníků na pódium na schůzkách, webinářích a akcích, Změna velikosti pódia na schůzkách, webinářích a akcíchAplikace Webex | Změna uspořádání videí v zobrazení videa.

Výběr odstínu pleti pro své reakce – Linux

Pro reakce, které používají emoji s rukou, jako je třeba palec nahoru, si můžete zvolit preferovaný odstín pleti.

Viz Aplikace Webex | Výběr odstínu pleti pro reakce.

Nastavení výchozího nastavení pro vlastní zobrazení – VDI

Zvolte, zda chcete skrýt, nebo zobrazit vlastní zobrazení a kde se vaše vlastní zobrazení objeví na obrazovce.

Skryjte vlastní zobrazení, pokud se na sebe nechcete dívat.

Pokud si chcete připadat jako součást schůzky, zobrazte vlastní zobrazení spolu s ostatními.

Pokud chcete na obrazovce vytvořit více prostoru pro zobrazení jiných lidí nebo sdíleného obsahu, ale přesto vidět sami sebe, zobrazte vlastní zobrazení v plovoucím okně.

Viz Aplikace Webex | Změna polohy vlastního zobrazení.

Připojení ke schůzce je intuitivnější – Linux

Vylepšení okna Připojit se ke schůzce zřetelněji ukazuje, kdy ještě nejste ve schůzce. Vizuální změny vám dají vědět, jaké jsou vaše možnosti zvuku, když se připojíte ke schůzce.

Možnosti zvukového připojení

Pokud jste připojeni k zařízení, je jednodušší zjistit, jaké máte možnosti kamery, jak nahrát nebo změnit virtuální pozadí a provádět změny.

Použít virtuální pozadí

Viz Aplikace Webex | Připojení ke schůzce.

Náhled sdíleného obsahu – Linux

Při sdílení obsahu se nyní zobrazí náhled obsahu. Můžete se ujistit, že sdílíte pouze to, co chcete, a že to každý na schůzce vidí.

Viz Aplikace Webex | Sdílení obsahu na schůzce.

Automatické spuštění videa, když se připojíte ke schůzce – iPhone, iPad a Android

Pokud během schůzky vždy zapnete video, ušetřete si krok, kdy ho musíte pokaždé spustit. Vyberte možnost schůzky Po připojení spustit mé video.

Viz Aplikace Webex | Automatické spuštění videa, když se připojíte ke schůzce.

Integrace Microsoft Teams: Zjednodušený způsob volání pro neodpovídající UPN (User Principal Name) – Windows a Mac

Dříve, když jste volali a vaše UPN v aplikaci Microsoft Teams neodpovídalo vašemu UPN v aplikaci Webex, požádali jsme vás o potvrzení před uskutečněním hovoru. Tuto situaci jsme nyní zjednodušili tím, že se kontroluje e-mailová adresa (nejen vaše UPN), takže může hovor proběhnout bez nutnosti potvrzení.

Vaše UPN v Microsoft Teams se může lišit od UPN používaného v integraci aplikace Webex, pokud vaše organizace prošla akvizicí, rebrandingem nebo pokud jste přešli z jiného oddělení ve společnosti nebo jste například změnili jméno. Vaše e-mailová adresa se aktualizuje, ale vaše UPN zůstává stejné.

12. září 2022

Aplikaci Webex pro iPhone a iPad jsme odeslali do obchodu s aplikacemi ke kontrole a po schválení a zveřejnění si ji budete moci stáhnout.

 • iPhone a iPad – 42.9

7. září 2022

Máme pár věcí, které vám dnes chceme říct:

 • Vydání Aplikace Webex na iPhone a iPad je tento měsíc mírně zpožděno, a až bude vydání k dispozici, dáme vám další informace.

 • Další verze Aplikace Webex na Linux je naplánována na říjen (42.10).

 • Následující verze aplikací odpovídají dnešním verzím. Viz téma Aplikace Webex | Poznámky k verzi, kde najdete informace o problémech vyřešených v těchto verzích. Aplikaci Webex pro Android jsme odeslali do obchodu s aplikacemi ke kontrole a po schválení a zveřejnění si ji budete moci stáhnout.

  • Windows – 42.9.0.23494

  • Mac – 42.9.0.23494

  • Android – 42.9

Oznámení o problémech s připojením – Windows, Mac, iPhone, iPad a Android

Při používání Aplikace Webex jsme vám usnadnili zjišťování, zda máte problémy s připojením. Pokud narazíte na problém, zobrazí se banner s upozorněním na konkrétní problém. Poté můžete podniknout kroky k vyřešení problému.

Upgrade více příslušenství aplikace Webex současně – Windows a Mac

Usnadnili jsme aktualizaci náhlavní soupravy Cisco nebo kamery Webex Desk pomocí Aplikace Webex. Nyní můžete upgradovat více náhlavních souprav Cisco a fotoaparátů Webex současně.

Přizpůsobení nastavení náhlavních souprav Cisco – Windows a Mac

Nastavení náhlavní soupravy Cisco si nyní můžete přizpůsobit přímo prostřednictvím Aplikace Webex. Jednoduše přejděte do Nastavení > Zařízení > Pokročilá nastavení.

Viz Nastavení náhlavní soupravy Cisco v Aplikaci Webex.

6. září 2022

Aplikaci Webex na září plánujeme vydat o něco později. Jen jsme vás chtěli o této změně informovat a 7. září zveřejníme další informace.

Veřejné prostory – Windows, Mac a Linux

V současném hybridním pracovním světě je ještě důležitější než kdy dříve, abyste mohli komunikovat s lidmi z vaší firmy. Vytvořte nebo se připojte ke snadno přístupným veřejným prostorům, do nichž se může připojit kdokoli z vaší firmy, a zasílejte zprávy lidem s podobnými zájmy, případně sledujte aktuální dění.

Viz Aplikace Webex | Veřejné prostory.

Přímá odpověď – iOS a Android

Nechtělo se vám někdy odpovídat na zprávu na rušném místě nebo jste chtěli na zprávu odpovědět z místa oznámení? Usnadnili jsme odpověď autorovi v přímé zprávě s citací původní zprávy.

Informace o novinkách pro plnohodnotné schůzky naleznete v článku Co je nového pro nejnovější kanál Webex Meetings.


 

Pokud si předplatíte službu Webex od svého poskytovatele služeb, vaše schůzky v Aplikaci Webex jsou vždy plnohodnotné. Informace o novinkách pro plnohodnotné schůzky naleznete v článku Co je nového pro nejnovější kanál Webex Meetings.

Schůzku mohou ukončit pouze hostitelé – Windows, Mac, iPhone, iPad a Android

Spoluhostitelé již nemohou schůzku ukončit. Když spoluhostitelé opustí schůzku, nemohou ji nechtěně ukončit pro všechny ostatní.

Viz Aplikace Webex | Opuštění nebo ukončení schůzky.

U plánovaných schůzek a u schůzek v soukromé místnosti jsou nyní k dispozici tabule – Windows a Mac

Tabule můžete v rámci schůzky použít ke sdílení nápadů, spolupráci a plánování. Tabuli může spustit kterýkoli účastník schůzky. Každý účastník schůzky si může v reálném čase prohlížet poznámky na tabuli a také je může upravovat.

Tabule ve schůzce

Viz Aplikace Webex | Vytvoření a sdílení tabule během schůzky.

Jasné a zřetelné hlasy všech účastníků schůzky – Windows a Mac

Když v konferenční místnosti mluví do mikrofonů více lidí, je třeba zajistit, aby byl každý slyšet. Nastavení zvuku Optimalizovat pro všechny hlasy odstraňuje šum na pozadí a zvýrazňuje všechny hlasy u mikrofonu.

Viz Aplikace Webex | – Odstraňování šumu na pozadí a řeči v hovorech a schůzkách.

Vypnutí obrazu v obraze při multitaskingu – iPhone a iPad

Určuje, zda se má zobrazit plovoucí miniokno, které se objeví, když provádíte multitasking, a minimalizuje okno schůzky.

Viz Aplikace Webex | Skrytí plovoucího miniokna při multitaskingu během hovoru nebo schůzky.

Během schůzky nikdy nepromeškáte důležité oznámení – Windows, Mac, iPhone, iPad a Android

Během schůzky se nyní oznámení na obrazovce zobrazují v konzistentní poloze a nepřekrývají se. Nejdůležitější oznámení, na která musíte reagovat, jsou viditelnější a zobrazují se uprostřed obrazovky. Méně důležitá oznámení, která se týkají pouze informací, se zobrazí v pravém horním rohu obrazovky a po několika sekundách zmizí.

Zvolení, kolik účastníků se má zobrazit v rozložení mřížky – Windows a Mac

V mřížce můžete zobrazit maximálně 25, 16, 9, 4 nebo 1 účastníka v závislosti na počtu osob na schůzce. Čím méně účastníků zobrazíte, tím větší je jejich video.

Viz Aplikace Webex | Úprava maximálního počtu účastníků, které vidíte na stránce v rozvržení mřížky.

Úprava počtu účastníků v zobrazení mřížky

Výchozí nastavení pro vlastní zobrazení – Windows a Mac

Zvolte, zda chcete skrýt, nebo zobrazit vlastní zobrazení a kde se vaše vlastní zobrazení objeví na obrazovce.

Skryjte vlastní zobrazení, pokud se na sebe nechcete dívat.

Pokud si chcete připadat jako součást schůzky, zobrazte vlastní zobrazení spolu s ostatními.

Pokud chcete na obrazovce vytvořit více prostoru pro zobrazení jiných lidí nebo sdíleného obsahu, ale přesto vidět sami sebe, zobrazte vlastní zobrazení v plovoucím okně.

Viz Aplikace Webex | Změna polohy vlastního zobrazení.

18. srpna 2022

Vydali jsme aktualizaci Aplikace Webex pro Windows a Mac, která obsahuje některá vylepšení, a restartovali jsme automatickou aktualizaci. Toto je verze aplikace, která odpovídá dnešním aktualizacím:

 • Windows – 42.8.0.23281

 • Mac – 42.8.0.23281

18. srpna 2022

Pozastavili jsme automatickou aktualizaci Aplikace Webex pro Windows a Mac. V příštích dnech plánujeme vydat novou aktualizaci Aplikace Webex pro Windows a Mac.

Nahradili jsme verze aplikace dostupné na webu ke stažení červencovými verzemi Aplikace Webex pro Windows a Mac.

11. srpna 2022

Následující verze aplikací odpovídají dnešním verzím. Viz téma Aplikace Webex | Poznámky k verzi, kde najdete informace o problémech vyřešených v těchto verzích. Nedávno jsme poskytli mobilní aplikace obchodům s aplikacemi k recenzování. Jakmile budou schváleny a zveřejněny, budete si je moci stáhnout.

 • Windows – 42.8.0.23214

 • Mac – 42.8.0.23214

 • iPhone a iPad – 42.8

 • Android – 42.8

Vylepšení přihlašování pro službu Webex for Government – Windows, Mac, iPhone, iPad a Android

Usnadnili jsme přihlášení do služby Webex for Government. Z rozevíracího seznamu vyberte Webex for Government a zadejte své přihlašovací údaje.

Aplikace Webex podporuje ukrajinštinu – Windows, Mac a Linux

Když nastavíte jazyk svého operačního systému na ukrajinštinu, aplikace rozpozná vaše předvolby a zobrazí aplikaci v ukrajinštině.

Odeslání zpětné vazby – iPhone, iPad, Android

Pokud máte s aplikací problémy nebo máte návrhy na vylepšení, která byste rádi viděli, chceme znát váš názor. Pošlete nám svůj příspěvek prostřednictvím naší stránky se zpětnou vazbou.

9. srpna 2022

Stále pracujeme na některých položkách, další aktualizaci zveřejníme 11. srpna.

5. srpna 2022

Osobní přehledy

V EU jsou nyní k dispozici osobní přehledy. V závislosti na nastavení správce budete požádáni, abyste se při prvním spuštění osobních přehledů přihlásili nebo odhlásili. Generování přehledů může trvat maximálně sedm až deset dní.

Viz Aplikace Webex | Osobní přehledy.

4. srpna 2022

Stále pracujeme na některých položkách, další aktualizaci zveřejníme 9. srpna.

2. srpna 2022

Aplikaci Webex pro srpen plánujeme vydat o něco později. Jen jsme vás o této změně chtěli informovat a 4. srpna zveřejníme další informace.

Změna velikosti písma pro zprávy – Windows, Mac a Linux

Při čtení zpráv si již nemusíte namáhat oči. Stačí zvolit požadovanou velikost písma, aby vám neušel žádný detail. Můžete to kdykoli znovu změnit. Stačí přejít na kartu Usnadnění přístupuNastavení systému Windows (nebo Předvolby v počítači Mac).

Viz Aplikace Webex | Změna velikosti písma pro zprávy.

Nalezení citace v kontextu – Windows, Mac, Linux, iOS a Android

Hledáte další kontext pro zprávu citovanou v prostoru? Jedním kliknutím snadno najdete původní citaci a související reakce a vlákna.

Viz Aplikace Webex | Citace nebo vlákna a Aplikace Webex | Citování něčí zprávy

Přímá odpověď – Windows, Mac a Linux

Nechtělo se vám někdy odpovídat na zprávu na rušném místě nebo jste chtěli na zprávu odpovědět z místa oznámení? Usnadnili jsme odpověď autorovi v přímé zprávě s citací původní zprávy.

Viz Aplikace Webex | Přímá odpověď

Výběr toho, co sdílíte – VDI

Při sdílení obsahu, vytváření prezentací nebo řešení problémů máte více možností:

 • Sdílet konkrétní aplikace
 • Vyměnit jednu aplikaci za druhou, aniž byste museli přestat sdílet.
 • Pomocí poznámek označit, co je sdíleno.
 • Pokud sdílíte video, můžete sdílet zvuk počítače.
 • Jiní vidí, co sdílíte, s vysokou obnovovací frekvencí.

Služba volání, kterou vám nastavil správce, určuje, které funkce volání můžete použít.

Níže uvádíme, na kterou službu volání se vztahuje každá nová funkce. Pokud si nejste jisti, kterou službu volání máte, podívejte se do části Aplikace Webex | Zjistěte, kterou službu volání máte.

Následující funkce platí pro služby Unified CM, Webex Calling a volání hostované poskytovatelem služeb.

Zjistěte, kdo volá – VDI

Když vám někdo z adresáře vaší organizace zavolá, v ID volajícího se zobrazí jeho jméno a historie hovorů, nikoli pouze jeho telefonní číslo. To vám pomůže rozhodnout se, zda chcete přijmout určité hovory.

Následující funkce platí pro službu Webex Calling a volání hostované poskytovatelem služeb.

Odstranění šumu na pozadí na vzdáleném konci telefonního hovoru – Windows a Mac

Pokud telefonujete s někým, kdo Aplikaci Webex nepoužívá a je na hlučném místě, například na rušném letišti nebo v kavárně, nemusíte se bát. Stačí potlačit vzdálený šum během hovoru.

Vypnutí šumu pozadí

Viz Aplikace Webex | Odstranění šumu na pozadí z druhého konce telefonního hovoru.

Méně kliknutí pro přechod do fronty volání – Windows a Mac

Přístup k frontám volání je nyní pohodlnější. Místo toho, abyste museli přejít na svoji profilovou fotku, abyste změnili stav fronty volání nebo se k ní připojili nebo z ní odpojili, máte nyní vše k dispozici v zápatí aplikace. Odtud můžete změnit stav fronty volání a připojit se k jakékoli frontě, ve které vás váš správce učinil členem, nebo se z ní odpojit.

Možnosti fronty volání, které jsou k dispozici v zápatí aplikace

Viz Aplikace Webex | Změna stavu fronty hovorů

Následující funkce platí pro službu Unified CM.

Přineste si práci s sebou domů – VDI

Po připojení k pracovní síti již můžete volat z alternativního zařízení. Síťové připojení již není potřeba. Pokud nejste připojeni k pracovní síti, můžete doma volat ze stolního, mobilního nebo domácího telefonu. Můžete dokonce využít některé funkce volání, jako je přenos, přidržení a obnovení.

Následující funkce platí pro volání ve službě Webex.

Výběr toho, co sdílíte – VDI

Při sdílení obsahu, vytváření prezentací nebo řešení problémů máte více možností:

 • Sdílet konkrétní aplikace
 • Vyměnit jednu aplikaci za druhou, aniž byste museli přestat sdílet.
 • Pomocí poznámek označit, co je sdíleno.
 • Pokud sdílíte video, můžete sdílet zvuk počítače.
 • Jiní vidí, co sdílíte, s vysokou obnovovací frekvencí.
Sdílení obrazovky nebo jedné nebo více aplikací

Viz část Aplikace Webex | Sdílení obsahu během telefonního hovoru.

Informace o novinkách pro plnohodnotné schůzky naleznete v článku Co je nového pro nejnovější kanál Webex Meetings.


 

Pokud si předplatíte aplikaci Webex od svého poskytovatele služeb, vaše schůzky v aplikaci Webex jsou vždy plnohodnotné. Informace o novinkách pro plnohodnotné schůzky naleznete v článku Co je nového pro nejnovější kanál Webex Meetings.

Zaměření na osobu místo jejího okolí během schůzky – Windows a Mac

Tato funkce je v beta verzi.

V rozvržení mřížky jsme přidali novou funkci nazvanou Zaměření na lidi, díky které budete mít lepší osobní komunikaci s lidmi, se kterými jste na schůzce.

Bez ohledu na to, jak je každá osoba umístěna před kamerou, se aplikace automaticky upraví tak, aby tvář každé osoby byla tím, na co se můžete soustředit. Schůzka vám bude připadat osobnější – jako byste tam byli osobně.

Zaměření na lidi

Viz Použití Zaměření na lidi, abyste viděli lidi jasněji na schůzkách a webinářích.

Bezproblémové přesunutí schůzky do video zařízení – Windows, Mac, iPhone, iPad a Android

Pokud zahájíte schůzku nebo se k ní připojíte na počítači nebo mobilním zařízení, ale poté vejdete do konferenční místnosti, můžete využít funkce dostupné na videozařízení místnosti. Přesuňte schůzku do videozařízení bez přerušení nebo odpojení od schůzky.

Viz Aplikace Webex | Přesun schůzky do videozařízení.

Jazyková podpora pro psaní zprava doleva u arabštiny a hebrejštiny v titulcích – Windows, Linux, Mac, iPhone, iPad a Android

Pokud u titulků vyberete arabštinu nebo hebrejštinu, v poli titulků a na panelu popisků a zvýraznění se zobrazuje směr textu zprava doleva bez ohledu na nastavení jazyka v Aplikaci Webex.

Viz Zobrazení nebo skrytí automatických titulků během schůzky nebo webináře Webex.

Je pohodlnější zjistit, kdo schůzku nahrává – Windows, Mac, iPhone, iPad a Android

Vyberte ukazatel záznamu a zjistíte, kdo zahájil, pozastavil nebo zastavil nahrávání schůzky. Dříve se tyto informace zobrazovaly v seznamu účastníků.

Tato funkce je k dispozici, když hostitel nebo spoluhostitel nahrává schůzku ve svém počítači.

Viz Začínáme s Aplikací Webex.

Naplánování webináře z Aplikace Webex – Windows, Mac a Linux

Webináře lze plánovat přímo z karty Schůzky. Budete přesměrováni a automaticky přihlášeni na webu Webex, který jste vybrali v nastavení Aplikace Webex. Web je místo, kde webinář naplánujete.

Pokud jste však již přihlášeni k jinému webu Webex, budete přesměrování na přihlašovací obrazovku webu, který jste vybrali v nastavení Aplikace Webex.

Aplikace Webex podporuje Center Stage, funkci kamery od Apple – iPad

Pokud se během schůzky pohybujete, zapněte funkci Center Stage, aby se kamera automaticky posouvala a udržovala vás a kohokoli s vámi v záběru.

Funkci Center Stage můžete zapnout a vypnout v možnostech ve vlastním zobrazení videa nebo v Nastavení v iPadu.

Viz Aplikace Webex | Zapnutí Center Stage.

Připojení ke schůzce je teď intuitivnější – VDI

Vylepšení okna Připojit se ke schůzce zřetelněji ukazuje, kdy ještě nejste ve schůzce. Vizuální změny vám dají vědět, jaké jsou vaše možnosti zvuku, když se připojíte ke schůzce.

Pokud jste připojeni k zařízení, je jednodušší zjistit, jaké máte možnosti kamery, jak nahrát nebo změnit virtuální pozadí a provádět změny.

Viz Výběr nastavení zvuku a videa před připojením ke schůzce nebo webináři.

Poslech schůzky v jazyce, kterému rozumíte – VDI

Pokud je na schůzce, ke které se připojíte jako účastník, k dispozici tlumočení, můžete si zvolit, že si současně poslechnete přeložený zvuk v jazyce, který si vyberete.

Hostitel schůzky určuje, které jazyky jsou na schůzce k dispozici.

Hostitelé a tlumočníci mohou zahrnout simultánní tlumočení do schůzek naplánovaných ve službě Webex Meetings, nikoli do schůzek naplánovaných z Aplikace Webex.

Viz Vyberte si zvukový kanál ve svém preferovaném jazyce pro schůzky a webináře Webex.

Celý svět je jeviště – VDI

Přizpůsobte si rozvržení videa, když jste v rozvržení nad sebou nebo vedle sebe. Přetáhněte video z filmového pásu na pódium, abyste se blíže podívali na účastníka. Umístěte aktivního řečníka přímo vedle obsahu, který sdílíte, nebo nechte v obraze lidi, kteří aktivně nemluví, jako je tlumočník znakového jazyka.

Přesun na pódium vám dává flexibilitu pro změnu velikosti rozvržení, abyste se mohli zaměřit na sdílený obsah nebo jiné účastníky.

Viz Přesun účastníků na pódium na schůzkách, webinářích a akcích a Změna velikosti pódia na schůzkách, webinářích a akcích.

Výběr odstínu pleti pro své reakce – VDI

Pro reakce, které používají emoji s rukou, jako je třeba palec nahoru, si můžete zvolit preferovaný odstín pleti.

Viz Aplikace Webex | Výběr odstínu pleti pro reakce.

28. července 2022

Aktualizovali jsme verzi Aplikace Webex pro systém Windows na webu stahování. Viz téma Aplikace Webex | Poznámky k verzi, kde najdete informace o problémech vyřešených v této verzi. Toto je verze aplikace, která odpovídá dnešní aktualizaci:

 • Windows – 42.7.0.23054

11. července 2022

Následující verze aplikací odpovídají dnešním verzím. Viz téma Aplikace Webex | Poznámky k verzi, kde najdete informace o problémech vyřešených v těchto verzích. Nedávno jsme poskytli mobilní aplikace obchodům s aplikacemi k recenzování. Jakmile budou schváleny a zveřejněny, budete si je moci stáhnout.

 • Windows – 42.7.0.22904

 • Linux – 42.7.0.22904

 • Mac – 42.7.0.22904

 • iPhone a iPad – 42.7

 • Android – 42.7

Asistent plánování – iPhone, iPad a Android

Před naplánováním schůzky zkontrolujte dostupnost pro vámi pozvané uživatele. Podívejte se, kdy mají uživatelé volno, a přetáhněte schůzku do tohoto časového úseku.

Viz Aplikace Webex | Plánování schůzky z kalendáře schůzek.

Posílejte zprávy a plánujte schůzky i na palubě letadla! – Windows, Mac, iPhone, iPad a Android

Ve spolupráci s leteckými poskytovateli sítě Wi-Fi mohou uživatelé Aplikace Webex při létání efektivně pracovat s využitím funkcí, které nejsou v reálném čase.

Viz Aplikace Webex | Omezené sítě.

Služba volání, kterou vám nastavil správce, určuje, které funkce volání můžete použít.

Níže uvádíme, na kterou službu volání se vztahuje každá nová funkce. Pokud si nejste jisti, kterou službu volání máte, podívejte se do části Aplikace Webex | Zjistěte, kterou službu volání máte.

Následující funkce platí pro služby Unified CM, Webex Calling a volání hostované poskytovatelem služeb.

Nikdy jste nevypadali lépe –Windows, Mac, iPhone, iPad a Android

Když své video sdílíte během hovoru, můžete pomocí aplikace ovládat své vlastní video na připojeném zařízení. Pro zapnutí nebo vypnutí vlastního zobrazení se již nemusíte ke svému zařízení natahovat ani chodit.

Viz Aplikace Webex | Změna rozvržení videa připojeného zařízení.

Zaměřte se na to, na čem záleží – iPhone, iPad a Android

Pokud se chystáte připojit ke schůzce nebo se jen chcete soustředit na úkol bez rozptylování, ztište mobilní vyzvánění pro příchozí hovory. Příchozí hovory neuslyšíte, ale přesto dostanete vizuální upozornění, abyste si mohli vybrat, zda hovor přijmete, nebo ne.

Viz Aplikace Webex | Vypnutí oznámení pro příchozí hovory.

Sdílení obrázku nebo souboru PDF – iPhone, iPad a Android

Místo sdílení celé obrazovky během hovoru vyberte konkrétní fotografii nebo soubor PDF, který chcete sdílet.

Sdílení fotky během hovoru

Sdílení souboru PDF během hovoru

Klepněte na Další možnosti > Sdílet obsah a vyberte obrázek nebo soubor PDF.

Viz část Aplikace Webex | Sdílení obsahu během telefonního hovoru.

Možnost „Sdílet zvuk počítače“ je na novém místě – Windows a Mac

Pokud sdílíte obsah obsahující zvuk, zaškrtávací políčko Sdílet zvuk počítače se nyní nachází přímo napravo od možnosti Automaticky optimalizovat v dialogovém okně Sdílet obsah.

Viz část Aplikace Webex | Sdílení obsahu během telefonního hovoru.

Následující funkce platí pro službu Webex Calling a volání hostované poskytovatelem služeb.

Rozšíření možností volání v aplikaci třetí strany – Windows a Mac

Pokud používáte Contact Center, tenkého klienta Receptionist nebo aplikaci třetí strany, která nemá funkce volání, můžete použít Aplikaci Webex jako své zařízení pro volání. Provádějte hovory z aplikace třetí strany, odpovídejte na hovory a pozastavujte hovory, zatímco Aplikace Webex běží na pozadí. Jen se ujistěte, aby správce učinil Aplikaci Webex primárním zařízením.

Následující funkce platí pro službu Unified CM.

Jednodušší předvídání – Windows, Mac, iPhone, iPad a Android

Nyní, když nastavíte přesměrování hovorů, oznámení o hovorech vám dají vědět, kdo volá, místo toho, odkud je hovor přesměrován. Tímto způsobem budete vědět, zda chcete odpovědět na volání, nebo ne.

Viz Aplikace Webex | Přesměrování telefonních hovorů.

Vezměte si práci domů – Windows a Mac

Po připojení k pracovní síti již můžete volat z alternativního zařízení. Síťové připojení již není potřeba. Pokud nejste připojeni k pracovní síti, můžete doma volat ze stolního, mobilního nebo domácího telefonu. Můžete dokonce využít některé funkce volání, jako je přenos, přidržení a obnovení.

Viz Aplikace Webex | Volání z alternativního zařízení.


 

Informace o novinkách pro plnohodnotné schůzky naleznete v článku Co je nového pro nejnovější kanál Webex Meetings.

Pokud si předplatíte službu Webex od svého poskytovatele služeb, vaše schůzky v Aplikaci Webex jsou vždy plnohodnotné.

Vytvářejte inkluzivní a interaktivní schůzky pomocí Slido živých anket a otázek s odpověďmi – Windows, Linux a Mac

Pořádání interaktivní schůzky může být výzvou, ale Slido může pomoci. Získejte zpětnou vazbu v reálném čase s využitím slovních mraků, průzkumů hodnocení a otázek s možností výběru z více odpovědí. Pořádejte živá setkání s otázkami a odpověďmi, kde mohou účastníci hlasovat pro otázky, na které nejvíce chtějí odpovědět.

Viz Ankety v SlidoOtázky a odpovědi v Slido

Poslouchejte schůzku v jazyce, kterému rozumíte – Windows, Mac, iPhone, iPad, Android a VDI

Pokud je na schůzce, ke které se připojíte jako účastník, k dispozici tlumočení, můžete si zvolit, že si současně poslechnete přeložený zvuk v jazyce, který si vyberete.

Tlumočení je k dispozici

Hostitel schůzky určuje, které jazyky jsou na schůzce k dispozici.

Můj jazyk tlumočení

Hostitelé a tlumočníci mohou používat simultánní tlumočení pouze ve službě Webex Meetings, nikoli na schůzkách v Aplikaci Webex.

Když je Aplikace Webex připojena k novému zařízení registrovanému v cloudu, které je podporováno pro simultánní tlumočení (pouze pro účastníky), můžete ovládání tlumočení přepínat na dálku v aplikaci nebo přímo na zařízení.

Viz Vyberte si zvukový kanál ve svém preferovaném jazyce pro schůzky a webináře Webex.

Nikdy jste nevypadali lépe –Windows, Mac, iPhone, iPad a Android

Když své video sdílíte ve schůzce, můžete pomocí aplikace ovládat své vlastní video na připojeném zařízení. Pro zapnutí nebo vypnutí vlastního zobrazení se již nemusíte ke svému zařízení natahovat ani chodit.

Viz Aplikace Webex | Změna rozvržení videa připojeného zařízení.

Buďte při prezentování uprostřed a vpředu – Windows a Mac

Udělejte prezentaci osobnější a poutavější. V okně Sdílet obsah vyberte možnost Zobrazit mě před prezentací a vložte video přímo na obrazovku nebo aplikaci, kterou sdílíte.

Vaše video se ve výchozím nastavení zobrazuje v pravém dolním rohu, ale během prezentace můžete změnit velikost videa a umístit ho, kamkoli chcete.

Viz Aplikace Webex | Ukažte se před svou prezentací.

Celý svět je jeviště – Windows, Mac, iPhone, iPad a Android

Přizpůsobte si rozvržení videa, když jste v rozvržení nad sebou nebo vedle sebe. Přetáhněte video z filmového pásu na pódium, abyste se blíže podívali na účastníka. Umístěte aktivního řečníka přímo vedle obsahu, který sdílíte, nebo nechte v obraze lidi, kteří aktivně nemluví, jako je tlumočník znakového jazyka.

Přesun na pódium vám dává flexibilitu pro změnu velikosti rozvržení, abyste se mohli zaměřit na sdílený obsah nebo jiné účastníky.

Viz Přesun účastníků na pódium na schůzkách, webinářích a akcích, Změna velikosti pódia na schůzkách, webinářích a akcíchAplikace Webex | Změna uspořádání videí v zobrazení videa.

Hostitelé mohou nastavit zobrazení pódia pro všechny účastníky schůzky – Windows, Mac, iPhone, iPad a Android

Pokud se připojíte k plnohodnotné schůzce a hostitel synchronizuje své pódium se všemi, vy i všichni ostatní účastníci schůzky uvidíte, na co hostitel chce, abyste se zaměřili, jako je aktivní mluvčí a všichni účastníci, které hostitel přesunul na pódium.

Sdílení obrázku nebo souboru PDF – iPhone, iPad a Android

Místo sdílení celé obrazovky během schůzky vyberte konkrétní fotografii nebo soubor PDF, který chcete sdílet.

Sdílení fotky během schůzky

Sdílení souboru PDF na schůzce

Klepněte na Další možnosti > Sdílet obsah a vyberte obrázek nebo soubor PDF.

Viz Aplikace Webex | Sdílení obsahu na schůzce.

Rozlučte se s dny, kdy vás překvapila vybitá baterie – iPhone, iPad a Android

Během schůzky nyní obdržíte upozornění, když nabití baterie klesne pod 15 %. Poté můžete přepnout do režimu pouze pro zvuk, a šetřit tak baterii.

Viz Aplikace Webex | Zapnutí režimu pouze pro zvuk.

Efektivnější správa skrytých titulků pomocí nových klávesových zkratek – Windows a Mac

Přidali jsme klávesové zkratky pro přepínání a vypínání titulků, přesunutí pole s titulky a přechod do nabídky Další v poli s titulky.

Viz Aplikace Webex | Klávesová navigace a zkratky.

Naplánování jednorázové schůzky Webex s hybridním kalendářem – Windows a Mac

Ve svém pracovním kalendáři přidejte @webex:onetime jako místo pro naplánování jednorázové schůzky Webex. Správce vám musí nastavit účet na hybridní kalendář. Správci mohou změnit výchozí chování pro @webex na @webex:onetime pro organizaci.

Možnost „Sdílet zvuk počítače“ je na novém místě – Windows a Mac

Při sdílení obsahu, který obsahuje zvuk, je nyní vhodnější vybrat možnost Sdílet zvuk počítače. Tato možnost se nyní zobrazí v horní části dialogového okna Sdílet obsah.

Viz Aplikace Webex | Sdílení obsahu na schůzce.

Vylepšený seznam účastníků – Windows, Mac, iPhone, iPad a Android

Rychle vyhledejte osobu, kterou hledáte, v seznamu účastníků rozbalením nebo sbalením částí Na schůzce a Není na schůzce.

Celkový počet účastníků se zobrazí v horní části sekce Na schůzce a Není na schůzce, takže budete vědět, kolik lidí se připojilo nebo nepřipojilo.

Viz Aplikace Webex | Správa účastníků schůzky.

Skrytí tlačítek Přiblížit a Oddálit, když je pódium změněno na svou minimální šířku – Windows a Mac

Pokud přednášející změní velikost sdíleného pódia na minimální šířku, tlačítka Přiblížit a Oddálit jsou skryta. Pokud přednášející rozšíří sdílenou scénu nad minimální šířku, zobrazí se nad sdíleným obsahem tlačítka Přiblížit a Oddálit.

29. června 2022

Aplikaci Webex pro červenec plánujeme vydat o něco později. Jen jsme vás o této změně chtěli informovat a 11. července zveřejníme další informace.

27. června 2022

Cíle osobních přehledů – Windows a Mac

Všechny své cíle si můžete nastavit na jednom místě. Na začátku týdne se vám zobrazí seznam cílů, které jste splnili za předchozí týden, a pokud jste zapnuli oznámení o cílech, obdržíte oznámení s odznakem.

Viz Osobní přehledy

16. června 2022

Vydali jsme aktualizaci pro Aplikaci Webex pro systém Windows, která obsahuje několik vylepšení. Toto je verze aplikace, která odpovídá dnešní aktualizaci:

 • Windows – 42.6.0.22645

16. června 2022

V nadcházejících dnech plánujeme ve Windows vydat aktualizaci Aplikace Webex, která bude obsahovat několik vylepšení. Jen jsme vás chtěli o této nadcházející aktualizaci informovat. Jakmile bude dostupná, budeme vás o tom informovat dalším příspěvkem.

8. června 2022

Následující verze aplikací odpovídají dnešním verzím. Viz téma Aplikace Webex | Poznámky k verzi, kde najdete informace o problémech vyřešených v těchto verzích. Nedávno jsme poskytli mobilní aplikace obchodům s aplikacemi k recenzování. Jakmile budou schváleny a zveřejněny, budete si je moci stáhnout.

 • Windows – 42.6.0.22565

 • Linux – 42.6.0.22565

 • Mac – 42.6.0.22565

 • iPhone a iPad – 42.6

 • Android – 42.6

Instalace WebView2 – Windows

 • Prohlížeč WebView2 je vyžadován Aplikací Webex v systému Windows, uživatelé se do aplikace nebudou moci přihlásit bez instalace prohlížeče WebView2.

 • Aplikace Webex podporuje nástroj WebView2 verze 100.0.0.0 a novější

 • Aplikace Webex se bude i nadále pokoušet nainstalovat nástroj WebView2, než se uživatelé budou moci přihlásit do aplikace.

 • Pro instalaci nástroje WebView2 ze stránky WebView2 ke stažení můžete použít instalátor Evergreen Bootstrapper nebo Evergreen Standalone.

Plánujte schůzky Webex přímo v aplikaci! – iPhone, iPad, a Android

Chcete-li naplánovat standardní schůzky či schůzky v soukromé místnosti, nemusíte opouštět aplikaci. Přidávejte podrobnosti schůzky, kontrolujte dostupnost účastníků a odesílejte pozvánky.

Ve svém kalendáři Webex uvidíte všechny schůzky v různých zobrazeních týdne, takže si celý týden přehledně naplánujete.

Potřebujete něco změnit? Stačí aktualizovat schůzku přímo v kalendáři a pozvánku znovu odeslat.

Viz Aplikace Webex | Plánování schůzky z kalendáře schůzek.

Podpora pro Ubuntu 22 – Linux

Do Aplikace Webex jsme přidali podporu pro systém Ubuntu 22. Systém Ubuntu 22 se přidává k Ubuntu 18.04 a 20.04 a také Red Hat (RHEL) 8.2 a 8.3 jako oficiálně podporovaná distribuce.

Viz Aplikace Webex pro Linux.

Jazyková podpora pro psaní zprava doleva – Windows, Linux a Mac

Služba Webex přichází s jazykovou podporou pro arabštinu a hebrejštinu. Jednoduše nastavte jazyk operačního systému na arabštinu nebo hebrejštinu a my aplikaci zrcadlíme pro optimální čtení jazyků psaných zprava doleva.

Zvolíte-li angličtinu (nebo jiný jazyk psaný zleva doprava) v prostoru s uživatelem, který v daném jazyce píše zprava doleva, není to žádný problém: aplikace podporuje smíšené zarovnání pro zprávy psané zleva doprava i zprava doleva.

Viz Aplikace Webex | Změna jazyka a Jazyky, které Webex podporuje.

Nová oblast zpráv – Windows a Linux

Oblast zpráv jsme předělali tak, aby využívala některé komponenty platformy. V oblasti zpráv uvidíte zlepšení kvality, výkonu a nové usnadnění přístupu.

Viz Aplikace Webex | Funkce přístupnosti pro Windows a Aplikace Webex | Kopírování a vkládání více zpráv.

Karty kontaktu prostoru – Windows a Mac

Najeďte myší na kartu kontaktu prostoru nebo odkaz prostoru a podívejte se na souhrn informací o prostoru stejně jako u karty s kontaktem osoby.

Viz Aplikace Webex | Ověření informací o prostoru.

Nezapomeňte na své koncepty – Windows, Mac, iPhone, iPad a Android

Někdy začnete psát zprávu, ale zjistíte, že je třeba věnovat pozornost jinému místu nebo konverzaci. Vedle prostoru se vám zobrazí vizuální ukazatel se zbývajícími koncepty, takže můžete kdykoliv snadno přejít zpět a kliknout na tlačítko Odeslat.

Viz Aplikace Webex | Návrat ke konceptům.

Služba volání, kterou vám nastavil správce, určuje, které funkce volání můžete použít.

Níže uvádíme, na kterou službu volání se vztahuje každá nová funkce. Pokud si nejste jisti, kterou službu volání máte, podívejte se do části Aplikace Webex | Zjistěte, kterou službu volání máte.

Následující funkce platí pro služby Unified CM, Webex Calling a volání hostované poskytovatelem služeb.

Zvýšení jasu videa – Windows, Mac a VDI

Voláte z tmavé nebo potemnělé místnosti, kde vás ostatní uživatele obtížně vidí? Nyní můžete u vašeho videa automaticky upravit jas, kontrast a sytost barev nebo si můžete zvolit, zda tato nastavení budete chtít upravit manuálně.

Viz Aplikace Webex | Úprava jasu a kontrastu videa.

Rychlé volání na dosah ruky – Windows a VDI

Pokud během dne uskutečňujete a přijímáte mnoho hovorů nebo spravujete více telefonních linek, usnadněte si život a použijte okno Více hovorů. Nemusíte si dělat starosti s taháním vícelinkového telefonu sem a tam z kanceláře k vám domů. Stačí otevřít okno Více hovorů z aplikace Webex a přistupovat ke všem linkám odsud. Některé z nejběžnějších funkcí volání můžete také použít přímo v okně Více hovorů:

 • Zavolejte, zvedněte hovor a využijte několik funkcí v rámci hovoru (přidržení, ztlumení, vytáčení a přenos).

 • Získejte vizuální indikátor pro své sdílené linky, abyste věděli, kolik hovorů bylo zmeškáno a zda máte nějaké hlasové zprávy.

 • Stav linky na sdílených linkách vám dá vědět, kdy se blíží hovor (bliká oranžově), kdy máte hovor (svítí oranžově) a kdy je linka volná (zelená) nebo ji používá někdo jiný (červená). (Pouze služba Unified CM)

 • Pokud nechcete, aby ostatní věděli, že pro hovor používáte sdílenou linku, přepněte na nastavení Soukromí. (Pouze služba Unified CM)

 • Zapojte se do hovoru, který už probíhá na sdílené lince. Hovor se pak stává konferenčním hovorem mezi třemi lidmi. (Pouze služba Unified CM)

Viz Aplikace Webex | Správa všech telefonních hovorů na jednom místě.

Optimalizace zvuku pro váš hlas – iPhone, iPad a Android

Přijímáte hovory v hlučném prostředí, jako je otevřená kancelář nebo kavárna? Potlačte všechny, kdo mluví na pozadí, a hluk a umožněte ostatním, aby vás slyšeli lépe výběrem možnosti Optimalizovat pro můj hlas během hovoru.

Optimalizovat pro můj hlas

Viz Aplikace Webex | – Odstraňování šumu na pozadí a řeči v hovorech a schůzkách.

Volitelně můžete možnost nastavit jako výchozí pro všechny vaše hovory v nastavení zvuku.

Nastavení zvuku pro funkci Optimalizovat pro můj hlas

Viz Aplikace Webex | Změna nastavení zvuku.

Následující funkce platí pro službu Webex Calling.

Stav Nerušit plošně – Windows, Mac, iPhone, iPad a Android

Už nemusíte nastavovat stav Nerušit (DND) na více než jednom místě. Když zapnete nebo vypnete DND v aplikaci na jednom zařízení, toto nastavení se automaticky aplikuje na všechna vaše zařízení.

Viz Aplikace Webex | Dejte lidem vědět, že jste zaneprázdněni.

Přečtěte si vaše hlasové zprávy – Windows, Mac, iPhone, iPad a Android

Pokud zmeškáte hovor a někdo vám zanechá hlasovou zprávu, zpráva se automaticky přepíše a je k dispozici na kartě Hlasová schránka. Zkopírujte jakoukoli část přepisu, například telefonní číslo nebo část zprávy, kterou chcete sdílet s někým jiným. Pokud se hlasové zprávy zbavíte, přepis se také odstraní.

Přepisy jsou dostupné v angličtině.

Viz Aplikace Webex | Naslouchání vašim hlasovým zprávám.

Následující funkce platí pro službu Unified CM.

Osobní setkání – VDI

Pokud pracujete v oblasti zdravotní péče, diagnostika a léčba pacientů ve virtuálním prostředí se právě stala jednodušší. Druhou osobu můžete během hovoru nebo schůzky lépe vidět ovládáním úhlu kamery pacienta, a dokonce i přiblížením. Můžete se tak soustředit na výrazy obličeje a jakékoli fyzické omezení pacienta, takže můžete poskytovat kvalitní péči.

Viz Aplikace Webex | Ovládání kamery druhé osoby během videohovoru.

Informace o novinkách pro plnohodnotné schůzky naleznete v článku Co je nového pro nejnovější kanál Webex Meetings.


 

Pokud si předplatíte službu Webex od svého poskytovatele služeb, vaše schůzky v Aplikaci Webex jsou vždy plnohodnotné. Informace o novinkách pro plnohodnotné schůzky naleznete v článku Co je nového pro nejnovější kanál Webex Meetings.

V titulcích je k dispozici přepis do francouzštiny, němčiny a španělštiny – Windows, Mac, iPhone, iPad, Android a Linux

U schůzek s Webex Assistant nebo titulky mohou hostitelé schůzek nyní zvolit mluvený jazyk (přepis) schůzky ve čtyřech různých jazycích: francouzština, němčina, španělština a angličtina.

Chcete-li přepis ve více jazycích a také možnosti překladu, pořiďte si doplněk pro překlad v reálném čase, který umožňuje mluvený jazyk (přepis) ve 13 jazycích a jazyk titulků (překlad) ve více než 100 jazycích.

Viz Zobrazení překladu a přepisu v reálném čase na schůzkách a webinářích.

Optimalizace zvuku pro váš hlas – iPhone, iPad a Android

Účastníte se schůzky v hlučném prostředí, jako je otevřená kancelář nebo kavárna? Potlačte všechny, kdo mluví na pozadí, a hluk a umožněte ostatním, aby vás slyšeli lépe výběrem možnosti Optimalizovat pro můj hlas během schůzky.

Optimalizovat pro můj hlas

Viz Aplikace Webex | – Odstraňování šumu na pozadí a řeči v hovorech a schůzkách.

Volitelně můžete možnost nastavit jako výchozí pro všechny schůzky v nastavení zvuku.

Nastavení zvuku pro funkci Optimalizovat pro můj hlas

Viz Aplikace Webex | Změna nastavení zvuku.

Zvýšení jasu videa – Windows, Mac a VDI

Připojujete se ke schůzce z tmavé nebo potemnělé místnosti, kde vás ostatní uživatele obtížně vidí? Nyní můžete u vašeho videa automaticky upravit jas, kontrast a sytost barev nebo si můžete zvolit, zda tato nastavení budete chtít upravit manuálně.

Viz Aplikace Webex | Úprava jasu a kontrastu videa.

Zapínání a vypínání reakcí během schůzky – Windows, Mac, iPhone, iPad, Android a VDI

Jako hostitel nebo spoluhostitel schůzky můžete z nabídky Další možnostiDalší možnosti vybrat, zda všichni účastníci – včetně hostitele, spoluhostitele a přednášejícího – mohou během schůzky odesílat reakce.

Viz Aplikace Webex | Vypnutí reakcí na schůzce.

Zapnutí zrychlení GPU pro virtuální pozadí v pokročilém nastavení videa – VDI

Použití virtuálního pozadí na vašich schůzkách může znamenat větší využití prostředků procesoru. Ve výchozím nastavení jsme zapnuli zrychlení grafickou procesorovou jednotkou (GPU), abychom pomohli snížit toto využití. Tuto funkci můžete kdykoli vypnout.

Nastavení dokonalé velikosti pole s titulky – VDI

Nyní můžete změnit velikost pole s titulky, aby se zobrazovalo více nebo méně řádků textu najednou. Změna velikosti pole s titulky

Viz Zobrazení nebo skrytí automatických titulků během schůzky nebo webináře Webex.

9. května 2022

Aktualizovali jsme verzi Aplikace Webex pro systémy Windows a Mac na webu stahování. Viz téma Aplikace Webex | Poznámky k verzi, kde najdete informace o problémech vyřešených v této verzi. Toto jsou verze aplikací, které odpovídají dnešní aktualizaci:

 • Windows – 42.5.0.22259

 • Mac – 42.5.0.22259

9. května 2022

Máme pár věcí, které vám dnes chceme říct:

 • Aktualizovali jsme verzi Aplikace Webex pro systém Windows na webu stahování. Viz téma Aplikace Webex | Poznámky k verzi, kde najdete informace o problémech vyřešených v této verzi. Toto je verze aplikace, která odpovídá dnešní aktualizaci:

  • Windows – 42.5.0.22254

 • V nadcházejících dnech plánujeme vydat novou aktualizaci Aplikace Webex pro stolní počítače, která bude obsahovat několik vylepšení.

5. května 2022

Vydali jsme novou aktualizaci Aplikace Webex pro Windows a restartovali jsme automatickou aktualizaci. Viz téma Aplikace Webex | Poznámky k verzi, kde najdete informace o problémech vyřešených v této verzi. Toto je verze aplikace, která odpovídá dnešní aktualizaci:

 • Windows – 42.5.0.22221

5. května 2022

Pozastavili jsme automatickou aktualizaci Aplikace Webex pro systém Windows. V příštích dnech plánujeme vydat novou aktualizaci Aplikace Webex pro systém Windows.

3. května 2022

Následující verze aplikací odpovídají dnešním verzím. Viz téma Aplikace Webex | Poznámky k verzi, kde najdete informace o problémech vyřešených v těchto verzích. Nedávno jsme poskytli mobilní aplikace obchodům s aplikacemi k recenzování. Jakmile budou schváleny a zveřejněny, budete si je moci stáhnout.

 • Windows – 42.5.0.22187

 • Linux – 42.5.0.22187

 • Mac – 42.5.0.22187

 • iPhone a iPad – 42.5

 • Android – 42.5

Odstranění profilové fotky – Windows a Mac

Už vás nebaví fotka, kterou máte na profilu? Bez obav, teď můžete obrázek odstranit a místo toho uvidíte své iniciály.

Správce musí tuto funkci zapnout.

Rozvržení systému Windows 11 s připnutím – Windows

Aplikace Webex podporuje funkci rozvržení s připnutím systému Windows 11. Najeďte myší na tlačítko maximalizace v aplikaci a vyberte rozvržení zóny.

Odeslání zpětné vazby pro problémy s přihlášením – Windows

Máte potíže s přihlášením do Aplikace Webex? Okamžitě nám zašlete zpětnou vazbu, aby tým Webex mohl vyřešit váš problém.

Viz Pošlete nám zpětnou vazbu o problémech s přihlášením.

Přeposílání nebo citace zprávy s obsahem – Windows, Mac, iPhone, iPad a Android

Možnost není podporována pro službu Webex for Government.

Když přepošlete nebo citujete zprávu s obsahem, přiložený obsah je nyní zahrnut. Abychom jasně ukázali, že zpráva byla přeposlána, aktualizovali jsme poznámku, že byla od někoho přeposlána.


 

Pro přeposlaný nebo citovaný obsah platí limit 100 MB.

Vylepšení připínání v prostoru – Mac

Díky novým ikonám pro připnuté zprávy vám Aplikace Webex usnadňuje identifikaci a vyhledávání důležitých informací v prostoru.

Služba volání, kterou vám nastavil správce, určuje, které funkce volání můžete použít.

Níže uvádíme, na kterou službu volání se vztahuje každá nová funkce. Pokud si nejste jisti, kterou službu volání máte, podívejte se do části Aplikace Webex | Zjistěte, kterou službu volání máte.

Následující funkce platí pro služby Unified CM, Webex Calling a volání hostované poskytovatelem služeb.

Příjem hovoru během schůzky – Windows a Mac

Buďte na dvou místech najednou a odpovídejte na důležité hovory, aniž byste opustili naplánovanou schůzku Webex, schůzku v osobní místnosti nebo schůzku spojenou s prostorem. Stačí na schůzce pozdržet audio a video a hovor přijmout. Schůzka pokračuje, i když ji pozastavíte, ale zvuk a video jsou pozastaveny. A až dokončíte svůj hovor, vraťte se na schůzku, aniž byste se museli znovu připojovat.

Viz Aplikace Webex | Příjem hovoru během schůzky.

Následující funkce platí pro službu Webex Calling a volání hostované poskytovatelem služeb.

Neztrácejte čas s nevyžádanými hovory – Windows, Mac, iPhone, iPad a Android

Víme, že váš čas je cenný, takže pokud vám správce zapne správné nastavení, prověříme vaše hovory na spam. Vaše oznámení o příchozích hovorech a historie hovorů nyní obsahují vizuální upozornění, abyste věděli, zda hovory pocházejí od ověřených volajících, nebo se jedná o potenciální spam. Pak se můžete rozhodnout, zda hovor přijmete, nebo ne.

Odebrání někoho z konferenčního hovoru – Windows, Mac, iPhone, iPad a Android

Když máte konferenční hovor, můžete někoho z hovoru odebrat, pokud byl omylem přidán nebo pokud už není v hovoru potřeba.

Viz Aplikace Webex | Odebrání osoby z konferenčního hovoru.

28. dubna 2022

Následující funkce platí pro volání hostované poskytovatelem služeb.

Stav Nerušit plošně – Windows, Mac, iPhone, iPad a Android

Už nemusíte nastavovat stav Nerušit (DND) na více než jednom místě. Když zapnete nebo vypnete DND v aplikaci na jednom zařízení, toto nastavení se automaticky aplikuje na všechna vaše zařízení.

Viz Aplikace Webex | Dejte lidem vědět, že jste zaneprázdněni.

Informace o novinkách pro plnohodnotné schůzky naleznete v článku Co je nového pro nejnovější kanál Webex Meetings.


 

Pokud si předplatíte službu Webex od svého poskytovatele služeb, vaše schůzky v Aplikaci Webex jsou vždy plnohodnotné. Informace o novinkách pro plnohodnotné schůzky naleznete v článku Co je nového pro nejnovější kanál Webex Meetings.

Připojení ke schůzce je teď intuitivnější – Windows a Mac

Vylepšení okna Připojit se ke schůzce zřetelněji ukazuje, kdy ještě nejste ve schůzce. Vizuální změny vám dají vědět, jaké jsou vaše možnosti zvuku, když se připojíte ke schůzce.

Možnosti zvukového připojení

Pokud jste připojeni k zařízení, je jednodušší zjistit, jaké máte možnosti kamery, jak nahrát nebo změnit virtuální pozadí a provádět změny.

Použít virtuální pozadí

Viz Výběr nastavení zvuku a videa před připojením ke schůzce nebo webináři.

Více schůzek? Žádný problém, připojte se k nim současně – Windows

Nyní se můžete připojit k druhé schůzce, když už v jedné jste. Ve výchozím nastavení budou zvuk a video ve druhé schůzce vypnuty. Na schůzce, které se potřebujete zúčastnit, zapněte zvuk a video.

Tato funkce je k dispozici pro plnohodnotné schůzky.

Nastavení dokonalé velikosti pole s titulky – Windows a Mac

Nyní můžete změnit velikost pole s titulky, aby se zobrazovalo více nebo méně řádků textu najednou.

Viz Zobrazení nebo skrytí automatických titulků během schůzky nebo webináře Webex.

Změna velikosti pole s titulky

Příjem hovoru během schůzky – Windows a Mac

Buďte na dvou místech najednou a odpovídejte na důležité hovory, aniž byste opustili naplánovanou schůzku Webex, schůzku v osobní místnosti nebo schůzku spojenou s prostorem. Stačí na schůzce pozdržet audio a video a hovor přijmout. Schůzka pokračuje, i když ji pozastavíte, ale zvuk a video jsou pozastaveny. A až dokončíte svůj hovor, vraťte se na schůzku, aniž byste se museli znovu připojovat.

Viz Aplikace Webex | Příjem hovoru během schůzky.

Podpora obrazu v obraze – iPhone a iPad

Díky přímé podpoře funkce Obraz v obraze můžete nyní provádět více úkolů s jinými aplikacemi na zařízení iPhone nebo iPad, zatímco sledujete okno schůzky nebo sdílený obsah.

Vylepšení robotů ServiceNow – Windows, Mac, iPhone, iPad a Android

Usnadnili jsme správcům přístup k robotům a uživatelům výběr instance.

19. dubna 2022

Vydali jsme aktualizaci Aplikace Webex pro Windows a Mac, viz Poznámky| k verzi Aplikace Webex, kde najdete další informace o problémech vyřešených těmito verzemi. Toto jsou verze aplikace, které odpovídají dnešní aktualizaci:

 • Windows – 42.4.1.22032

 • Mac – 42.4.1.22032

15. dubna 2022

V nadcházejících dnech plánujeme pro stolní počítače vydat aktualizaci Aplikace Webex, která bude obsahovat několik vylepšení. Jen jsme vás chtěli o této nadcházející aktualizaci informovat. Jakmile bude dostupná, budeme vás o tom informovat dalším příspěvkem.

5. dubna 2022

Následující verze aplikací odpovídají dnešním verzím. Viz téma Aplikace Webex | Poznámky k verzi, kde najdete informace o problémech vyřešených v těchto verzích. Nedávno jsme poskytli mobilní aplikace obchodům s aplikacemi k recenzování. Jakmile budou schváleny a zveřejněny, budete si je moci stáhnout.

 • Windows – 42.4.0.21893

 • Linux – 42.4.0.21893

 • Mac – 42.4.0.21893

 • iPhone a iPad – 42.4

 • Android – 42.4

Instalace WebView2 – Windows

 • Nové instalace Aplikace Webex pro systém Windows nainstalují prohlížeč WebView2, pokud již není nainstalován, na základě volitelného parametru příkazového řádku.

 • Aplikace bude ve výchozím nastavení nástroje WebView2 zobrazovat vložený webový obsah, ale pokud nástroj WebView2 není k dispozici, vrátí se zpět k jiným technologiím.

 • Aplikace se bude nadále pokoušet nainstalovat nástroj WebView2 na počítače, kde není.

Podporované verze aplikací – iPhone, iPad a Android

Od květnové verze (42.5) musí mít uživatelé verzi 42.1 nebo novější.

Rozšířené vyhledávání kontaktů –Windows, Mac, Linux, iPhone, iPad a Android

Tuto funkci začneme zavádět v dubnu a budeme ji zavádět i v nadcházejících měsících.

Správce nyní může přidávat definované kontakty, jako jsou dodavatelé a zákazníci, které můžete najít při vyhledávání v Aplikaci Webex.

Odesílání zpětné vazbu pro přihlášení – Mac, iPhone, iPad a Android

Máte potíže s přihlášením do Aplikace Webex? Okamžitě nám zašlete zpětnou vazbu, aby tým Webex mohl vyřešit váš problém.

Vylepšení připínání v prostoru – Windows, Linux, iPhone, iPad a Android

Díky novým ikonám pro připnuté zprávy vám Aplikace Webex usnadňuje identifikaci a vyhledávání důležitých informací v prostoru.

Viz Aplikace Webex | Připínání v prostoru.

Filtrovaný obsah pro Snap Bitmoji – Windows a Mac

Obsah Bitmoji, který není považován za vhodný pro práci, je z Aplikace Webex odstraněn.

Chcete-li smazat obsah uložený v mezipaměti Bitmoji, musíte se z Aplikace Webex odhlásit a znovu se přihlásit.

Služba volání, kterou vám nastavil správce, určuje, které funkce volání můžete použít.

Níže uvádíme, na kterou službu volání se vztahuje každá nová funkce. Pokud si nejste jisti, kterou službu volání máte, podívejte se do části Aplikace Webex | Zjistěte, kterou službu volání máte.

28. dubna 2022

Následující funkce platí pro volání hostované poskytovatelem služeb.

Stav Nerušit plošně – Windows, Mac, iPhone, iPad a Android

Už nemusíte nastavovat stav Nerušit (DND) na více než jednom místě. Když zapnete nebo vypnete DND v aplikaci na jednom zařízení, toto nastavení se automaticky aplikuje na všechna vaše zařízení.

Viz Aplikace Webex | Dejte lidem vědět, že jste zaneprázdněni.

5. dubna 2022

Následující funkce platí pro služby Unified CM, Webex Calling a volání hostované poskytovatelem služeb.

Přesun sdíleného obsahu ze zařízení do aplikace – Windows, Mac, Linux, iPhone, iPad a Android

Během hovoru nebo schůzky můžete zjistit, že sdílený obsah a video zabírají příliš mnoho místa na obrazovce připojeného videozařízení. Tento obsah můžete rozdělit přesunutím sdíleného obsahu do Aplikace Webex. Tímto způsobem získáte celou obrazovku toho, co je sdíleno, a zároveň budete moci vidět všechny účastníky hovoru nebo schůzky.

Viz Aplikace Webex | Změna rozvržení videa připojeného zařízení.

Nová virtuální pozadí a podpora animovaných pozadí – Windows a Mac

Aktualizovali jsme výchozí knihovnu virtuálních pozadí. Kromě nejčastěji používaných jsme přidali několik nových pozadí, včetně dvou animovaných. Nyní můžete také nahrát vlastní animované pozadí ve formátu GIF nebo MP4.

Viz Aplikace Webex | Použití virtuálního nebo rozmazaného pozadí v hovorech a schůzkách.

Nová podpora tenkých klientů – VDI

Aplikaci Webex VDI lze nyní používat s tenkým klientem společnosti Stratodesk.

Následující funkce platí pro službu Unified CM.

Odebrání někoho z konferenčního hovoru – Windows, Mac, Linux, iPhone, iPad, Android a VDI

Když máte konferenční hovor, můžete někoho z hovoru odebrat, pokud byl omylem přidán nebo pokud už není v hovoru potřeba.

Viz Aplikace Webex | Odebrání osoby z konferenčního hovoru.

Spolehlivé hovory – Windows, Mac, iPhone, iPad a Android

Vaše hovory jsou ještě spolehlivější díky službě Cisco Unified Survivable Remote Site Telephony (SRST). I když se přeruší připojení WLAN, nemusíte se bát. Váš hovor může pokračovat bez jakéhokoliv přerušení.

Informace o novinkách pro plnohodnotné schůzky naleznete v článku Co je nového pro nejnovější kanál Webex Meetings.


 

Pokud si předplatíte službu Webex od svého poskytovatele služeb, vaše schůzky v Aplikaci Webex jsou vždy plnohodnotné. Informace o novinkách pro plnohodnotné schůzky naleznete v článku Co je nového pro nejnovější kanál Webex Meetings.

Přesun sdíleného obsahu ze zařízení do aplikace – Windows, Mac, Linux, iPhone, iPad a Android

Během schůzky můžete zjistit, že sdílený obsah a video zabírají příliš mnoho místa na obrazovce připojeného videozařízení. Tento obsah můžete rozdělit přesunutím sdíleného obsahu do Aplikace Webex. Tímto způsobem získáte celou obrazovku toho, co je sdíleno, a zároveň budete moci vidět všechny účastníky hovoru nebo schůzky.

Viz Aplikace Webex | Změna rozvržení videa připojeného zařízení.

Přiřazení jména k hlasu – Windows, Mac, Linux, iPhone, iPad a Android

Pokud máte během schůzek titulky, bude se nyní v poli s titulky nad ovládacími prvky schůzky zobrazovat popisek řečníka, který vás informuje o tom, kdo mluví. Také jsme vylepšili titulky tak, aby obsahovaly více řádků, takže snadno doženete něco, co bylo řečeno a uniklo vám. Panel Titulky a hlavní body se aktualizuje, když lidé mluví, a posouvá předchozí řádky nahoru.

Viz Zobrazení nebo skrytí automatických titulků během schůzky nebo webináře Webex.

Vylepšení oznámení v předsálí pro hostitele nebo spoluhostitele – Windows, Mac, iPhone a Android

Když je schůzka uzamčena, lidé musí počkat, až je pustíte na schůzku. Pak si můžete vybrat, koho chcete pustit dovnitř a koho nechat venku. Hostitelé a spoluhostitelé mohou účastníky vyloučit nebo odmítnout z předsálí.

Viz Zjistěte, koho pouštíte do schůzky v aplikaci Webex.

Určení, zda je účastník schůzky interní, externí, nebo neověřený – Windows a Mac

Pomocí seznamu účastníků čekajících v předsálí lze zjistit, zda je nějaký účastník interní (ověřený a patřící do organizace), externí (ověřený a patřící do jiné organizace), nebo neověřený (nepřihlášený).

Viz Zjistěte, koho pouštíte do schůzky v aplikaci Webex.

Nová virtuální pozadí a podpora animovaných pozadí – Windows a Mac

Aktualizovali jsme výchozí knihovnu virtuálních pozadí. Kromě nejčastěji používaných jsme přidali několik nových pozadí, včetně dvou animovaných. Nyní můžete také nahrát vlastní animované pozadí ve formátu GIF, MOV nebo MP4.

Viz Aplikace Webex | Použití virtuálního nebo rozmazaného pozadí v hovorech a schůzkách.

Webex for Government: Integrace pole s Aplikací Webex – Windows, Mac, iPhone, iPad a Android

Uživatelé služby Webex for Government mohou nyní zahájit nebo naplánovat schůzku nebo sdílet obsah v prostoru bez opuštění pole.

Integrace Webex s polem

10. března 2022

Pro instalaci aplikace WebView2 je nutná aktualizace – Windows

Společnost Microsoft vydala nový integrovaný prohlížeč WebView2, který je důrazně doporučován pro aplikace se systémem Windows. Počínaje červnovým (42.6) vydáním Aplikace Webex je prohlížeč WebView2 nezbytným předpokladem pro používání Aplikace Webex ve Windows a uživatelé bez nainstalovaného prohlížeče WebView2 se nebudou moci přihlásit. Aplikace Webex se pokouší stáhnout a nainstalovat prohlížeč WebView2 na počítače, které ho v současné době nemají nainstalovaný, počínaje březnovou (42.3) a dubnovou (42.4) verzí Aplikace Webex. Nainstalujte aplikaci WebView2 na počítače svých uživatelů co nejdříve, abyste měli kontrolu nad nasazením. Další informace naleznete v článku nápovědy Aplikace Webex | Požadavky na WebView2.

1. března 2022

Následující verze aplikací odpovídají dnešním verzím. Viz téma Aplikace Webex | Poznámky k verzi, kde najdete informace o problémech vyřešených v těchto verzích. Nedávno jsme poskytli mobilní aplikace obchodům s aplikacemi k recenzování. Jakmile budou schváleny a zveřejněny, budete si je moci stáhnout.

 • Windows – 42.3.0.21576

 • Linux – 42.3.0.21576

 • Mac – 42.3.0.21576

 • iPhone a iPad – 42.3

 • Android – 42.3

Kontrola aktualizací – Windows, Mac a Linux

Nyní můžete kontrolovat aktualizace Aplikace Webex sami, nemusíte čekat na další plánovanou aktualizaci.

Nastavení otisku prstu nebo skenování obličeje pro opětovné otevření Aplikace Webex – iPhone, iPad, Android

Jako další vrstvu zabezpečení můžete použít biometrické ověřování, jako je otisk prstu nebo sken obličeje, k rychlému opětovnému otevření aplikace, abyste dohnali mezery.

Dostupnost a vlastní stav v seznamu prostorů – Windows a Mac

Do seznamu prostorů jsme přidali dostupnost a vlastní stav osob. Nyní můžete vidět stav osob na první pohled, takže víte, kdo je k dispozici. Tyto informace můžete také vidět v kompaktním režimu.

Pokud chcete tuto funkci ve své organizaci zapnout, kontaktujte tým účtů Webex.

Widget pro zasílání zpráv Aplikace Webex – iPhone a iPad

Získejte rychlý přístup k nejnovějším přímým zprávám z domovské obrazovky. Chcete-li přidat widget, podržte úvodní obrazovku, klepněte na + v levém horním rohu, vyhledejte Webex a vyberte widget Nedávné přímé zprávy (Recent directs widget). Tento widget je dostupný pro zařízení iPhone a iPad se systémem iOS verze 14 a novější.

Viz Aplikace Webex | Přidání widgetu aplikace Webex.

Služba volání, kterou vám nastavil správce, určuje, které funkce volání můžete použít.

Níže uvádíme, na kterou službu volání se vztahuje každá nová funkce. Pokud si nejste jisti, kterou službu volání máte, podívejte se do části Aplikace Webex | Zjistěte, kterou službu volání máte.

Následující funkce platí pro služby Unified CM, Webex Calling a volání hostované poskytovatelem služeb.

Rychlé naučení klávesových zkratek – Windows a Mac

Tipy, které se zobrazí, když umístíte kurzor myši na ikonu, nyní zahrnují klávesovou zkratku, pokud je to možné.

Podpora sluchátek EPOS – Linux

Pokračujeme v přidávání podpory pro další typy sluchátek. Nyní můžete používat sluchátka EPOS k přijímání a ukončování hovorů, stejně jako ztlumení a zrušení ztlumení během hovorů.

Viz Aplikace Webex | Podrobnosti o podpoře sluchátek.

Následující funkce platí pro službu Webex Calling a volání hostované poskytovatelem služeb.

Použití funkcí volání Aplikace Webex v mobilním telefonu – iPhone, iPad a Android

Pokud hovory v Aplikaci Webex jdou přes mobilní telefon, můžete nyní využít některé funkce volání v Aplikaci Webex: podržení, obnovení a přímý přenos.

Následující funkce platí pro volání hostované poskytovatelem služeb.

Pomoc kolegovi s hovory – Windows a Mac

Už nemusíte být na doslech od kolegy, abyste mohli vzít jeho hovory. Pokud váš správce nyní zapne službu Busy Lamp Field pro váš tým, můžete vidět, když někdo z vašeho týmu má příchozí hovor. Pokud se stav vašeho spolupracovníka v aplikaci ukáže jako mimo kancelář nebo zaneprázdněný, pomozte mu tím, že mu telefon zvednete.

Viz Aplikace Webex | Zvednutí telefonu někomu jinému.

Informace o novinkách pro plnohodnotné schůzky naleznete v článku Co je nového pro nejnovější kanál Webex Meetings.

Rychlé naučení klávesových zkratek – Windows a Mac

Tipy, které se zobrazí, když umístíte kurzor myši na ikonu, nyní zahrnují klávesovou zkratku, pokud je to možné.

Vylepšení robotů PagerDuty – Windows, Mac, iPhone, iPad a Android

Toto vylepšení umožňuje všem členům přiřazeným k incidentu snadný přístup k robotu z prostoru incidentu. Uživatelé mohou spravovat relevantní zpětnou vazbu robotů, zobrazit stav incidentu a dokonce ho propojit s dalšími službami.

Viz Aplikace Webex | Robot PagerDuty.

Robot PipeDrive – Windows, Mac, iPhone, iPad a Android

Přidejte robota PipeDrive do prostorů, pokud chcete dostávat oznámení a prohlížet si změny ve svých obchodech, kanálech a organizaci, aniž byste opustili Aplikaci Webex.

Viz Aplikace Webex | Robot Pipedrive

25. února 2022

Vydali jsme aktualizaci Aplikace Webex pro Windows, Mac a Linux, vizPoznámky| k verzi Aplikace Webex, kde najdete další informace o problémech vyřešených těmito verzemi. Toto jsou verze aplikace, které odpovídají dnešní aktualizaci:

 • Windows – 42.2.0.21486

 • Linux – 42.2.0.21486

 • Mac – 42.2.0.21486

22. února 2022

V nadcházejících dnech plánujeme pro stolní počítače vydat aktualizaci Aplikace Webex, která bude obsahovat několik vylepšení. Jen jsme vás chtěli o této nadcházející aktualizaci informovat. Jakmile bude dostupná, budeme vás o tom informovat dalším příspěvkem.

1. února 2022

Následující verze aplikací odpovídají dnešním verzím. Viz téma Aplikace Webex | Poznámky k verzi, kde najdete informace o problémech vyřešených v těchto verzích. Nedávno jsme poskytli mobilní aplikace obchodům s aplikacemi k recenzování. Jakmile budou schváleny a zveřejněny, budete si je moci stáhnout.

 • Windows – 42.2.0.21338

 • Linux – 42.2.0.21338

 • Mac – 42.2.0.21338

 • iPhone a iPad – 42.2

 • Android – 42.2

Sdílení obrazovky v protokolu Wayland – Linux

Když máte hovor, schůzku nebo si jen posíláte zprávy v prostoru, můžete lidem ukázat, o čem mluvíte, sdílením obrazovky. Systém Linux musí používat zobrazovací protokol Wayland.

Výběr odstínu pleti pro reakce – Windows, Mac, iPhone, iPad a Android

Pro reakce, které používají emoji s rukou, jako je třeba palec nahoru, si můžete zvolit preferovaný odstín pleti.

Viz Aplikace Webex | Výběr odstínu pleti pro reakce.

Vylepšené uživatelské rozhraní pro výsledky skenování malwaru – Windows, Mac, Linux, iPhone, iPad a Android

U nahraných souborů v prostoru nyní můžete vidět výsledky skenování přímo v prostoru a na kartě obsahu daného prostoru.

Chcete-li skenovat soubory na malware, musí mít společnost, která vlastní daný prostor, zapnutou sadu Extended Security Pack.

Bezproblémové sdílení různého obsahu – Windows a Mac

Když chcete sdílet jinou aplikaci, nemusíte přestat sdílet. Stačí kliknout na tlačítko Sdílet něco jiného nebo na odkaz „Sdílíte“ na panelu ovládání sdílení a vybrat aplikaci, kterou chcete sdílet následně.

Viz Aplikace Webex | Sdílení obrazovky při posílání zpráv.

Popisky pro navigační ikony – Windows a Mac

Můžete snadno zobrazit nebo skrýt nové štítky navigační nabídky, sbalit sloupec a zobrazit ikony, když chcete maximalizovat plochu obrazovky, případně můžete sloupec rozbalit k zobrazení ikon a jejich štítků. Když chcete změnit způsob zobrazení prostředí, stačí umístit kurzor na šipku vpravo od sloupce a kliknout na ni.

Viz Aplikace Webex | Vaše uživatelské rozhraní.

Služba volání, kterou vám nastavil správce, určuje, které funkce volání můžete použít.

Níže uvádíme, na kterou službu volání se vztahuje každá nová funkce. Pokud si nejste jisti, kterou službu volání máte, podívejte se do části Aplikace Webex | Zjistěte, kterou službu volání máte.

Následující funkce platí pro služby Unified CM, Webex Calling a volání hostované poskytovatelem služeb.

Změna rozložení videa na zařízení – Windows, Mac, iPhone, iPad, Android a VDI

Během hovoru nebo schůzky můžete nyní změnit rozvržení připojeného zařízení přímo z aplikace. Můžete se zaměřit na video ostatních účastníků, na osobu, která hovoří, nebo na sdílený obsah. Stačí vybrat Rozvržení zařízení a potom Mřížka, Na sebe, Zaměření, Překrytí, Výrazné nebo Vedle sebe.

Viz Aplikace Webex | Změna rozvržení videa připojeného zařízení.

Snížení využití procesoru při použití virtuálního pozadí – Windows

Použití virtuálního pozadí ve vašich hovorech a schůzkách spotřebovává velkou část vašeho procesoru. Ve výchozím nastavení jsme povolili akceleraci GPU, abychom pomohli snížit toto využití. Tuto funkci můžete kdykoli vypnout.

Viz Aplikace Webex | Vypnutí zrychlení GPU pro virtuální pozadí.

Snížení zatížení procesoru během hovorů – Mac

Přenechání zpracování videa na podporované GPU zapnutím hardwarové akcelerace pro video.

Viz Aplikace Webex | Zapnutí hardwarové akcelerace.

Bezproblémové sdílení různého obsahu během hovoru nebo schůzky – Windows a Mac

Když chcete sdílet jinou aplikaci, nemusíte přestat sdílet. Stačí kliknout na tlačítko Sdílet něco jiného nebo na odkaz „Sdílíte“ na panelu ovládání sdílení a vybrat aplikaci, kterou chcete sdílet následně.

Viz Aplikace Webex | Sdílení obrazovky při telefonním hovoru.

Následující funkce platí pro službu Unified CM.

Volný pohyb během hovoru – VDI

Když máte hovor a potřebujete změnit síť, ale chcete si hovor ponechat v Aplikaci Webex, nemusíte se obávat. Změna se provádí automaticky bez jakéhokoli přerušení nebo efektu, aby byla zajištěna kvalita hovoru.

Informace o novinkách pro plnohodnotné schůzky naleznete v článku Co je nového pro nejnovější kanál Webex Meetings.

Výběr odstínu pleti pro reakce – Windows, Mac, iPhone, iPad a Android

Pro reakce, které používají emoji s rukou, jako je třeba palec nahoru, si můžete zvolit preferovaný odstín pleti.

Viz Aplikace Webex | Výběr odstínu pleti pro reakce.

Změna rozložení videa na zařízení – Windows, Mac, iPhone, iPad, Android a VDI

Během schůzky můžete nyní změnit rozvržení připojeného zařízení přímo z aplikace. Můžete se zaměřit na video ostatních účastníků, na osobu, která hovoří, nebo na sdílený obsah. Stačí vybrat Rozvržení zařízení a potom Mřížka, Na sebe, Zaměření, Překrytí, Výrazné nebo Vedle sebe.

Viz Aplikace Webex | Změna rozvržení videa připojeného zařízení.

Snížení využití procesoru při použití virtuálního pozadí – Windows

Použití virtuálního pozadí na vašich schůzkách může znamenat větší využití prostředků procesoru. Ve výchozím nastavení jsme zapnuli zrychlení grafickou procesorovou jednotkou (GPU), abychom pomohli snížit toto využití. Tuto funkci můžete kdykoli vypnout.

Viz Aplikace Webex | Vypnutí zrychlení GPU pro virtuální pozadí.

Snížení zatížení procesoru během schůzek – Mac

Pokud je vaše využití procesoru na schůzce vysoké, zapněte hardwarovou akceleraci, abyste efektivněji kódovali vlastní video.

Viz Aplikace Webex | Zapnutí hardwarové akcelerace.

Bezproblémové sdílení různého obsahu během schůzky – Windows a Mac

Když chcete sdílet jinou aplikaci, nemusíte přestat sdílet. Stačí kliknout na tlačítko Sdílet něco jiného nebo na odkaz Sdílíte na panelu ovládání sdílení a vybrat aplikaci, kterou chcete sdílet následně.

Viz Aplikace Webex | Sdílení obrazovky nebo aplikace při schůzce.

Webex Assistant pracuje za vás – Linux

Jako hostitel schůzek můžete použít službu Webex Assistant s umělou inteligencí k zachycení nejdůležitějších bodů schůzek a psaní poznámek, akčních položek a připomínek. Pomocí hlasových příkazů můžete chatovat se službou Webex Assistant v přirozeném jazyce, stejně jako byste chatovali se skutečným asistentem.

Webex Assistant umožňuje účastníkům přeložit schůzky z angličtiny do více než 100 jazyků, včetně španělštiny, francouzštiny, němčiny, mandarínštiny, portugalštiny, arabštiny, ruštiny, nizozemštiny a japonštiny.

Viz Webex Assistant pro Webex Meetings.

Titulky jsou k dispozici pro každého s placeným plánem Webex – Linux

Titulky můžete zapnout jedním kliknutím. Pak bude vše, co lidé říkají, průběžně automaticky překládáno do titulků, které se objevují nad ovládacími prvky schůzky. Titulky jsou v angličtině, ale pokud máte doplněk pro překlad v reálném čase, mohou být přeloženy do více než 100 jazyků.

Účastníci s bezplatným plánem Webex mohou použít titulky, když se připojí ke schůzce, kterou pořádá někdo, kdo má placený plán Webex.

Viz Zobrazení nebo skrytí automatických titulků během schůzky nebo webináře Webex.