Nový aktivační kód může být vygenerován pro uživatele, pokud stávající kód nefunguje, vypršela jeho platnost nebo pokud uživatel kód neobdržel. Lze jej také použít, když uživatel upgraduje své zařízení a chce přidat Webex Go do nového telefonu.


Nový aktivační kód lze vygenerovat pouze v případě, že je zařízení Webex Go ve stavu Čekající aktivace . Informace o zobrazení stavu zařízení Webex Go naleznete v části Zobrazení stavu zařízení. Toho může uživatel dosáhnout odstraněním linky Webex Go ze svého mobilního telefonu. Další informace naleznete v tématu Odebrání linky Webex Go pro mobilní telefon . Vezměte prosím také na vědomí, že nový kód zneplatňuje jakýkoli dříve vygenerovaný aktivační kód.

Vygenerování nového aktivačního kódu:

 1. Vyberte zařízení Webex Go přiřazené uživateli ze zobrazení Uživatelé nebo Zařízení .

 2. Klikněte na AkceGenerovat nový aktivační kód.

  1. Zobrazí se vám nový QR kód, adresa SM-DP+ a aktivační kód pro zařízení Apple a kód poskytovatele sítě pro zařízení Android.

  2. Aktivační kód spolu s pokyny k povolení zařízení bude zaslán e-mailem přímo uživateli.


   Platnost jednorázového aktivačního kódu vyprší po 90 dnech.


   Pokud je nastavení organizace nastaveno tak, aby potlačovalo e-maily, máte možnost alfanumerický aktivační kód zkopírovat, odeslat e-mailem nebo vytisknout a odeslat jej uživateli.

Při ztrátě nebo odcizení mobilního telefonu s linkou Webex Go lze obchodní linku na ztraceném telefonu deaktivovat a lze vygenerovat nové podrobnosti o aktivaci pro připojení Webex Go na náhradním zařízení.

 1. Vyberte zařízení Webex Go přiřazené uživateli ze zobrazení Uživatelé nebo Zařízení .

 2. Klikněte na Akceztracené/odcizené.

  1. Zobrazí se vám nový QR kód, adresa SM-DP+ a aktivační kód pro zařízení Apple a kód poskytovatele sítě pro zařízení Android.

  2. Aktivační kód spolu s pokyny k povolení zařízení bude zaslán e-mailem přímo uživateli.


   Platnost jednorázového aktivačního kódu vyprší po 90 dnech.


   Pokud je nastavení organizace nastaveno tak, aby potlačovalo e-maily, máte možnost alfanumerický aktivační kód zkopírovat, odeslat e-mailem nebo vytisknout a odeslat jej uživateli.

Zařízení Webex Go přiřazené uživateli lze odstranit pomocí následujících kroků:

 • Vyberte zařízení Webex Go přiřazené uživateli ze zobrazení Uživatelé nebo Zařízení .

 • Klikněte na AkceOdstranit.

Po odstranění zařízení se licenční nárok přidá zpět do dostupného fondu. Z pohledu koncového uživatele již nelze uskutečňovat ani přijímat obchodní hovory z nativního vytáčení mobilního telefonu. Uživatel však musí ručně odstranit deaktivovaný řádek Webex Go v mobilním telefonu.

Stav zařízení Webex Go je k dispozici v zobrazení uživatele.


Známý problém: Na stránce Zařízení bude vždy uveden stav Stav nedostupný.

Stav

Popis

Indikátor

Čekající na aktivaci

 • Aktivační kód byl vygenerován, ale uživatel nepovolil službu na mobilním telefonu

 • Uživatel odstranil aktivní službu z mobilního telefonu

Šedý

Online

Uživatel úspěšně aktivoval Webex Go a povolil službu na mobilním telefonu

Zelená

Offline

Uživatel zakázal službu na mobilním telefonu

Červená

Sestavu Podrobná historie volání lze použít k extrahování všech informací o volání a určení, zda volání bylo voláním Webex Go. Volání Webex Go se v sestavě zobrazí s typem podřízeného klienta nastaveným na MNetworkobile_ .