Nastavení zkušební verze Webex Enterprise

1

Musíte být certifikováni jako partnerWebex. Tím získáte přístup k partnerskému centru Webex, kde dokončíte všechny kroky nastavení a konfigurace.

2

Chcete-li spustit zkušební verzi zákazníka, musíte být uživatelem s rolí úplného správce prodeje nebo prodeje. Další informace naleznete v tématu Role správce partnera.

3

Přečtěte si Přehled řešení schůzek Webex a BDM schůzek Webex, abyste porozuměli následujícím službám webex Meetings, jak fungují a jaké výhody poskytují zákazníkům a uživatelům.

 • Zasílání zpráv
 • Schůzky (včetně služby Hybridní kalendář)
  • 1000 účastnických schůzek

  • 1000 účastníků schůzek Webex

  • Pomocník Webex pro službu Meetings

 • Volání
  • Volání Webex (cloudová služba) – Pokud chce váš zákazník vyzkoušet volání Webex, nemusí se starat o přidání čísel k dokončení nastavení zkušební verze. Mohou přidávat identifikátory ID pro uživatele a umístění podle svého pohodlí, a pokud spolupracují se schváleným poskytovatelem veřejné telefonní sítě, který podporuje integrovanou cloudovou připojenou veřejnou telefonní síť (CCP), může správce zákazníka objednat jejich čísla přímo v Centru řízení.

  • Volání Webex (cloudová služba) – Pokud chce váš zákazník vyzkoušet volání Webex, potřebuje řadu IDENTIFIKÁTORŮ DID pro uživatele a 2 IDENTIFIKÁTORY DID na umístění. Na získání těchto čísel můžete spolupracovat se schváleným poskytovatelem veřejné telefonní sítě.

Spusťte zkušební verzi pro své zákazníky, aby si mohli vyzkoušet služby Webex před zakoupením předplatného.
1

V zobrazení partnera v programu https://admin.webex.compřejděte na Zákaznícia potom klikněte na Spustit zkušební verzi.

2

Na stránce Spustit novou zkušební verzi vyplňte název společnosti zákazníka, e-mail správce a obchodní svislost. Pokud nemůžete najít přesnou obchodní vertikálu společnosti, vyberte další nejlepší možnost.

3

Vyberte zemi z rozevíracího seznamu Země pro určení oblasti rezidence dat. Tyto informace vám pomohou vybrat vhodnou oblast pro ukládání dat zákazníka.


 

Pokud má společnost více míst, vyberte tu, která má nejvíce uživatelů. Aby se maximalizovalo uživatelské prostředí a minimalizovala latence, měla by být data uložena v datových centrech, která jsou nejblíže většině uživatelů.

Chcete-li zjistit, do které oblasti se země mapuje, přečtěte si téma Vyhledání oblasti lokality dat, která se mapuje na zemi.

4

Potvrďte, že zákazník je v podporovaném umístění pro služby Webex. Další informace naleznete v tématu Kde je Webex k dispozici? . Až budete připraveni, klikněte na Další.

5

Pro novou zkušební verzi pro zákazníka zvolte následující možnosti a klikněte na tlačítko Další:

 • Zkušební služby– Vyberte služby pro zasílání zpráv, schůzky, volání, zařízení Webex a další informace specifické pro tyto služby.
 • Množstvílicence – Množství licence se vztahuje na všechny služby ve zkušební verzi, s výjimkou zařízení Webex. Pokud například zvolíte 200 licencí, zkušební verze zřídí 200 licencí pro každou z vybraných služeb.


   

  Pokud chce zákazník po spuštění zkušební verze změnit počet licencí, klikněte na Upravit vedle zkušební verze v partnerském centru.

 • Doba trvání zkušební verze– Vyberte dobu, která umožňuje čas na prezentaci služeb zákazníkovi. Tato doba trvání se vztahuje na všechny služby ve zkušební verzi.

6

Pokud jste vybrali Webex Enterprise Edition proWebex Meetings, vyplňteWebex Meetingsadresa URL webu a vyberte časové pásmo.

7

Pokud jste vybrali zařízení Webex, vyberte zařízení, která chcete odeslat zákazníkovi, nebo tento krok přeskočte. Můžete chtít přeskočit v následujících případech:

 • Nemusíte dodávat zařízení zákazníkovi, ale chcete zahrnout licence na registraci zařízení.
 • Zákazníkovi dodáte vlastní zařízení.
 • Zákazník má k dispozici stávající zařízení, která může použít ve zkušební verzi.

 

Pro každý typ zařízení můžete zpracovat pouze jednu zásilku. Pokud se například rozhodnete odeslat 2 telefony, nemůžete se později vrátit a odeslat další 3 telefony.


 

Telefony neobsahují napájecí zdroje. Obraťte se na zkušební tým Webex Enterprise, pokud váš zákazník nemůže podporovat POE.

8

Klikněte na Uložit a pak zvolte jednu z následujících akcí:

 • Ne– Dokončete nastavení později nebo nechte správce zákazníka provést nastavení pro svou organizaci.
 • Ano– Nastavte služby pro svého zákazníka hned teď. Otevře se Průvodce prvním nastavením. Po dokončení nastavení zkušební verze se zobrazí stavová výzva, která vám pomůže s dalšími kroky.

Co dělat dál

Po úplném zřízení služby obdrží nový správce zákazníků uvítací e-mail a pokyny k přihlášení k programu https://admin.webex.com.

Pokud chcete zákazníkovi pomoci, můžete přejít https://admin.webex.com z partnerské organizace, kliknout na jméno zákazníka, kliknout na Nastavit zákazníka nebo Zobrazit zákazníkaa nakonfigurovat nastavení organizace a uživatele jménem zákazníka.

Pokyny, jak pomoci zákazníkům s nastavením volání Webex pro jejich organizaci, naleznete v pracovním postupukonfigurace volání Webex.

Můžete spustit zkušební verzi služeb Webex pro stávající zákazníky, se kterými v současné době nemáte prodejní vztah. Na základě souhlasu zákazníka se organizace zákazníka přidá do vašeho seznamu zákazníků v partnerském centru a můžete spravovat zkušební verzi, kterou jste pro ně spustili.


 

Můžete vyzkoušet pouze služby, které zákazník ještě nezakoupil, nebo služby, pro které jiný partner nezahájil zkušební verzi. Pokud si například zakoupili schůzky nebo zprávy, mohou vyzkoušet volání Webex. Pokud jiný partner zahájil zkušební verzi pro volání Webex a zákazník nemá schůzky, můžete spustit zkušební verzi pro schůzky.

1

V zobrazení partnera v programu https://admin.webex.compřejděte na Zákaznícia potom klikněte na Spustit zkušební verzi.

2

Na stránce Spustit novou zkušební verzi vyplňte název společnosti, e-mail správce a obchodní svislost.

3

Vyberte zemi z rozevíracího seznamu Země pro určení oblasti rezidence dat. Tyto informace vám pomohou vybrat vhodnou oblast pro ukládání dat zákazníka.


 

Pokud má společnost více míst, vyberte tu, která má nejvíce uživatelů. Aby se maximalizovalo uživatelské prostředí a minimalizovala latence, měla by být data uložena v datových centrech, která jsou nejblíže většině uživatelů.

Chcete-li určit, do které oblasti se země mapuje, přečtěte si téma Vyhledání oblasti lokality dat, která se mapuje na zemi.

4

Potvrďte, že zákazník je v podporovaném umístění pro služby Webex. Další informace naleznete v tématu Kde je Webex k dispozici? . Klikněte na Další.

5

Kliknutím na tlačítko Další potvrďte, že zahajujete zkušební verzi pro správnou existující organizaci zákazníků.


 

Pokud nevidíte potvrzovací obrazovku, znamená to, že zadaná e-mailová adresa nepatří existující organizaci. Kliknutím na tlačítko Zpět zkontrolujte, zda jste zadali správnou e-mailovou adresu zákazníka.

6

Pro novou zkušební verzi pro zákazníka zvolte následující možnosti a klikněte na tlačítko Další:

 • Zkušební služby– Vyberte služby pro zasílání zpráv, schůzky, volání, zařízení Webex a další informace specifické pro tyto služby.
 • Množstvílicence – Množství licence se vztahuje na všechny služby ve zkušební verzi, s výjimkou zařízení Webex. Pokud například zvolíte 200 licencí, zkušební verze zřídí 200 licencí pro každou z vybraných služeb.


   

  Pokud chce zákazník po spuštění zkušební verze změnit počet licencí, klikněte na Upravit vedle zkušební verze v partnerském centru.

 • Doba trvání zkušební verze– Vyberte dobu, která umožňuje čas na prezentaci služeb zákazníkovi. Tato doba trvání se vztahuje na všechny služby ve zkušební verzi.

7

Pokud jste vybrali Webex Enterprise Edition proWebex Meetings, vyplňteWebex Meetingsadresa URL webu a vyberte časové pásmo.

8

Pokud jste vybrali zařízení Webex, vyberte zařízení, která chcete odeslat zákazníkovi, nebo tento krok přeskočte. Můžete chtít přeskočit v následujících případech:

 • Nemusíte dodávat zařízení zákazníkovi, ale chcete zahrnout licence na registraci zařízení.
 • Nastavujete pouze test a nejedná se o platný požadavek zákazníka.
 • Zákazníkovi dodáte vlastní zařízení.
 • Zákazník má k dispozici stávající zařízení, která může použít ve zkušební verzi.

 

Pro každý typ zařízení můžete zpracovat pouze jednu zásilku. Pokud se například rozhodnete odeslat 2 telefony, nemůžete se později vrátit a odeslat další 3 telefony.

9

Klikněte na Odeslat žádost o zkušební verzi.

E-mail se souhlasem se zkušební verzí se odešle na e-mail správce, který jste zadali v kroku 2.

Pokud je uživatel úplným správcem organizace své společnosti, pošle se mu e-mail se souhlasem. Pokud uživatel není úplným správcem, pošle se e-mail se souhlasem na poskytnutý e-mail a všechny úplné správce v organizaci. Jeden z úplných správců musí žádost přijmout do 30 dnů, než budete moct dokončit zřizování zkušební verze.

Úplní správci také uvidí obrazovku Žádost o zkušební dobu čekající na vyřízení, když se přihlásí k Centru řízení. Zaškrtnutím políčka Úplný správce povolí partnerovi, který požádal o zkušební verzi, úplný přístup správce, což jim umožní zřizovat zkušební služby a spravovat uživatele a licence. Pokud není zaškrtnuté políčko Úplný správce , pak se partner stane správcem zřizování, který jim umožní zřizovat pouze zkušební služby.

Co dělat dál

Stav organizace odběratele můžete zobrazit na kartě Zákazníci partnerské organizace.

Zákazník začíná se stavem zkušební verze čekající na souhlas zákazníka a po přijetí zkušební verze se změní na Čekající podrobnosti o zřizování. Zatímco zákazník má tento stav, můžete kliknout na zákazníka a buď znovu odeslat e-mail se souhlasem, nebo zrušit zkušební verzi a odstranit zákazníka ze seznamu.

Pokud zákazník do 30 dnů neprovede žádnou akci, zkušební verze se zruší a zákazník se odebere z partnerské organizace.


 

Můžete vyzkoušet pouze služby, které zákazník ještě nezakoupil. Pokud si například zakoupili schůzky nebo zprávy, mohou vyzkoušet volání Webex. Pokud již zakoupili volání Webex (dříve Volání Spark), nemohou vyzkoušet volání Webex na stejném zákaznickém účtu.

Můžete přidat zkušební verzi do organizace placeného zákazníka a oni mohou kromě svého předplatného Webex vyzkoušet nové funkce. Když kliknete na zákazníka na kartě Zákazníci v Partnerském centru, zobrazí se seznam služeb, které aktuálně má.

1

V zobrazení partnera v programu https://admin.webex.compřejděte na Zákazníci, klikněte na jméno zákazníka a potom klikněte na tlačítko Přidat vedle zkušebních verzí.

Zobrazí se informace o zákazníkovi, jeho stávající zakoupené funkce a partner, který je spravuje.

2

Zkontrolujte všechny dostupné funkce, které chcete zahrnout do nové zkušební verze, a klikněte na Spustit zkušební verzi.

Všem správcům zákazníků je odeslán e-mail s oznámením, že zkušební verze byla zahájena.

Správa zavedené zkušební verze Webex Enterprise

Stávající zkušební verzi služby v Centru řízení můžete rozšířit, pokud potřebujete zákazníkům poskytnout více času na vyzkoušení služeb Webex.

1

V zobrazení partnera v programu https://admin.webex.compřejděte na Zákazníci, vyberte jméno zákazníka a pak klikněte na Upravit vedle zkušební verze.

2

Pomocí rozevíracího seznamu Doba trvání zkušební verze můžete zkušební verzi prodloužit o 30 dní od dnešního data. Pokud vám například ve zkušební verzi zbývá 65 dní a dnes se rozhodnete zkušební verzi prodloužit o 30 dní, přidáváte k ní 30 dní, nikoli 95.


 

U zkušebních verzí zařízení musíte poslat e-mail na adresu Webextrials_deviceextensions@cisco.com , abyste prodloužili dobu trvání zkušební verze. Zařízení lze vyzkoušet maximálně 120 dní. Všechna rozšíření musí být schválena zkušebním týmem.

Můžete přidat nebo odebrat služby ve zkušební verzi podnikových služeb Webex zákazníka v Centru řízení.
1

V zobrazení partnera v https://admin.webex.com, přejděte na Zákaznícia vyberte zákazníka.

2

Klikněte na Upravit vedle zkušební verze.

3

Zaškrtněte políčko vedle služby, kterou chcete přidat, nebo zrušte zaškrtnutí políčka vedle služby, kterou chcete odebrat, a klikněte na tlačítko Uložit.

Pokud zákazník kliknul na možnost Mám zájem o nákup služeb Webex, můžete obdržet e-mail vControl Hub. Pomocí služby Cisco Commerce můžete převést zkušební verzi zákazníka na placenou objednávku. Uchováváme také veškeré údaje o používání ze zkušebního období.


 

Na konci zkušební verze zařízení musí být všechna vyzkoušená zařízení vrácena. Nová zařízení lze objednat prostřednictvím pracovního prostoru Cisco Commerce Workspace při zpracování servisní objednávky. Pro více informací o procesu vrácení klikněte zde.

Tento postup použijte, pokud jste partnerem na úrovni 1, který chce zpracovat zkušební konverzi pro zákazníka. Pokud jste partnerem úrovně 2, musíte kontaktovat svého distributora, aby zpracoval zkušební konverzi.

Než začnete

Zřizovací e-mail může být buď správce partnera, nebo správce zákazníka. Ujistěte se, že máte po ruce některou z těchto e-mailových adres. Doporučujeme, abyste se jako zřizovací kontakt zadali sami sebe, abyste se ujistili, že jsou všechny služby správně převedeny. Ujistěte se, že všechny příslušné služby jsou zahrnuty v placené objednávce, abyste se vyhnuli ztrátě vašich současných služeb

1

V e-mailu klikněte na Nastavit službu , která má být přesměrována naControl Huba pak uveďte, zda jste partnerem nebo správcem zákazníka.

2

Zadejte e-mailovou adresu správce zkušebního zákazníka a ujistěte se, že jsou všechny informace o zákazníkovi správné.


 

Pokud nesprávně zadáte e-mail nebo zadáte jinou adresu, zkušební verze se nepřevede správně a může pro zákazníka vytvořit novou organizaci Webex. Pokud potřebujete pomoc se zřizováním objednávky , přečtěte si tyto výukové video.

Existující zkušební verzi můžete zrušit v Centru řízení pro zákazníka. Zákazníci mohou také kdykoli zrušit zkušební verzi sami v Centru kontroly.
1

V zobrazení partnera v https://admin.webex.com, přejděte na Zákaznícia vyberte zákazníka.

2

Klikněte na ikonu koše .

3

Klikněte na tlačítko Ano.

 • Doporučujeme, abyste zákazníka kontaktovali před ukončením zkušební verze, abyste se ujistili, že nedojde k přerušení provozu.

  • Každý správce zákazníků obdrží e-mail 7 dní před datem vypršení platnosti zkušební verze a znovu v den vypršení platnosti zkušební verze. Tyto e-maily mají odkaz, který vede na tlačítko Koupit na stránce předplatného Centra control Hub. Správce zákazníka také vidí značky s vypršenou platností na svých licencích na stránce s přehledem Centra řízení.

  • Vy a všichni ostatní správci partnerů obdržíte e-mail 7 dní před datem vypršení platnosti zkušební verze a 7 dní před datem vypršení platnosti zkušební verze. Seznam zákazníků obsahuje podrobnosti o tom, kterým zkušebním službám vyprší platnost a kolik dní zbývá do vypršení platnosti zkušební verze.

  • Uživatelé obdrží e-mail 30 dní po vypršení platnosti zkušební verze, který oznamuje, že již nemají přístup k těmto zkušebním službám.

 • Pokud zkušební verze vyprší, existuje dodatečná lhůta 30 dnů. Během této doby lze zkušební verzi, jejíž platnost vypršela, převést na placenou službu.

 • Pokud k tomuto převodu nedojde během poskytnuté lhůty, uživatelé v organizaci zákazníků se přesunou do bezplatné organizace spotřebitelů. Po skončení poskytnuté lhůty nemůžete vy ani správce zákazníka obnovit licence, adresu URL webu webů webů Webex Meetings, role správců, konfiguraci volání Webex ani přesunout uživatele zpět do organizace zákazníka. Tento proces nelze vrátit zpět.

 • U zkušebních verzí, které zahrnují volání Webex, přestane funkce volání fungovat po uplynutí 30denní poskytnuté lhůty, ale telefonní čísla se uchovávají po dobu dalších 15 dnů.

Zkušební verze se zařízeními poskytovanými společností Cisco

Zákazníci musí vrátit zařízení společnosti Cisco do dvou týdnů od data splatnosti zařízení uvedeného v e-mailu s licenční smlouvou s koncovým uživatelem (EULA), nikoli od data vypršení platnosti uvedeného v Centru řízení. Další informace o tom, jak vrátit zařízení, najdete v pokynech proautorizaci vrácení zboží.

Ve Spojených státech je každý koncový bod dodáván s popiskem vrácení v krabici. Zákazníci si musí ponechat originální obal, připevnit dodaný štítek pro vrácení a zavolat upS pro vyzvednutí dopravcem. Odtud zpracováváme autorizaci vrácení zboží (RMA).

Pokud zákazník ztratil původní štítky a obaly RMA, můžete požádat o nové štítky pro zákazníka (pouze Spojené státy) nebo určit proces vrácení pro jejich umístění. Mimo Spojené státy musí zákazníci kontaktovat dopravce (DHL pro Kanadu a EMEAR, Expeditors pro Austrálii), aby koordinovali vyzvednutí vyzkoušených zařízení. Úplné pokyny naleznete v pokynech RMA. Sériová čísla vrácených zařízení se musí shodovat se sériovými čísly zařízení dodaných pro zkušební verzi.


 

Pokud neznáte číslo demo objednávky, pošlete e-mail na webextrials_info@cisco.com. V e-mailu zadejte identitu organizace zákazníka (ID organizace) a e-mailovou adresu správce zákazníka nebo sériová čísla všech zkušebních zařízení.