Nastavení zkušební verze aplikace Webex Enterprise

1

Musíte získat certifikaci jako partner webexu. To vám poskytuje přístup k partnerskému centru Webex, kde dokončíte všechny kroky nastavení a konfigurace.

2

Chcete-li zahájit zkušební verzi se zákazníkem, musíte být uživatelem s rolí úplného správce prodeje nebo prodeje. Další informace naleznete v tématu Role správce partnera.

3

Projděte si přehled řešení schůzek Webex aBDM schůzek Webex, abyste porozuměli následujícím službám schůzek Webex, tomu, jak fungují a jaké výhody poskytují zákazníkům a uživatelům.

 • Zasílání zpráv
 • Schůzky (včetně služby Hybridní kalendář)
  • 1000 setkání účastníků

  • 1000 účastníků Webex Meetings

  • Pomocník Webex pro službu Meetings

 • Volání
  • Webex Calling (cloudová služba) – Pokud chce zákazník službu Webex Calling testovat, potřebuje pro uživatele řadu DID a 2 DID na místo. Tato čísla můžete získat ve společnosti se schváleným poskytovatelem služby PSTN.

Před zakoupením předplatného spusťte zkušební verzi pro zákazníky, aby si mohli vyzkoušet služby Webex.

1

V zobrazení partnera v oblasti https://admin.webex.compřejděte na zákazníci apotom klepněte na tlačítko Spustit zkušební verzi .

2

Na stránce Zahájit novou zkušební verzi vyplňte název společnosti zákazníka, e-mail správce a svisle. Pokud nemůžete najít přesnou obchodní svislou polohu společnosti, vyberte další nejlepší možnost.

3

Vyberte zemi ze země pro určení rozevírací seznam oblasti rezidence dat. Tyto informace pomáhají vybrat příslušnou oblast pro ukládání dat zákazníka.


 

Pokud má společnost více míst, vyberte si umístění s nejvíce uživateli. Chcete-li maximalizovat uživatelské prostředí a minimalizovat latenci, měla by být data uložena v datových centrech, která jsou nejblíže většině uživatelů.

Informace o tom, do které oblasti se země mapuje, najdete v tématu Vyhledání oblasti datové lokality, která se mapuje na zemi.

4

Potvrďte, že zákazník je v podporovaném umístění služeb Webex. Další informace naleznete v tématu Kde je webex k dispozici? Až budete připraveni, klikněte na Další.

5

Pro novou zkušební verzi zákazníka zvolte následující a klepněte na tlačítko Další:

 • Zkušební služby– Vyberte služby pro zasílání zpráv, schůzky, volání, zařízení Webex a další informace specifické pro tyto služby.
 • Množství licence– Množství licence se vztahuje na všechny služby ve zkušební verzi, s výjimkou zařízení Webex. Pokud například zvolíte 200 licencí, zkušební verze zřidí 200 licencí pro každou službu, kterou jste vybrali.

   

  Pokud chce zákazník po zahájení zkušební verze změnit počet licencí, klikněte na Upravit vedle zkušební verze v Partnerském centru.

 • Doba trvánízkušební verze – Vyberte dobu, která umožní čas na prezentaci služeb pro zákazníka. Tato doba trvání se vztahuje na všechny služby v procesu.

6

Pokud jste pro schůzky webexu vybrali webex Enterprise Edition, vyplňte adresu URL webu Webex Meetings a zvolte časové pásmo.

7

Pokud jste vybrali zařízení Webex, vyberte zařízení, která chcete odeslat zákazníkovi, nebo tento krok přeskočte. Můžete přeskočit v následujících případech:

 • Zařízení nemusíte dodávat zákazníkovi, ale chcete zahrnout licence k registraci zařízení.
 • Zákazníkovi dodáte vlastní zařízení.
 • Zákazník má existující zařízení, která lze použít ve zkušební verzi.

 

Pro každý typ zařízení můžete zpracovat pouze jednu dodávku. Pokud se například rozhodnete odeslat 2 telefony, nemůžete se vrátit později a odeslat další 3 telefony.


 

Telefony nezahrnují napájecí zdroje. Pokud zákazník nemůže podporovat poe, obraťte se na zkušební tým Společnosti Webex Enterprise.

8

Klikněte na Uložit a zvolte jednu z následujících akcí:

 • Ne– Dokončete nastavení později nebo nechte správce zákazníka provést nastavení pro svou organizaci.
 • Ano– Nastavte služby pro zákazníka. Otevře se Průvodce prvním nastavením. Po dokončení zkušebního nastavení se zobrazí výzva ke stavu, která vám pomůže s dalším krokem.

Co dělat dál

Po úplném zřízení služby obdrží nový správce zákazníka uvítací e-mail s pokyny k přihlášení k https://admin.webex.comaplikace .

Pokud chcete zákazníkovi pomoci, můžete přejít z partnerské organizace, kliknout na jméno https://admin.webex.com zákazníka, kliknout na Nastavit zákazníka nebo Zobrazit zákazníka a nakonfigurovat nastavení organizacea uživatele jménemzákazníka.

Pokyny, jak pomoci zákazníkům s nastavením volání Webex pro jejich organizaci, najdete v pracovním postupu konfigurace volání Webex.

Můžete spustit zkušební verzi služeb Webex pro stávající zákazníky, se kterým v současné době nemáte prodejní vztah. Na základě souhlasu zákazníka se organizace zákazníka přidá do seznamu zákazníků v Partner Hubu a můžete spravovat zkušební verzi, kterou jste pro ně zahájili.


Můžete také zkušební služby, které zákazník ještě nezakoupil, nebo služby, pro které jiný partner zkušební verzi nezachápil. Pokud si například zakoupili schůzky nebo zprávy, mohou si služby Webex Calling zostudět. Pokud jiný partner zahájil zkušební verzi služby Webex Volání a zákazník nemá schůzky, můžete zahájit zkušební verzi schůzek.

1

V zobrazení partnera v oblasti https://admin.webex.compřejděte na zákazníci apotom klepněte na tlačítko Spustit zkušební verzi .

2

Na stránce Zahájit novou zkušební verzi vyplňte název společnosti, e-mail správce a svisle business.

3

Vyberte zemi ze země pro určení rozevírací seznam oblasti rezidence dat. Tyto informace pomáhají vybrat příslušnou oblast pro ukládání dat zákazníka.


 

Pokud má společnost více míst, vyberte si umístění s nejvíce uživateli. Chcete-li maximalizovat uživatelské prostředí a minimalizovat latenci, měla by být data uložena v datových centrech, která jsou nejblíže většině uživatelů.

Informace o tom, do které oblasti se země mapuje, najdete v tématu Vyhledání oblasti lokality dat, která se mapuje na zemi.

4

Potvrďte, že zákazník je v podporovaném umístění služeb Webex. Další informace naleznete v tématu Kde je webex k dispozici? Klepněte na tlačítko Další.

5

Kliknutím na Další potvrďte, že skoncujete se zkušebním obdobím pro správnou existující organizaci zákazníků.


 

Pokud potvrzovací obrazovku nevidíte, znamená to, že zadaná e-mailová adresa nepatří do existující organizace. Kliknutím na Zpět zkontrolujte, zda jste zadali správnou e-mailovou adresu zákazníka.

6

Pro novou zkušební verzi zákazníka zvolte následující a klepněte na tlačítko Další:

 • Zkušební služby– Vyberte služby pro zasílání zpráv, schůzky, volání, zařízení Webex a další informace specifické pro tyto služby.
 • Množství licence– Množství licence se vztahuje na všechny služby ve zkušební verzi, s výjimkou zařízení Webex. Pokud například zvolíte 200 licencí, zkušební verze zřidí 200 licencí pro každou službu, kterou jste vybrali.

   

  Pokud chce zákazník po zahájení zkušební verze změnit počet licencí, klikněte na Upravit vedle zkušební verze v Partnerském centru.

 • Doba trvánízkušební verze – Vyberte dobu, která umožní čas na prezentaci služeb pro zákazníka. Tato doba trvání se vztahuje na všechny služby v procesu.

7

Pokud jste pro schůzky webexu vybrali webex Enterprise Edition, vyplňte adresu URL webu Webex Meetings a zvolte časové pásmo.

8

Pokud jste vybrali zařízení Webex, vyberte zařízení, která chcete odeslat zákazníkovi, nebo tento krok přeskočte. Můžete přeskočit v následujících případech:

 • Zařízení nemusíte dodávat zákazníkovi, ale chcete zahrnout licence k registraci zařízení.
 • Nastavujete pouze test a toto není platný požadavek zákazníka.
 • Zákazníkovi dodáte vlastní zařízení.
 • Zákazník má existující zařízení, která lze použít ve zkušební verzi.

 

Pro každý typ zařízení můžete zpracovat pouze jednu dodávku. Pokud se například rozhodnete odeslat 2 telefony, nemůžete se vrátit později a odeslat další 3 telefony.

9

Klepněte na tlačítko Odeslat žádost o zkušební verzi.

E-mail se zkušebním souhlasem se odesílá na e-mail správce, který jste uvedli v kroku 2.

Pokud je uživatel úplným správcem organizace své společnosti, je mu zaslán e-mail se souhlasem. Pokud uživatel není úplným správcem, odeslaný e-mail se souhlasem se odeslaný na poskytnutý e-mail a na všechny úplné správce v organizaci. Jeden z úplných správců musí žádost přijmout do 30 dnů před dokončením zřizování zkušební verze.

Úplným správcům se při přihlášení k Ovládacímu centru zobrazí také obrazovka Zkušební žádost čekající na vyřízení. Zaškrtnutím políčka Úplný správce umožníte partnerovi, který požádal o úplný přístup správce zkušební verze, což jim umožní zřídit zkušební služby a spravovat uživatele a licence. Pokud není zaškrtnuto políčko Úplný správce, stane se partner správcem zřizování, který jim umožní zřídit zkušební služby.

Co dělat dál

Stav organizace zákazníků můžete zobrazit na kartě Zákazníci partnerské organizace.

Zákazník začíná zkušebním stavem čekajícím na souhlas zákazníka a poté se po přijetí zkušební verze změní na Čekání na podrobnosti o zřizování. I když má zákazník tento stav, můžete kliknout na zákazníka a buď znovu odeslat e-mail se souhlasem, nebo zrušit zkušební verzi a odstranit zákazníka ze seznamu.

Pokud zákazník do 30 dnů žádnou akci neuvede, bude zkušební verze zrušena a zákazník bude odebrán z partnerské organizace.


Můžete pouze zkušební služby, které zákazník ještě nezakoupil. Pokud si například zakoupili schůzky nebo zprávy, mohou si služby Webex Calling zostudět. Pokud si webexové volání (dříve Spark Call) již zakoupili, nemohou webexové volání na stejném zákaznickém účtu zkušební.

Do organizace placeného zákazníka můžete přidat zkušební verzi a kromě předplatného Webexu si může vyzkoušet i nové funkce. Když kliknete na zákazníka na kartě Zákazníci v Partner hubu, zobrazí se seznam služeb, které aktuálně mají.

1

V zobrazení partnera v https://admin.webex.comoblasti přejděte na Zákazníci , klikněte na jméno zákazníka a potom klikněte na tlačítko Přidat vedle možnosti Zkušební verze.

Zobrazí se informace o zákazníkovi, jeho stávající zakoupené možnosti a partner, který je spravuje.

2

Zkontrolujte všechny dostupné funkce, které chcete zahrnout do nové zkušební verze, a klepněte na tlačítko Spustit zkušební verzi.

Všem správcům zákazníků je odeslán e-mail s oznámením, že zkušební verze byla zahájena.

Správa zavedené podnikové zkušební verze Webex

Pokud potřebujete zákazníkům poskytnout více času na zkušební služby Webex, můžete prodloužit stávající zkušební verzi služby v Centru řízení.

1

V zobrazení partnera v https://admin.webex.comoblasti přejděte naZákazníci , vyberte jméno zákazníka a pak klikněte na Upravit vedle zkušební verze.

2

Rozevíracím líčení Doba trvání zkušební verze můžete prodloužit zkušební verzi o 30 dní od dnešního data. Pokud vám například zbývá 65 dní zkušební verze a dnes se rozhodnete prodloužit zkušební verzi o 30 dní, přidáte do zkušební verze 30 dní, nikoli 95.


 

U zkušebních pokusů zařízení musíte odeslat e-Webextrials_deviceextensions@cisco.com, abyste prodloužili dobu trvání zkušební verze. Zařízení lze testovat maximálně 120 dní. Všechna rozšíření musí být schválena zkušebním týmem.

Služby můžete přidat nebo odebrat v podnikové zkušební verzi služeb Webex zákazníka v Centru řízení.

1

V zobrazení partnera v https://admin.webex.comoblasti přejděte na Zákazníci a vyberte zákazníka.

2

Vedle zkušební verze klikněte na Upravit.

3

Zaškrtněte políčko vedle služby, kterou chcete přidat, nebo zrušte zaškrtnutí políčka vedle služby, kterou chcete odebrat, a klepněte na tlačítko Uložit.

Pokud zákazník klikl na tlačítko Mám zájem o nákup služeb Webex v Ovládacím centru , můžete obdržete-mail. Pomocí cisco commerce můžete převést zkušební verzi zákazníka na placenou objednávku. Uchováváme také veškeré údaje o využití ze zkušebního období.


Na konci zkušební verze zařízení musí být vrácena všechna zkušební zařízení. Nová zařízení lze objednat prostřednictvím pracovního prostoru Cisco Commerce při zpracování servisní zakázky. Další informace o procesu vrácení získáte klepnutím sem.

Tento postup použijte, pokud jste partnerem úrovně 1, který chce zpracovat zkušební převod pro zákazníka. Pokud jste partnerem úrovně 2, musíte kontaktovat svého distributora a zpracovat zkušební konverzi.

Než začnete

Zřizovací e-mail může být buď správcem partnera, nebo správcem zákazníka. Ujistěte se, že máte po ruce jednu z těchto e-mailových adres. Doporučujeme zadat sami sebe jako zřizovací kontakt, abyste se ujistili, že všechny služby jsou převedeny správně. Ujistěte se, že všechny příslušné služby jsou zahrnuty v placené objednávce, aby nedošlo ke ztrátě vašich současných služeb

1

V e-mailu klikněte na Nastavit službu, která má být přesměrována do Control Hubu, a pak určete, zda jste partner nebo správce zákazníka.

2

Zadejte e-mailovou adresu správce zkušebního zákazníka a ujistěte se, že jsou všechny informace o zákaznících správné.


 

Pokud e-mail zadáte nesprávně nebo zadáte jinou adresu, zkušební verze se nepřevede správně a může pro zákazníka vytvořit novou organizaci Webex. Pokud potřebujete pomoc se zřizováním objednávky, přečtěte si tato videonávody.

Existující zkušební verzi v Centru řízení pro zákazníka můžete zrušit. Zákazníci mohou zkušební verzi zrušit sami kdykoli v Centru řízení.

1

V zobrazení partnera v https://admin.webex.comoblasti přejděte na Zákazníci a vyberte zákazníka.

2

Klikněte na ikonu koše.

3

Klepněte na tlačítko Ano.

 • Doporučujeme kontaktovat zákazníka před koncem zkušební verze, abyste se ujistili, že nedomníte se přerušení provozu.

  • Každý správce zákazníka obdrží e-mail 7 dní před datem vypršení platnosti zkušební verze a znovu v den vypršení platnosti zkušební verze. Tyto e-maily mají odkaz, který vede k tlačítku Nákup na stránce předplatného Ovládací centrum. Správce zákazníka také vidí značky, jejichž platnost vypršela, na svých licencích na stránce přehledu Ovládacího centra.

  • Vy a ostatní správci partnerů obdržíte e-mail 7 dní před datem vypršení platnosti zkušební verze a v den vypršení platnosti zkušební verze. Seznam zákazníků obsahuje podrobnosti o tom, které zkušební služby vyprší a kolik dní zbývá do vypršení zkušební verze.

  • Uživatelé obdrží e-mail 30 dní po vypršení zkušební verze, který označuje, že již nemají přístup k těmto zkušebním službám.

 • Pokud zkušební verze vyprší, je lhůta odkladu 30 dní. Během této doby může být zkušební verze, jejíž platnost vypršela, převedena na placenou službu.

 • Pokud k tomuto převodu nedojde během období odkladu, uživatelé v organizaci zákazníka budou přesunuti do bezplatné organizace spotřebitelů. Po době odkladu nemůžete vy a správce zákazníka obnovit licence, adresu URL webu webů schůzek Webex, role správce, konfiguraci volání Webex ani přesunout uživatele zpět do organizace zákazníků. Tento proces nelze vrátit zpět.

 • U zkušebních pokusů, které zahrnují volání Webex, přestane funkce volání fungovat po 30denní lhůtě odkladu, ale telefonní čísla se uchovávají po dobu dalších 15 dnů.

Zkoušky se zařízeními poskytovanými cisco

Zákazníci musí vrátit zařízení společnosti Cisco do dvou týdnů od data splatnosti zařízení uvedeného v e-mailu s licenční smlouvou s koncovým uživatelem (EULA), nikoli do data vypršení platnosti uvedeného v Ovládacím centru. Další informace o tom, jak vrátit zařízení, naleznete v pokynech pro autorizaci zboží pro vrácenízboží .

Ve Spojených státech je každý koncový bod odeslán s návratovým štítkem v poli. Zákazníci si musí ponechat původní obal, připevnit poskytnutý štítek pro vrácení a zavolat ups pro vyzvednutí operátora. Odtud zpracováváme autorizaci vrácení zboží (RMA).

Pokud zákazník ztratil původní štítky a obaly RMA, můžete požádat o nové štítky pro zákazníka (pouze v USA) nebo určit proces vrácení pro jeho umístění. Mimo Spojené státy musí zákazníci kontaktovat dopravce (DHL pro Kanadu a EMEAR, Expeditors for Australia) pro koordinaci vyzvednutí testovaných zařízení. Úplné pokyny naleznete v pokynech RMA. Sériová čísla vrácených zařízení se musí shodovat se sériovými čísly zařízení odeslalacích ke zkušební verzi.


Pokud neznáte demo číslo objednávky, pošlete e-mail na adresu webextrials_info@cisco.com. V e-mailu uveďte identitu organizace zákazníka (ID organizace) a e-mailovou adresu správce zákazníka nebo sériová čísla všech testovaných zařízení.