10 januari 2023

Följande appversioner överensstämmer med dagens nya versioner. Se Webex-appen | Versionsinformation för att få information om problem som har lösts med dessa versioner. Vi skickade nyligen in mobilapparna till app-butikerna för granskning. De kan hämtas när de har godkänts och publicerats.

 • Windows – 43.1.0.24716

 • Mac – 43.1.0.24716

 • iPhone och iPad – 43.1

 • Android – 43.1

Vi informerar om våra kommande versioner, men ha i åtanke att vi kan behöva ändra datum för när versionerna släpps och för själva funktionerna.

Kommer i februari

Program

 • Utrymmesgrupper

Samtal

 • Ta bort möten från samtalshistoriken

 • Webex Calling-webbplatsens överlevnadsförmåga

 • Stöd för flera linjer

Möten

 • Ändra storlek på delat innehållsfönster

 • Delta-knappen i listvy under fliken Meetings (Android)

 • Sök och boka ett rum från appen (mobil)

 • Inbjudna användare kan lägga till rum i ett schemalagt möte från appen

 • Stöd för schemaläggning av återkommande möten från appen

6 december 2022

Uppdaterade appversioner

Följande appversioner överensstämmer med dagens nya versioner. Se Webex-appen | Versionsinformation för att få information om problem som har lösts med dessa versioner. Vi skickade nyligen in mobilappen till app-butikerna för granskning. De kan hämtas när de har godkänts och publicerats.

 • Windows – 42.12.0.24485

 • Linux – 42.12.0.24485

 • Mac – 42.12.0.24485

 • iOS – 42.12

 • Android – 42.12

Välj din standardskärm – iPhone och iPad

Välj vad du vill se först när appen öppnas. Du kanske föredrar att se möten, ställ in det som standard.

Se Webex-appen| Välj en landningsskärm

Versionsuppdatering för Webex-appen 2023

Vi har några saker att berätta om vårt schema för 2023:

 • För vår januariversion planerar vi att bara inkludera några viktiga korrigeringar, och den lanseras den 10 januari.

 • Webex-appen kommer att släppas den första tisdagen i varje månad.

Årstidsanpassade emoji-reaktioner – Windows, Mac och Linux

För lite mer festkänsla anpassar vi våra reaktioner efter årstiden. Du kommer att se dessa ändringar för alla reaktioner på Windows, Mac och Linux från den 7 december till den 31 december. (På mobila enheter använder reaktionerna de emojis som finns på Android eller iOS, så vi uppdaterar inte dessa reaktioner.)

Om du vill inaktivera det här alternativet kontaktar du feature-feedback@cisco.com innan den 6 december.

Det här är endast tillgängligt i versionerna för december.

Skicka ett sms – Windows och Mac

Om du behöver skicka ett sms till någon kan du skriva ditt meddelande i appen och skicka det till hens mobilnummer. Du kan även ta emot sms i appen.

Den här funktionen är för närvarande endast tillgänglig i USA och Kanada för Webex Calling med Cisco-samtalsplaner.


 

Den här funktionen stöds inte av Webex for Government.

Rekommenderade meddelanden – Windows, Mac, Linux, iPhone, iPad och Android

Rekommenderade meddelanden hjälper dig att filtrera och fokusera på dina viktigaste meddelanden. Funktionen prioriterar meddelanden genom att förstå vilka meddelanden som är viktigast för dig.

Den här funktionen är för närvarande endast tillgänglig utanför EU för företagskunder


 

Den här funktionen stöds inte av Webex for Government.

Se Webex-appen | Rekommenderade meddelanden

Den samtalstjänst som din administratör har installerat åt dig avgör vilka samtalsfunktioner du kan använda.

Följande funktioner gäller för Unified CM, Webex Calling och Calling som en tjänsteleverantör står värd för

Se fler program i fönstret ”Dela innehåll” – Windows, Mac och Linux

När du har många öppna program kan det ibland vara svårt att hitta det som du vill dela under ett samtal. Nu kan du ändra storlek på fönstret Dela innehåll för att visa fler program. Du kan visa upp till fem kolumner med program. Appen kommer ihåg dina ändringar nästa gång.

Se Webex-appen | Dela innehåll i ett telefonsamtal

Följande funktioner gäller för Webex Calling och samtal som erbjuds av en tjänsteleverantör

Förbättringar för svarsgrupps- och samtalskösamtal – Windows och Mac

Vi ger nu en tydlig indikation i meddelanden om inkommande samtal och i samtalshistoriken när du får ett samtal från en svarsgrupp eller en samtalskö.


 

Den här funktionen stöds inte av Webex for Government.

Stöd för flera delade linjer – Windows och Mac

Svara på samtal från en av dina delade linjer och välj vilken linje du vill ringa samtal från i appen. Administratören måste konfigurera dig med delade linjer och du kan se din primära linje och upp till nio delade linjer.


 

Den här funktionen stöds inte av Webex for Government.

Webex-appen | Flera linjer

Välj uppringar-ID för utgående samtal – iPhone, iPad och Android

Om ditt företag och dina personliga linjer använder samma mobila enhet väljer du vilken av linjerna som ska användas för ditt uppringar-ID. Denna funktion installeras av din administratör och kräver Broadworks mobility-tjänst på en mobilnätsoperatör (MNO).


 

Den här funktionen stöds inte av Webex for Government.

Se Webex-appen | Välj ditt uppringar-ID för utgående samtal på mobilen

Förbättra mobilsamtal med fullständig samarbetsfunktion – iPhone och Android

Under ett mobilsamtal kan du smidigt flytta samtalet till ett Webex-möte utan att avsluta samtalet. Du kan använda den här funktionen med Webex Go eller en mobilnätverksoperatör (MNO) som har samtalssignalering med Cisco-samtalskontroll för dina mobilsamtal.


 

Den här funktionen stöds inte av Webex for Government.

Följande funktioner gäller för Webex Calling

Skicka ett sms – Windows och Mac

Om du behöver skicka ett sms till någon kan du skriva ditt meddelande i appen och skicka det till hens mobilnummer. Du kan även ta emot sms i appen.

Den här funktionen är för närvarande endast tillgänglig i USA och Kanada för Webex Calling med Cisco-samtalsplaner.


 

Den här funktionen stöds inte av Webex for Government.

Se Webex-appen | Skicka ett sms och Webex-appen | Sms

Du hittar mer information om nyheter för möten med avancerade funktioner i Nyheter i den senaste kanalen för Webex Meetings.

Redigera visningsnamn under möte – Windows, Mac, iPhone, iPad och Android

Nu kan du redigera visningsnamnet under mötet. Det gör det enklare att använda ett namn du föredrar eller bestämma hur du vill att ditt namn ska ses av andra.

Högerklicka på ditt namn och välj Redigera visningsnamn för att redigera ditt namn för mötet. Värdar och medvärdar kan redigera visningsnamn för alla mötesdeltagare.

Mötesinspelningen och användarrapporten visar alltid det senaste namnet för en deltagare.

Om kunder föredrar att blockera möjligheten att redigera visningsnamn kan administratören inaktivera den.

Se fler program i fönstret ”Dela innehåll” – Windows, Mac och Linux

När du har många öppna program kan det ibland vara svårt att hitta det som du vill dela under ett möte. Nu kan du ändra storlek på fönstret Dela innehåll för att visa fler program. Du kan visa upp till fem kolumner med program. Appen kommer ihåg dina ändringar nästa gång.

Ändra storlek på fönstret Dela innehåll

Se Webex-appen | Dela innehåll i ett möte

Förbättrad förstagångsupplevelse för anslutning till en Webex-enhet – Windows, Mac, iPhone, iPad och Android

Appen lyssnar nu endast efter ultraljudssignaler från närliggande Webex-rums- och -skrivbordsenheter om du manuellt ansluter till en enhet eller använder ett trådlöst nätverk i närheten för att upptäcka närliggande enheter. Om din organisation inte använder Webex-enheter använder appen inte längre ultraljud.

Se Webex | Anslut till en Webex-appenhet

Nåla fast din självvy under ett möte – iPhone, iPad och Android

Om du vill att din självvyvideo alltid ska visas på skärmen under ett möte kan du nu nåla fast videon. Se till att starta din video, gå till din självvy och tryck på Fler alternativ > Nåla fast min självvy.

När du nålar fast din självvy påverkar det bara din vy, inte det andra deltagare ser.

Nya whiteboardverktyg – VDI

Vi har lagt till några nya verktyg till whiteboardtavlan:

 • Text – Det är mycket enklare att skriva text än att rita bokstäver med musen.
 • Former – Det finns några inbyggda former som du upptäcker genom att klicka på verktyget Former.
 • Lasso-markering – När du väljer Pilverktyget kan du lasso-markera objekt på arbetsytan och flytta dem, ta bort dem eller dra dem framåt/tillbaka.

Whiteboardtavlor är nu tillgängliga i schemalagda möten och möten i personliga rum – VDI

Använd whiteboarden för pågående möte för att brainstorma, samarbeta och planera. Vem som helst i mötet kan starta en whiteboard. Alla i mötet kan se och tillsammans arbeta på whiteboarduppdateringar i realtid.


 

Den här funktionen stöds inte av Webex for Government.

Se Webex-appen | Skapa och dela en whiteboard under ett möte

Hör allas röster högt och tydligt under ett möte – VDI

Se till att alla röster kan bli hörda när flera personer pratar i samma mikrofon i ett konferensrum. Ljudalternativet Optimering för alla röster tar bort bakgrundsljud och förstärker de röster som finns i närheten.

Se Webex-appen | Ta bort bakgrundsljud och tal i samtal och möten

Bli meddelad innan dina handlingar avbryter den aktuella delningen – Linux och VDI

Ett meddelande visas när någon annan delar innehåll eller en whiteboard och du börjar kommentera eller dela innehåll. Du stoppar den aktuella delningen om du bestämmer dig för att fortsätta.

Meddelande som informerar om att du stoppar den aktuella delningen av innehåll

Förbättringar av mötesinformation – iPhone, iPad och Android

Vi har förbättrat sättet vi visar information om möten. Informationen delas in i mer lättlästa flikar, inklusive deltagarstatus, fler sätt att delta i möten och enklare åtkomst för att kopiera och dela information.

Knappen Delta i möteslistan – iPhone och iPad

Den gröna Delta-knappen visas för ett möte strax innan det börjar. Tryck på den och delta i mötet direkt från listan på mötesfliken.

8 november 2020

Uppdaterade appversioner

Följande appversioner överensstämmer med dagens nya versioner. Se Webex-appen | Versionsinformation för att få information om problem som har lösts med dessa versioner. Vi skickade nyligen in mobilapparna till app-butikerna för granskning. De kan hämtas när de har godkänts och publicerats.

 • Windows – 42.11.0.24187

 • Mac – 42.11.0.24187

 • iPhone och iPad – 42.11

 • Android – 42.11

Fler val med meddelandereaktioner — Windows, Mac, iPhone, iPad och Android

Vi har ökat antalet animerade reaktioner på meddelanden i ett utrymme. Uttryck dig och för samtal på en annan nivå.

Den samtalstjänst som din administratör har installerat åt dig avgör vilka samtalsfunktioner du kan använda.

Följande funktioner gäller för Unified CM

Viskningscoachning för kontaktcenter – Windows

När du installerats som callcenter-representant kan din övervakare lyssna på dina samtal och diskret ge råd under samtalen.

Följande funktioner gäller för Unified CM, Webex Calling och Calling som en tjänsteleverantör står värd för

Ta bort bakgrundsljud från den andra änden av telefonsamtalet – iPhone, iPad och Android

Om du samtalar med någon som inte använder Webex-appen och som befinner sig i en brusig miljö, till exempel en flygplats eller ett café, behöver du inte oroa dig. Ta bara bort bakgrundsbruset från den andra änden under samtalet.


 

Den här funktionen stöds inte av Webex for Government.

Dela endast en del av skärmen – Windows och Mac

Om du vill dela ett specifikt område på skärmen med någon väljer du det område som du vill dela. De ser endast den del av skärmen som du har valt, inte hela skärmen.

Se Webex-appen| Dela endast en del av skärmen

Besvara ett samtal under ett möte – iPhone, iPad och Android

Var på två platser samtidigt och svara på viktiga samtal utan att lämna ett schemalagt Webex-möte, ett möte i personligt rum eller ett möte kopplat till ett utrymme. Ställ bara in ljud och video i vänteläge i mötet, och besvara samtalet. Mötet fortsätter även om du är i vänteläge, men ljudet och videon är pausade. När du är klar med samtalet går du tillbaka till mötet utan att behöva återansluta.

Se Webex-appen | Besvara ett samtal till din videoadress under ett möte

Du hittar mer information om nyheter för möten med avancerade funktioner i Nyheter i den senaste kanalen för Webex Meetings.

Aktivera Airplay-ljud – iPhone och iPad

När du deltar i ett möte med din iPhone eller iPad kan du aktivera Airplay-ljud och strömma ditt mötesljud till alla närliggande Apple AirPlay-kompatibla enheter.

Sök och boka ett rum – Windows och Mac

Du kan söka efter och boka ett mötesrum när du schemalägger ett möte via Webex-appen. Med schemaläggaren i appen kan du söka efter ett rum med namn och se dess aktuella tillgänglighet.

Se Webex-appen | Schemalägga ett möte från möteskalendern

Nya whiteboardverktyg – Windows och Mac

Vi har lagt till några nya verktyg till whiteboardtavlan:

 • Text – Det är mycket enklare att skriva text än att rita bokstäver med musen.
 • Former – Det finns några inbyggda former som du upptäcker genom att klicka på verktyget Former.
 • Lasso-markering – När du väljer Pilverktyget kan du lasso-markera objekt på arbetsytan och flytta dem, ta bort dem eller dra dem framåt/tillbaka.

Talarbubblan visas nu på en ny plats – Windows och Mac

I möten visas talarbubblan när någon talar, men videon eller profilbilden syns inte på skärmen. Den meddelar dig vem som talar.

Vi har flyttat talarbubblan högst upp på mitten av skärmen så att den inte överlappar eller skymmer mötesdeltagarnas videor eller det delade innehållet.

Talarbubblan visas högst upp på mitten av skärmen

 
När talarbubblan visas på Mac ersätter den tillfälligt mötesnamnet i det övre sidhuvudfältet. När ingen talar syns mötesnamnet i sidhuvudets övre fält.

Dela endast en del av skärmen – Windows och Mac

Om du vill dela ett specifikt område på skärmen med mötesdeltagare, väljer du det område som du vill dela. Mötesdeltagarna ser endast den del av skärmen som du har valt, inte hela skärmen.

Dela en del av skärmen

Se Webex-appen| Dela endast en del av skärmen

Alternativ för att använda mindre mobildata under ett möte – iPhone, iPad och Android

När du inte är ansluten till Wi-Fi kan du spara mobildata genom att stänga av alternativet som möjliggör bruk av data för mötesdeltagarnas videor och din egen visningsbild. Gå till Meetings-inställningar och inaktivera Använd mobildata för video. Annars kommer appen fortsätta att använda mobildata för att visa videor.

Om du ansluter till Wi-Fi visas videorna automatiskt igen.

Bli meddelad innan dina handlingar avbryter den aktuella delningen – Windows och Mac

Ett meddelande visas när någon annan delar innehåll eller en whiteboard och du börjar kommentera eller dela innehåll. Du stoppar den aktuella delningen om du bestämmer dig för att fortsätta.

Meddelande som informerar om att du stoppar den aktuella delningen av innehåll

Visa mötesdeltagare sida för sida i rutnätsvy — iPhone, iPad och Android

I rutnätsvyn ser du som standard mötesdeltagarnas videor i en ny sidväxlingsvy. På din mobiltelefon visas max fyra mötesdeltagare per sida i porträttvy, och max sex mötesdeltagare per sida visas i landskapsvy.

Sidväxlingsvyn visar max fyra deltagares videor

På en stor surfplatta visas högst 24 mötesdeltagare per sida i porträttvy och högst 25 mötesdeltagare i landskapsvy.

Sidväxlingsvyn visar max 25 mötesdeltagares videor

Svep åt vänster för att se fler mötesdeltagare.

Om du föredrar rullningsvyn som var standard i tidigare versioner går du till Meetings-inställningar och ändrar layout för rutnätsvy.

Support för Apple Continuity Camera – Mac och iPhone

Med Apple Continuity Camera kan du ersätta Mac:s inbyggda webbkamera med iPhone-kameran. Du kan använda iPhones bakåtriktade, breda kamera för att ge stöd åt högkvalitativa foton och videor. Den gör det även möjligt för Mac Desk View-appen att fungera som en kamera med fågelperspektiv och visa skrivbordsområdet framför Mac-datorn utan ytterligare utrustning.

Välj din iPhone från kameralistan

Se Webex-appen | Använda kontinuitetskameran på en iPhone i ett samtal eller under ett möte

Besvara ett samtal under ett möte – iPhone, iPad och Android

Var på två platser samtidigt och svara på viktiga samtal utan att lämna ett schemalagt Webex-möte, ett möte i personligt rum eller ett möte kopplat till ett utrymme. Ställ bara in ljud och video i vänteläge i mötet, och besvara samtalet. Mötet fortsätter även om du är i vänteläge, men ljudet och videon är pausade. När du är klar med samtalet går du tillbaka till mötet utan att behöva återansluta.

Återuppta mötet efter ett samtal

Återuppta mötet efter ett samtal

Se Webex-appen | Besvara ett samtal till din videoadress under ett möte

Gästanvändare kan skicka feedback – iPhone, iPad och Android

Personer som ansluter till ett möte som gäst kan rapportera problem och skicka feedback om mötesupplevelsen eller appen.

Förbättringar av länkade mappar – Windows och Mac

Tillägg av mapp från Microsoft i ett utrymme har blivit synligare, och det finns nu en uppmaning till åtgärd bredvid dina filer, whiteboards och annat utrymmesinnehåll. Vi har gjort följande förbättringar:

 • När du lägger till en mapp från Microsoft OneDrive eller SharePoint är den inbäddade vyn direkt tillgänglig från utrymmet

 • Du kan navigera i den länkade mappen från den inbäddade vyn och i alla undermappar

 • Du kan använda all filhantering utan att lämna Webex-appen för att exempelvis ta bort, redigera eller dela filer

 • Vi har förbättrat layouten för mapphantering under fliken för utrymmesinnehåll

 • Vi har gjort det enklare att växla vyer mellan filer som delas i ett utrymme och filer i den länkade mappen

26 oktober 2022

Uppdatering av operativsystem som stöds – Mac, iPhone och iPad

Webex-appen stöds på macOS Ventura 13.0, iOS 16.1 och iPadOS 16.

19 oktober 2022

Vi har släppt Webex-appen för Linux. Följande version motsvarar dagens version.

 • Linux – 42.10.0.24000

4 oktober 2022

Uppdaterade appversioner

Följande appversioner överensstämmer med dagens nya versioner. Se Webex-appen | Versionsinformation för att få information om problem som har lösts med dessa versioner. Vi skickade nyligen in mobilapparna till app-butikerna för granskning. De kan hämtas när de har godkänts och publicerats.

 • Windows – 42.10.0.23814

 • Mac – 42.10.0.23814

 • iPhone och iPad – 42.10

 • Android – 42.10

Meddelandeaviseringsljud – Windows och Mac

Anpassa din upplevelse av Webex-appen med aviseringsljud. Välj ett ljud från vår utökade lista med alternativ för specifika utrymmestyper för att uppmärksammas på viktiga meddelanden.

Avlänka kontot för sociala nätverk som du använder för att logga in – Windows, Mac, iPhone, iPad och Android

Du kanske inte vill använda ditt konto för sociala nätverk för att logga in på Webex-appen. Nu går det att avlänka ditt konto för sociala nätverk från appen och växla till en inloggning med e-post och lösenord både snabbt och enkelt från välkomstskärmen.

Klicka och dra för att kopiera meddelanden – Windows och Mac

Vi gör det enklare att kopiera flera meddelanden i ett utrymme. Klicka och dra muspekaren över meddelandefältet och kopiera med snabbkommandon eller med hjälp av högerklicksmenyn. Gå till Webex-appen | Kopiera och klistra in flera meddelanden.

Den samtalstjänst som din administratör har installerat åt dig avgör vilka samtalsfunktioner du kan använda.

Följande funktioner gäller för Unified CM, Webex Calling och Calling som en tjänsteleverantör står värd för

Ett steg för att hitta ditt telefonnummer – Windows, Mac, iPhone, iPad och Android

Vi har lagt till ditt telefonnummer till din profilbild. När du väljer din profilbild ser du ditt viktigaste telefonnummer under din e-postadress.

Välj ditt uppringar-ID för kundsamtal – Windows och Mac

När du är inställd som callcenter-representant och utför uppföljningssamtal till kunder, väljer du ett lämpligt uppringar-ID från en lista över samtalsköer som din administratör har tilldelat dig.

Se Webex-appen | Ändra ditt uppringar-ID

Låt någon annan ta kontroll över din dator – VDI

Vill du ha hjälp med att felsöka ett problem? Starta bara ett samtal eller hoppa in i ett utrymme och dela skärmen. Du kan sedan ge personen kontroll över din dator och se personens muspekare röra sig över skärmen. Personen kan till och med använda genvägar för att flytta runt i appen. När denne är klara kan du när som helst ta tillbaka kontrollen.

Du hittar mer information om nyheter för möten med avancerade funktioner i Nyheter i den senaste kanalen för Webex Meetings.


 

Om du prenumererar på Webex via din tjänsteleverantör innehåller dina möten i Webex-appen alltid de senaste funktionerna. Du hittar mer information om nyheter för möten med avancerade funktioner i Nyheter i den senaste kanalen för Webex Meetings.

Möten kopplade till ett utrymme – Windows, Mac, Linux, VDI, iPhone, iPad och Android

Möten kopplade till ett utrymme har förbättrats!

Vi har skapat en bättre mötesupplevelse i ett utrymme. När du nu deltar i eller schemalägger ett möte i ett utrymme har du tillgång till alla funktioner du är van vid i Webex Meetings. Från och med nu kan du utnyttja den nya upplevelsen i alla möten som du schemalägger eller deltar i.

För att schemalägga eller starta ett möte i ett utrymme måste du ha en licens för Webex Meetings eller en gratislicens för Basic Meetings, samt tillhöra samma organisation som personen som skapade utrymmet. Utan licens har du bara kapacitet att delta i möten.


 
Den förbättrade upplevelsen finns ännu inte tillgänglig i Webex for Government.

Gå till Webex-appen | Förbättrade möten som är kopplade till ett utrymme

Global meny på mötesfliken – iPhone, iPad och Android

Starta, delta i eller schemalägg ett möte från den nya globala menyn på mötesfliken.

Gå till Webex-appen | Starta ett möte i personligt rum, Webex-appen |Delta i ett möte med åtgärdsknappen och Webex-appen | Schemalägga ett möte från möteskalendern

Välj vilken dag du vill börja veckan på i kalendervyn – Windows och Mac

Kalendervyerna under mötesflikarna tar med dina lokala inställningar för val av veckans första dag i ditt operativsystem.

Anslut till din Google-kalender – Windows och Mac

Du kan hantera möten och händelser från Google-kalendern direkt i Webex-appen. Anslut till kalendern i Mötesinställningarna i appen så visas dina möten och händelser ifyllda på mötesfliken. Om din organisationsadministratör redan har ställt in din kalender kan du dock inte ändra den.

Dela endast det du vill att andra ska se – Windows, Mac och VDI

Om du bara vill dela ett fönster av programmet och inte hela programmet väljer du inställningen Dela endast ett enskilt fönster och därefter det fönster som du vill dela.

Gå till Webex-appen | Dela hela programmet eller ett enskilt fönster

Aktivera ”Dela datorljud” i realtid – Windows och Mac

Det är mer praktiskt att dela datorljud när du delar en ljudfil. Nu kan du välja Dela datorljud från kontrollfältet för delning som visas överst på skärmen när du delar innehåll.

Aktivera ”Visa mig framför presentationen” i realtid – Windows och Mac

Det är mer praktiskt att visa din video framför din presentation. Nu kan du välja Visa mig framför presentationen från kontrollfältet för delning som visas överst på skärmen när du delar innehåll.

Räck enkelt upp handen i ett möte – Windows och Mac

Räck upp handen visas nu som en ikon i möteskontrollerna. Den sitter just intill Reaktioner så att det blir lättare att räcka upp handen när du behöver ställa en fråga i ett möte.

Gå till Webex-appen | Räck upp handen under ett möte

Förbättrad schemaläggning av möten kopplade till ett utrymme – Windows och Mac

Nu finns avancerade inställningar tillgängliga när du schemalägger ett möte med alla funktioner som är kopplade till ett utrymme. Nu kan du även ändra mötets lösenord.

Medvärdsinställningen Låt mig välja medvärd för det här mötet väljs nu som standard. Utrymmets medlemmar tilldelas automatiskt rollen som medvärdar, men du kan ta bort medvärdsrollen från en inbjuden genom att hålla muspekaren över namnet och klicka på > Ta bort medvärd.

Se alltid din föredragna videolayout när någon delar innehåll – Windows och Mac

Om du ändrar din videolayout till sida vid sida för att se mer av innehållet som delas under ett möte, kommer appen ihåg dina inställningar. Nu behöver du inte längre växla till sida vid sida varje gång du startar eller deltar i ett möte där någon delar innehåll.

Större delat innehåll i scenvy – Windows och Mac

Nu har det delade innehållet under ett möte blivit större och talarens video har blivit mindre. Förhållandet mellan delat innehåll och talarvideor är ungefär 70:30, men det avgörs av din skärmstorlek och antalet talare på scenen.

Slå på eller slå av ljudet direkt i aktivitetsfältet – Windows

Det finns en mikrofonikon i Windows aktivitetsfält när du deltar i ett möte. Klicka på ikonen för att slå av eller slå på ljudet. Ikonen finns under hela mötet och är alltid tillgänglig.

Whiteboardar är nu tillgängliga i schemalagda möten och möten i personliga rum - Linux

Använd whiteboarden för pågående möte för att brainstorma, samarbeta och planera. Vem som helst i mötet kan starta en whiteboard. Alla i mötet kan se och tillsammans arbeta på whiteboarduppdateringar i realtid.

Whiteboardtavla i ett möte

Se Webex-appen | Skapa och dela en whiteboard under ett möte

Identifiera om en mötesdeltagare är intern, extern eller ej verifierad – Linux

I listan över mötesdeltagare som väntar i lobbyn kan du se om en deltagare är intern (verifierad och inom din organisation), extern (verifierad och från en annan organisation) eller ej verifierad (inte inloggad).

Se Ta reda på vem du släpper in på ditt Webex-möte

Uttrycka dig utan ord – Linux

Animerade reaktioner låter mötesdeltagare uttrycka sig utan att säga något i ett möte. Uppmuntra den som talar med applåd-reaktionen eller gilla ett skämt med skratt-reaktionen. Känn av publiken genom att be mötesdeltagarna om en snabb tummen upp eller tummen ner.

Gå till Webex-appen | Använd reaktioner under möten

Maximera vad du ser när innehåll delas – Linux

Visa miniatyrvideor av mötesdeltagare i en flytande panel som du kan flytta runt utan att täcka det som delas. Välj en flytande panel i rutnätsvy, aktiv talarvy eller minimerad vy.

Se Webex-appen | Dela innehåll i ett möte

Maximera din vy när någon delar innehåll – Linux

Nu kan du ändra storlek på den flytande panelen som visar mötesdeltagarnas videor när du visar delat innehåll i helskärmsläge. Minimera panelen för att se mer av det delade innehållet. Förstora panelen för att se mer av mötesdeltagarna.

Gå till Webex-appen | Växla mellan delat innehåll och talare under ett samtal eller möte

Värdar kan ställa in en scenvy för alla mötesdeltagare – VDI

Om du deltar i ett möte med alla funktioner och värden synkroniserar sin scen med alla, kan du och alla andra mötesdeltagare se vad värden vill att ni ska fokusera på, t.ex. den aktiva talaren och andra deltagare som värden har flyttat till scenen.

Se mer i miniatyrvideor – Linux

En ljudindikator till vänster om namnetiketten anger om deltagaren har stängt av eller på mikrofonen.

Namnetiketter i miniatyrvideor syns nu i nedre vänstra hörnet och har en mer transparent bakgrund. De har även förminskats så att de inte täcker mötesdeltagarens ansikte.

Förbättringar av miniatyrvideor

Hela världen är en scen – Linux och VDI

Anpassa din videolayout när du har staplad layout eller sida vid sida. Dra en video från filmremsan till scenen för att titta närmare på en mötesdeltagare. Placera en aktiv talare bredvid innehållet som delas eller låt personer som inte talar aktivt, t.ex. en teckenspråkstolk, visas.

Flytta till scen för att flexibelt ändra storleken på din layout så att du kan fokusera på delat innehåll eller andra mötesdeltagare.

Se Flytta mötesdeltagare till scenen i möten, webbseminarier och händelser, Ändra storleken på scenen i möten, webbseminarier och händelser och Flytta om videor i scenvyn | i Webex-appen

Välj hudton för dina reaktioner – Linux

För reaktioner som använder handemojis, t.ex. tummen upp, kan du välja den hudton du föredrar.

Se Webex-appen | Välj hudton för dina reaktioner

Ställ in standarden för din egenbild – VDI

Välj om du vill dölja eller visa din egenbild och var din egenbild ska visas på skärmen.

Dölj din egenbild om du inte vill titta på dig själv.

Visa din egenbild med andra om du vill känna dig inkluderad i mötet.

Om du vill skapa mer utrymme på skärmen för att se andra personer eller delat innehåll, men ändå vill se dig själv, kan du visa din egenbild i ett flytande fönster.

Se Webex-appen | Ändra plats för din egenbild

Vi har gjort det mer intuitivt att delta i ett möte – Linux

Förbättringar av fönstret Delta i möte ger en tydligare visning när du inte deltar i mötet. Visuella ändringar informerar om dina ljudalternativ när du deltar i mötet.

Alternativ för ljudanslutning

Det är lättare att se dina kameraalternativ och hur du överför eller ändrar din virtuella bakgrund och gör ändringar om du är ansluten till en enhet.

Använda en virtuell bakgrund

Gå till Webex-appen | Delta i ett möte

Förhandsgranskning av delat innehåll – Linux

Nu kan du se en förhandsgranskning av innehållet när du delar innehåll. Du kan försäkra dig om att du delar precis det du vill dela och att alla i mötet kan se det.

Se Webex-appen | Dela innehåll i ett möte

Starta din video automatiskt när du deltar i ett möte – iPhone, iPad och Android

Du behöver inte sätta på videon varje gång om du alltid aktiverar din video under ett möte. Välj mötesalternativet Starta min video när jag ansluter.

Gå till Webex-appen | Starta din video automatiskt när du deltar i ett möte

Integrering med Microsoft Teams: Smidigare samtalsupplevelse för felmatchade UPN (User Principal Name) – Windows och Mac

Tidigare när du ringde ett samtal och ditt UPN i Microsoft Teams inte matchade ditt UPN i Webex, bad vi dig att bekräfta innan du ringde samtalet. Vi har nu förenklat denna upplevelse genom att kontrollera dina e-postadresser (inte bara ditt UPN) och tillåta samtalet utan bekräftelse.

Ditt UPN i Microsoft Teams kan vara annorlunda än det UPN som används i Webex-integreringen om din organisation har genomgått ett förvärv, om företaget har bytt namn, om du har flyttat till en annan avdelning i företaget eller om du har ändrat namn: din e-postadress uppdateras i så fall, men ditt UPN förblir detsamma.

12 september 2022

Vi har skickat Webex-appen för iPhone och iPad till App Store för granskning. Du kan hämta den när den har godkänts och publicerats.

 • iPhone och iPad – 42.9

7 september 2022

Vi har något att berätta idag:

 • Webex-appen för iPhone och iPad är något försenad denna månad. Vi kommer att skicka ut information igen när versionen finns tillgänglig.

 • Nästa version för Webex-appen på Linux är schemalagd till oktober (42.10)

 • Följande appversioner överensstämmer med dagens nya versioner. Se Webex-appen | Versionsinformation för att få information om problem som har lösts med dessa versioner. Vi skickade nyligen in Webex-appen för Android till App Store för granskning. Du kan hämta den när den har godkänts och publicerats.

  • Windows – 42.9.0.23494

  • Mac – 42.9.0.23494

  • Android – 42.9

Aviseringar om anslutningsproblem – Windows, Mac, iPhone, iPad och Android

Vi har gjort det enklare att se om du har anslutningsproblem när du använder Webex-appen. Om du stöter på problem visas en aviseringsbanderoll som varnar dig om det specifika problemet. Du kan sedan vidta åtgärder för att felsöka eller lösa problemet.

Uppgradera flera Webex-tillbehör samtidigt – Windows och Mac

Vi har gjort det enklare att uppdatera ditt Cisco-headset eller Webex Desk Camera via Webex-appen. Nu kan du uppgradera flera Cisco-headset och Webex-kameror samtidigt.

Anpassa inställningarna för ditt Cisco-headset – Windows och Mac

Du kan nu anpassa dina inställningar för Cisco-headset direkt via Webex-appen. Gå helt enkelt till Inställningar > Enheter > Avancerade inställningar.

Se Inställningar för Cisco-headset i Webex-appen.

6 september 2022

Vi planerar att ge ut septemberversionen av Webex-appen lite senare. Vi ville bara informera dig om den här ändringen. Ett nytt inlägg för uppdatering kommer den 7 september.

Offentliga utrymmen – Windows, Mac och Linux

I dagens hybridbaserade arbetsvärld är det viktigare än någonsin att upprätthålla kontakten med personerna i din organisation. Delta i eller skapa offentliga utrymmen som är lätta att upptäcka och som alla i företaget kan ansluta till. Skicka meddelanden till personer med liknande intressen eller håll koll på de senaste nyheterna.

Gå till Webex-appen | Offentliga utrymmen

Svara direkt – iOS och Android

Har du någonsin känt motvilja över att svara på meddelanden i en högljudd miljö, eller har du velat svara på meddelanden från ett meddelandeutrymme? Vi har gjort det enklare att svara avsändare via direktmeddelanden som citerar ursprungsmeddelandet.

Du hittar mer information om nyheter för möten med avancerade funktioner i Nyheter i den senaste kanalen för Webex Meetings.


 

Om du prenumererar på Webex via din tjänsteleverantör innehåller dina möten i Webex-appen alltid de senaste funktionerna. Du hittar mer information om nyheter för möten med avancerade funktioner i Nyheter i den senaste kanalen för Webex Meetings.

Endast värdar kan avsluta ett möte – Windows, Mac, iPhone, iPad och Android

Medvärdar kan inte längre avsluta ett möte. Medvärdar som lämnar ett möte kan inte oavsiktligt avsluta mötet för alla andra.

Se Webex-appen | Lämna eller avsluta ett möte

Whiteboardar är nu tillgängliga under schemalagda möten och möten i personliga rum – Windows och Mac

Använd whiteboarden för pågående möte för att brainstorma, samarbeta och planera. Vem som helst i mötet kan starta en whiteboard. Alla i mötet kan se och tillsammans arbeta på whiteboarduppdateringar i realtid.

Whiteboardtavla i ett möte

Se Webex-appen | Skapa och dela en whiteboard under ett möte

Hör allas röster högt och tydligt under ett möte – Windows och Mac

Se till att alla röster kan bli hörda när flera personer pratar i samma mikrofon i ett konferensrum. Ljudalternativet Optimering för alla röster tar bort bakgrundsljud och förstärker de röster som finns i närheten.

Se Webex-appen | Ta bort bakgrundsljud och tal i samtal och möten

Stäng av bild i bild vid multitasking – iPhone och iPad

Välj om du vill visa det flytande minifönstret som syns vid multitasking och har minimerat mötesfönstret.

Se Webex-appen | Dölj det flytande minifönstret vid multitasking under ett samtal eller möte

Missa aldrig ett viktigt meddelande under ett möte – Windows, Mac, iPhone, iPad och Android

Under ett möte visas nu meddelanden på ett konsekvent sätt på din skärm och överlappar inte varandra. De viktigaste meddelandena som du behöver svara på är synligare och visas på mitten av skärmen. Meddelanden som är mindre viktiga och endast utgör information visas överst till höger på skärmen och försvinner efter några sekunder.

Välj hur många mötesdeltagare som ska visas i rutnätslayout – Windows och Mac

Visa högst 25, 16, 9, 4 eller 1 mötesdeltagare i rutnätet, beroende på antalet personer i mötet. Ju färre deltagare som visas, desto större video.

Se Webex-appen | Anpassa det högsta antalet mötesdeltagare som visas per sida i rutnätslayouten

Justera antalet mötesdeltagare i rutnätsvyn

Ange standardinställning för egenbild – Windows och Mac

Välj om du vill dölja eller visa din egenbild och var din egenbild ska visas på skärmen.

Dölj din egenbild om du inte vill titta på dig själv.

Visa din egenbild med andra om du vill känna dig inkluderad i mötet.

Om du vill skapa mer utrymme på skärmen för att se andra personer eller delat innehåll, men ändå vill se dig själv, kan du visa din egenbild i ett flytande fönster.

Se Webex-appen | Ändra plats för din egenbild

18 augusti 2022

Vi har släppt en uppdatering för Webex-appen på Windows och Mac som innehåller vissa förbättringar, och vi har startat om den automatiska uppdateringen. Dessa appversioner berörs av dagens uppdateringar:

 • Windows – 42.8.0.23281

 • Mac – 42.8.0.23281

18 augusti 2022

Vi har pausat Webex-appens automatiska uppdatering för Windows och Mac, och planerar att släppa en ny version av Webex-appen för Windows och Mac inom de närmaste dagarna.

Vi har ersatt app-versionerna som finns tillgängliga på hämtningswebbplatsen med juliversionerna av Webex-appen för Windows och Mac.

11 augusti 2022

Följande appversioner överensstämmer med dagens nya versioner. Se Webex-appen | Versionsinformation för att få information om problem som har lösts med dessa versioner. Vi skickade nyligen in mobilapparna till app-butikerna för granskning. De kan hämtas när de har godkänts och publicerats.

 • Windows – 42.8.0.23214

 • Mac – 42.8.0.23214

 • iPhone och iPad – 42.8

 • Android – 42.8

Förbättringar av inloggning för Webex for Government – Windows, Mac, iPhone, iPad och Android

Vi har gjort det enklare för dig att logga in på Webex for Government. Välj Webex for Government i listrutan och ange dina inloggningsuppgifter.

Webex-appen stöder ukrainska – Windows, Mac och Linux

När du anger det språk som ditt operativsystem ska använda, känner appen av dina inställningar och visar appen på ukrainska.

Skicka feedback – iPhone, iPad, Android

Oavsett om du har problem med appen eller om du har förslag på förbättringar så vill vi höra din feedback. Skicka synpunkter till oss via vår feedback-sida.

9 augusti 2022

Vi arbetar fortfarande med vissa objekt. Det kommer en ny uppdatering den 11 augusti.

5 augusti 2022

Personliga insikter

Personliga insikter finns nu tillgänglig i EU. Beroende på administratörens inställningar ombeds du att välja eller välja bort detta när du startar Personliga insikter för första gången. Det kan ta sju till tio dagar att generera dina personliga insikter.

Se Webex-appen | Personliga insikter

4 augusti 2022

Vi arbetar fortfarande med vissa objekt. Det kommer en ny uppdatering den 9 augusti.

2 augusti 2022

Vi planerar att släppa augustiversionen av Webex-appen lite senare. Vi ville bara informera dig om den här ändringen. Ett nytt inlägg för uppdatering kommer den 4 augusti.

Ändra teckenstorlek för meddelanden – Windows, Mac och Linux

Du behöver inte längre anstränga ögonen för att läsa dina meddelanden. Välj en teckenstorlek som gör att du kan se alla detaljer. Du kan när som helst ändra igen genom att gå till fliken Tillgänglighet i Inställningar i Windows (eller Inställningar på Mac).

Se Webex-appen | Ändra teckenstorlek för meddelanden

Hitta citat i kontext – Windows, Mac, Linux, iOS och Android

Vill du se mer kontext när ett meddelande citeras i ett utrymme? Du hittar originalcitat, dess reaktioner och trådar med ett enkelt klick.

Se Webex-appen | Citat eller trådar och Webex-appen | Citera någons meddelande

Svara direkt – Windows, Mac och Linux

Har du någonsin känt motvilja över att svara på meddelanden i en högljudd miljö, eller har du velat svara på meddelanden från ett meddelandeutrymme? Vi har gjort det enklare att svara avsändare via direktmeddelanden som citerar ursprungsmeddelandet.

Se Webex-appen | Svara direkt

Var selektiv med det du delar — VDI

Du har fler alternativ när du delar innehåll, gör presentationer eller felsöker för en smidigare upplevelse:

 • Dela specifika program
 • Byt ut ett program mot ett annat utan att avbryta delningen.
 • Använd kommentarer för att markera vad som delas.
 • Om du delar en video kan du även dela ditt datorljud.
 • Andra ser vad du delar med hög bildhastighet (FPS).

Den samtalstjänst som din administratör har installerat åt dig avgör vilka samtalsfunktioner du kan använda.

Nedan har vi angivit vilka samtalstjänster som berörs av varje ny funktion. Om du är osäker på vilken samtalstjänst du har kan du gå till Webex-appen | Ta reda på vilken samtalstjänst du har.

Följande funktion gäller för Unified CM, Webex Calling och samtal som erbjuds av en tjänsteleverantör

Vet vem som ringer dig – VDI

När någon från din organisation ringer upp dig ser du inte bara deras telefonnummer: deras namn visas i uppringar-ID och i din samtalshistorik. Det hjälper dig att avgöra om du vill svara på vissa samtal.

Följande funktioner gäller för Webex Calling och samtal som erbjuds av en tjänsteleverantör

Ta bort bakgrundsbrus från den andra änden av telefonsamtalet – Windows och Mac

Om du samtalar med någon som inte använder Webex-appen och som befinner sig i en brusig miljö, till exempel en flygplats eller ett café, behöver du inte oroa dig. Ta bara bort bakgrundsbruset från den andra änden under samtalet.

Stäng av bakgrundsbrus

Se Webex-appen | Ta bort bakgrundsbrus från din samtalspartners telefon

Färre klick för att ta dig till samtalsköer – Windows och Mac

Vi har gjort åtkomsten till samtalsköerna smidigare. Du behöver inte längre navigera till din profilbild för att ändra status för din samtalskö eller för att delta i eller ta bort en samtalskö. Nu finns allt tillgängligt i appens sidfot, från vilken du kan ändra status för samtalskö och ansluta till eller ta bort eventuella köer där din administratör har gjort dig till medlem.

Alternativ för samtalsköer som finns tillgängliga i appens sidfot

Se Webex-appen | Ändra status för din samtalskö

Följande funktion gäller för Unified CM

Ta med dig jobbet hem – VDI

Du har redan tidigare kunnat ringa samtal från en alternativ enhet om du är ansluten till ett arbetsnätverk. Nu behöver du inte längre den nätverksanslutningen. Ring från din skrivbordstelefon, mobiltelefon eller hemtelefon även om du inte är ansluten till ditt arbetsnätverk. Du kan dessutom utnyttja vissa samtalsfunktioner, som koppla vidare, paus och återuppta.

Följande funktion gäller för samtal med Webex

Var selektiv med det du delar — VDI

Du har fler alternativ när du delar innehåll, gör presentationer eller felsöker för en smidigare upplevelse:

 • Dela specifika program
 • Byt ut ett program mot ett annat utan att avbryta delningen.
 • Använd kommentarer för att markera vad som delas.
 • Om du delar en video kan du även dela ditt datorljud.
 • Andra ser vad du delar med hög bildhastighet (FPS).
Dela din skärm eller ett eller flera program

Se Webex-appen | Dela innehåll i ett telefonsamtal

Du hittar mer information om nyheter för möten med avancerade funktioner i Nyheter i den senaste kanalen för Webex Meetings.


 

Om du prenumererar på Webex via tjänsteleverantör så innehåller dina möten i Webex-appen alltid de senaste funktionerna. Du hittar mer information om nyheter för möten med avancerade funktioner i Nyheter i den senaste kanalen för Webex Meetings.

Fokusera på personen och inte dennes bakgrundsmiljö under ett möte – Windows och Mac

Detta är en betaversionsfunktion.

Vi har lagt till en ny funktion i rutnätslayouten som kallas för People Focus och som ger dig en bättre upplevelse med de personer som du möter.

Oavsett hur personerna sitter framför sina kameror så gör appen en automatisk justering för att rikta din fokus mot personernas ansikten. Det känns som om du kommer dem närmare – som om ni möttes personligen.

People Focus

Gå till Använd People Focus för att se personer tydligare i möten och webbseminarier

Flytta sömlöst ditt möte till en videoenhet – Windows, Mac, iPhone, iPad och Android

Om du startar eller deltar i ett möte via din dator eller mobila enhet men sedan går in på ett konferensrum, kan du dra nytta av de funktioner som finns tillgängliga i rummets videoenheter. Överför mötet till videoenheten utan att avbryta eller frånkoppla från mötet.

Se Webex-appen | Flytta ditt möte till en videoenhet

Språkstöd för arabiska och hebreiska (höger till vänster) i undertexter – Windows, Linux, Mac, iPhone, iPad och Android

När du väljer arabiska eller hebreiska undertexter kommer du att se textriktningen höger till vänster i undertextrutan och i panelen för undertexter och markeringar, oavsett vilken språkinställning du har i Webex-appen.

Se Visa eller dölj automatiserade undertexter under ett Webex-möte eller webbseminarium

Det är mer praktiskt om man kan se vem som spelar in ett möte – Windows, Mac, iPhone, iPad och Android

Välj inspelningsindikatorn för att se vem som startat, pausat eller slutat att spela in ett möte. Tidigare visades denna information i deltagarlistan.

Den här funktionen är tillgänglig när värden eller medvärden spelar in mötet på sin dator.

Se Kom igång med Webex-appen

Schemalägg ett webbseminarium från Webex-appen – Windows, Mac och Linux

Schemalägg ett webbseminarium direkt från mötesfliken. Du omdirigeras och loggas automatiskt in på den Webex-webbplats som du har valt i Webex-appens inställningar. Du schemalägger ditt webbseminarium på webbplatsen.

Om du redan är inloggad på en annan Webex-plats omdirigeras du till inloggningsskärmen för den webbplats som du har valt i inställningarna för Webex-appen.

Webex-appen stöder Center Stage, kamerafunktionen från Apple – iPad

Om du rör dig under ett möte slår du på Center Stage så att din kamera automatiskt panorerar och följer efter så att du och alla intill dig hålls kvar i bild.

Slå på eller av Center Stage enligt alternativen i din egenbildsvideo eller via inställningar på din iPad.

Se Webex-appen | Slå på Center Stage

Vi har gjort det enklare att delta i ett möte – VDI

Förbättringar av fönstret Delta i möte ger en tydligare visning när du inte deltar i mötet. Visuella ändringar informerar om dina ljudalternativ när du deltar i mötet.

Det är lättare att se dina kameraalternativ och hur du överför eller ändrar din virtuella bakgrund och gör ändringar om du är ansluten till en enhet.

Gå till Välj ljud- och videoinställningar innan du deltar i ett möte eller webbseminarium

Lyssna på mötet på ett språk som du förstår – VDI

Om tolkning finns tillgänglig i ett möte som du deltar i kan du välja att simultant höra det översatta ljudet på det språk som du väljer.

Mötesvärden bestämmer vilka språk som finns tillgängliga i ett möte.

Värdar och tolkar kan inkludera simultantolkning i möten som schemaläggs från Webex Meetings, men inte för möten som schemaläggs från Webex-appen.

Se Välj din önskade språkljudkanal i Webex-möten och webbseminarier

Hela världen är en scen — VDI

Anpassa din videolayout när du har staplad layout eller sida vid sida. Dra en video från filmremsan till scenen för att titta närmare på en mötesdeltagare. Placera en aktiv talare bredvid innehållet som delas eller låt personer som inte talar aktivt, t.ex. en teckenspråkstolk, visas.

Flytta till scen för att flexibelt ändra storleken på din layout så att du kan fokusera på delat innehåll eller andra mötesdeltagare.

Se Flytta mötesdeltagare till scenen i möten, webbseminarium och händelser ochÄndra storleken på scenen i möten, webbseminarier och händelser

Välj hudton för dina reaktioner – VDI

För reaktioner som använder handemojis, t.ex. tummen upp, kan du välja den hudton du föredrar.

Se Webex-appen | Välj hudton för dina reaktioner

28 juli 2022

Vi har uppdaterat versionen av Webex-appen för Windows på hämtningswebbplatsen. Se Webex-appen | Versionsinformation för att få information om problemet som har lösts med den här versionen. Denna appversion motsvarar dagens uppdatering:

 • Windows – 42.7.0.23054

11 juli 2022

Följande appversioner överensstämmer med dagens nya versioner. Se Webex-appen | Versionsinformation för att få information om problem som har lösts med dessa versioner. Vi skickade nyligen in mobilapparna till app-butikerna för granskning. De kan hämtas när de har godkänts och publicerats.

 • Windows – 42.7.0.22904

 • Linux – 42.7.0.22904

 • Mac – 42.7.0.22904

 • iPhone och iPad – 42.7

 • Android – 42.7

Schemaläggningsassistent – iPhone, iPad och Android

Kontrollera tillgängligheten för dina inbjudna innan du schemalägger ditt möte. Se vilken tid alla är lediga och dra mötet till den tidsplatsen.

Se Webex-appen | Schemalägga ett möte från möteskalendern

Skicka meddelanden och schemalägg möten på 10 000 meters höjd! – Windows, Mac, iPhone, iPad och Android

I samarbete med Wi-Fi-leverantörer för flygbolag kan användare av Webex-appen arbeta effektivt med icke-realtidsfunktioner när de flyger.

Se Webex-appen |Begränsade nätverk.

Den samtalstjänst som din administratör har installerat åt dig avgör vilka samtalsfunktioner du kan använda.

Nedan har vi angivit vilka samtalstjänster som berörs av varje ny funktion. Om du är osäker på vilken samtalstjänst du har kan du gå till Webex-appen | Ta reda på vilken samtalstjänst du har.

Följande funktioner gäller för Unified CM, Webex Calling och Calling som en tjänsteleverantör står värd för

Du har aldrig sett bättre ut – Windows, Mac, iPhone, iPad och Android

När du delar din video under ett samtal kan du styra din video från den anslutna enheten via appen. Du behöver inte längre sträcka dig efter eller gå till enheten för att slå på eller slå av din egenbild.

Se Webex-appen | Ändra videolayouten för en ansluten enhet

Fokusera på det viktiga — iPhone, iPad och Android

Om du ska delta i ett möte eller om du vill fokusera på en viss uppgift utan att bli distraherad kan du tysta din mobil för inkommande samtal. Du kommer inte att höra inkommande samtal, men får ändå ett meddelande så att du kan välja om du vill svara på samtalet eller ej.

Se Webex-appen | Slå av meddelanden för inkommande samtal

Dela en bild eller PDF-fil – iPhone, iPad och Android

Istället för att dela hela din skärm kan du välja ett specifikt foto eller en PDF-fil som du vill dela under ett samtal.

Dela foto under ett samtal

Dela PDF under ett samtal

Tryck på Fler alternativ > Dela innehåll och välj sedan bilden eller PDF-filen.

Se Webex-appen | Dela innehåll i ett telefonsamtal

Alternativet ”Dela datorljud” har en ny plats – Windows och Mac

När du delar innehåll med ljud är kryssrutan Dela datorljud nu placerad direkt till höger om alternativet Optimera automatiskt i dialogrutan Dela innehåll.

Se Webex-appen | Dela innehåll i ett telefonsamtal

Följande funktion gäller för Webex Calling och samtal som erbjuds av en tjänsteleverantör

Utöka samtalsfunktioner till ett tredjepartsprogram – Windows och Mac

Om du använder kontaktcenter, receptionist med tunn klient eller en app från tredjepart som inte har samtalsfunktioner, ska du använda Webex-appen som din samtalsenhet. Ring samtal från din tredjepartsapp, svara på samtal därifrån och placera samtal i vänteläge samtidigt som Webex-appen körs i bakgrunden. Se bara till att din administratör gör Webex-appen till din primära enhet.

Följande funktioner gäller för Unified CM

Vidarebefordra samtal har blivit enklare – Windows, Mac, iPhone, iPad och Android

Om du har installerat vidarebefordring av samtal får du nu via dina samtalsaviseringar reda på vem som ringer istället för information om varifrån samtalet har vidarebefordrats. På så vis kan du avgöra om du vill svara på samtalet eller inte.

Se Webex-appen | Vidarebefordra dina telefonsamtal

Ta med dig arbetet hem – Windows och Mac

Du har redan tidigare kunnat ringa samtal från en alternativ enhet om du är ansluten till ett arbetsnätverk. Nu behöver du inte längre den nätverksanslutningen. Ring från din skrivbordstelefon, mobiltelefon eller hemtelefon även om du inte är ansluten till ditt arbetsnätverk. Du kan dessutom utnyttja vissa samtalsfunktioner, som koppla vidare, paus och återuppta.

Se Webex-appen | Ring ett samtal från en alternativ enhet


 

Du hittar mer information om nyheter för möten med avancerade funktioner i Nyheter i den senaste kanalen för Webex Meetings.

Om du prenumererar på Webex via din tjänsteleverantör innehåller dina möten i Webex-appen alltid de senaste funktionerna.

Skapa inkluderande och interaktiva möten med hjälp av Slido live-omröstningar och Frågor och svar – Windows, Linux och Mac

Det kan vara en utmaning att värda ett interaktivt möte, men Slido kan hjälpa dig. Få feedback i realtid med ordmoln, betygsättning av omröstningar och flervalsfrågor. Skapa en session med frågor och svar där deltagarna kan ta upp de frågor som de undrar mest över.

Gå till Omröstningar i Slido och Frågor och svar i Slido

Lyssna på mötet på ett språk som du förstår – Windows, Mac, iPhone, iPad, Android och VDI

Om tolkning finns tillgänglig i ett möte som du deltar i kan du välja att simultant höra det översatta ljudet på det språk som du väljer.

Tolkning är tillgängligt

Mötesvärden bestämmer vilka språk som finns tillgängliga i ett möte.

Mitt tolkningsspråk

Värdar och tolkar kan endast använda simultantolkning i Webex Meetings, inte i Webex-appen.

När Webex-appen är ansluten till en ny molnregistrerad enhet som har stöd för simultantolkning (endast deltagarvy) kan du kontrollerna tolkningen via appen eller direkt på enheten via fjärrstyrning.

Se Välj din önskade språkljudkanal i Webex-möten och webbseminarier

Du har aldrig sett bättre ut – Windows, Mac, iPhone, iPad och Android

När du delar din video under ett möte kan du styra din egenbildsvideo på den anslutna enheten via appen. Du behöver inte längre sträcka dig efter eller gå till din enhet för att slå på eller slå av din egenbildsvideo.

Se Webex-appen | Ändra videolayouten för en ansluten enhet

Stå längst fram och i centrum när du presenterar – Windows och Mac

Skapa en mer personlig och engagerande upplevelse när du presenterar. I fönstret Dela innehåll väljer du Visa mig framför presentationen för att skanna din video direkt in i skärmen eller applikationen genom delning.

Som standard visas din video i det nedre högra hörnet, men du kan ändra storlek på och placera videon var du vill under din presentation.

Se Webex-appen | Visa dig själv framför din presentation

Hela världens scen – Windows, Mac, iPhone, iPad och Android

Anpassa din videolayout när du har staplad layout eller sida vid sida. Dra en video från filmremsan till scenen för att titta närmare på en mötesdeltagare. Placera en aktiv talare bredvid innehållet som delas eller låt personer som inte talar aktivt, t.ex. en teckenspråkstolk, visas.

Flytta till scen för att flexibelt ändra storleken på din layout så att du kan fokusera på delat innehåll eller andra mötesdeltagare.

Se Flytta mötesdeltagare till scenen i möten, webbseminarier och händelser, Ändra storleken på scenen i möten, webbseminarier och händelser och Flytta om videor i scenvyn | i Webex-appen

Värdar kan göra en scenvy-inställning för alla mötesdeltagare – Windows, Mac, iPhone, iPad och Android

Om du deltar i ett möte med alla funktioner och värden synkroniserar sin scen med alla, kan du och alla andra mötesdeltagare se vad värden vill att ni ska fokusera på, t.ex. den aktiva talaren och andra deltagare som värden har flyttat till scenen.

Dela en bild eller PDF-fil – iPhone, iPad och Android

Istället för att dela hela skärmen under ett möte kan du välja ett specifikt foto eller en PDF-fil att dela.

Dela foto under ett möte

Dela PDF i ett möte

Tryck på Fler alternativ > Dela innehåll och välj sedan bilden eller PDF-filen.

Se Webex-appen | Dela innehåll i ett möte

Du behöver inte längre förvånas över ett dött batteri – iPhone, iPad och Android

Under ett möte får du nu en meddelande när batteriets livslängd är under 15 procent. Då kan du växla till endast ljud-läge för att spara på batteriet.

Se Webex-appen | Aktivera endast ljud-läge

Hantera undertexter effektivare med nya kortkommandon – Windows och Mac

Vi har lagt till kortkommandon för att slå på och av undertexter, flytta undertextrutan och gå till Mer-menyn i undertextrutan.

Se Webex-appen | Tangentbordsnavigering och genvägar

Schemalägg ett engångsmöte i Webex meeting med Hybrid Calendar – Windows och Mac

Lägg till @webex:onetime i arbetskalendern som plats för att schemalägga ett engångsmöte med Webex meeting. Din administratör måste konfigurera ditt konto med Hybrid Calendar. Administratörer kan ändra standardbeteendet för @webex till @webex:onetime för organisationen.

Alternativet ”Dela datorljud” har en ny plats – Windows och Mac

När du delar innehåll som innehåller ljud är det nu mer praktiskt att välja Dela datorljud. Alternativet visas nu överst i dialogrutan Dela innehåll.

Se Webex-appen | Dela innehåll i ett möte

Förbättrad deltagarlista – Windows, Mac, iPhone, iPad och Android

Hitta snabbt personen du letar efter i deltagarlistan genom att expandera eller minimera avsnitten I mötet och Inte i mötet .

Det totala antalet mötesdeltagare listas överst i avsnitten I mötet och Inte i mötet så att du vet hur många personer som har eller inte har anslutit.

Se Webex-appen | Hantera mötesdeltagare i ditt möte

Dölj knapparna Zooma in och Zooma ut när scenen har ändrats till minimibredd – Windows och Mac

Knapparna Zooma in och Zooma ut döljs om presentatören ändrar storleken på den delade scenen till minimibredden. Knapparna Zooma in och Zooma ut visas över det delade innehållet om presentatören gör den delade scenen bredare än minimibredden.

29 juni 2022

Vi planerar att släppa juliversionen av Webex-appen lite senare. Vi ville bara informera dig om den här ändringen. Ett nytt inlägg för uppdatering kommer den 11 juli.

27 juni 2022

Mål för Personliga insikter – Windows och Mac

Du kan installera alla dina mål på en enda plats. I början av veckan får du en lista över de mål som du uppnått den föregående veckan, och om du har aktiverat målaviseringar får du dessutom en brickavisering.

Se Personliga insikter

16 juni 2022

Vi har släppt en uppdatering för Webex-appen i Windows. Den innehåller vissa förbättringar. Denna appversion motsvarar dagens uppdatering:

 • Windows – 42.6.0.22645

16 juni 2022

Vi planerar att släppa en uppdatering av Webex-appen i Windows inom de närmaste dagarna med vissa förbättringar. Vi ville bara meddela dig om den kommande uppdateringen. Det kommer ett nytt inlägg när uppdateringen finns tillgänglig.

8 juni 2022

Följande appversioner överensstämmer med dagens nya versioner. Se Webex-appen | Versionsinformation för att få information om problem som har lösts med dessa versioner. Vi skickade nyligen in mobilapparna till app-butikerna för granskning. De kan hämtas när de har godkänts och publicerats.

 • Windows – 42.6.0.22565

 • Linux – 42.6.0.22565

 • Mac – 42.6.0.22565

 • iPhone och iPad – 42.6

 • Android – 42.6

Installering av WebView2 – Windows

 • WebView2 krävs för Webex-appen i Windows. Användare som inte har installerat WebView2 kommer inte att kunna logga in i appen.

 • Webex har stöd för WebView2 version 100.0.0.0 och senare

 • Webex kommer att försöka installera WebView2 innan användare kan logga in på appen.

 • Du kan använda installationsprogrammen Evergreen Bootstrapper eller Evergreen Standalone för att installera WebView2 från hämtningssidan för WebView2.

Schemalägg Webex-möten direkt från appen! – iPhone, iPad och Android

Du behöver inte lämna appen för att schemalägga dina standardmöten och möten i personliga rum. Lägg till viktig mötesinformation, kontrollera deltagarnas tillgänglighet och skicka ut inbjudningar.

Du ser mötena i din Webex-kalender med olika veckovyer så att du kan planera din vecka.

Behöver du göra ändringar? Redigera bara mötet från kalendern och skicka inbjudan igen.

Se Webex-appen | Schemalägga ett möte från möteskalendern

Stöd för Ubuntu 22 – Linux

Vi har lagt till stöd för Ubuntu 22 i Webex-appen. Ubuntu 22 ansluter till Ubuntu 18.04 och 20.04 samt Red Hat (RHEL) 8.2 och 8.3 som officiellt stödda distributörer.

Se Webex-appen för Linux

Språkstöd från höger till vänster – Windows, Linux och Mac

Webex introducerar stöd för arabiska och hebreiska språk. Du behöver bara ställa in ditt operativsystem på arabiska eller hebreiska så spegelvänder vi appen för att ge en optimal läsupplevelse för höger-till-vänster-språk.

Om du väljer att använda engelska (eller ett annat vänster-till-höger-språk) i ett utrymme med någon som skriver på ett höger-till-vänster-språk är det inga problem: appen har stöd för blandad justering för både meddelanden som läses från vänster till höger och från höger till vänster.

Se Webex-appen | Ändra språk och Språk som Webex har stöd för

Nytt meddelandeområde – Windows och Linux

Vi har byggt om meddelandeområdet för att dra nytta av vissa plattformskomponenter. Du får bättre kvalitet och prestanda samt en upplevelse som är mer lättillgänglig i meddelandeområdet.

Se Webex-appen | Tillgänglighetsfunktioner för Windows och Webex-appen | Kopiera och klistra in flera meddelanden

Kontaktkort för utrymme – Windows och Mac

Håll muspekaren över ett kontaktkort för utrymme eller en utrymmeslänk för att se en sammanfattning av utrymmesinformationen, precis som kontaktkort för personer.

Se Webex-appen | Kontrollera utrymmesinformation

Glöm inte dina utkast – Windows, Mac, iPhone, iPad och Android

Ibland börjar du skriva ett meddelande, men blir avbruten när din uppmärksamhet krävs i ett annat utrymme eller i en konversation. En indikator visas bredvid utrymmen med utkast i så att du enkelt kan hoppa tillbaka dit när du är redo att skicka ditt meddelande.

Se Webex-appen | Gå tillbaka till dina utkast

Den samtalstjänst som din administratör har installerat åt dig avgör vilka samtalsfunktioner du kan använda.

Nedan har vi angivit vilka samtalstjänster som berörs av varje ny funktion. Om du är osäker på vilken samtalstjänst du har kan du gå till Webex-appen | Ta reda på vilken samtalstjänst du har.

Följande funktioner gäller för Unified CM, Webex Calling och Calling som en tjänsteleverantör står värd för

Öka ljusstyrkan i din video – Windows, Mac och VDI

Tar du emot samtal i ett mörkt eller svagt upplyst rum där det är svårt för andra att se dig? Nu kan du automatiskt justera ljusstyrka, kontrast och färgmättnad för din video – eller manuellt justera de här inställningarna själv.

Se Webex-appen | Justera ljusstyrkan och kontrasten i videon

Snabbsamtal nära till hands – Windows och VDI

Om du ringer och tar emot flera samtal om dagen eller om du hanterar flera telefonlinjer, kan du göra livet enklare genom att använda Multi Call-fönster. Du behöver inte bekymra dig om att dra din multilinje-telefon fram och tillbaka från kontoret till hemmet. Öppna bara Multi Call-fönstret i Webex-appen och få tillgång till alla dina linjer därifrån. Du kan även använda några av de vanligaste samtalsfunktionerna direkt i Multi Call-fönstret:

 • Ring samtal, svara på samtal och utnyttja flera samtalsfunktioner (väntläge, ljudavstängning, knappsats och vidareskicka samtal).

 • Få en indikator för dina delade linjer som visar hur många samtal som har missats och om det finns några röstmeddelanden.

 • Linjestatus på delade linjer meddelar när ett samtal inkommer (blinkande bärnstensfärg), när ett samtal pågår (fast bärnstensfärg) och när linjen är ledig (grön) eller om den används av någon annan (röd). (Endast Unified CM)

 • Du kan slå på Sekretess-inställningen om du inte vill visa andra att du använder en delad linje för ett samtal. (Endast Unified CM)

 • Hoppa in i ett samtal som redan pågår på en delad linje. Samtalet blir då ett konferenssamtal mellan tre personer. (Endast Unified CM)

Se Webex-appen | Hantera alla dina telefonsamtal på ett ställe

Optimera ljudet för din röst – iPhone, iPad och Android

Tar du emot dina samtal i en brusig miljö som ett öppet kontor eller ett café? Tryck bort bakgrundstal och brus och låt andra höra dig bättre genom att välja Optimera för min röst under samtalet.

Optimera för min röst

Se Webex-appen | Ta bort bakgrundsljud och tal i samtal och möten

Du kan även ställa in detta som standard för alla dina samtal i dina ljudinställningar.

Ljudinställningar för Optimera för min röst

Se Webex-appen | Ändra dina ljudinställningar

Följande funktioner gäller för Webex Calling

Stör ej över hela linjen – Windows, Mac, iPhone, iPad och Android

Nu behöver du bara ställa in din status som Stör ej (DND, do not disturb) på en plats. När du aktiverar eller inaktiverar Stör ej (DND) från din app på en enhet tillämpas den inställningen automatiskt på alla enheter.

Se Webex-appen | Låt andra veta att du är upptagen

Läs dina röstmeddelanden – Windows, Mac, iPhone, iPad och Android

När du missar ett samtal och någon lämnar ett röstmeddelande transkriberas meddelandet automatiskt till fliken Röstbrevlåda. Kopiera och klistra in valfri del av transkriptionen, t.ex. ett telefonnummer eller en del av ett meddelande som du vill dela med någon annan. Om du tar bort röstmeddelandet försvinner även transkriptionen.

Transkriptioner är tillgängliga på engelska.

Se Webex-appen | Lyssna på dina röstmeddelanden

Följande funktion gäller för Unified CM

Kom nära och bli personlig – VDI

För dig som jobbar inom hälso- och sjukvård är det nu enklare att diagnostisera och vårda patienter i en virtuell miljö. Du kan nu visualisera personer bättre under videosamtal eller möten genom att styra patientens kameravinkel och till och med zooma in. Du kan tillhandahålla högkvalitativ vård genom att fokusera på ansiktsuttryck och alla fysiska krämpor som en patient kan ha.

Se Webex-appen | Kontrollera någon annans kamera under ett videosamtal

Du hittar mer information om nyheter för möten med avancerade funktioner i Nyheter i den senaste kanalen för Webex Meetings.


 

Om du prenumererar på Webex via din tjänsteleverantör innehåller dina möten i Webex-appen alltid de senaste funktionerna. Du hittar mer information om nyheter för möten med avancerade funktioner i Nyheter i den senaste kanalen för Webex Meetings.

Transkriptioner av franska, tyska och spanska finns i undertexter – Windows, Mac, iPhone, iPad, Android och Linux

För möten med Webex Assistant eller undertexter kan mötesvärdar nu välja det talade språket (transkriptionen) bland fyra olika språk: Franska, tyska, spanska och engelska.

Om du vill ha transkribering på flera språk, samt översättningskapacitet, så finns det ett tillägg med översättning i realtid som möjliggör transkription av talade språk på 13 olika språk och undertextning (översättning) på över 100 språk.

Se Visa översättning och transkription i realtid i möten och webbseminarium

Optimera ljudet för din röst – iPhone, iPad och Android

Deltar du i möten i en brusig miljö som ett öppet kontor eller ett café? Tryck bort bakgrundstal och brus och låt andra höra dig bättre genom att välja Optimera för min röst under mötet.

Optimera för min röst

Se Webex-appen | Ta bort bakgrundsljud och tal i samtal och möten

Du kan även ställa in detta som standard för alla dina möten i dina ljudinställningar.

Ljudinställningar för Optimera för min röst

Se Webex-appen | Ändra dina ljudinställningar

Öka ljusstyrkan i din video – Windows, Mac och VDI

Deltar du i ett möte från ett mörkt eller svag upplyst rum där det är svårt för andra att se dig? Nu kan du automatiskt justera ljusstyrka, kontrast och färgmättnad för din video – eller manuellt justera de här inställningarna själv.

Se Webex-appen | Justera ljusstyrkan och kontrasten i videon

Aktivera eller inaktivera reaktioner under ett möte – Windows, Mac, iPhone, iPad, Android och VDI

Som mötesvärd eller medvärd kan du välja om alla deltagare, inklusive värden, medvärdar och presentatören, ska kunna skicka reaktioner under mötet från Fler alternativ Fler alternativ.

Se Webex-appen | Inaktivera reaktioner under ett möte

Aktivera GPU-acceleration för virtuell bakgrund i avancerade videoinställningar – VDI

Bruk av en virtuell bakgrund i dina möten kan kräva fler CPU-resurser. Vi har aktiverat GPU-acceleration (Graphics Processing Unit) som standard för att minska denna resursanvändning. Du kan stänga av den här funktionen när som helst.

Anpassa undertextrutan till perfekt storlek för dig – VDI

Du kan nu ändra storleken på undertextrutan så att den visar fler eller färre textrader åt gången. Ändra storlek på undertextrutan

Se Visa eller dölj automatiserade undertexter under ett Webex-möte eller webbseminarium

Maj

9 maj 2022

Vi har uppdaterat versionen av Webex-appen för Windows och Mac på hämtningswebbplatsen. Se Webex-appen | Versionsinformation för att få information om problemet som har lösts med den här versionen. Följande appversioner motsvarar dagens uppdatering:

 • Windows – 42.5.0.22259

 • Mac – 42.5.0.22259

9 maj 2022

Vi har något att berätta idag:

 • Vi har uppdaterat versionen av Webex-appen för Windows på hämtningswebbplatsen. Se Webex-appen | Versionsinformation för att få information om problemet som har lösts med den här versionen. Denna appversion motsvarar dagens uppdatering:

  • Windows – 42.5.0.22254

 • Vi planerar att släppa en ny uppdatering med vissa förbättringar av Webex-appen för skrivbord under de kommande dagarna.

5 maj 2022

Vi har släppt en ny version av Webex-appen för Windows och har startat om den automatiska uppdateringen. Se Webex-appen | Versionsinformation för att få information om problemet som har lösts med den här versionen. Denna appversion motsvarar dagens uppdatering:

 • Windows – 42.5.0.22221

5 maj 2022

Vi har pausat den automatiska uppdateringen för Webex-appen i Windows och planerar att släppa en ny uppdatering för Webex-appen i Windows inom de närmaste dagarna.

3 maj 2022

Följande appversioner överensstämmer med dagens nya versioner. Se Webex-appen | Versionsinformation för att få information om problem som har lösts med dessa versioner. Vi skickade nyligen in mobilapparna till app-butikerna för granskning. De kan hämtas när de har godkänts och publicerats.

 • Windows – 42.5.0.22187

 • Linux – 42.5.0.22187

 • Mac – 42.5.0.22187

 • iPhone och iPad – 42.5

 • Android – 42.5

Ta bort profilbild – Windows och Mac

Har du tröttnat på din profilbild? I så fall kan du ta bort bilden och visa dina initialer i stället.

Din administratör måste aktivera den här funktionen.

Fästlayout för Windows 11 – Windows

Webex-appen har stöd för funktionen fästlayout i Windows 11. Håll muspekaren över appens maximeringsknapp och välj en zonlayout.

Skicka feedback för inloggningsproblem — Windows

Har du problem med att logga in i Webex-appen? Skicka feedback till oss direkt så att Webex-teamet kan lösa det.

Se Skicka feedback till oss om inloggningsproblem

Vidarebefordra eller citera ett meddelande med innehåll – Windows, Mac, iPhone, iPad och Android

Det här stöds inte på Webex for Government.

När du vidarebefordrar eller citerar ett meddelande med innehåll inkluderas nu bifogat innehåll. För att tydligt visa att meddelandet har vidarebefordrats har vi uppdaterat meddelandet med följande indikering: vidarebefordrats från någon.


 

Det finns en gräns på 100 MB för vidarebefordrat eller citerat innehåll.

Förbättringar av fästning i utrymme – Mac

Tack vare nya ikoner för att fästa meddelanden gör Webex-appen det enklare för dig att identifiera och hitta viktig information i ett utrymme.

Den samtalstjänst som din administratör har installerat åt dig avgör vilka samtalsfunktioner du kan använda.

Nedan har vi angivit vilka samtalstjänster som berörs av varje ny funktion. Om du är osäker på vilken samtalstjänst du har kan du gå till Webex-appen | Ta reda på vilken samtalstjänst du har.

Följande funktion gäller för Unified CM, Webex Calling och samtal som erbjuds av en tjänsteleverantör

Svara på ett samtal under ett möte – Windows och Mac

Var på två platser samtidigt och svara på viktiga samtal utan att lämna ett schemalagt Webex-möte, ett möte i personligt rum eller ett möte kopplat till ett utrymme. Ställ bara in ljud och video i vänteläge i mötet, och besvara samtalet. Mötet fortsätter även om du är i vänteläge, men ljudet och videon är pausade. När du är klar med samtalet går du tillbaka till mötet utan att behöva återansluta.

Se Webex-appen | Svara på ett samtal under ett möte

Följande funktioner gäller för Webex Calling och samtal som erbjuds av en tjänsteleverantör

Slösa inte din tid på skräpsamtal – Windows, Mac, iPhone, iPad och Android

Vi vet att din tid är värdefull, så om din administratör aktiverar de rätta inställningarna åt dig kan vi screena dina samtal för skräpsamtal. Dina inkommande samtalsaviseringar och din samtalshistorik innehåller nu en pekpinne som visar om samtalen kommer från verifierade inringare eller om det rör sig om skräpsamtal. Du kan då bestämma om du vill svara på samtalet eller inte.

Ta bort någon från ett konferenssamtal – Windows, Mac, iPhone, iPad och Android

När du är i ett konferenssamtal kan du ta bort någon från samtalet om den personen har lagts till av misstag, eller om personen inte längre behövs i samtalet.

Se Webex-appen | Ta bort någon från ett konferenssamtal

28 april 2022

Följande funktion gäller för samtal som en tjänsteleverantör står värd för

Stör ej över hela linjen – Windows, Mac, iPhone, iPad och Android

Nu behöver du bara ställa in DND-statusen (stör ej) på en plats. När du aktiverar eller inaktiverar Stör ej (DND) från din app på en enhet tillämpas den inställningen automatiskt på alla enheter.

Se Webex-appen | Låt andra veta att du är upptagen

Du hittar mer information om nyheter för möten med avancerade funktioner i Nyheter i den senaste kanalen för Webex Meetings.


 

Om du prenumererar på Webex via din tjänsteleverantör innehåller dina möten i Webex-appen alltid de senaste funktionerna. Du hittar mer information om nyheter för möten med avancerade funktioner i Nyheter i den senaste kanalen för Webex Meetings.

Vi har gjort det enklare att delta i ett möte – Windows och Mac

Förbättringar av fönstret Delta i möte ger en tydligare visning när du inte deltar i mötet. Visuella ändringar informerar om dina ljudalternativ när du deltar i mötet.

Alternativ för ljudanslutning

Det är lättare att se dina kameraalternativ och hur du överför eller ändrar din virtuella bakgrund och gör ändringar om du är ansluten till en enhet.

Använda en virtuell bakgrund

Gå till Välj ljud- och videoinställningar innan du deltar i ett möte eller webbseminarium

Flera möten? Inga problem, delta i flera möten samtidigt – Windows

Nu kan du delta i ett andra möte samtidigt som du deltar i ett annat. Ditt ljud och din video kommer som standard att vara avstängt i det andra mötet. Aktivera ljud och video för mötet som du behöver delta i.

Funktionen är tillgänglig för möten med alla funktioner.

Anpassa undertextrutan till perfekt storlek för dig – Windows och Mac

Du kan nu ändra storleken på undertextrutan så att den visar fler eller färre textrader åt gången.

Se Visa eller dölj automatiserade undertexter under ett Webex-möte eller webbseminarium

Ändra storlek på undertextrutan

Svara på ett samtal under ett möte – Windows och Mac

Var på två platser samtidigt och svara på viktiga samtal utan att lämna ett schemalagt Webex-möte, ett möte i ett personligt rum eller ett möte kopplat till ett utrymme. Ställ bara in ljud och video i vänteläge i mötet, och besvara samtalet. Mötet fortsätter även om du är i vänteläge, men ljudet och videon är pausade. När du är klar med samtalet går du tillbaka till mötet utan att behöva återansluta.

Se Webex-appen | Svara på ett samtal under ett möte

Stöd för bild i bild – iPhone och iPad

Med direkt stöd för bild i bild (PiP) kan användare nu göra flera saker med andra appar på sin iPhone och iPad samtidigt som de tittar på mötesfönstret eller delat innehåll.

Förbättringar av ServiceNow-bottar – Windows, Mac, iPhone, iPad och Android

Vi har gjort det mycket enklare för administratörer att ge bot-åtkomst till användare och för användare att välja en instans.

19 april 2022

Vi har släppt en uppdatering för Webex-appen i Windows och Mac. Gå till Webex-appen | Versionsinformation för att få information om problem som har lösts med dessa versioner. Dessa appversioner motsvarar dagens uppdatering:

 • Windows – 42.4.1.22032

 • Mac – 42.4.1.22032

15 april 2022

Vi planerar att ge ut en uppdatering av Webex-appen på stationär dator inom de närmaste dagarna med vissa förbättringar. Vi ville bara meddela dig om den kommande uppdateringen. Det kommer ett nytt inlägg när uppdateringen finns tillgänglig.

5 april 2022

Följande appversioner överensstämmer med dagens nya versioner. Se Webex-appen | Versionsinformation för att få information om problem som har lösts med dessa versioner. Vi skickade nyligen in mobilapparna till app-butikerna för granskning. De kan hämtas när de har godkänts och publicerats.

 • Windows – 42.4.0.21893

 • Linux – 42.4.0.21893

 • Mac – 42.4.0.21893

 • iPhone och iPad – 42.4

 • Android – 42.4

Installering av WebView2 – Windows

 • Nya installationer av Webex-appen i Windows kommer att installera WebView2 om den inte redan är installerad, baserat på en valfri kommandoradsparameter.

 • Appen kommer att ha WebView2 som standard för visning av inbäddat webbinnehåll, men kommer att gå tillbaka till andra tekniker om WebView2 inte är tillgänglig.

 • Appen kommer även fortsättningsvis att försöka installera WebView2 på maskiner som saknar den.

Appversioner som stöds – iPhone, iPad och Android

I majversionen (42.5) måste användare ha version 42.1 eller senare.

Förbättrad kontaktsökning – Windows, Mac, Linux, iPhone, iPad och Android

Vi kommer starta lanseringen av denna funktion i april och fortsätter att lansera den under de kommande månaderna.

Din administratör kan nu lägga till definierade kontakter, t.ex. leverantörer och kunder som du kan hitta när du söker i Webex-appen.

Skicka feedback om inloggningsproblem – Mac, iPhone, iPad och Android

Har du problem med att logga in i Webex-appen? Skicka feedback till oss direkt så att Webex-teamet kan lösa det.

Förbättringar av fästning i utrymme – Windows, Linux, iPhone, iPad och Android

Tack vare nya ikoner för att fästa meddelanden gör Webex-appen det enklare för dig att identifiera och hitta viktig information i ett utrymme.

Se Webex-appen | Fäst meddelanden i ett utrymme

Filtrerat innehåll för Snap Bitmojis – Windows och Mac

Bitmoji-innehåll som anses vara olämpligt för arbete utesluts från Webex-appen.

Du måste logga ut och in igen på Webex-appen för att rensa chachelagrat Bitmoji-innehåll.

Den samtalstjänst som din administratör har installerat åt dig avgör vilka samtalsfunktioner du kan använda.

Nedan har vi angivit vilka samtalstjänster som berörs av varje ny funktion. Om du är osäker på vilken samtalstjänst du har kan du gå till Webex-appen | Ta reda på vilken samtalstjänst du har.

28 april 2022

Följande funktion gäller för samtal som en tjänsteleverantör står värd för

Stör ej över hela linjen – Windows, Mac, iPhone, iPad och Android

Nu behöver du bara ställa in DND-statusen (stör ej) på en plats. När du aktiverar eller inaktiverar Stör ej (DND) från din app på en enhet tillämpas den inställningen automatiskt på alla enheter.

Se Webex-appen | Låt andra veta att du är upptagen

5 april 2022

Följande funktioner gäller för Unified CM, Webex Calling och Calling som en tjänsteleverantör står värd för

Flytta delat innehåll från din enhet till din app – Windows, Mac, Linux, iPhone, iPad och Android

Under ett samtal eller ett möte kanske du upptäcker att delat innehåll och video använder för mycket utrymme på den anslutna videoenhetens skärm. Du kan dela upp innehållet genom att flytta delat innehåll till din Webex-app. På så sätt får du en helskärm av det som delas, samtidigt som du kan se alla i samtalet eller mötet.

Se Webex-appen | Ändra videolayouten för en ansluten enhet

Nya virtuella bakgrunder och stöd för animerade bakgrunder – Windows och Mac

Vi uppdaterade vårt standardbibliotek med virtuella bakgrunder. Utöver de mest använda bakgrunderna har vi även lagt till några nya bakgrunder, däribland två som är animerade. Nu kan du även överföra dina egna animerade bakgrunder i GIF- eller MP4-format.

Se Webex-appen | Använd en virtuell eller suddig bakgrund i samtal och möten

Nytt stöd för tunn klient – VDI

Webex-appens VDI kan nu användas med den tunna klienten från Stratodesk.

Följande funktioner gäller för Unified CM

Ta bort någon från ett konferenssamtal – Windows, Mac, Linux, iPhone, iPad, Android och VDI

När du är i ett konferenssamtal kan du ta bort någon från samtalet om den personen har lagts till av misstag, eller om personen inte längre behövs i samtalet.

Se Webex-appen | Ta bort någon från ett konferenssamtal

Tillförlitliga samtal – Windows, Mac, iPhone, iPad och Android

Dina samtal är ännu mer tillförlitliga med Cisco Unified SRST (Survivable Remote Site Telephony). Du behöver inte oroa dig även om ditt WLAN slutar fungera. Ditt samtal kan fortsätta utan störningar.

Du hittar mer information om nyheter för möten med avancerade funktioner i Nyheter i den senaste kanalen för Webex Meetings.


 

Om du prenumererar på Webex via din tjänsteleverantör innehåller dina möten i Webex-appen alltid de senaste funktionerna. Du hittar mer information om nyheter för möten med avancerade funktioner i Nyheter i den senaste kanalen för Webex Meetings.

Flytta delat innehåll från din enhet till din app – Windows, Mac, Linux, iPhone, iPad och Android

Under ett möte kanske du upptäcker att delat innehåll och video tar upp för mycket utrymme på den anslutna videoenhetens skärm. Du kan dela upp innehållet genom att flytta delat innehåll till din Webex-app. På så sätt får du en helskärm av det som delas, samtidigt som du kan se alla i samtalet eller mötet.

Se Webex-appen | Ändra videolayouten för en ansluten enhet

Ge rösten ett namn – Windows, Mac, Linux, iPhone, iPad och Android

Om du använder undertexter under dina möten får du nu en talaretikett inkluderad i undertextrutan. Den visas över dina möteskontroller så att du vet vem som talar. Vi har även förbättrat undertexter så att de inkluderar fler rader. Det underlättar för dig att komma ikapp när du missar något som sägs. Din panel Undertexter och viktiga punkter uppdateras allteftersom personer talar och trycker upp föregående rader.

Se Visa eller dölj automatiserade undertexter under ett Webex-möte och webbseminarium

Förbättra lobbymeddelanden för värdar eller medvärdar – Windows, Mac, iPhone och Android

När ett möte är låst måste personer vänta på att du ska släppa in dem i mötet. På så vis kan du välja vem du vill släppa in och vem du vill hålla utanför. Värdar och medvärdar kan avvisa mötesdeltagare från lobbyn.

Se Ta reda på vem du släpper in på ditt Webex-möte

Identifiera om en mötesdeltagare är intern, extern eller ej verifierad — Windows och Mac

I listan över mötesdeltagare som väntar i lobbyn kan du se om en deltagare är intern (verifierad och inom din organisation), extern (verifierad och från en annan organisation) eller ej verifierad (inte inloggad).

Se Ta reda på vem du släpper in på ditt Webex-möte

Nya virtuella bakgrunder och stöd för animerade bakgrunder – Windows och Mac

Vi uppdaterade vårt standardbibliotek med virtuella bakgrunder. Utöver de mest använda bakgrunderna har vi även lagt till några nya bakgrunder, däribland två som är animerade. Du kan nu även överföra dina egna animerade bakgrunder i GIF-, MOV- eller MP4-format.

Se Webex-appen | Använd en virtuell eller suddig bakgrund i samtal och möten

Webex for Government: Boxintegrering med Webex-appen – Windows, Mac, iPhone, iPad och Android

Användare av Webex for Government kan nu starta eller schemalägga ett möte och dela innehåll i ett utrymme utan att lämna Box.

Integrera Webex med Box

10 mars 2022

Uppdatering krävs för att installera WebView2 – Windows

Microsoft har släppt en ny inbäddad webbläsare WebView2 som rekommenderas starkt för Windows-program. Från och med juniversionen (42.6) av Webex-appen måste du ha WebView2 installerad för att kunna använda Webex-appen i Windows. Användare som inte har WebView2 installerad kommer inte att kunna logga in. Webex kommer att försöka hämta och installera WebView2 på datorer som inte har WebView2 installerat, till att börja med för mars- (42.3) och april-versionerna (42.4) av Webex-appen. Installera WebView2 på användarnas datorer så snart som möjligt för att få kontroll över distributionen. Du hittar mer information i Webex-appen | Hjälpartikel för WebView2-krav.

1 mars 2022

Följande appversioner överensstämmer med dagens nya versioner. Se Webex-appen | Versionsinformation för att få information om problem som har lösts med dessa versioner. Vi skickade nyligen in mobilapparna till app-butikerna för granskning. De kan hämtas när de har godkänts och publicerats.

 • Windows – 42.3.0.21576

 • Linux – 42.3.0.21576

 • Mac – 42.3.0.21576

 • iPhone och iPad – 42.3

 • Android – 42.3

Sök efter uppdateringar – Windows, Mac och Linux

Du kan nu själv söka efter uppdateringar av Webex-appen istället för att vänta på nästa schemalagda uppdatering.

Installera ett fingeravtryck eller ansiktsskanning för att öppna Webex-appen igen – iPhone, iPad, Android

Som ett extra säkerhetslager kan du använda biometrisk autentisering, t.ex. fingeravtryck eller ansiktsskanning för att snabbt öppna appen igen och komma ikapp utrymmen.

Tillgänglighet och anpassad status i utrymmeslistan – Windows och Mac

Vi har lagt till personers tillgänglighet och anpassade status i din utrymmeslista. Du kan nu snabbt se personers status så att du vet om någon är tillgänglig. Du kan även se denna information i kompakt läge.

Kontakta ditt kontoteam för Webex för att aktivera detta för din organisation.

Widget för Webex-appmeddelanden – iPhone och iPad

Få snabb åtkomst till dina senaste direktmeddelanden från startskärmen. Du lägger till widgeten genom att trycka på och hålla ned skärmen, trycka på + i det övre vänstra hörnet, söka efter Webex och välja widgeten Senaste riktningar. Widgeten finns tillgänglig på iPhone- och iPad-enheter på iOS 14 och senare.

Se Webex-appen | Lägg till en widget i Webex-appen

Den samtalstjänst som din administratör har installerat åt dig avgör vilka samtalsfunktioner du kan använda.

Nedan anger vi vilken samtalstjänst som varje ny funktion gäller för. Om du är osäker på vilken samtalstjänst du har kan du gå till Webex-appen | Ta reda på vilken samtalstjänst du har.

Följande funktioner gäller för Unified CM, Webex Calling och samtal som en tjänsteleverantör står värd för:

Lär dig kortkommandon blixtsnabbt – Windows och Mac

Verktygstipsen som du ser när du håller muspekaren över en ikon inkluderar nu även kortkommandot när det är tillämpligt.

Stöd för EPOS-headset – Linux

Vi fortsätter att lägga till stöd åt fler typer av headset. Nu kan du använda EPOS-headset för att svara på och avsluta samtal samt stänga av och slå på ditt eget ljud under samtal.

Se Webex-appen | Information om stöd för headset.

Följande funktion gäller för Webex Calling och samtal som en tjänsteleverantör står värd för:

Använd samtalsfunktioner för Webex-appen på din mobiltelefon – iPhone, iPad och Android

Om dina samtal i Webex-appen går via din mobiltelefon kan du nu dra nytta av vissa samtalsfunktioner i Webex-appen: parkera, återuppta och direktöverföring.

Följande funktion gäller för samtal som en tjänsteleverantör står värd för:

Hjälp en kollega med samtal – Windows och Mac

Du behöver inte längre vara i en kollegas omedelbara närhet för att ta emot kollegans samtal. Om din administratör aktiverar tjänsten ”fältet för upptagetlampa” för ditt team kan du nu se när någon i ditt team har ett inkommande samtal. Om kollegans status i appen visar ”inte på kontoret” eller ”upptagen” kan du hjälpa hen genom att besvara samtalet.

Se Webex-appen | Ta någon annans telefonsamtal.

Du hittar mer information om nyheter för möten med avancerade funktioner i Nyheter i den senaste kanalen för Webex Meetings.

Lär dig kortkommandon blixtsnabbt – Windows och Mac

Verktygstipsen som du ser när du håller muspekaren över en ikon inkluderar nu även kortkommandot när det är tillämpligt.

Förbättringar av PagerDuty-botten – Windows, Mac, iPhone, iPad och Android

Den här förbättringen gör det möjligt för alla medlemmar som tilldelats en incident att enkelt komma åt botten från incidentutrymmet. Användare kan hantera relevant bot-feedback, se incidentstatus och till och med länka incidenten till andra tjänster.

Webex Appen | PagerDuty-bot

PipeDrive-bot – Windows, Mac, iPhone, iPad och Android

Lägg till PipDrive-botten i dina utrymmen för att få aviseringar och se ändringar i dina erbjudanden, pipelines och i din organisation utan att lämna Webex-appen.

Webex Appen | Pipdrive-bot

25 februari 2022

Vi har släppt en uppdatering för Webex-appen på Windows, Mac och Linux. Se Webex-appen | Versionsinformation för att få information om problem som har lösts med dessa versioner. Dessa appversioner motsvarar dagens uppdatering:

 • Windows – 42.2.0.21486

 • Linux – 42.2.0.21486

 • Mac – 42.2.0.21486

22 februari 2022

Vi planerar att ge ut en uppdatering av Webex-appen på stationär dator inom de närmaste dagarna med vissa förbättringar. Vi ville bara meddela dig om den kommande uppdateringen. Det kommer ett nytt inlägg när uppdateringen finns tillgänglig.

1 februari 2022

Följande appversioner överensstämmer med dagens nya versioner. Se Webex-appen | Versionsinformation för att få information om problem som har lösts med dessa versioner. Vi skickade nyligen in mobilapparna till app-butikerna för granskning. De kan hämtas när de har godkänts och publicerats.

 • Windows – 42.2.0.21338

 • Linux – 42.2.0.21338

 • Mac – 42.2.0.21338

 • iPhone och iPad – 42.2

 • Android – 42.2

Dela din skärm på Wayland – Linux

När du befinner dig i ett samtal, ett möte eller bara skickar meddelanden i ett utrymme kan du visa andra vad du pratar om genom att dela skärmen. Ditt Linux-system måste använda visningsprotokollet Wayland.

Välj hudton för dina reaktioner – Windows, Mac, iPhone, iPad och Android

För reaktioner som använder handemojis, som tummen upp, kan du välja den hudton du föredrar.

Se Webex-appen | Välj hudton för dina reaktioner

Förbättrad UX för sökresultat efter skadlig kod – Windows, Mac, Linux, iPhone, iPad och Android

För överförda filer i ett utrymme kan du nu se sökresultaten direkt i utrymmet och i innehållsfliken för det utrymmet.

Företaget som äger utrymmet måste ha det utökade säkerhetspaketet aktiverat för att kunna söka efter skadlig kod i filer.

Dela olika typer av innehåll sömlöst – Windows och Mac

Du behöver inte sluta dela när du vill dela en annan app. Klicka helt enkelt på Dela något annat eller på länken ”Du delar” i kontrollfältet för delning och välj den app som du vill dela härnäst.

Se Webex-appen | Dela skärmen samtidigt som du skickar meddelanden.

Etiketter för navigeringsikoner – Windows och Mac

Du kan enkelt visa eller dölja de nya navigeringsmenyetiketterna, komprimera kolumnen till endast ikoner för att maximera skärmutrymmet, eller expandera den för att se ikonerna och deras etiketter. Håll muspekaren över pilen till höger om kolumnen och klicka på den för olika visningsupplevelser.

Se Webex-appen | Ditt användargränssnitt

Den samtalstjänst som din administratör har installerat åt dig avgör vilka samtalsfunktioner du kan använda.

Nedan har vi angivit vilka samtalstjänster som berörs av varje ny funktion. Om du är osäker på vilken samtalstjänst du har kan du gå till Webex-appen | Ta reda på vilken samtalstjänst du har.

Följande funktioner gäller för Unified CM, Webex Calling och Calling som en tjänsteleverantör står värd för

Ändra videolayouten på en enhet – Windows, Mac, iPhone, iPad, Android och VDI

Under ett samtal eller ett möte kan du nu ändra layouten för en ansluten enhet direkt från appen. Du kan fokusera på andra mötesdeltagares videor, på personen som talar eller på delat innehåll. Välj Enhetslayout och välj mellan Rutnät, Stapel, Fokus, Överliggande, Framträdande eller Sida vid sida.

Se Webex-appen | Ändra videolayouten för en ansluten enhet

Minska CPU-användningen när du använder en virtuell bakgrund – Windows

Din CPU belastas kraftigt när du använder en virtuell bakgrund i dina samtal. Vi har aktiverat GPU-acceleration som standard för att hjälpa till att minska denna användning. Du kan stänga av den här funktionen när som helst.

Se Webex-appen | Stäng av GPU-acceleration för virtuella bakgrunder

Minska belastningen på din CPU under samtal – Mac

Avlasta videobearbetning till en GPU som stöds genom att tillåta maskinvaruacceleration för video.

Se Webex-appen | Aktivera maskinvaruacceleration

Dela sömlöst olika typer av innehåll under ett samtal eller möte – Windows och Mac

Du behöver inte sluta dela när du vill dela en annan app. Klicka helt enkelt på Dela något annat eller på länken ”Du delar” i kontrollfältet för delning och välj den app som du vill dela härnäst.

Se Webex-appen | Dela din skärm i ett telefonsamtal

Följande funktion gäller för Unified CM

Flytta runt fritt när du är i ett samtal – VDI

När du är i ett samtal och behöver byta nätverk, men vill behålla samtalet i Webex-appen, så behöver du inte oroa dig. Ändringen görs automatiskt utan några avbrott eller konsekvenser för samtalskvaliteten.

Du hittar mer information om nyheter för möten med avancerade funktioner i Nyheter i den senaste kanalen för Webex Meetings.

Välj hudton för dina reaktioner – Windows, Mac, iPhone, iPad och Android

För reaktioner som använder handemojis, t.ex. tummen upp, kan du välja den hudton du föredrar.

Se Webex-appen | Välj hudton för dina reaktioner

Ändra videolayouten på en enhet – Windows, Mac, iPhone, iPad, Android och VDI

Under ett möte kan du nu ändra layouten för en ansluten enhet direkt från appen. Du kan fokusera på andra mötesdeltagares videor, på personen som talar eller på delat innehåll. Välj Enhetslayout och välj mellan Rutnät, Stapel, Fokus, Överliggande, Framträdande eller Sida vid sida.

Se Webex-appen | Ändra videolayouten för en ansluten enhet

Minska CPU-användningen när du använder en virtuell bakgrund – Windows

Bruk av en virtuell bakgrund i dina möten kan kräva fler CPU-resurser. Vi har aktiverat GPU-acceleration (Graphics Processing Unit) som standard för att minska denna resursanvändning. Du kan stänga av den här funktionen när som helst.

Se Webex-appen | Stäng av GPU-acceleration för virtuella bakgrunder

Minska belastningen på din CPU under möten – Mac

Om CPU-användningen är hög när du är i ett möte aktiverar du maskinvaruacceleration för att koda din egen videobild effektivare.

Se Webex-appen | Aktivera maskinvaruacceleration

Dela annat innehåll sömlöst under ett möte – Windows och Mac

Du behöver inte sluta dela när du vill dela en annan app. Klicka helt enkelt på Dela något annat eller på länken Du delar i kontrollfältet för delning och välj den app som du vill dela härnäst.

Se Webex-appen | Dela din skärm eller ditt program i ett möte

Låt Webex Assistant jobba åt dig – Linux

Som mötesvärd kan du använda det AI-styrda Webex Assistant för att fånga möteshöjdpunkter, föra anteckningar samt notera åtgärdsobjekt och påminnelser. Använd röstkommandon för att chatta med Webex Assistant på ett naturligt sätt, precis som om det vore en riktig assistent.

Webex Assistant tillåter deltagare att översätta möten från engelska till över 100 språk, inklusive spanska, franska, tyska, mandarin, portugisiska, arabiska, ryska, nederländska och japanska.

Se Webex Assistant för Webex Meetings

Undertexter finns tillgängliga för alla med en betalad Webex-plan – Linux

Aktivera undertexter med ett klick. När personer talar kommer allt de säger automatiskt att översättas till undertexter som visas ovanför möteskontrollerna. Undertexterna är på engelska, men om du har tillägget översättning i realtid så kan de översättas till över 100 språk.

Deltagare med en kostnadsfri Webex-plan kan använda undertexter när de deltar i ett möte som någon med en betalad Webex-plan står värd för.

Se Visa eller dölj automatiserade undertexter under ett Webex-möte eller webbseminarium