10. januar 2023.

Sledeće verzije aplikacije odgovaraju današnjim izdanjima. Pogledajte napomene uz izdanje | aplikacije Webex da biste dobili informacije o problemima rešenim ovim izdanjima. Nedavno smo aplikacije za mobilne uređaje prosledili prodavnicama aplikacija na pregled i moći ćete da ih preuzmete nakon što budu odobrene i objavljene.

 • Windows – 43.1.0.24716

 • Mac – 43.1.0.24716

 • iPhone and iPad – 43.1

 • Android – 43.1

Delimo detalje o planiranim izdanjima, ali imajte na umu da ćemo možda morati da promenimo datume izdavanja i same funkcije.

Stiže u februaru

Aplikacija

 • Grupe prostora

Pozivanje

 • Uklanjanje sastanaka iz istorije poziva

 • Postojanost Webex Calling lokacije

 • Podrška za više linija

Sastanci

 • Promena veličine prozora deljenog sadržaja

 • Dugme za pridruživanje u prikazu liste kartice sastanka (Android)

 • Pretraga i rezervisanje sobe iz aplikacije (mobilni uređaj)

 • Pozvane osobe mogu da dodaju sobu zakazanom sastanku putem aplikacije

 • Podrška za zakazivanje periodičnih sastanaka iz aplikacije

6. decembar 2022.

Ažurirane verzije aplikacije

Sledeće verzije aplikacije odgovaraju današnjim izdanjima. Pogledajte napomene uz izdanje | aplikacije Webex da biste dobili informacije o problemima rešenim ovim izdanjima. Nedavno smo aplikacije za mobilne uređaje prosledili prodavnicama aplikacija na pregled i moći ćete da ih preuzmete nakon što budu odobrene i objavljene.

 • Windows – 42.12.0.24485

 • Linux 42.12.0.24485

 • Mac – 42.12.0.24485

 • iOS – 42.12

 • Android – 42.12

Odabir podrazumevanog ekrana – iPhone i iPad

Odaberite šta biste prvo voleli da vidite svaki put kad se otvori aplikacija. Ako biste želeli da vidite opciju „Sastanci”, onda je podesite kao podrazumevanu.

Pogledajte članak Aplikacija Webex | Izbor odredišnog ekrana

Ažuriranje izdanja aplikacije Webex za 2023. godinu

Imamo ponešto da vam saopštimo o našem rasporedu za 2023. godinu:

 • U okviru januarskog izdanja planiramo da uključimo samo neke kritične ispravke i da izdanje bude 10. januara.

 • Aplikacija Webex će nastaviti da izlazi svakog prvog utorka u mesecu.

Praznične emoji reakcije – Windows, Mac i Linux

Da bismo uneli malo prazničnog raspoloženja, reakcije ćemo da preobrazimo u duhu praznika. Ove promene ćete videti za sve reakcije na operativnim sistemima Windows, Mac i Linux od 7. do 31. decembra. (Na mobilnim uređajima reakcije koriste Android ili iOS emotikone, tako da ne ažuriramo te reakcije.)

Ako želite da isključite ovu opciju, obratite se na adresu feature-feedback@cisco.com pre 6. decembra.

Ovo je dostupno samo preko decembarskih verzija izdanja.

Slanje tekstualne poruke – Windows i Mac

Ako treba da pošaljete tekstualnu poruku nekoj osobi, možete da napišete poruku u aplikaciji i da je pošaljete na broj mobilnog telefona te osobe. Tekstualne poruke možete i da primate u aplikaciji.

Ova funkcija je trenutno dostupna samo u SAD i Kanadi za Webex Calling sa Cisco planovima pozivanja.


 

Ova funkcija nije podržana za Webex for Government.

Preporučene poruke – Windows, Mac, Linux, iPhone, iPad i Android

Preporučene poruke pomažu da se filtriraju poruke koje samo odvraćaju pažnju i da se fokusira na one najvažnije. Određuje se prioritet porukama tako što aplikacija zaključuje koje su vam poruke najbitnije.

Ova funkcija je trenutno dostupna samo izvan EU za klijente preduzeća


 

Ova funkcija nije podržana za Webex for Government.

Pogledajte članak Aplikacija Webex | Preporučene poruke

Usluga pozivanja koju vam je administrator podesio određuje koje funkcije pozivanja možete da koristite.

Sledeće funkcije odnose se na Unified CM, Webex Calling i Calling koje hostuje dobavljač usluga

Prikaz više aplikacija u prozoru „Deljeni sadržaj“ – Windows, Mac i Linux

Kada je otvoren veliki broj aplikacija, ponekad je teško pronaći onu koju želite da delite tokom poziva. Sada možete da promenite veličinu prozora „Deljeni sadržaj“ da bi se prikazalo više aplikacija. Možete prikazati najviše 5 kolona aplikacija. Aplikacija će zapamtiti vaše promene za sledeći put.

Pogledajte članak Aplikacija Webex | Deljenje sadržaja tokom telefonskog poziva

Sledeće funkcije odnose se na Webex Calling i Calling koje hostuje dobavljač usluga

Poboljšanja za pozive ciljanih grupa i pozive iz reda poziva – Windows i Mac

Sada ćete u obaveštenju o dolaznom pozivu i u istoriji poziva jasno videti kada primite poziv od ciljane grupe ili iz reda poziva.


 

Ova funkcija nije podržana za Webex for Government.

Podrška za više deljenih linija – Windows i Mac

Odgovorite na pozive sa bilo koje od deljenih linija i izaberite željenu liniju sa koje ćete uputiti poziv iz aplikacije. Vaš administrator mora da vam podesi deljene linije. Možete da vidite primarnu liniju i najviše devet deljenih linija.


 

Ova funkcija nije podržana za Webex for Government.

Aplikacija Webex | Više linija

Odabir ID-a pozivatelja za odlazne pozive – iPhone, iPad i Android

Kada vaše preduzeće i lične linije koriste isti mobilni uređaj, odaberite koje linije ćete koristiti za identifikaciju pozivaoca. Ovu funkciju podešava administrator i neophodno je da operater mobilne mreže (MNO) podržava uslugu Broadworks Mobility.


 

Ova funkcija nije podržana za Webex for Government.

Pogledajte članak Aplikacija Webex | Odabir ID-a pozivaoca za odlazne pozive na mobilnom telefonu

Poboljšajte pozive preko mobilnog telefona punom mogućnošću saradnje – iPhone i Android

Tokom poziva preko mobilnog telefona možete bez problema da premestite poziv u Webex sastanak, a da pri tome ne morate da završavate dati poziv. Ovu funkciju možete da koristite uz Webex Go ili preko operatera mobilne mreže (MNO) koji koristi signaliziranje poziva pomoću Cisco kontrole poziva za pozive preko mobilnih telefona.


 

Ova funkcija nije podržana za Webex for Government.

Sledeće funkcije se primenjuju na Webex Calling

Slanje tekstualne poruke – Windows i Mac

Ako treba da pošaljete tekstualnu poruku nekoj osobi, možete da napišete poruku u aplikaciji i da je pošaljete na broj mobilnog telefona te osobe. Tekstualne poruke možete i da primate u aplikaciji.

Ova funkcija je trenutno dostupna samo u SAD i Kanadi za Webex Calling sa Cisco planovima pozivanja.


 

Ova funkcija nije podržana za Webex for Government.

Pogledajte članak Aplikacija Webex | Slanje tekstualnih poruka i Aplikacija Webex | Tekstualne poruke

Da biste saznali šta je novo za sastanke sa punom funkcijom, pogledajte članak Šta je novo za najnoviji kanal platforme Webex Meetings.

Uređivanja imena za prikaz na sastanku – Windows, Mac, iPhone, iPad i Android

Sada možete za vreme sastanka da uredite svoje ime za prikaz na sastanku. Tako će vam biti lakše da koristite željeno ime ili kontrolišete kako ga drugi učesnici vide.

Samo kliknite desnim tasterom miša na svoje ime i izaberite Uredi ime za prikaz kako biste uredili svoje ime za trenutni sastanak. Organizatori i suorganizatori mogu da urede ime za prikaz bilo kog učesnika sastanka.

Na snimku sastanka i u izveštaju o korišćenju se uvek prikazuje poslednje uređeno ime učesnika.

Ako bi klijenti ipak da blokiraju mogućnost uređivanja imena za prikaz, administrator može to da onemogući.

Prikaz više aplikacija u prozoru „Deljeni sadržaj“ – Windows, Mac i Linux

Kada je otvoren veliki broj aplikacija, ponekad je teško pronaći onu koju želite da delite na sastanku. Sada možete da promenite veličinu prozora „Deljeni sadržaj“ da bi se prikazalo više aplikacija. Možete prikazati najviše 5 kolona aplikacija. Aplikacija će zapamtiti vaše promene za sledeći put.

Promena veličine prozora „Deljeni sadržaj“

Pogledajte članak Aplikacija Webex | Deljenje sadržaja na sastanku

Poboljšano je prvo iskustvo povezivanja sa Webex uređajem – Windows, Mac, iPhone, iPad i Android

Ova aplikacija sada traži ultrazvučne signale od obližnjih Webex Room i Desk uređaja samo ako se ručno povežete sa nekim uređajem ili koristite Wi-Fi mreže u blizini za otkrivanje obližnjih uređaja. Ako vaša organizacija ne koristi Webex uređaje, aplikacija više neće koristiti ultrazvuk.

Pogledajte članak Webex | Povezivanje sa uređajem sa aplikacijom Webex

Zakačite svoj sopstveni prikaz tokom sastanka – iPhone, iPad i Android

Ako želite da se video sopstvenog prikaza uvek prikazuje na ekranu tokom sastanka, sada imate opciju da zakačite video. Obavezno započnite video-prenos, a zatim u sopstvenom prikazu dodirnite Više opcija > Zakači moj sopstveni prikaz.

Kačenje sopstvenog prikaza utiče samo na vaš prikaz, a ne na ono što drugi učesnici vide.

Nove alatke za belu tablu – VDI

Dodali smo neke nove alatke na belu tablu:

 • Tekst – mnogo je lakše kucati tekst nego pisati mišem.
 • Oblici – postoje neki ugrađeni oblici i možete ih otkriti tako što ćete da kliknete na alatku Oblici.
 • Izbor lasom – kada birate alatku strelicu, možete lasom da izaberete predmete na podlozi i pomerite ih, izbrišete, pomerite napred ili pošaljete nazad.

Sada su bele table dostupne u okviru zakazanih i sastanaka u ličnoj sobi – VDI

Koristite belu tablu u okviru sastanka za razvijanje ideja, saradnju i planiranje. Bilo ko na sastanku može da pokrene belu tablu. Svako na sastanku može da vidi ažuriranja na beloj tabli i da radi na njima u realnom vremenu.


 

Ova funkcija nije podržana za Webex for Government.

Pogledajte članak Aplikacija Webex | Kreiranje i deljenje bele table tokom sastanka

Čujte jasno i glasno svačiji glas tokom sastanka – VDI

Kada nekoliko ljudi govori u isti mikrofon u konferencijskoj sali, povedite računa da se svačiji glas čuje. Opcija za zvuk Optimizuj za sve glasove uklanja pozadinsku buku i pojačava sve obližnje glasove.

Pogledajte članak Aplikacija Webex | Uklanjanje pozadinske buke i razgovora tokom poziva i na sastancima

Prijem obaveštenja pre nego što vaše radnje prekinu trenutno deljenje – Linux i VDI

Kada neko drugi deli sadržaj ili belu tablu, a vi počnete da pišete beleške ili delite sadržaj, sada se pojavljuje poruka. Ako odlučite da nastavite, zaustavljate trenutno deljenje.

Poruka za obaveštenje da ćete zaustaviti trenutni deljeni sadržaj

Poboljšanja detalja o sastanku – iPhone, iPad i Android

Poboljšali smo način na koji prikazujemo informacije za sastanke. Detalji su grupisani u preglednije kartice, uključujući status učesnika, više načina za pridruživanje sastancima i lakši pristup kopiranju i deljenju informacija.

Dugme za pridruživanje na listi sastanaka – iPhone i iPad

Zeleno dugme za pridruživanje nekom sastanku se pojavljuje neposredno pre njegovog početka, pa dodirnite sastanak i pridružite mu se pravo sa liste na kartici sastanaka.

8. novembar 2022.

Ažurirane verzije aplikacije

Sledeće verzije aplikacije odgovaraju današnjim izdanjima. Pogledajte napomene uz izdanje | aplikacije Webex da biste dobili informacije o problemima rešenim ovim izdanjima. Nedavno smo aplikacije za mobilne uređaje prosledili prodavnicama aplikacija na pregled i moći ćete da ih preuzmete nakon što budu odobrene i objavljene.

 • Windows – 42.11.0.24187

 • Mac – 42.11.0.24187

 • iPhone and iPad – 42.11

 • Android – 42.11

Više izbora pomoću reakcija na poruke – Windows, Mac, iPhone, iPad i Android

Povećali smo broj animiranih reakcija na poruke u prostoru. Izrazite se i prebacite razgovore na drugi nivo.

Usluga pozivanja koju vam je administrator podesio određuje koje funkcije pozivanja možete da koristite.

Sledeće funkcije odnose se na Unified CM

Tiho podučavanje za kontakt centar – Windows

Kada ste određeni kao agent kontakt centra, vaš supervizor može da sluša vaše pozive i diskretno pruža savete tokom poziva.

Sledeće funkcije odnose se na Unified CM, Webex Calling i Calling koje hostuje dobavljač usluga

Uklanjanje pozadinske buke na udaljenom kraju telefonskog poziva – iPhone, iPad i Android

Ako učestvujete u telefonskom pozivu sa osobom koja ne koristi aplikaciju Webex, a nalazi se na bučnoj lokaciji, kao što je aerodrom ili kafić, ne morate da brinete. Samo potisnite daljinsku buku tokom poziva.


 

Ova funkcija nije podržana za Webex for Government.

Deljenje samo dela ekrana – Windows i Mac

Ako želite da delite određeni deo ekrana sa nekim, izaberite oblast koju želite da delite. Oni će videti samo deo ekrana koji izaberete, a ne ceo ekran.

Pogledajte članak Aplikacija Webex | Deljenje samo dela ekrana

Odgovaranje na poziv tokom sastanka –iPhone, iPad i Android

Budite na dva mesta odjednom i odgovarajte na važne pozive bez napuštanja zakazanog Webex sastanka, sastanka u ličnoj sobi ili sastanka povezanog sa prostorom. Samo stavite zvuk i video-prenos na čekanje na sastanku i preuzmite poziv. Sastanak se nastavlja iako ste ga stavili na čekanje, ali vaš zvuk i video-prenos su pauzirani. Nakon što završite sa pozivom, ne morate da se ponovo pridružujete, već se samo vratite na sastanak.

Pogledajte članak Aplikacija Webex | Odgovaranje na poziv upućen vašoj adresi video-prenosa tokom sastanka

Da biste saznali šta je novo za sastanke sa punom funkcijom, pogledajte članak Šta je novo za najnoviji kanal platforme Webex Meetings.

Omogućavanje funkcije Airplay Audio – iPhone i iPad

Kada ste na sastanku preko iPhone-a ili iPad-a, možete da omogućite Airplay Audio i strimujete zvuk sastanka na sve obližnje uređaje kompatibilne sa Apple AirPlay-om.

Pretraga i rezervacija sobe – Windows i Mac

Možete da potražite i rezervišete sobu za sastanke prilikom zakazivanja sastanka putem aplikacije Webex. U alatki za zakazivanje u aplikaciji možete da tražite sobu prema nazivu, a možete i da vidite trenutnu dostupnost.

Pogledajte članak Aplikacija Webex | Zakazivanje sastanka preko kalendara aplikacije Meetings

Nove alatke za belu tablu – Windows i Mac

Dodali smo neke nove alatke na belu tablu:

 • Tekst – mnogo je lakše kucati tekst nego pisati mišem.
 • Oblici – postoje neki ugrađeni oblici i možete ih otkriti tako što ćete da kliknete na alatku Oblici.
 • Izbor lasom – kada birate alatku strelicu, možete lasom da izaberete predmete na podlozi i pomerite ih, izbrišete, pomerite napred ili pošaljete nazad.

Mehurić govornika se sada pojavljuje na novoj lokaciji – Windows i Mac

Na sastancima se mehurić govornika pojavljuje kada neko govori, ali video ili profilna slika te osobe nisu vidljivi na ekranu. Mehurić vam daje do znanja ko priča.

Pomerili smo mehurić govornika u središnji, gornji deo ekrana kako se ne bi preklapao sa video-prenosima učesnika ili deljenim sadržajem, odnosno da ih ne bi zaklanjao.

Mehurić govornika se pojavljuje u središnjem, gornjem delu ekrana

 
Na računaru Mac mehurić govornika nakratko zamenjuje naziv sastanka u gornjoj traci zaglavlja kada se pojavi. Kada niko ne govori, naziv sastanka je u gornjoj traci zaglavlja.

Deljenje samo dela ekrana – Windows i Mac

Ako želite da delite određeni deo ekrana sa učesnicima sastanka, izaberite oblast koju želite da delite. Učesnici vide samo deo ekrana koji izaberete, a ne ceo ekran.

Deljenje dela ekrana

Pogledajte članak Aplikacija Webex | Deljenje samo dela ekrana

Opcija korišćenja manje mobilnih podataka tokom sastanka – iPhone, iPad i Android

Kada niste povezani na Wi-Fi mrežu, uštedite mobilne podatke tako što ćete isključiti opciju korišćenja podataka za prikazivanje video-prenosa učesnika i sopstvenog prikaza. Idite na podešavanja sastanaka i isključite opciju Korišćenje mobilnih podataka za video-prenos. U suprotnom, aplikacija će nastaviti da koristi mobilne podatke za prikazivanje video-prenosa.

Ako se povežete na Wi-Fi, video-prenosi će se automatski ponovo prikazivati.

Prijem obaveštenja pre nego što vaše radnje prekinu trenutno deljenje – Windows i Mac

Kada neko drugi deli sadržaj ili belu tablu, a vi počnete da pišete beleške ili delite sadržaj, sada se pojavljuje poruka. Ako odlučite da nastavite, zaustavljate trenutno deljenje.

Poruka za obaveštenje da ćete zaustaviti trenutni deljeni sadržaj

Prikaz učesnika po stranicama u rasporedu mreže – iPhone, iPad i Android

U rasporedu mreže se sada video-prenosi učesnika podrazumevano prikazuju u novom prikazu stranica. Na mobilnom telefonu se u uspravnom režimu prikazuje najviše četiri učesnika po stranici, a najviše šest učesnika po stranici u položenom režimu.

Prikaz po stranicama prikazuje video-prenose najviše četiri učesnika

Na velikom tabletu se u uspravnom režimu prikazuje najviše 24 učesnika po stranici, a najviše 25 učesnika po stranici u položenom režimu.

Prikaz po stranicama prikazuje video-prenose najviše 25 učesnika

Prevucite nalevo da biste videli još učesnika.

Ako vam se više sviđa prikaz sa pomeranjem, koji je bio podrazumevan u starijim verzijama, idite na podešavanja za Meetings i promenite Raspored prikaza mreže.

Podrška za funkciju Apple Continuity Camera – Mac i iPhone

Apple Continuity kamera vam omogućava da zamenite ugrađenu veb-kameru računara Mac i da koristite kameru iPhone-a. Možete da koristite zadnju širokougaonu kameru iPhone-a kako biste podržali visokokvalitetno snimanje fotografija i video-snimaka. Takođe, omogućava aplikaciji Mac Desk View koja radi poput dodatne kamere da prikaže prostor radnog stola ispred računara Mac bez ikakve dodatne opreme.

Izbor iPhone-a sa liste kamera

Pogledajte članak Aplikacija Webex | Korišćenje aplikacije Continuity Camera uređaja iPhone tokom poziva ili sastanka

Odgovaranje na poziv tokom sastanka –iPhone, iPad i Android

Budite na dva mesta odjednom i odgovarajte na važne pozive bez napuštanja zakazanog Webex sastanka, sastanka u ličnoj sobi ili sastanka povezanog sa prostorom. Samo stavite zvuk i video-prenos na čekanje na sastanku i preuzmite poziv. Sastanak se nastavlja iako ste ga stavili na čekanje, ali vaš zvuk i video-prenos su pauzirani. Nakon što završite sa pozivom, ne morate da se ponovo pridružujete, već se samo vratite na sastanak.

Nastavljanje sastanka nakon obavljenog poziva

Nastavljanje sastanka nakon obavljenog poziva

Pogledajte članak Aplikacija Webex | Odgovaranje na poziv upućen vašoj adresi video-prenosa tokom sastanka

Korisnici gosti mogu da šalju povratne informacije – iPhone, iPad i Android

Osobe koje se pridruže sastanku kao gosti mogu da prijave probleme i pošalju povratne informacije o svom iskustvu sa sastancima ili aplikacijom.

Poboljšanja povezanih fascikli – Windows i Mac

Dodavanje fascikle iz Microsoft usluge u prostor je mnogo lakše uočljivo jer postoji poziv na radnju pored datoteka, belih tabli i drugog sadržaja prostora. Uneli smo sledeća poboljšanja:

 • Kada dodate fasciklu, ugrađeni prikaz iz usluga Microsoft OneDrive ili SharePoint je direktno dostupan iz prostora

 • Možete u potpunosti da se krećete povezanom fasciklom iz ugrađenog prikaza, uključujući svim potfasciklama

 • Možete da koristite sve radnje upravljanja datotekama bez napuštanja aplikacije Webex, na primer, brisanja, uređivanja ili deljenja datoteka

 • Poboljšali smo raspored upravljanja fasciklom na kartici sadržaja prostora

 • Olakšali smo promenu prikaza između datoteka koje se dele u prostoru i datoteka u povezanoj fascikli

26. oktobar 2022.

Ažuriranje na podržanim operativnim sistemima – Mac, iPhone i iPad

Aplikacija Webex je podržana na operativnim sistemima macOS Ventura 13.0, iOS 16.1 i iPadOS 16.

19. oktobar 2022.

Objavili smo aplikaciju Webex za Linux i navedena verzija odgovara današnjem izdanju.

 • Linux 42.10.0.24000

4. oktobar 2022.

Ažurirane verzije aplikacije

Sledeće verzije aplikacije odgovaraju današnjim izdanjima. Pogledajte napomene uz izdanje | aplikacije Webex da biste dobili informacije o problemima rešenim ovim izdanjima. Nedavno smo aplikacije za mobilne uređaje prosledili prodavnicama aplikacija na pregled i moći ćete da ih preuzmete nakon što budu odobrene i objavljene.

 • Windows – 42.10.0.23814

 • Mac – 42.10.0.23814

 • iPhone and iPad – 42.10

 • Android – 42.10

Zvukovi obaveštenja o porukama – Windows i Mac

Prilagodite doživljaj aplikacije Webex pomoću zvukova obaveštenja. Izaberite zvuk sa naše proširene liste opcija za određene vrste prostora kako biste bili upozoreni na poruke koje su najvažnije.

Razdvajanje veze sa nalogom društvene mreže koji se koristi za prijavljivanje – Windows, Mac, iPhone, iPad i Android

Možda više ne želite da koristite nalog društvene mreže za prijavljivanje u aplikaciju Webex. Sada možete da razdvojite vezu sa nalogom društvene mreže od aplikacije i da se prebacite na brzo i jednostavno prijavljivanje pomoću e-adrese i lozinke sa ekrana dobrodošlice.

Kopiranje poruka klikom i prevlačenjem – Windows i Mac

Olakšavamo kopiranje više poruka u prostoru. Jednostavno kliknite i prevucite mišem preko oblasti poruke i kopirajte pomoću tasterskih prečica ili menija koji se otvara desnim tasterom miša. Pogledajte članak Aplikacija Webex | Kopiranje i lepljenje više poruka.

Usluga pozivanja koju vam je administrator podesio određuje koje funkcije pozivanja možete da koristite.

Sledeće funkcije odnose se na Unified CM, Webex Calling i Calling koje hostuje dobavljač usluga

Jedan korak do pronalaženja broja telefona – Windows, Mac, iPhone, iPad i Android

Dodali smo vaš broj telefona vašoj profilnoj slici. Kada izaberete profilnu sliku, ispod e-adrese ćete videti svoj glavni broj telefona.

Odabir ID-a pozivatelja za pozivanje korisnika – Windows i Mac

Kada ste određeni kao agent kontakt centra i obavljate naknadne pozive korisnicima, odaberite odgovarajući ID pozivaoca sa liste redova poziva koje vam je administrator dodelio.

Pogledajte članak Aplikacija Webex | Promena ID-a pozivaoca

Prepuštanje kontrole nad vašim računarom nekom drugom korisniku – VDI

Želite li pomoć u rešavanju problema? Samo se pridružite pozivu ili uđite u prostor i podelite ekran. Tada toj osobi možete da dodelite kontrolu nad vašim računarom i zatim posmatrate kako se miš te osobe kreće po vašem ekranu. Moguće je čak i da koristi prečice na tastaturi za kretanje po vašoj aplikaciji. Možete da preuzmete kontrolu u bilo kom trenutku nakon što završi.

Da biste saznali šta je novo za sastanke sa punom funkcijom, pogledajte članak Šta je novo za najnoviji kanal platforme Webex Meetings.


 

Ako se pretplatite na Webex kod svog dobavljača usluga, sastanci u aplikaciji Webex su uvek u punoj funkciji. Da biste saznali šta je novo za sastanke sa punom funkcijom, pogledajte članak Šta je novo za najnoviji kanal platforme Webex Meetings.

Sastanci povezani sa prostorom – Windows, Mac, Linux, VDI, iPhone, iPad i Android

Poboljšani su sastanci povezani sa prostorom!

Obogatili smo vaš doživljaj sastanaka u prostoru. Kada se sada pridružite sastanku u prostoru ili ga tu zakažete, imate pristup svim funkcijama u kojima ste došli da uživate na platformi Webex Meetings. Ovo novo iskustvo možete ubuduće da iskoristite na svakom sastanku koji zakažete ili mu se pridružite.

Da biste zakazali sastanak u prostoru ili ga tu započeli, morate imati licencu za Webex Meetings ili besplatnu licencu za Basic Meetings i biti u istoj organizaciji kao i osoba koja je kreirala prostor. Bez licence imate mogućnost jedino da se pridružujete sastancima.


 
Poboljšani doživljaj još nije dostupan za Webex for Government.

Pogledajte članak Aplikacija Webex | Poboljšani sastanci povezani sa prostorom

Opšti meni na kartici sastanaka – iPhone, iPad i Android

Pokrenite ili zakažite sastanak ili mu se pridružite preko novog opšteg menija na kartici „Sastanci“.

Pogledajte članke Aplikacija Webex | Pokretanje sastanka u ličnoj sobi, Aplikacija Webex |Pridruživanje sastanku pomoću dugmeta za radnje i Aplikacija Webex | Zakazivanje sastanka preko kalendara aplikacije Meetings

Prikaz kalendara sa željenim prvim danom u nedelji – Windows i Mac

Prikazi kalendara na kartici za sastanke prikazuju željeni prvi dan u nedelji na osnovu podešavanja za lokalne standarde koje ste podesili u operativnom sistemu.

Povezivanje sa Google kalendarom – Windows i Mac

Možete da upravljate svojim sastancima i događajima iz Google kalendara pravo u aplikaciji Webex. Povežite kalendar u podešavanjima sastanaka u aplikaciji i vaši sastanci i događaji će se pojaviti na kartici „Sastanci“. Međutim, ako je administrator vaše organizacije već podesio vaš kalendar, nećete moći da ga promenite.

Delite samo ono što želite da drugi vide – Windows, Mac i VDI

Ako želite da delite samo jedan prozor aplikacije umesto cele aplikacije, odaberite podešavanje Deli samo pojedinačni prozor, a zatim izaberite prozor koji želite da delite.

Pogledajte članak Aplikacija Webex | Deljene cele aplikacije ili pojedinačnog prozora aplikacije

Uključivanje deljenja zvuka sa računara u realnom vremenu – Windows i Mac

Zgodnije je deliti zvuk sa računara kada delite datoteku sa zvučnim zapisom. Sada možete da izaberete opciju Deli zvuk sa računara na kontrolnoj traci deljenja koja se pojavljuje na vrhu ekrana dok delite sadržaj.

Uključivanje prikaza ispred prezentacije u realnom vremenu – Windows i Mac

Zgodnije je prikazati video ispred prezentacije. Sada možete da izaberete opciju Prikaži me ispred prezentacije na kontrolnoj traci deljenja koja se pojavljuje na vrhu ekrana dok delite sadržaj.

Lako podizanje ruke na sastanku – Windows i Mac

Podizanje ruke je sada predstavljeno ikonom u kontrolama sastanka. To je odmah pored stavke Reakcije, pa je sada lakše podići ruku kada treba da se postavi pitanje na sastanku.

Pogledajte članak Aplikacija Webex | Podizanje ruke na sastanku

Poboljšano zakazivanje sastanaka povezanih sa nekim prostorom – Windows i Mac

Sada su vam prilikom zakazivanja sastanka sa punom funkcijom povezanog sa nekim prostorom dostupna napredna podešavanja. Takođe sada možete da izmenite lozinku za sastanak.

Sada je podrazumevano izabrano podešavanje suorganizatora Dozvoli mi da odaberem suorganizatora za ovaj sastanak. Članovi prostora se automatski dodeljuju kao suorganizatori, ali ulogu suorganizatora možete ukloniti bilo kojoj pozvanoj osobi tako što ćete zadržati pokazivač miša iznad imena i kliknuti na > Ukloni suorganizatora.

Stalni prikaz željenog rasporeda video-prenosa prilikom deljenja sadržaja – Windows i Mac

Ako promenite raspored video-prenosa u naporedni raspored da biste videli više sadržaja koji se deli tokom sastanka, aplikacija pamti vašu željenu opciju. Više ne morate svaki put kada započnete sastanak ili se pridružite sastanku da prelazite na naporedni raspored kada neko deli sadržaj.

Veći deljeni sadržaj u prikazu scene – Windows i Mac

Kada delite sadržaj na sastanku, deljeni sadržaj je sada veći, a video-prenos govornika je sada manji. Odnos između deljenog sadržaja i video-prenosa govornika je oko 70:30, ali zavisi od veličine ekrana i broja govornika na sceni.

Isključivanje i ponovo uključivanje svog zvuka pravo sa trake zadataka – Windows

Tokom sastanka ćete na traci zadataka operativnog sistema Windows pronaći ikonu mikrofona. Kliknite na njega da biste sebi isključili ili ponovo uključili zvuk. Ikona je prisutna tokom celog sastanka, tako da je uvek dostupna.

Sada su na zakazanim i sastancima u ličnoj sobi dostupne bele table – Linux

Koristite belu tablu u okviru sastanka za razvijanje ideja, saradnju i planiranje. Bilo ko na sastanku može da pokrene belu tablu. Svako na sastanku može da vidi ažuriranja na beloj tabli i da radi na njima u realnom vremenu.

Bela tabla na sastanku

Pogledajte članak Aplikacija Webex | Kreiranje i deljenje bele table tokom sastanka

Prepoznavanje da li je učesnik sastanka interni, spoljni ili nepotvrđeni – Linux

Na listi učesnika koji se nalaze u čekaonici možete da vidite da li je učesnik interni (potvrđen i član vaše organizacije), spoljni (potvrđen i član neke druge organizacije) ili nepotvrđen (neprijavljen).

Pogledajte članak Imajte u vidu koga puštate na Webex sastanak

Izrazite se bez izgovorene reči – Linux

Animirane reakcije omogućavaju učesnicima sastanka da se izraze, a da ništa ne kažu na sastanku. Bodrite govornika reakcijom tapšanja ili dajte do znanja da vam se dopala šala reakcijom haha. Saznajte šta misli publika tako što ćete zamoliti učesnike da pošalju palac nagore ili palac nadole.

Pogledajte članak Aplikacija Webex | Korišćenje reakcija na sastancima

Uvećanje prikaza tokom deljenja sadržaja – Linux

Prikažite sličice video-prenosa učesnika na plutajućoj tabli koju možete da pomerate, pa vam neće prekriti ono što se deli. Odaberite da plutajuća tabla bude u prikazu mreže, prikazu aktivnog govornika ili umanjena.

Pogledajte članak Aplikacija Webex | Deljenje sadržaja na sastanku

Uvećanje sopstvenog prikaza tokom nečijeg deljenja sadržaja – Linux

Kada se deljeni sadržaj gleda u prikazu celog ekrana, sada možete da promenite veličinu plutajuće table koja prikazuje video-prenose učesnika sastanka. Smanjite tablu kako biste videli više deljenog sadržaja. Povećajte tablu kako biste videli više učesnika sastanka.

Pogledajte članak Aplikacija Webex | Prebacivanje između deljenog sadržaja i govornika tokom poziva ili na sastanku

Organizatori mogu da postave prikaz scene za sve učesnike sastanka – VDI

Ako se pridružite sastanku sa punom funkcijom i organizator sinhronizuje svoju scenu sa svima, vi i svi ostali učesnici sastanka videćete ono na šta organizator želi da se usredsredite, kao što su aktivni govornik i neki učesnici kojima je organizator predao scenu.

Više detalja na sličicama video-prenosa – Linux

Indikator za zvuk levo od oznake sa imenom označava da li je učesniku zvuk isključen ili uključen.

Oznake sa imenima na sličicama video-prenosa su sada poravnate sa donjim levim delom okvira, imaju transparentniju pozadinu i smanjene su veličine kako ne bi prekrile lica učesnika.

Poboljšanja sličica video-prenosa

Ceo svet je pozornica – Linux i VDI

Prilagodite raspored video-prenosa kada je aktivan režim naslaganog ili naporednog rasporeda. Prevucite video sa filmske trake na scenu kako biste bolje videli učesnika. Postavite aktivnog govornika odmah pored sadržaja koji se deli ili u prikazu zadržite osobe koje ne govore aktivno, kao što je prevodilac znakovnog jezika.

Premeštanje na scenu vam pruža fleksibilnost da menjate veličinu rasporeda da biste se usredsredili na deljeni sadržaj ili druge učesnike.

Pogledajte članak Premeštanje učesnika na scenu na sastancima, vebinarima i događajima, Promena veličine scene na sastancima, vebinarima i događajima i Aplikacija Webex | Promena rasporeda video-prenosa u prikazu scene

Odabir tena za svoje reakcije – Linux

Možete da izaberete željeni ten za reakcije koje koriste emodži sa rukom, kao što je palac nagore.

Pogledajte članak Aplikacija Webex | Odabir tena za svoje reakcije

Postavljanje podrazumevane vrednosti za sopstveni prikaz – VDI

Odaberite da li želite da sakrijete ili prikažete sopstveni prikaz, kao i gde će se prikazivati na ekranu.

Sakrijte sopstveni prikaz ako više volite da ne gledate sami sebe.

Prikažite sopstveni prikaz sa drugima ako želite da se osećate uključeno u sastanak.

Ako želite da napravite više prostora na ekranu da biste videli druge osobe ili deljeni sadržaj, ali da ipak vidite sebe, prikažite sopstveni prikaz u plutajućem prozoru.

Pogledajte članak Aplikacija Webex | Promena lokacije sopstvenog prikaza

Podesili smo da pridruživanje sastanku bude intuitivnije – Linux

Poboljšanja prozora Pridruživanje sastanku vam bolje ukazuju na to kad još niste na sastanku. Vizuelne promene vas obaveštavaju o opcijama za zvuk kada se pridružite sastanku.

Opcije za audio vezu

Lakše je videti koje su opcije kamere, kako da otpremite ili promenite virtuelnu pozadinu, te kako da izvršite promene ako ste povezani sa nekim uređajem.

Korišćenje virtuelne pozadine

Pogledajte članak Aplikacija Webex | Pridruživanje sastanku

Pregled deljenog sadržaja – Linux

Kada delite sadržaj, sada vidite pregled tog sadržaja. U mogućnosti ste da se uverite da delite samo ono što želite i da svi na sastanku to mogu da vide.

Pogledajte članak Aplikacija Webex | Deljenje sadržaja na sastanku

Automatsko pokretanje video-prenosa prilikom pridruživanja sastanku – iPhone, iPad i Android

Ako uvek uključujete video tokom sastanka, poštedite sebe tog koraka da ga svaki put pokrećete. Izaberite opciju za sastanke Pokreni moj video kada se pridružim.

Pogledajte članak Aplikacija Webex | Automatsko pokretanje video-prenosa prilikom pridruživanja sastanku

Microsoft Teams integracija: Pojednostavljeniji doživljaj pozivanja kod neusklađenog UPN-a (korisničko glavno ime) – Windows i Mac

Ranije se prilikom upućivanja poziva vaš UPN u usluzi Microsoft Teams nije podudarao sa vašim UPN-om u aplikaciji Webex, pa vam je bilo traženo da ga potvrdite pre nego što obavite poziv. Sada smo pojednostavili ovaj doživljaj tako što proveravamo vaše e-adrese (ne samo UPN) i omogućujemo da poziv prođe bez potrebe za potvrdom.

Vaš UPN u usluzi Microsoft Teams može biti drugačiji od UPN-a koji se koristi u okviru Webex integracije ukoliko je vaša organizacija prošla kroz akviziciju ili promenu brenda, odnosno ako ste promenili odeljenje u preduzeću ili možda ime: vaša e-adresa bi bila ažurirana, ali bi vaš UPN ostao isti.

12. septembar 2022.

Aplikaciju Webex za iPhone i iPad smo prosledili prodavnici aplikacija na pregled i moći ćete da je preuzmete nakon što bude odobrena i objavljena.

 • iPhone and iPad – 42.9

7. septembar 2022.

Danas imamo ponešto da vam saopštimo:

 • Izdanje aplikacije Webex za iPhone i iPad je malo odloženo ovog meseca i ponovo ćemo objaviti vesti kada izdanje bude dostupno.

 • Sledeće izdanje aplikacije Webex za Linux zakazano je za oktobar (42.10)

 • Sledeće verzije aplikacije odgovaraju današnjim izdanjima. Pogledajte napomene uz izdanje | aplikacije Webex da biste dobili informacije o problemima rešenim ovim izdanjima. Aplikaciju Webex za Android smo prosledili prodavnici aplikacija na pregled i moći ćete da je preuzmete nakon što bude odobrena i objavljena.

  • Windows – 42.9.0.23494

  • Mac – 42.9.0.23494

  • Android – 42.9

Obaveštenja o problemima sa vezom – Windows, Mac, iPhone, iPad i Android

Olakšali smo vam uočavanje eventualnih problema sa vezom prilikom korišćenja aplikacije Webex. Ako naiđete na problem, videćete natpis sa obaveštenjem koji će vas upozoriti na određeni problem. Zatim možete da preduzmete korake za otklanjanje ili rešavanje problema.

Istovremena nadogradnja više Webex dodataka – Windows i Mac

Olakšali smo vam ažuriranje Cisco slušalica ili uređaja Webex Desk Camera putem aplikacije Webex. Sada možete istovremeno da nadogradite više Cisco slušalica i uređaja Webex Desk Camera.

Prilagodite podešavanja Cisco slušalica – Windows i Mac

Sada možete da prilagodite podešavanja Cisco slušalica direktno putem aplikacije Webex. Jednostavno idite na Podešavanja > Uređaji > Napredna podešavanja.

Pogledajte članak Podešavanje Cisco slušalica u aplikaciji Webex.

6. septembar 2022.

Planiramo da objavimo aplikaciju Webex za septembar malo kasnije. Samo želimo da vas obavestimo o ovoj promeni, a novosti ćemo objaviti 7. septembra.

Javni prostori – Windows, Mac i Linux

U poslovnom svetu hibridnog modela rada je povezivanje sa ljudima iz organizacije sada važnije nego ikada ranije. Pridružite se javnim prostorima ili kreirajte one koji se lako otkrivaju i kojima bilo ko iz vaše kompanije može da se pridruži, pa šaljite poruke ljudima sličnih interesovanja ili ostanite u toku sa najnovijim vestima.

Pogledajte članak Aplikacija Webex | Javni prostori

Direktni odgovor – iOS i Android

Da li vam nekada nije bilo do toga da odgovorite na poruku u užurbanom prostoru ili ste želite da odgovorite na poruku iz prostora za najave? Olakšali smo odgovaranje autoru u direktnoj poruci uz citiranje originalne poruke.

Da biste saznali šta je novo za sastanke sa punom funkcijom, pogledajte članak Šta je novo za najnoviji kanal platforme Webex Meetings.


 

Ako se pretplatite na Webex kod svog dobavljača usluga, sastanci u aplikaciji Webex su uvek u punoj funkciji. Da biste saznali šta je novo za sastanke sa punom funkcijom, pogledajte članak Šta je novo za najnoviji kanal platforme Webex Meetings.

Samo organizatori mogu da završe sastanak – Windows, Mac, iPhone, iPad i Android

Suorganizatori više ne mogu da završe sastanak. Kada suorganizatori napuste sastanak, ne mogu slučajno da ga završe za sve ostale.

Pogledajte članak Aplikacija Webex | Napuštanje ili završavanje sastanka

Sada su na zakazanim i sastancima u ličnoj sobi dostupne bele table – Windows i Mac

Koristite belu tablu u okviru sastanka za razvijanje ideja, saradnju i planiranje. Bilo ko na sastanku može da pokrene belu tablu. Svako na sastanku može da vidi ažuriranja na beloj tabli i da radi na njima u realnom vremenu.

Bela tabla na sastanku

Pogledajte članak Aplikacija Webex | Kreiranje i deljenje bele table tokom sastanka

Čujte jasno i glasno svačiji glas tokom sastanka – Windows i Mac

Kada nekoliko ljudi govori u isti mikrofon u konferencijskoj sali, povedite računa da se svačiji glas čuje. Opcija za zvuk Optimizuj za sve glasove uklanja pozadinsku buku i pojačava sve obližnje glasove.

Pogledajte članak Aplikacija Webex | Uklanjanje pozadinske buke i razgovora tokom poziva i na sastancima

Isključivanje slike u slici prilikom istovremenog obavljanja više zadataka – iPhone i iPad

Kontrolišite da li će se videti plutajući mini-prozor koji se pojavljuje prilikom istovremenog obavljanja više zadataka i kada umanjite prozor sastanka.

Pogledajte članak Aplikacija Webex | Sakrivanje plutajućeg mini-prozora prilikom istovremenog obavljanja više zadataka tokom poziva ili na sastanku

Nikada ne propustite važno obaveštenje tokom sastanka – Windows, Mac, iPhone, iPad i Android

Sada se obaveštenja tokom sastanka prikazuju u doslednom položaju na ekranu i ne preklapaju se. Najvažnija obaveštenja na koja treba da odgovorite su vidljivija i prikazuju se na sredini ekrana. Manje važna obaveštenja i obaveštenja informativnog karaktera prikazuju se u gornjem desnom uglu ekrana i nestaju nakon nekoliko sekundi.

Odaberite koliko učesnika će se prikazivati u rasporedu mreže – Windows i Mac

Prikažite najviše 25, 16, 9, 4 ili 1 učesnika u mreži, u zavisnosti od broja osoba na sastanku. Što manje učesnika prikazujete, to je njihov video-prenos veći.

Pogledajte članak Aplikacija Webex | Prilagođavanje maksimalnog broja učesnika za prikaz po stranici u rasporedu mreže

Podešavanje broja učesnika u prikazu mreže

Postavljanje podrazumevane vrednosti za sopstveni prikaz – Windows i Mac

Odaberite da li želite da sakrijete ili prikažete sopstveni prikaz, kao i gde će se prikazivati na ekranu.

Sakrijte sopstveni prikaz ako više volite da ne gledate sami sebe.

Prikažite sopstveni prikaz sa drugima ako želite da se osećate uključeno u sastanak.

Ako želite da napravite više prostora na ekranu da biste videli druge osobe ili deljeni sadržaj, ali da ipak vidite sebe, prikažite sopstveni prikaz u plutajućem prozoru.

Pogledajte članak Aplikacija Webex | Promena lokacije sopstvenog prikaza

18. avgust 2022.

Objavili smo ažuriranje za aplikaciju Webex na računarima Windows i Mac kako bismo uključili neka poboljšanja i ponovo smo pokrenuli automatsko ažuriranje. Slede verzije aplikacije koje odgovaraju današnjim ažuriranjima:

 • Windows – 42.8.0.23281

 • Mac – 42.8.0.23281

18. avgust 2022.

Pauzirali smo automatsko ažuriranje za aplikaciju Webex na računarima Windows i Mac. Planiramo da u narednih nekoliko dana objavimo novo ažuriranje za aplikaciju Webex na računarima Windows i Mac.

Verzije aplikacije dostupne na lokaciji za preuzimanje zamenili smo julskim verzijama aplikacije Webex za računare Windows i Mac.

11. avgust 2022.

Sledeće verzije aplikacije odgovaraju današnjim izdanjima. Pogledajte napomene uz izdanje | aplikacije Webex da biste dobili informacije o problemima rešenim ovim izdanjima. Nedavno smo aplikacije za mobilne uređaje prosledili prodavnicama aplikacija na pregled i moći ćete da ih preuzmete nakon što budu odobrene i objavljene.

 • Windows – 42.8.0.23214

 • Mac – 42.8.0.23214

 • iPhone and iPad – 42.8

 • Android – 42.8

Poboljšanja prijavljivanja u Webex for Government – Windows, Mac, iPhone, iPad i Android

Olakšali smo vam prijavljivanje u Webex for Government. Odaberite Webex for Government sa padajuće liste i unesite svoje akreditive.

Aplikacija Webex podržava ukrajinski – Windows, Mac i Linux

Kada podesite jezik operativnog sistema na ukrajinski, aplikacija otkriva vaše željene opcije i prikazuje aplikaciju na ukrajinskom.

Slanje povratnih informacija –iPhone, iPad, Android

Bez obzira na to da li imate problema sa aplikacijom ili imate predloge za poboljšanja koja biste želite da vidite, želimo da čujemo vaše povratne informacije. Pošaljite nam svoj doprinos putem naše stranice za povratne informacije.

9. avgust 2022.

Još uvek radimo na nekim stavkama i objavićemo još jedno ažuriranje 11. avgusta.

5. avgust 2022.

Lični profili u centru korisnika

Lični profili u centru korisnika su sada dostupni u EU. U zavisnosti od podešavanja administratora, od vas se traži da se uključite ili povučete kada prvi put pokrenete lični profil u centru korisnika. Može da potraje od sedam do deset dana da se generiše lični profil u centru korisnika.

Pogledajte članak Aplikacija Webex | Lični profili u centru korisnika

4. avgust 2022.

Još uvek radimo na nekim stavkama i objavićemo još jedno ažuriranje 9. avgusta.

2. avgust 2022.

Planiramo da objavimo aplikaciju Webex za avgust malo kasnije. Samo želimo da vas obavestimo o ovoj promeni, a novosti ćemo objaviti 4. avgusta.

Promena veličine fonta za razmenu poruka – Windows, Mac i Linux

Ne morate više da naprežete oči da biste pročitali poruke. Samo odaberite željenu veličinu fonta da ne biste propustili neke detalje. Uvek možete u bilo kom trenutku ponovo da ga promenite. Jednostavno idite na karticu Pristupačnost u odeljku Postavke na računaru sa operativnim sistemom Windows (ili Preferences (Željene opcije) na računaru sa operativnim sistemom Mac).

Pogledajte članak Aplikacija Webex | Promena veličine fonta za poruke

Pronalaženje citata u kontekstu – Windows, Mac, Linux, iOS i Android

Tražite li dodatni kontekst kada je poruka citirana u prostoru? Jednim klikom lako pronađite originalni citat i reakcije i niti povezane sa njim.

Pogledajte članak Aplikacija Webex | Citati ili niti i Aplikacija Webex | Citiranje nečije poruke

Direktni odgovor – Windows, Mac i Linux

Da li vam nekada nije bilo do toga da odgovorite na poruku u užurbanom prostoru ili ste želite da odgovorite na poruku iz prostora za najave? Olakšali smo odgovaranje autoru u direktnoj poruci uz citiranje originalne poruke.

Pogledajte članak Aplikacija Webex | Direktni odgovor

Budite izbirljivi u pogledu toga šta delite – VDI

Imate više opcija kada delite sadržaj, pravite prezentacije ili rešavate probleme u okruženju koje besprekorno funkcioniše:

 • delite određene aplikacije,
 • zamenite jednu aplikaciju za drugu bez zaustavljanja deljenja,
 • koristite beleške da biste označili ono što se deli,
 • ako delite video, možete da delite zvuk sa računara,
 • drugi vide šta delite u velikom broju kadrova u sekundi (FPS).

Usluga pozivanja koju vam je administrator podesio određuje koje funkcije pozivanja možete da koristite.

U nastavku smo naveli na koju uslugu pozivanja se odnosi svaka nova funkcija. Ako niste sigurni koju uslugu pozivanja imate, pogledajte članak Aplikacija Webex | Saznajte koju uslugu pozivanja imate.

Sledeća funkcija odnosi se na Unified CM, Webex Calling i Calling koje hostuje dobavljač usluga

Znajte ko vas zove – VDI

Kada vas neko u direktorijumu vaše organizacije pozove, ne prikazuje se samo broj telefona te osobe, već i ime u ID-u pozivatelja i istoriji poziva. To vam pomaže da odlučite da li želite da odgovorite na određene pozive.

Sledeće funkcije odnose se na Webex Calling i Calling koje hostuje dobavljač usluga

Uklanjanje pozadinske buke na udaljenom kraju telefonskog poziva – Windows i Mac

Ako učestvujete u telefonskom pozivu sa osobom koja ne koristi aplikaciju Webex, a nalazi se na bučnoj lokaciji, kao što je aerodrom ili kafić, ne morate da brinete. Samo potisnite daljinsku buku tokom poziva.

Isključivanje pozadinske buke

Pogledajte članak Aplikacija Webex | Uklanjanje pozadinske buke na drugom kraju telefonskog poziva

Manje klikova za stizanje u redove poziva – Windows i Mac

Podesili smo da pristup vašim redovima poziva bude praktičniji. Umesto da morate da se krećete do slike profila da biste promenili status reda poziva, odnosno da biste se pridružili ili opozvali pridruživanje redu poziva, sada je sve dostupno iz podnožja aplikacije. Odatle promenite status reda poziva i pridružite se ili opozovite pridruživanje bilo kom redu u koji vas je administrator uključio kao člana.

Opcije reda poziva dostupne u podnožju aplikacije

Pogledajte članak Aplikacija Webex | Promena statusa reda poziva

Sledeća funkcija odnosi se na Unified CM

Ponesite posao kući sa sobom – VDI

Već možete da obavljate pozive preko rezervnog uređaja kada ste povezani sa poslovnom mrežom. Sada ta mrežna veza više nije potrebna. Obavite poziv sa stonog telefona, mobilnog telefona ili kućnog telefona kod kuće kada niste povezani sa poslovnom mrežom. Možete čak i da iskoristite prednosti nekih funkcija pozivanja, kao što su prenos poziva, poziv na čekanju i nastavak razgovora.

Sledeća funkcija odnosi se na Call on Webex

Budite izbirljivi u pogledu toga šta delite – VDI

Imate više opcija kada delite sadržaj, pravite prezentacije ili rešavate probleme u okruženju koje besprekorno funkcioniše:

 • delite određene aplikacije,
 • zamenite jednu aplikaciju za drugu bez zaustavljanja deljenja,
 • koristite beleške da biste označili ono što se deli,
 • ako delite video, možete da delite zvuk sa računara,
 • drugi vide šta delite u velikom broju kadrova u sekundi (FPS).
Deljenje ekrana ili jedne aplikacije, odnosno više njih

Pogledajte članak Aplikacija Webex | Deljenje sadržaja tokom telefonskog poziva

Da biste saznali šta je novo za sastanke sa punom funkcijom, pogledajte članak Šta je novo za najnoviji kanal platforme Webex Meetings.


 

Ako se pretplatite na Webex kod svog dobavljača usluga, sastanci u aplikaciji Webex su uvek u punoj funkciji. Da biste saznali šta je novo za sastanke sa punom funkcijom, pogledajte članak Šta je novo za najnoviji kanal platforme Webex Meetings.

Usredsređivanje na pojedinca tokom sastanka, umesto na njegovu okolinu– Windows i Mac

Ova funkcija je u beta verziji.

Dodali smo novu funkciju u raspored mreže pod nazivom „ljudi u fokusu“ koja vam pruža ličnije iskustvo sa ljudima sa kojima se sastajete.

Bez obzira na to kako se koja osoba namestila ispred svoje kamere, aplikacija se automatski prilagođava tako da je lice svake osobe ono na šta je postavljen fokus. Osećaćete se povezanije sa njima, kao da ste lično tamo.

Ljudi u fokusu

Pogledajte članak Korišćenje funkcije fokusiranja ljudi radi jasnijeg pogleda na ljude na sastancima i vebinarima

Besprekorno premeštanje sastanka na video-uređaj – Windows, Mac, iPhone, iPad i Android

Ako započnete sastanak na računaru ili mobilnom uređaju ili mu se pridružite na nekom od tih uređaja, te zatim uđete u salu za sastanke, iskoristite funkcije dostupne na video-uređaju u prostoriji. Prenesite sastanak na video-uređaj bez ometanja ili isključivanja sa sastanka.

Pogledajte članak Aplikacija Webex | Premeštanje sastanka na video-uređaj

Jezička podrška za jezike kod kojih je redosled čitanja zdesna nalevo za arapski i hebrejski u pomoćnim natpisima – Windows, Linux, Mac, iPhone, iPad i Android

Kada izaberete arapski ili hebrejski za pomoćne natpise, videćete pravac teksta zdesna nalevo u okviru za pomoćne natpise i tabli za natpise i isticanje, bez obzira na podešavanja jezika u aplikaciji Webex.

Pogledajte članak Prikazivanje ili skrivanje automatizovanih pomoćnih natpisa tokom Webex sastanka ili vebinara

Praktičnije je da vidite ko snima sastanak – Windows, Mac, iPhone, iPad i Android

Izaberite indikator snimanja da biste videli ko je započeo, pauzirao ili zaustavio snimanje sastanka. Ranije su ove informacije prikazivane na listi učesnika.

Ova funkcija je dostupna kada organizator ili suorganizator snimaju sastanak na svom računaru.

Pogledajte članak Prvi koraci u aplikaciji Webex

Zakazivanje vebinara preko aplikacije Webex – Windows, Mac i Linux

Zakažite vebinar pravo sa kartice „Sastanci“. Bićete preusmereni i automatski prijavljeni na Webex lokaciju koju ste izabrali u podešavanjima aplikacije Webex. Lokacija je mesto na kom ćete zakazati svoj vebinar.

Ako ste već prijavljeni na neku drugu Webex lokaciju, bićete preusmereni na ekran za prijavljivanje lokacije koji ste izabrali u podešavanjima aplikacije Webex.

Aplikacija Webex podržava Center Stage, funkciju kamere iz Apple-a – iPad

Ako se krećete tokom sastanka, uključite Center Stage kako bi kamera automatski panoramirala prikaz, te vi i bilo ko sa vama ostali u kadru.

Uključite ili isključite Center Stage preko opcija u okviru sopstvenog video-prenosa ili preko stavke „Settings“ (Podešavanja) na iPad-u.

Pogledajte članak Aplikacija Webex| Uključivanje funkcije Center Stage

Podesili smo da pridruživanje sastanku bude intuitivnije – VDI

Poboljšanja prozora Pridruživanje sastanku vam bolje ukazuju na to kad još niste na sastanku. Vizuelne promene vas obaveštavaju o opcijama za zvuk kada se pridružite sastanku.

Lakše je videti koje su opcije kamere, kako da otpremite ili promenite virtuelnu pozadinu, te kako da izvršite promene ako ste povezani sa nekim uređajem.

Pogledajte članak Odabir podešavanja audio i video prenosa pre pridruživanja sastanku ili vebinaru

Slušajte sastanak na jeziku koji možete da razumete – VDI

Ako je na sastanku kojem se pridružujete kao učesnik dostupno usmeno prevođenje, možete odabrati da slušate simultani prevod na jeziku po izboru.

Organizator sastanka određuje koji će jezici biti dostupni na sastanku.

Organizator i prevodioci mogu da uključe simultano usmeno prevođenje na sastancima zakazanim preko platforme Webex Meetings, ali ne i na sastancima zakazanim preko aplikacije Webex.

Pogledajte članak Izbor audio-kanala na željenom jeziku u platformama Webex Meetings i Webex Webinars

Ceo svet je pozornica – VDI

Prilagodite raspored video-prenosa kada je aktivan režim naslaganog ili naporednog rasporeda. Prevucite video sa filmske trake na scenu kako biste bolje videli učesnika. Postavite aktivnog govornika odmah pored sadržaja koji se deli ili u prikazu zadržite osobe koje ne govore aktivno, kao što je prevodilac znakovnog jezika.

Premeštanje na scenu vam pruža fleksibilnost da menjate veličinu rasporeda da biste se usredsredili na deljeni sadržaj ili druge učesnike.

Pogledajte članak Premeštanje učesnika na scenu na sastancima, vebinarima i događajima Promena veličine scene na sastancima, vebinarima i događajima

Odabir tena za svoje reakcije – VDI

Možete da izaberete željeni ten za reakcije koje koriste emodži sa rukom, kao što je palac nagore.

Pogledajte članak Aplikacija Webex | Odabir tena za svoje reakcije

Jul

28. jul 2022.

Ažurirali smo verziju aplikacije Webex za Windows na lokaciji za preuzimanje. Pogledajte napomene uz izdanje | aplikacije Webex da biste dobili informacije o problemu rešenom ovim izdanjem. Sledi verzija aplikacije koja odgovara današnjem ažuriranju:

 • Windows – 42.7.0.23054

11. jul 2022.

Sledeće verzije aplikacije odgovaraju današnjim izdanjima. Pogledajte napomene uz izdanje | aplikacije Webex da biste dobili informacije o problemima rešenim ovim izdanjima. Nedavno smo aplikacije za mobilne uređaje prosledili prodavnicama aplikacija na pregled i moći ćete da ih preuzmete nakon što budu odobrene i objavljene.

 • Windows – 42.7.0.22904

 • Linux 42.7.0.22904

 • Mac – 42.7.0.22904

 • iPhone and iPad – 42.7

 • Android – 42.7

Pomoćnik za zakazivanje – iPhone, iPad i Android

Proverite dostupnost pozvanih osoba pre nego što zakažete sastanak. Pogledajte u koje vreme su svi slobodni i prevucite sastanak na taj vremenski interval.

Pogledajte članak Aplikacija Webex | Zakazivanje sastanka preko kalendara aplikacije Meetings

Slanje poruka i zakazivanje sastanaka na 36000 stopa! – Windows, Mac, iPhone, iPad i Android

Zahvaljujući saradnji sa dobavljačima Wi-Fi mreže za avio-kompanije, korisnici aplikacije Webex mogu tokom leta da koriste funkcije koje se ne odvijaju u realnom vremenu.

Pogledajte članak Aplikacija Webex | Ograničene mreže.

Usluga pozivanja koju vam je administrator podesio određuje koje funkcije pozivanja možete da koristite.

U nastavku smo naveli na koju uslugu pozivanja se odnosi svaka nova funkcija. Ako niste sigurni koju uslugu pozivanja imate, pogledajte članak Aplikacija Webex | Saznajte koju uslugu pozivanja imate.

Sledeće funkcije odnose se na Unified CM, Webex Calling i Calling koje hostuje dobavljač usluga

Nikada niste izgledali bolje – Windows, Mac, iPhone, iPad i Android

Kada delite video u pozivu, možete iz aplikacije da kontrolišete sopstveni video na povezanom uređaju. Više ne morate da posežete za uređajem niti da hodate do njega da biste uključili ili isključili sopstveni prikaz.

Pogledajte članak Aplikacija Webex | Promena rasporeda video-prenosa na povezanom uređaju

Usredsredite se na ono što je važno –iPhone, iPad i Android

Ako se spremate da se pridružite sastanku ili samo želite da se usredsredite na trenutni zadatak bez ometanja, utišajte zvono mobilnog telefona za dolazne pozive. Nećete čuti dolazne pozive, ali i dalje ćete dobijati vizuelno obaveštenje, pa ćete moći da odaberete da li da odgovorite na poziv ili ne.

Pogledajte članak Aplikacija Webex | Isključivanje obaveštenja za dolazne pozive

Deljenje slike ili PDF datoteke – iPhone, iPad i Android

Umesto da delite ceo ekran tokom poziva, odaberite određenu fotografiju ili PDF datoteku za deljenje.

Deljenje fotografije tokom poziva

Deljenje PDF datoteke tokom poziva

Dodirnite Više opcija > Deljenje sadržaja, a zatim odaberite sliku ili PDF datoteku.

Pogledajte članak Aplikacija Webex | Deljenje sadržaja tokom telefonskog poziva

Opcija „Deli zvuk sa računara“ je na novoj lokaciji – Windows i Mac

Kada delite sadržaj koji sadrži zvuk, polje za potvrdu Deli zvuk sa računara se sada nalazi odmah desno od opcije Automatski optimizuj u dijalogu Deljenje sadržaja

Pogledajte članak Aplikacija Webex | Deljenje sadržaja tokom telefonskog poziva

Sledeća funkcija odnosi se na Webex Calling i Calling koje hostuje dobavljač usluga

Proširenje mogućnosti pozivanja na aplikaciju treće strane – Windows i Mac

Ako koristite kontakt centar, lakog klijentskog recepcionera ili aplikaciju treće strane koja nema mogućnost pozivanja, koristite aplikaciju Webex kao uređaj za pozivanje. Obavljajte pozive iz aplikacije treće strane, odgovarajte na pozive iz nje i stavite pozive na čekanje pod uslovom da aplikacija Webex radi u pozadini. Samo proverite da li je administrator podesio aplikaciju Webex kao vaš primarni uređaj.

Sledeće funkcije odnose se na Unified CM

Olakšano razmišljanje unapred – Windows, Mac, iPhone, iPad i Android

Sada kada podesite prosleđivanje poziva, obaveštenja o pozivima vam javljaju ko zove, a ne odakle se poziv prosleđuje. Tako ćete znati da li želite da odgovorite na poziv ili ne.

Pogledajte članak Aplikacija Webex | Prosleđivanje telefonskih poziva

Ponesite posao kući sa sobom – Windows i Mac

Već možete da obavljate pozive preko rezervnog uređaja kada ste povezani sa poslovnom mrežom. Sada ta mrežna veza više nije potrebna. Obavite poziv sa stonog telefona, mobilnog telefona ili kućnog telefona kod kuće kada niste povezani sa poslovnom mrežom. Možete čak i da iskoristite prednosti nekih funkcija pozivanja, kao što su prenos poziva, poziv na čekanju i nastavak razgovora.

Pogledajte članak Aplikacija Webex | Obavljanje poziva preko rezervnog uređaja


 

Da biste saznali šta je novo za sastanke sa punom funkcijom, pogledajte članak Šta je novo za najnoviji kanal platforme Webex Meetings.

Ako se pretplatite na Webex kod svog dobavljača usluga, sastanci u aplikaciji Webex su uvek u punoj funkciji.

Kreiranje inkluzivnih i interaktivnih sastanaka koristeći Slido ankete uživo i sesije pitanja i odgovora – Windows, Linux i Mac

Organizovanje interaktivnog sastanka može biti izazov, ali Slido može pomoći. Saznajte povratne informacije u realnom vremenu koristeći oblake reči, ankete sa ocenama i pitanja sa višestrukim izborom. Podesite sesije sa pitanjima i odgovorima uživo pri čemu učesnici mogu da glasaju za pitanja na koja najviše žele da dobiju odgovor.

Pogledajte članak Ankete u aplikaciji Slido i Pitanja i odgovori u aplikaciji Slido Slido

Slušajte sastanak na jeziku koji možete da razumete – Windows, Mac, iPhone, iPad, Android i VDI

Ako je na sastanku kojem se pridružujete kao učesnik dostupno usmeno prevođenje, možete odabrati da slušate simultani prevod na jeziku po izboru.

Usmeno prevođenje je dostupno

Organizator sastanka određuje koji će jezici biti dostupni na sastanku.

Moj jezik za usmeno prevođenje

Organizatori i prevodioci mogu da koriste simultano usmeno prevođenje samo u aplikaciji Webex Meetings, ali ne i u aplikaciji Webex.

Kada je aplikacija Webex povezana sa novim uređajem registrovanim u oblaku koji je podržan za simultano usmeno prevođenje (samo prikaz učesnika), možete daljinski da uključujete i isključujete kontrole za usmeno prevođenje u aplikaciji ili direktno na uređaju.

Pogledajte članak Izbor audio-kanala na željenom jeziku u platformama Webex Meetings i Webex Webinars

Nikada niste izgledali bolje – Windows, Mac, iPhone, iPad i Android

Kada delite video na sastanku, možete iz aplikacije da kontrolišete sopstveni video na povezanom uređaju. Više ne morate da posežete za uređajem niti da hodate do njega da biste uključili ili isključili sopstveni video.

Pogledajte članak Aplikacija Webex | Promena rasporeda video-prenosa na povezanom uređaju

Budite u centru pažnje kada izlažete – Windows i Mac

Kreirajte ličnije i zanimljivije iskustvo dok izlažete. U prozoru Deljenje sadržaja izaberite Prikaži me ispred prezentacije da biste uronili video pravo u ekran ili aplikaciju koju delite.

Video se podrazumevano prikazuje u donjem desnom uglu, ali video-prenosu možete da menjate veličinu i da ga postavite gde god želite tokom prezentacije.

Pogledajte članak Webex aplikacija | Prikazivanje sopstvenog prikaza ispred prezentacije

Ceo svet je pozornica – Windows, Mac, iPhone, iPad i Android

Prilagodite raspored video-prenosa kada je aktivan režim naslaganog ili naporednog rasporeda. Prevucite video sa filmske trake na scenu kako biste bolje videli učesnika. Postavite aktivnog govornika odmah pored sadržaja koji se deli ili u prikazu zadržite osobe koje ne govore aktivno, kao što je prevodilac znakovnog jezika.

Premeštanje na scenu vam pruža fleksibilnost da menjate veličinu rasporeda da biste se usredsredili na deljeni sadržaj ili druge učesnike.

Pogledajte članak Premeštanje učesnika na scenu na sastancima, vebinarima i događajima, Promena veličine scene na sastancima, vebinarima i događajima i Aplikacija Webex | Promena rasporeda video-prenosa u prikazu scene

Organizatori mogu da postave prikaz pozornice za sve učesnike sastanka – Windows, Mac, iPhone, iPad i Android

Ako se pridružite sastanku sa punom funkcijom i organizator sinhronizuje svoju scenu sa svima, vi i svi ostali učesnici sastanka videćete ono na šta organizator želi da se usredsredite, kao što su aktivni govornik i neki učesnici kojima je organizator predao scenu.

Deljenje slike ili PDF datoteke – iPhone, iPad i Android

Umesto da delite ceo ekran tokom sastanka, odaberite određenu fotografiju ili PDF datoteku za deljenje.

Deljenje fotografije tokom sastanka

Deljenje PDF datoteke na sastanku

Dodirnite Više opcija > Deljenje sadržaja, a zatim odaberite sliku ili PDF datoteku.

Pogledajte članak Aplikacija Webex | Deljenje sadržaja na sastanku

Oprostite se s vremenom kada bi vas iznenadila prazna baterija – iPhone, iPad i Android

Tokom sastanka sada dobijate obaveštenje kada vam nivo napunjenosti baterije padne ispod 15 procenata. Tada možete da pređete na režim samo za zvuk kako biste sačuvali bateriju.

Pogledajte članak Aplikacija Webex| Uključivanje režima samo za zvuk

Efikasnije upravljajte pomoćnim natpisima pomoću novih prečica na tastaturi – Windows i Mac

Dodali smo prečice na tastaturi za uključivanje i isključivanje pomoćnih natpisa, pomeranje okvira za pomoćne natpise i otvaranje menija Višeu okviru za pomoćne natpise.

Pogledajte članak Aplikacija Webex | Navigacija preko tastature i prečice na tastaturi

Zakazivanje jednokratnog Webex sastanka koristeći Hybrid Calendar – Windows i Mac

U svom radnom kalendaru dodajte @webex:onetime kao lokaciju za zakazivanje jednokratnog Webex sastanka. Administrator mora da podesi nalog koristeći Hybrid Calendar. Administratori mogu za organizaciju da promene podrazumevano ponašanje za @webex u @webex:onetime.

Opcija „Deli zvuk sa računara“ je na novoj lokaciji – Windows i Mac

Kada delite sadržaj koji sadrži zvuk, sada je praktičnije da izaberete Deli zvuk sa računara. Opcija se sada pojavljuje na vrhu dijaloga Deljenje sadržaja.

Pogledajte članak Aplikacija Webex | Deljenje sadržaja na sastanku

Poboljšana lista učesnika – Windows, Mac, iPhone, iPad i Android

Brzo pronađite osobu koju tražite na listi učesnika tako što ćete proširiti ili skupiti odeljke Na sastanku i Nije na sastanku.

Videćete ukupan broj učesnika naveden na vrhu odeljaka Na sastanku i Nije na sastanku tako da ćete znati koliko osoba se pridružilo, odnosno nije to učinilo.

Pogledajte članak Aplikacija Webex | Upravljanje učesnicima na sastancima

Sakrivanje dugmadi za uvećanje i umanjenje kada je scena promenjena na minimalnu širinu – Windows i Mac

Ako izlagač promeni veličinu deljene scene na njenu minimalnu širinu, dugmad Uvećaj i Umanji su sakrivena. Ako izlagač podesi da zajednička scena bude šira od svoje minimalne širine, dugmad Uvećaj i Umanji prikazuju se iznad deljenog sadržaja.

Jun

29. jun 2022.

Planiramo da objavimo aplikaciju Webex za jul malo kasnije. Samo želimo da vas obavestimo o ovoj promeni, a novosti ćemo objaviti 11. jula.

27. jun 2022.

Ciljevi u okviru ličnih profila u centru korisnika – Windows i Mac

Možete da postavite sve svoje ciljeve na jednom mestu. Na početku sedmice videćete listu ciljeva koje ste ispunili za prethodnu sedmicu, a ako ste uključili obaveštenja za ciljeve, dobićete obaveštenje o znački.

Pogledajte članak Lični profili u centru korisnika

16. jun 2022.

Objavili smo ažuriranje za aplikaciju Webex za računar sa operativnim sistemom Windows i ono uključuje neka poboljšanja. Sledi verzija aplikacije koja odgovara današnjem ažuriranju:

 • Windows – 42.6.0.22645

16. jun 2022.

Planiramo da u narednim danima objavimo ažuriranje za aplikaciju Webex za računar sa operativnim sistemom Windows kako bismo uključili neka poboljšanja. Samo želimo da vas obavestimo o ovom predstojećem ažuriranju, a ponovo ćemo se javiti kada ažuriranje postane dostupno.

8. jun 2022.

Sledeće verzije aplikacije odgovaraju današnjim izdanjima. Pogledajte napomene uz izdanje | aplikacije Webex da biste dobili informacije o problemima rešenim ovim izdanjima. Nedavno smo aplikacije za mobilne uređaje prosledili prodavnicama aplikacija na pregled i moći ćete da ih preuzmete nakon što budu odobrene i objavljene.

 • Windows – 42.6.0.22565

 • Linux 42.6.0.22565

 • Mac – 42.6.0.22565

 • iPhone and iPad – 42.6

 • Android – 42.6

WebView2 instalacija – Windows

 • WebView2 je obavezan za aplikaciju Webex na računaru sa operativnim sistemom Windows. Korisnici neće moći da se prijave u aplikaciju ako nije instaliran WebView2.

 • Webex podržava WebView2 verziju 100.0.0.0 i noviju

 • Webex će nastaviti da pokušava da instalira WebView2 da bi korisnici mogli da se prijave u aplikaciju.

 • Možete da koristite instalacioni program Evergreen Bootstrapper ili Evergreen Standalone da biste instalirali WebView2 sa WebView2 stranice za preuzimanje.

Zakazivanje Webex sastanaka pravo iz aplikacije! – iPhone, iPad i Android

Ne morate da napuštate aplikaciju kako biste zakazali standardne sastanke i sastanke u ličnoj sobi. Dodajte važne podatke o sastanku, proverite dostupnost učesnika i pošaljite pozivnice.

Videćete sastanke na svom Webex kalendaru sa različitim prikazima sedmice kako biste mogli da planirate svoju sedmicu.

Treba li nešto da promenite? Jednostavno uredite sastanak iz kalendara i ponovo pošaljite pozivnicu.

Pogledajte članak Aplikacija Webex | Zakazivanje sastanka preko kalendara aplikacije Meetings

Podrška za Ubuntu 22 – Linux

Dodali smo podršku za Ubuntu 22 u aplikaciju Webex. Ubuntu 22 se pridružuje operativnom sistemu Ubuntu 18.04 i 20.04 kao i Red Hat (RHEL) 8.2 i 8.3 kao zvanično podržana verzija.

Pogledajte članak Aplikacija Webex za Linux

Jezička podrška za jezike kod kojih je redosled čitanja zdesna nalevo – Windows, Linux i Mac

Webex uvodi podršku za arapski i hebrejski jezik. Jednostavno podesite operativni sistem na arapski ili hebrejski jezik i mi ćemo preslikati to u aplikaciji kako bismo vam obezbedili optimalno iskustvo čitanja zdesna nalevo.

Ako odlučite da koristite engleski jezik (ili neki drugi jezik koji se čita sleva nadesno) u prostoru u kom neko piše na jeziku koji se čita zdesna nalevo, budite bez brige: aplikacija podržava mešovito poravnavanje i za poruke na jezicima koji se pišu sleva nadesno i za poruke na jezicima koji se pišu zdesna nalevo.

Pogledajte članak Aplikacija Webex |Promena jezika i Jezici koje Webex podržava

Nova oblast za poruke – Windows i Linux

Obnovili smo oblast za poruke kako bismo iskoristili neke komponente platforme. Videćete poboljšanje kvaliteta, performansi i novog doživljaja pristupačnosti u oblasti za poruke.

Pogledajte članak Aplikacija Webex | Funkcije pristupačnosti za Windows i Aplikacija Webex | Kopiranje i lepljenje više poruka

Kontakt kartica prostora – Windows i Mac

Zadržite pokazivač miša iznad kontakt kartice prostora ili veze za prostor i pogledajte rezime detalja o prostoru, baš kao kod kontakt kartica za osobe.

Pogledajte članak Aplikacija Webex | Potvrda detalja o prostoru

Ne zaboravite na nacrte – Windows, Mac, iPhone, iPad i Android

Ponekad počnete da kucate poruku, a onda treba da skrenete pažnju na drugi prostor ili razgovor. Videćete vizuelni indikator pored prostora sa nacrtima koji su ostali u njima, pa ćete moći lako da se vratite kad god ste spremni da pritisnete dugme za slanje.

Pogledajte članak Aplikacija Webex | Povratak na nacrte

Usluga pozivanja koju vam je administrator podesio određuje koje funkcije pozivanja možete da koristite.

U nastavku smo naveli na koju uslugu pozivanja se odnosi svaka nova funkcija. Ako niste sigurni koju uslugu pozivanja imate, pogledajte članak Aplikacija Webex | Saznajte koju uslugu pozivanja imate.

Sledeće funkcije odnose se na Unified CM, Webex Calling i Calling koje hostuje dobavljač usluga

Povećajte osvetljenost video-prenosa –Windows, Mac i VDI

Da li se pridružujete sastanku iz mračne ili slabo osvetljene prostorije, pa je drugim osobama teško da vas vide? Sada možete automatski da podesite svetlinu, kontrast i zasićenost boje video-prenosa ili da ručno prilagodite ova podešavanja.

Pogledajte članak Aplikacija Webex | Prilagođavanje osvetljenosti i kontrasta video-prenosa

Brzo pozivanje nadohvat ruke – Windows i VDI

Ako upućujete i primate mnogo poziva u jednom danu ili upravljate više telefonskih linija, olakšajte sebi život i koristite prozor Više poziva. Ne morate da brinete o nosanju telefona sa mnogo linija ovamo-onamo iz kancelarije kući. Samo otvorite prozor Više poziva iz aplikacije Webex i pristupite svim svojim linijama odatle. Neke od uobičajenijih funkcija pozivanja možete da koristite i pravo u prozoru Više poziva:

 • obavljanje poziva, odgovaranje na poziv i korišćenje nekoliko funkcija tokom poziva (zadržavanje, isključivanje zvuka, tastatura za biranje i prenos).

 • Nabavite vizuelni indikator za deljene linije koji će vam reći koliko je poziva propušteno i da li ima govornih poruka.

 • Status linije na deljenim linijama obaveštava vas kada dolazi poziv (treperi žuta boja), kada je poziv u toku (svetli žuta boja) i kada je linija slobodna (zelena boja) ili je neko drugi koristi (crvena boja). (Samo Unified CM)

 • Ako ne želite da drugi saznaju da koristite deljenu liniju za poziv, uključite podešavanje Privatnost. (Samo Unified CM)

 • Uključite se u poziv koji je već u toku na deljenoj liniji. Poziv tada postaje konferencijski poziv između troje ljudi. (Samo Unified CM)

Pogledajte članak Aplikacija Webex | Upravljanje svim telefonskim pozivima na jednom mestu

Optimizovanje zvuka za svoj glas – iPhone, iPad i Android

Da li primate pozive iz bučnog okruženja kao što je otvorena kancelarija ili kafić? Potisnite sve govornike u pozadini i šumove, pa omogućite drugima da vas bolje čuju tako što ćete tokom poziva izabrati opciju Optimizuj za moj glas.

Optimizuj za moj glas

Pogledajte članak Aplikacija Webex | Uklanjanje pozadinske buke i razgovora tokom poziva i na sastancima

Opciono, podesite ovo kao podrazumevano za sve pozive u podešavanjima zvuka.

Podešavanje zvuka „Optimizuj za moj glas“

Pogledajte članak Aplikacija Webex | Promena podešavanja zvuka

Sledeće funkcije se primenjuju na Webex Calling

Status „Ne uznemiravaj“ na svim mestima – Windows, Mac, iPhone, iPad i Android

Više ne morate da podešavate status na „Ne uznemiravaj“ (DND) na više mesta. Kada uključite ili isključite DND u aplikaciji na jednom uređaju, to podešavanje se automatski primenjuje na svim vašim uređajima.

Pogledajte članak Aplikacija Webex | Obavestite ljude da ste zauzeti

Čitanje govornih poruka – Windows, Mac, iPhone, iPad i Android

Kada propustite poziv i neko vam ostavi govornu poruku, poruka se automatski transkribuje i dostupna je na kartici Govorna pošta. Kopirajte i nalepite bilo koji deo transkripta, kao što je broj telefona ili deo poruke koji želite da delite sa nekim drugim. Ako poništite govornu poruku, briše se i transkript.

Transkripti su dostupni na engleskom jeziku.

Pogledajte članak Aplikacija Webex | Preslušavanje govornih poruka

Sledeća funkcija odnosi se na Unified CM

Blisko i lično – VDI

Ako radite u zdravstvu, uspostavljanje dijagnoze i lečenje pacijenata u virtuelnom okruženju je upravo postalo lakše. Možete bolje da vidite nekoga tokom poziva ili sastanka kontrolišući ugao kamere pacijenta, pa čak i da zumirate. Omogućeno vam je da se usredsredite na izraze lica i sve fizičke probleme koje pacijent možda ima kako biste mogli da pružite kvalitetnu negu.

Pogledajte članak Aplikacija Webex | Upravljanje nečijom kamerom tokom video-poziva

Da biste saznali šta je novo za sastanke sa punom funkcijom, pogledajte članak Šta je novo za najnoviji kanal platforme Webex Meetings.


 

Ako se pretplatite na Webex kod svog dobavljača usluga, sastanci u aplikaciji Webex su uvek u punoj funkciji. Da biste saznali šta je novo za sastanke sa punom funkcijom, pogledajte članak Šta je novo za najnoviji kanal platforme Webex Meetings.

Transkripti francuskog, nemačkog i španskog govornog jezika dostupni su u pomoćnim natpisima – Windows, Mac, iPhone, iPad, Android i Linux

Kod sastanaka kod kojih se koristi Webex Assistant ili pomoćni natpisi, organizatori sastanaka sada mogu da izaberu govorni jezik (transkript) sastanka na četiri različita jezika: francuski, nemački, španski i engleski.

Ako želite transkript na više jezika, kao i mogućnosti prevođenja, nabavite dodatak za prevođenje u realnom vremenu koji omogućava govorni jezik (transkript) na 13 jezika i jezik natpisa (prevod) na više od 100 jezika.

Pogledajte članak Prikazivanje prevoda i transkripta u realnom vremenu na sastancima i vebinarima

Optimizovanje zvuka za svoj glas – iPhone, iPad i Android

Da li učestvujete na sastancima iz bučnog okruženja kao što je otvorena kancelarija ili kafić? Potisnite sve govornike u pozadini i šumove, pa omogućite drugima da vas bolje čuju tako što ćete tokom sastanka izabrati opciju Optimizuj za moj glas.

Optimizuj za moj glas

Pogledajte članak Aplikacija Webex | Uklanjanje pozadinske buke i razgovora tokom poziva i na sastancima

Opciono, podesite ovo kao podrazumevano za sve sastanke u podešavanjima zvuka.

Podešavanje zvuka „Optimizuj za moj glas“

Pogledajte članak Aplikacija Webex | Promena podešavanja zvuka

Povećajte osvetljenost video-prenosa –Windows, Mac i VDI

Pridružujete se sastanku iz mračne ili slabo osvetljene prostorije i drugim osobama je teško da vas vide? Sada možete automatski da podesite svetlinu, kontrast i zasićenost boje video-prenosa ili da ručno prilagodite ova podešavanja.

Pogledajte članak Aplikacija Webex | Prilagođavanje osvetljenosti i kontrasta video-prenosa

Uključivanje ili isključivanje reakcija tokom sastanka – Windows, Mac, iPhone, iPad, Android i VDI

Kao organizator sastanka ili suorganizator odaberite da li svi učesnici, uključujući organizatora, suorganizatore i izlagača, mogu da šalju reakcije tokom sastanka iz opcije VišeJoš opcija.

Pogledajte članak Aplikacija Webex | Isključivanje reakcija na sastanku

Uključivanje GPU ubrzanja za virtuelnu pozadinu u naprednim podešavanjima video-prenosa – VDI

Korišćenje virtuelne pozadine na sastancima može da zauzme više resursa procesora. Podrazumevano smo omogućili ubrzanje jedinice za grafičku obradu (GPU) kako bismo smanjili tu upotrebu. Ovu funkciju možete u svakom trenutku da isključite.

Pravljenje okvira sa pomoćnim natpisima savršene veličine – VDI

Sada možete da promenite veličinu polja za pomoćne natpise (CC) da biste u datom trenutku prikazivali više ili manje redova teksta. Promena veličine polja za pomoćne natpise

Pogledajte članak Prikazivanje ili skrivanje automatizovanih pomoćnih natpisa tokom Webex sastanka ili vebinara

Maj

9. maj 2022.

Ažurirali smo verziju aplikacije Webex za Windows i Mac na lokaciji za preuzimanje. Pogledajte napomene uz izdanje | aplikacije Webex da biste dobili informacije o problemu rešenom ovim izdanjem. Slede verzije aplikacije koje odgovaraju današnjim ažuriranjima:

 • Windows – 42.5.0.22259

 • Mac – 42.5.0.22259

9. maj 2022.

Danas imamo ponešto da vam saopštimo:

 • Ažurirali smo verziju aplikacije Webex za Windows na lokaciji za preuzimanje. Pogledajte napomene uz izdanje | aplikacije Webex da biste dobili informacije o problemu rešenom ovim izdanjem. Sledi verzija aplikacije koja odgovara današnjem ažuriranju:

  • Windows – 42.5.0.22254

 • Planiramo da u narednim danima objavimo novo ažuriranje za aplikaciju Webex za radnu površinu kako bismo uključili neka poboljšanja.

5. maj 2022.

Objavili smo novo ažuriranje za aplikaciju Webex za Windows i ponovo smo pokrenuli automatsko ažuriranje. Pogledajte napomene uz izdanje | aplikacije Webex da biste dobili informacije o problemu rešenom ovim izdanjem. Sledi verzija aplikacije koja odgovara današnjem ažuriranju:

 • Windows – 42.5.0.22221

5. maj 2022.

Pauzirali smo automatsko ažuriranje za aplikaciju Webex za Windows i planiramo da u narednih nekoliko dana objavimo novo ažuriranje za aplikaciju Webex za Windows.

3. maj 2022.

Sledeće verzije aplikacije odgovaraju današnjim izdanjima. Pogledajte napomene uz izdanje | aplikacije Webex da biste dobili informacije o problemima rešenim ovim izdanjima. Nedavno smo aplikacije za mobilne uređaje prosledili prodavnicama aplikacija na pregled i moći ćete da ih preuzmete nakon što budu odobrene i objavljene.

 • Windows – 42.5.0.22187

 • Linux 42.5.0.22187

 • Mac – 42.5.0.22187

 • iPhone and iPad – 42.5

 • Android – 42.5

Brisanje profilne slike – Windows i Mac

Da li vam je dosadila slika na profilu? Bez brige. Sada možete da izbrišete sliku i umesto toga ćete videti svoje inicijale.

Administrator mora da omogući ovu funkciju.

Kačenje rasporeda u OS Windows 11 – Windows

Aplikacija Webex podržava funkciju kačenja rasporeda u OS Windows 11. Zadržite pokazivač miša iznad dugmeta za povećavanje u aplikaciji i odaberite raspored zona.

Slanje povratnih informacija o problemima prilikom prijavljivanja – Windows

Ne možete da se prijavite u aplikaciju Webex? Odmah nam pošaljite povratne informacije kako bi Webex tim otklonio problem.

Pogledajte članak Slanje povratnih informacija o problemima prilikom prijavljivanja

Prosleđivanje ili citiranje poruke sa sadržajem – Windows, Mac, iPhone, iPad i Android

Ovo nije podržano na platformi Webex for Government.

Kada prosledite ili citirate poruku sa sadržajem, sada je uključen priloženi sadržaj. Da bismo jasno ukazali na to da je poruka prosleđena, ažurirali smo napomenu tako da piše da je poruku neko prosledio.


 

Za prosleđeni ili citirani sadržaj postoji ograničenje od 100 MB.

Poboljšanja u prostoru – Mac

Uz nove ikone za zakačene poruke, aplikacija Webex vam olakšava prepoznavanje i pronalaženje važnih informacija u prostoru.

Usluga pozivanja koju vam je administrator podesio određuje koje funkcije pozivanja možete da koristite.

U nastavku smo naveli na koju uslugu pozivanja se odnosi svaka nova funkcija. Ako niste sigurni koju uslugu pozivanja imate, pogledajte članak Aplikacija Webex | Saznajte koju uslugu pozivanja imate.

Sledeća funkcija odnosi se na Unified CM, Webex Calling i Calling koje hostuje dobavljač usluga

Odgovaranje na poziv tokom sastanka – Windows i Mac

Budite na dva mesta odjednom i odgovarajte na važne pozive bez napuštanja zakazanog Webex sastanka, sastanka u ličnoj sobi ili sastanka povezanog sa prostorom. Samo stavite zvuk i video-prenos na čekanje na sastanku i preuzmite poziv. Sastanak se nastavlja iako ste ga stavili na čekanje, ali vaš zvuk i video-prenos su pauzirani. Nakon što završite sa pozivom, ne morate da se ponovo pridružujete, već se samo vratite na sastanak.

Pogledajte članak Aplikacija Webex | Odgovaranje na poziv tokom sastanka

Sledeće funkcije odnose se na Webex Calling i Calling koje hostuje dobavljač usluga

Ne gubite vreme na bezvredne pozive – Windows, Mac, iPhone, iPad i Android

Znamo da je vaše vreme dragoceno, pa ako administrator uključi odgovarajuća podešavanja, proveravaćemo ima li među pozivima i onih koji su bezvredni. Vaša obaveštenja o dolaznim pozivima i istorija poziva sada sadrže vizuelni znak koji vas obaveštava da li su pozivi od proverenih pozivalaca ili su potencijalno bezvredni. Onda možete odlučiti da li da odgovorite na poziv.

Uklanjanje nekoga iz konferencijskog poziva – Windows, Mac, iPhone, iPad i Android

Kada je u toku konferencijski poziv, možete da uklonite nekoga iz poziva ako je slučajno dodat ili jednostavno više nije potreban tokom tog poziva.

Pogledajte članak Aplikacija Webex | Uklanjanje nekoga iz konferencijskog poziva

28. april 2022.

Sledeća funkcija odnosi se na Calling koji hostuje dobavljač usluga

Status „Ne uznemiravaj“ na svim mestima – Windows, Mac, iPhone, iPad i Android

Više ne morate da podešavate status „Ne uznemiravaj“ (DND) na više mesta. Kada uključite ili isključite DND u aplikaciji na jednom uređaju, to podešavanje se automatski primenjuje na svim vašim uređajima.

Pogledajte članak Aplikacija Webex | Obavestite ljude da ste zauzeti

Da biste saznali šta je novo za sastanke sa punom funkcijom, pogledajte članak Šta je novo za najnoviji kanal platforme Webex Meetings.


 

Ako se pretplatite na Webex kod svog dobavljača usluga, sastanci u aplikaciji Webex su uvek u punoj funkciji. Da biste saznali šta je novo za sastanke sa punom funkcijom, pogledajte članak Šta je novo za najnoviji kanal platforme Webex Meetings.

Podesili smo da pridruživanje sastanku bude intuitivnije – Windows i Mac

Poboljšanja prozora Pridruživanje sastanku vam bolje ukazuju na to kad još niste na sastanku. Vizuelne promene vas obaveštavaju o opcijama za zvuk kada se pridružite sastanku.

Opcije za audio vezu

Lakše je videti koje su opcije kamere, kako da otpremite ili promenite virtuelnu pozadinu, te kako da izvršite promene ako ste povezani sa nekim uređajem.

Korišćenje virtuelne pozadine

Pogledajte članak Odabir podešavanja audio i video prenosa pre pridruživanja sastanku ili vebinaru

Više sastanaka? Nema problema. Pridružite im se istovremeno – Windows

Sada možete da se pridružite drugom sastanku dok ste već prisutni na jednom. Zvuk i video će podrazumevano biti isključeni na drugom sastanku. Uključite zvuk i video na sastanku na kojem treba da učestvujete.

Ova funkcija je dostupna za sastanke sa punom funkcijom.

Pravljenje okvira sa pomoćnim natpisima savršene veličine – Windows i Mac

Sada možete da promenite veličinu polja za pomoćne natpise (CC) da biste u datom trenutku prikazivali više ili manje redova teksta.

Pogledajte članak Prikazivanje ili skrivanje automatizovanih pomoćnih natpisa tokom Webex sastanka ili vebinara

Promena veličine polja za pomoćne natpise

Odgovaranje na poziv tokom sastanka – Windows i Mac

Budite na dva mesta odjednom i odgovarajte na važne pozive bez napuštanja zakazanog Webex sastanka, sastanka u ličnoj sobi ili sastanka povezanog sa prostorom. Samo stavite zvuk i video-prenos na čekanje na sastanku i preuzmite poziv. Sastanak se nastavlja iako ste ga stavili na čekanje, ali vaš zvuk i video-prenos su pauzirani. Nakon što završite sa pozivom, ne morate da se ponovo pridružujete, već se samo vratite na sastanak.

Pogledajte članak Aplikacija Webex | Odgovaranje na poziv tokom sastanka

Podrška za sliku u slici – iPhone i iPad

Uz direktnu podršku za sliku u slici sada možete da obavljate više zadataka odjednom sa drugim aplikacijama na uređajima iPhone ili iPad dok pratite prozor za sastanke ili deljeni sadržaj.

Unapređenje robota ServiceNow – Windows, Mac, iPhone, iPad i Android

Administratorima smo mnogo olakšali da korisnicima dodele pristup robotima, a korisnicima da odaberu instancu.

19. april 2022.

Objavili smo ažuriranje za aplikaciju Webex na računarima Windows i Mac. Pogledajte napomene uz izdanje | aplikacije Webex da biste dobili informacije o problemima rešenim ovim izdanjima. Slede verzije aplikacije koje odgovaraju današnjim ažuriranjima:

 • Windows – 42.4.1.22032

 • Mac – 42.4.1.22032

15. april 2022.

Planiramo da u narednim danima objavimo ažuriranje za aplikaciju Webex za radnu površinu kako bismo uključili neka poboljšanja. Samo želimo da vas obavestimo o ovom predstojećem ažuriranju, a ponovo ćemo se javiti kada ažuriranje postane dostupno.

5. april 2022.

Sledeće verzije aplikacije odgovaraju današnjim izdanjima. Pogledajte napomene uz izdanje | aplikacije Webex da biste dobili informacije o problemima rešenim ovim izdanjima. Nedavno smo aplikacije za mobilne uređaje prosledili prodavnicama aplikacija na pregled i moći ćete da ih preuzmete nakon što budu odobrene i objavljene.

 • Windows – 42.4.0.21893

 • Linux 42.4.0.21893

 • Mac – 42.4.0.21893

 • iPhone and iPad – 42.4

 • Android – 42.4

WebView2 instalacija – Windows

 • Nove instalacije aplikacije Webex za Windows će instalirati WebView2, ako već nije instaliran, na osnovu opcionog parametra komandne linije.

 • Aplikacija će se podrazumevano vraćati na WebView2 za prikazivanje ugrađenog veb-sadržaja, ali će preći na druge tehnologije ukoliko WebView2 ne bude dostupan.

 • Aplikacija će nastaviti da pokušava da instalira WebView2 na mašine koje ga nemaju.

Podržane verzije aplikacije – iPhone, iPad i Android

Od majskog izdanja (42.5) korisnici moraju imati izdanje 42.1 ili novije.

Poboljšana pretraga kontakata – Windows, Mac, Linux, iPhone, iPad i Android

Počećemo da uvodimo ovu funkciju u aprilu i nastavićemo da je uvodimo i u narednim mesecima.

Administrator sada može da dodaje definisane kontakte, kao što su dobavljači i klijenti, a vi možete da ih pronađete kada pretražujete u aplikaciji Webex.

Slanje povratnih informacija o problemima prilikom prijavljivanja – Mac, iPhone, iPad i Android

Ne možete da se prijavite u aplikaciju Webex? Odmah nam pošaljite povratne informacije kako bi Webex tim otklonio problem.

Poboljšanja kačenja stavki u prostoru – Windows, Linux, iPhone, iPad i Android

Uz nove ikone za zakačene poruke, aplikacija Webex vam olakšava prepoznavanje i pronalaženje važnih informacija u prostoru.

Pogledajte članak Aplikacija Webex | Kačenje poruka u prostoru

Filtrirani sadržaj za Snap Bitmojis – Windows i Mac

Bitmoji sadržaj koji se smatra neprikladnim za rad isključen je iz aplikacije Webex.

Morate da se odjavite i ponovo prijavite u aplikaciju Webex da biste obrisali keširani Bitmoji sadržaj.

Usluga pozivanja koju vam je administrator podesio određuje koje funkcije pozivanja možete da koristite.

U nastavku smo naveli na koju uslugu pozivanja se odnosi svaka nova funkcija. Ako niste sigurni koju uslugu pozivanja imate, pogledajte članak Aplikacija Webex | Saznajte koju uslugu pozivanja imate.

28. april 2022.

Sledeća funkcija odnosi se na Calling koji hostuje dobavljač usluga

Status „Ne uznemiravaj“ na svim mestima – Windows, Mac, iPhone, iPad i Android

Više ne morate da podešavate status „Ne uznemiravaj“ (DND) na više mesta. Kada uključite ili isključite DND u aplikaciji na jednom uređaju, to podešavanje se automatski primenjuje na svim vašim uređajima.

Pogledajte članak Aplikacija Webex | Obavestite ljude da ste zauzeti

5. april 2022.

Sledeće funkcije odnose se na Unified CM, Webex Calling i Calling koje hostuje dobavljač usluga

Premeštanje deljenog sadržaja sa uređaja u aplikaciju – Windows, Mac, Linux, iPhone, iPad i Android

Tokom poziva ili sastanka ćete možda ustanoviti da deljeni sadržaj i video-prenos zauzimaju previše prostora na ekranu povezanog video-uređaja. Taj sadržaj možete da podelite premeštanjem deljenog sadržaja u aplikaciju Webex. Na taj način ćete imati ceo ekran onoga što se deli, a i dalje ćete moći da vidite sve učesnike u pozivu ili sastanku.

Pogledajte članak Aplikacija Webex | Promena rasporeda video-prenosa na povezanom uređaju

Podrška za nove virtuelne i animirane pozadine – Windows i Mac

Ažurirali smo podrazumevanu biblioteku virtuelnih pozadina. Pored najčešće korišćenih, dodali smo i nekoliko novih pozadina, uključujući i dve animirane. Sada možete da otpremite i sopstvene animirane pozadine u GIF ili MP4 formatu.

Pogledajte članak Aplikacija Webex | Korišćenje virtuelne ili zamućene pozadine tokom poziva i sastanaka

Podrška za novi laki klijent – VDI

VDI aplikacije Webex se sada može koristiti sa lakim klijentom softvera Stratodesk.

Sledeće funkcije odnose se na Unified CM

Uklanjanje nekoga iz konferencijskog poziva – Windows, Mac, Linux, iPhone, iPad, Android i VDI

Kada je u toku konferencijski poziv, možete da uklonite nekoga iz poziva ako je slučajno dodat ili jednostavno više nije potreban tokom tog poziva.

Pogledajte članak Aplikacija Webex | Uklanjanje nekoga iz konferencijskog poziva

Pouzdani pozivi – Windows, Mac, iPhone, iPad i Android

Vaši pozivi su još pouzdaniji uz funkciju Cisco Unified Survivable Remote Site Telephony (SRST). Čak i ako WLAN padne, ne morate da se brinete. Vaš poziv može da se nastavi bez prekida.

Da biste saznali šta je novo za sastanke sa punom funkcijom, pogledajte članak Šta je novo za najnoviji kanal platforme Webex Meetings.


 

Ako se pretplatite na Webex kod svog dobavljača usluga, sastanci u aplikaciji Webex su uvek u punoj funkciji. Da biste saznali šta je novo za sastanke sa punom funkcijom, pogledajte članak Šta je novo za najnoviji kanal platforme Webex Meetings.

Premeštanje deljenog sadržaja sa uređaja u aplikaciju – Windows, Mac, Linux, iPhone, iPad i Android

Tokom sastanka ćete možda ustanoviti da deljeni sadržaj i video-prenos zauzimaju previše prostora na ekranu povezanog video-uređaja. Taj sadržaj možete da podelite premeštanjem deljenog sadržaja u aplikaciju Webex. Na taj način ćete imati ceo ekran onoga što se deli, a i dalje ćete moći da vidite sve učesnike u pozivu ili sastanku.

Pogledajte članak Aplikacija Webex | Promena rasporeda video-prenosa na povezanom uređaju

Spojite ime i glas – Windows, Mac, Linux, iPhone, iPad i Android

Ako imate uključene pomoćne natpise tokom sastanaka, sada ćete imati i oznaku govornika koja je uključena u okvir za pomoćne natpise što se pojavljuje iznad kontrola sastanka i koja vas obaveštava ko govori. Poboljšali smo i pomoćne natpise tako što smo uključili više redova, pa je lako da se sustigne ukoliko se propusti nešto što je izgovoreno. Tabla Pomoćni natpisi i isticanje se ažurira dok ljudi govore, gurajući prethodne redove nagore.

Pogledajte članak Prikazivanje ili skrivanje automatizovanih pomoćnih natpisa tokom Webex sastanka i vebinara

Poboljšajte obaveštenja o čekaonici za organizatore ili suorganizatore – Windows, Mac, iPhone i Android

Kada je sastanak zaključan, ljudi moraju da čekaju da ih neko pusti na sastanak. Tada možete da odaberete koga želite da pustite unutra, a koga da zadržite napolju. Organizatori i suorganizatori mogu izbaciti ili odbiti učesnike iz čekaonice.

Pogledajte članak Imajte u vidu koga puštate na Webex sastanak

Prepoznajte da li je učesnik sastanka interni, spoljni ili nepotvrđeni – Windows i Mac

Na listi učesnika koji se nalaze u čekaonici možete da vidite da li je učesnik interni (potvrđen i član vaše organizacije), spoljni (potvrđen i član neke druge organizacije) ili nepotvrđen (neprijavljen).

Pogledajte članak Imajte u vidu koga puštate na Webex sastanak

Podrška za nove virtuelne i animirane pozadine – Windows i Mac

Ažurirali smo podrazumevanu biblioteku virtuelnih pozadina. Pored najčešće korišćenih, dodali smo i nekoliko novih pozadina, uključujući i dve animirane. Sada možete da otpremite i sopstvene animirane pozadine u GIF, MOV ili MP4 formatu.

Pogledajte članak Aplikacija Webex | Korišćenje virtuelne ili zamućene pozadine tokom poziva i sastanaka

Webex for Government: Integracija platforme Box sa aplikacijom Webex – Windows, Mac, iPhone, iPad i Android

Korisnici platforme Webex for Government sada mogu da započnu ili zakažu sastanak ili da dele sadržaj u prostoru, a da ne moraju da napuste Box.

Integracija aplikacije Webex i platforme Box

10. mart 2022.

Ažuriranje zahteva WebView2 instalaciju – Windows

Microsoft je objavio novi ugrađeni pregledač WebView2 koji se preporučuje za Windows aplikacije. Počevši od junskog izdanja aplikacije Webex (42.6), WebView2 je preduslov za korišćenje aplikacije Webex na operativnom sistemu Windows, a korisnici koji nemaju instaliran WebView2-a neće moći da se prijave. Webex pokušava da preuzme i instalira WebView2 na mašine koje ga trenutno nemaju instaliranog, počevši od martovskog (42.3) i aprilskog (42.4) izdanja aplikacije Webex. Instalirajte WebView2 na računare svojih korisnika što je pre moguće kako biste imali kontrolu nad implementacijom. Više informacija potražite u članku pomoći Aplikacija Webex | Zahtev za WebView2.

1. mart 2022.

Sledeće verzije aplikacije odgovaraju današnjim izdanjima. Pogledajte napomene uz izdanje | aplikacije Webex da biste dobili informacije o problemima rešenim ovim izdanjima. Nedavno smo aplikacije za mobilne uređaje prosledili prodavnicama aplikacija na pregled i moći ćete da ih preuzmete nakon što budu odobrene i objavljene.

 • Windows – 42.3.0.21576

 • Linux 42.3.0.21576

 • Mac – 42.3.0.21576

 • iPhone and iPad – 42.3

 • Android – 42.3

Provera ažuriranja – Windows, Mac i Linux

Sada možete sami da proverite postoje li ažuriranja za aplikaciju Webex umesto da čekate sledeće zakazano ažuriranje.

Podešavanje otiska prsta ili skeniranja lica radi ponovnog otvaranja aplikacije Webex – iPhone, iPad, Android

Kao dodatni nivo sigurnosti možete da koristite biometrijsku potvrdu identiteta, kao što je skeniranje otiska prsta ili lica, kako biste brzo ponovo otvorili aplikaciju i bili u toku sa dešavanjima u prostorima.

Dostupnost i prilagođeni status na listi prostora – Windows i Mac

Dodali smo dostupnost i prilagođeni status osoba na vašu listu prostora. Sada brzo možete da vidite status osobe i tako saznate da li je neko dostupan. Ove informacije možete videti i u kompaktnom režimu.

Da biste to omogućili svojoj organizaciji, obratite se timu za Webex nalog.

Vidžet za razmenu poruka u aplikaciji Webex – iPhone i iPad

Brzo pristupite najnovijim direktnim porukama sa početnog ekrana. Da biste dodali vidžet, dodirnite i držite početni ekran, dodirnite + u gornjem levom uglu, pretražite Webex i odaberite vidžet Nedavne direktne poruke. Vidžet je dostupan na iPhone i iPad uređajima sa operativnim sistemom iOS 14 i novijim verzijama.

Pogledajte članak Aplikacija Webex | Dodavanje vidžeta aplikacije Webex

Usluga pozivanja koju vam je administrator podesio određuje koje funkcije pozivanja možete da koristite.

U nastavku smo naveli na koju uslugu pozivanja se odnosi svaka nova funkcija. Ako niste sigurni koju uslugu pozivanja imate, pogledajte članak Aplikacija Webex | Saznajte koju uslugu pozivanja imate.

Sledeće funkcije odnose se na Unified CM, Webex Calling i Calling koje hostuje dobavljač usluga:

Učenje prečica na tastaturi munjevitom brzinom – Windows i Mac

Opisi alatki koje vidite kada pređete preko ikone sada uključuju prečicu na tastaturi ako je primenjivo.

Podrška za EPOS slušalice – Linux

Nastavljamo da dodajemo podršku za još vrsta slušalica. Sada možete koristiti EPOS slušalice da odgovarate na pozive i završite ih, kao i da isključite, odnosno ponovo uključite sebi zvuk tokom poziva.

Pogledajte članak Aplikacija Webex | Detalji o podršci za slušalice.

Sledeća funkcija odnosi se na Webex Calling i Calling koje hostuje dobavljač usluga:

Korišćenje funkcija za pozivanje aplikacije Webex na mobilnom telefonu – iPhone, iPad i Android

Ako vaši pozivi u aplikaciji Webex idu preko mobilnog telefona, sada možete da iskoristite prednost nekih funkcija za pozivanje aplikacije Webex: poziv na čekanju, nastavljanje poziva i direktan prenos.

Sledeća funkcija odnosi se na Calling koji hostuje dobavljač usluga:

Pomozite kolegi s pozivima – Windows i Mac

Više nije potrebno da budete u blizini saradnika da biste se javili na njegov/njen poziv. Sada, ako administrator vašem timu omogući uslugu „Polje lampice zauzeća“, možete da vidite kada neko iz vašeg tima ima dolazni poziv. Ako se status vašeg saradnika u aplikaciji prikazuje kao van kancelarije ili zauzet, pomozite mu/joj tako što ćete odgovoriti na pozive.

Pogledajte članak Aplikacija Webex | Preuzimanje tuđih telefonskih poziva.

Da biste saznali šta je novo za sastanke sa punom funkcijom, pogledajte članak Šta je novo za najnoviji kanal platforme Webex Meetings.

Učenje prečica na tastaturi munjevitom brzinom – Windows i Mac

Opisi alatki koje vidite kada pređete preko ikone sada uključuju prečicu na tastaturi ako je primenjivo.

Unapređenje robota PagerDuty – Windows, Mac, iPhone, iPad i Android

Ovo unapređenje omogućava svim članovima koji su dodeljeni incidentu da lako pristupe robotu iz prostora incidenta. Korisnici mogu da upravljaju relevantnim povratnim informacijama robota, da vide status incidenta, pa čak i da povežu incident sa drugim uslugama.

Aplikacija Webex | Robot PagerDuty

Robot PipeDrive – Windows, Mac, iPhone, iPad i Android

Dodajte robot PipeDrive u svoje prostore da biste primali obaveštenja i videli promene u ponudama, rasporedima i organizaciji bez napuštanja aplikacije Webex.

Aplikacija Webex | Robot Pipedrive

25. februar 2022.

Objavili smo ažuriranje za aplikaciju Webex na računarima Windows, Mac i Linux. Pogledajte napomene uz izdanje | aplikacije Webex da biste dobili informacije o problemima rešenim ovim izdanjima. Slede verzije aplikacije koje odgovaraju današnjim ažuriranjima:

 • Windows – 42.2.0.21486

 • Linux 42.2.0.21486

 • Mac – 42.2.0.21486

22. februar 2022.

Planiramo da u narednim danima objavimo ažuriranje za aplikaciju Webex za radnu površinu kako bismo uključili neka poboljšanja. Samo želimo da vas obavestimo o ovom predstojećem ažuriranju, a ponovo ćemo se javiti kada ažuriranje postane dostupno.

1. februar 2022.

Sledeće verzije aplikacije odgovaraju današnjim izdanjima. Pogledajte napomene uz izdanje | aplikacije Webex da biste dobili informacije o problemima rešenim ovim izdanjima. Nedavno smo aplikacije za mobilne uređaje prosledili prodavnicama aplikacija na pregled i moći ćete da ih preuzmete nakon što budu odobrene i objavljene.

 • Windows – 42.2.0.21338

 • Linux 42.2.0.21338

 • Mac – 42.2.0.21338

 • iPhone and iPad – 42.2

 • Android – 42.2

Deljenje ekrana na protokolu Wayland – Linux

Kada imate poziv, sastanak ili samo šaljete poruke u prostoru, možete da pokažete ljudima o čemu pričate tako što ćete podeliti ekran. OS Linux mora da koristi protokol prikaza Wayland.

Odabir tena za svoje reakcije – Windows, Mac, iPhone, iPad i Android

Za reakcije koje koriste emodži sa rukom, kao što je palac nagore, možete da izaberete željeni ten.

Pogledajte članak Aplikacija Webex | Odabir tena za svoje reakcije

Poboljšani korisnički doživljaj pri dobijanju rezultata skeniranja malvera – Windows, Mac, Linux, iPhone, iPad i Android

Za otpremljene datoteke u prostor sada možete da vidite rezultate skeniranja direktno u prostoru i na kartici sa sadržajem za taj prostor.

Da bi skenirala datoteke na malver, kompanija koja poseduje prostor mora da ima omogućen paket proširene bezbednosti.

Besprekorno deljenje različitog sadržaja – Windows i Mac

Ne morate da prestanete da delite kada želite da delite drugu aplikaciju. Samo kliknite na Podeli nešto drugo ili na vezu „Delite“ na kontrolnoj traci za deljenje i odaberite aplikaciju koju sledeću želite da delite.

Pogledajte članak Aplikacija Webex | Deljenje ekrana tokom razmene poruka.

Oznake za ikone za navigaciju – Windows i Mac

Jednostavno prikažite ili sakrijte nove oznake menija za navigaciju, skupite kolone u ikone da biste povećali prostor na ekranu ili proširite kolone da biste videli ikone i oznake. Jednostavno pređite pokazivačem preko strelice koja se nalazi sa desne strane kolone i kliknite na nju za različite prikaze.

Pogledajte članak Aplikacija Webex | Vaš korisnički interfejs

Usluga pozivanja koju vam je administrator podesio određuje koje funkcije pozivanja možete da koristite.

U nastavku smo naveli na koju uslugu pozivanja se odnosi svaka nova funkcija. Ako niste sigurni koju uslugu pozivanja imate, pogledajte članak Aplikacija Webex | Saznajte koju uslugu pozivanja imate.

Sledeće funkcije odnose se na Unified CM, Webex Calling i Calling koje hostuje dobavljač usluga

Promenite raspored video-prenosa na uređaju – Windows, Mac, iPhone, iPad, Android i VDI

Tokom poziva ili sastanka sada pravo iz aplikacije možete da promenite raspored na povezanom uređaju. Možete da se fokusirate na video-prenose drugih učesnika, osobu koja govori ili na deljeni sadržaj. Samo izaberite Raspored na uređaju i odaberite režim Mreža, Naslagano, Fokus, Preklapanje, Istaknuto ili Naporedno.

Pogledajte članak Aplikacija Webex | Promena rasporeda video-prenosa na povezanom uređaju

Smanjenje CPU upotrebe prilikom korišćenja virtuelne pozadine – Windows

Korišćenje virtuelne pozadine tokom poziva i sastanaka zauzima mnogo procesora. Podrazumevano smo omogućili GPU ubrzanje kako bismo smanjili tu upotrebu. Ovu funkciju možete u svakom trenutku da isključite.

Pogledajte članak Aplikacija Webex | Isključivanje GPU ubrzanja za virtuelne pozadine

Smanjenje opterećenja procesora tokom poziva – Mac

Prebacite obradu video-prenosa na podržanu GPU jedinicu tako što ćete omogućiti ubrzanje hardvera za video.

Pogledajte članak Aplikacija Webex| Uključivanje ubrzanja hardvera

Besprekorno deljenje različitog sadržaja tokom poziva ili sastanka – Windows i Mac

Ne morate da prestanete da delite kada želite da delite drugu aplikaciju. Samo kliknite na Podeli nešto drugo ili na vezu „Delite“ na kontrolnoj traci za deljenje i odaberite aplikaciju koju sledeću želite da delite.

Pogledajte članak Aplikacija Webex | Deljenje ekrana tokom telefonskog poziva

Sledeća funkcija odnosi se na Unified CM

Slobodno kretanje tokom poziva – VDI

Kada je u toku poziv, a morate da promenite mrežu, ali želite da zadržite poziv za pridruživanje sastanku u aplikaciji Webex, ne morate da brinete jer se promena obavlja automatski bez ikakvog prekida ili uticaja na kvalitet poziva.

Da biste saznali šta je novo za sastanke sa punom funkcijom, pogledajte članak Šta je novo za najnoviji kanal platforme Webex Meetings.

Odabir tena za svoje reakcije – Windows, Mac, iPhone, iPad i Android

Možete da izaberete željeni ten za reakcije koje koriste emodži sa rukom, kao što je palac nagore.

Pogledajte članak Aplikacija Webex | Odabir tena za svoje reakcije

Promenite raspored video-prenosa na uređaju – Windows, Mac, iPhone, iPad, Android i VDI

Tokom sastanka sada pravo iz aplikacije možete da promenite raspored na povezanom uređaju. Možete da se fokusirate na video-prenose drugih učesnika, osobu koja govori ili na deljeni sadržaj. Samo izaberite Raspored na uređaju i odaberite režim Mreža, Naslagano, Fokus, Preklapanje, Istaknuto ili Naporedno.

Pogledajte članak Aplikacija Webex | Promena rasporeda video-prenosa na povezanom uređaju

Smanjenje CPU upotrebe prilikom korišćenja virtuelne pozadine – Windows

Korišćenje virtuelne pozadine na sastancima može da zauzme više resursa procesora. Podrazumevano smo omogućili ubrzanje jedinice za grafičku obradu (GPU) kako bismo smanjili tu upotrebu. Ovu funkciju možete u svakom trenutku da isključite.

Pogledajte članak Aplikacija Webex | Isključivanje GPU ubrzanja za virtuelne pozadine

Smanjenje opterećenja procesora tokom sastanaka – Mac

Ako je procesor izuzetno zauzet kada ste na sastanku, uključite ubrzanje hardvera da biste efikasnije šifrovali sopstveni video-prenos.

Pogledajte članak Aplikacija Webex| Uključivanje ubrzanja hardvera

Besprekorno deljenje različitog sadržaja tokom sastanka – Windows i Mac

Ne morate da prestanete da delite kada želite da delite drugu aplikaciju. Samo kliknite na Podeli nešto drugo ili na vezu Delite na kontrolnoj traci za deljenje i odaberite aplikaciju koju sledeću želite da delite.

Pogledajte članak Aplikacija Webex | Deljenje ekrana ili aplikacije na sastanku

Podešavanje da Webex Assistant radi za vas – Linux

Kao organizator sastanka, koristite Webex Assistant potpomognut veštačkom inteligencijom da biste zabeležili istaknute sadržaje sastanka i napomene, stavke radnji i podsetnike. Koristite govorne komande da na prirodan način ćaskate sa pomoćnikom Webex Assistant, baš kao što biste i sa pravim asistentom.

Webex Assistant omogućava učesnicima da prevode sastanke sa engleskog na više od 100 jezika, uključujući španski, francuski, nemački, mandarinski, portugalski, arapski, ruski, holandski i japanski.

Pogledajte članak Webex Assistant za Webex Meetings

Pomoćni natpisi su dostupni svima sa planom za Webex koji se plaća – Linux

Uključite pomoćne natpise jednim klikom. Zatim, dok ljudi govore, sve što kažu se automatski prevodi u natpise koji se pojavljuju iznad kontrola sastanka. Natpisi su na engleskom jeziku, ali ako imate dodatak za prevod u realnom vremenu, mogu se prevesti na više od 100 jezika.

Učesnici sa besplatnim planom za Webex mogu da koriste pomoćne natpise kada se pridruže sastanku koji organizuje neko ko ima plan za Webex koji se plaća.

Pogledajte članak Prikazivanje ili skrivanje automatizovanih pomoćnih natpisa tokom Webex sastanka ili vebinara