Povolení hlasové schránky pro uživatele

Pokud máte povoleno přesměrování hovorů, nastavení přesměrování hovorů přepíše nastavení hlasové schránky, které jste nakonfigurovali.

1

V zobrazení zákazníka https://admin.webex.com přejděte na Uživatelé a vyberte uživatele, pro kterého chcete povolit hlasovou schránku.

2

Vyberte Volat a zvolteHlasová schránka.

3

Zapněte přepínač Služby hlasové schránky a vyberte si z libovolného nastavení, které chcete povolit.

Odeslání hovorů uživatele do hlasové schránky

Tato nastavení hlasové schránky lze nakonfigurovat tak, aby uživatelé směrovali příchozí hovory do hlasové schránky uživatelů.
 • Všechna volání –Tato možnost přeposílá všechna volání do hlasové schránky.

 • Při zaneprázdnění –Tato možnost přeposílá hovory do hlasové schránky, když uživatel již volá.

 • Pokud žádná odpověď –Tato možnost přeposílá příchozí hovory do hlasové schránky po zadaném počtu zazvonění.

1

V zobrazení zákazníka https://admin.webex.com přejděte na Uživatelé a vyberte uživatele, pro kterého chcete povolit hlasovou schránku.

2

Vyberte Volat a zvolteHlasová schránka.

3

Zapněte přepínač Služby hlasové schránky a vyberte následující možnosti:

 • Všechny hovory –Zaškrtněte políčko a vyberte výchozí pozdrav nebo nahrajte pozdrav kliknutím na Nahrát soubor a vyberte soubor .wav.
 • Když je zaplněno –Zaškrtněte políčko a vyberte výchozí pozdrav nebo nahrajte pozdrav kliknutím na Nahrát soubor a vyberte soubor .wav.
 • Pokud žádná odpověď –Zaškrtněte políčko, vyberte počet zazvonění před odesláním do hlasové schránky v rozevírací nabídce a pak vyberte výchozí pozdrav nebo nahrajte pozdrav kliknutím na Nahrát soubor a vyberte soubor .wav.

 

Pokud vyberete Možnost Všechna volání ,nelze vybrat další dvě možnosti. Můžete se rozhodnout, že chcete směrovat do hlasové schránky jak při zaneprázdnění, tak když nejsou možnosti odpovědi společně.

4

Klikněte na položku Uložit.

Resetování kódu PIN hlasové schránky uživatele

Pokud je pro vaši organizaci povolen výchozí PIN kód hlasové schránky, můžete resetovat PIN kód hlasové schránky uživatele. Další informace o nastavení výchozího kódu PIN hlasové schránky pro vaši organizaci najdete v tématu Konfigurace výchozího kódu PIN hlasové schránky pro všechny nové uživatele.

1

V zobrazení zákazníka v https://admin.webex.comaplikaci přejděte na Uživatelé a vyberte uživatele, pro kterého chcete resetovat pin hlasové schránky.

2

Vyberte Volat a zvolteHlasová schránka.

3

Klikněte na Obnovit PIN hlasové schránky.

Nyní se uživatel může přihlásit ke svému portálu hlasové schránky a zadat výchozí PIN nastavený pro vaši organizaci.


 

Uživatelé mohou také resetovat pin hlasové schránky v https://settings.webex.com. Tyto pokyny naleznete v tématu Nastavení kódu PIN hlasové schránky (Volání Webex).

Povolení oznámení hlasové schránky pro uživatele

1

Ze zobrazení zákazníka https://admin.webex.com přejděte na Uživatelé a vyberte uživatele, pro kterého chcete povolit oznámení hlasové schránky.

2

Vyberte Volat a zvolteHlasová schránka.

3

Zapněte přepínač Oznámení nové hlasové schránky a vyberte jednu z těchto možností:

 • Prostřednictvím e-mailu –Zaškrtněte políčko a zadejte e-mailovou adresu pro odeslání oznámení.

 • Prostřednictvím textu –Zaškrtněte políčko, zadejte telefonní číslo pro odeslání oznámení a pak vyberte poskytovatele sítě v rozevírací nabídce.

4

Klikněte na položku Uložit.

Správa úložiště hlasových zpráv uživatele

Můžete určit, kde mají uživatelé přístup ke své hlasové schránce v telefonu – na portálu volajícího uživatele nebo na zadanou e-mailovou adresu jako soubor .tiff.

1

V zobrazení zákazníka v https://admin.webex.comaplikaci přejděte na Uživatelé a vyberte uživatele, pro kterého chcete nakonfigurovat úložiště zpráv hlasové schránky.

2

Vyberte Volat a zvolteHlasová schránka.

3

V části Úložiště zpráv vyberte jednu z následujícíchmožností:

 • Použití interní poštovní schránky– Uživatelé přistupují ke svým zprávám z telefonu nebo z portálu volajícího uživatele. Chcete-li indikátor povolit, vyberte Použít nový indikátor zprávy v telefonu.


   
  Interní poštovní schránka má následující omezení úložiště:
  • Limit jedné zprávy 10 minut

  • Celkový limit poštovní schránky 100 minut

 • Použití externí poštovní schránky– uživatelé mají všechny hlasové zprávy odeslané na zadaný e-mail. Tím se zakáže přístup k hlasovým zprávám z telefonu, desktopové aplikace uživatelů nebo portálu volajícího uživatele.

4

Klikněte na položku Uložit.


 

Uživatelé se mohou rozhodnout změnit tato nastavení na portálu volajícího uživatele. Všechny změny provedené v těchto nastaveních od uživatele se projeví jak v portálu volajícího uživatele, tak v Centru řízení.

Konfigurace dalších nastavení hlasové schránky pro uživatele

Tato další nastavení lze nakonfigurovat s dalšími nastaveními hlasové schránky pro uživatele v Ovládacím centru.

1

Ze zobrazení zákazníka https://admin.webex.com přejděte na Uživatelé a vyberte uživatele, pro kterého chcete povolit další nastavení hlasové schránky.

2

Vyberte Volat a zvolteHlasová schránka.

3

V části Další nastavení vyberte jednu nebo obě z těchtomožností:

 • Zaškrtněte políčko Převod na "0" na telefonní číslo a zadejte telefonní číslo, na které budou volající převedeni.

   

  Pokud vyberete tuto možnost, ujistěte se, že váš pozdrav hlasové schránky informuje volající, že stisknutím tlačítka "0" je přenesete.

 • Zaškrtněte políčko Poslat kopii zprávy e-mailem a zadejte e-mailovou adresu, na kterou bude odeslán záznam všech hlasových zpráv.
4

Klikněte na položku Uložit.

Konfigurace nastavení faxových zpráv pro uživatele

Faxové zprávy umožňují uživateli přijímat přímé příchozí faxy ze služby hlasové schránky.

Než začnete

Před konfigurací této funkce je třeba vzít v úvahu následující:
 • Analogový telefonní adaptér (ATA) je nutný k převodu faxových signálů ze standardních telefonních signálů na VoIP. Další informace o zařízeních a instalaci Cisco ATA najdete v tématech Začínáme se společnostmi Cisco ATA 191 a 192, Vylepšete přenos faxu pomocí ataa nakonfigurujte zařízení ATA pro uživatele.

 • Faxy a hlasové zprávy jsou umístěny ve sdíleném úložném prostoru s kapacitou 100 minut hlasové schránky nebo 1000 stránek faxových zpráv. Ujistěte se, že si uživatelé uvědomují dostupné místo a potřebu mít místo pro nové faxové zprávy a moudře archivovat.

 • Faxové zprávy jsou uloženy po neomezenou dobu.

 • Faxy SuperG3 (vysokorychlostní fax nebo fax s rychlostí 33,6 kb/s) musí být nakonfigurovány tak, aby přenášely a přijímaly rychlostí 14,4 kb/s. V případech, kdy fax SuperG3 komunikuje se strojem, který není superG3, mohou být faxová volání správně dokončena, protože fax s nižší rychlostí způsobí, že superg3 omezí na nižší rychlost. Pokud rychlost počítače nelze nakonfigurovat, nemusí správně fungovat při volání Webex.

1

V zobrazení zákazníka v https://admin.webex.comaplikaci přejděte na Uživatelé a vyberte uživatele, pro kterého chcete povolit faxové zasílání zpráv.

2

Vyberte Volat a zvolteHlasová schránka.

3

Zapněte faxové zprávy a funkci povolte.

4

V rozevíracím výběru vyberte telefonní číslo přiřazené pro faxové zprávy.

5

V případě potřeby zadejte rozšíření.

6

Klikněte na položku Uložit.


 

Uživatelé se mohou rozhodnout změnit tato nastavení na portálu volajícího uživatele. Všechny změny provedené v těchto nastaveních od uživatele se projeví jak v portálu volajícího uživatele, tak v Centru řízení.