Hangposta engedélyezése felhasználó számára

Ha engedélyezve van a hívásátirányítás, akkor ezek a hívásátirányítás-beállítások felülírják a beállított hangposta-beállításokat.

1

Az ügyfélnézetből lépjen a https://admin.webex.comFelhasználók elemre, és válassza ki azt a felhasználót, aki számára engedélyezni szeretné a hangpostát.

2

Válassza a Hívás lehetőséget, és válassza a Hangpostaparancsot.

3

Kapcsolja be a Hangposta szolgáltatás váltást, és válasszon az engedélyezni kívánt beállítások közül.

Felhasználó hívásainak küldése hangpostára

Ezek a hangposta-beállítások beállíthatók úgy, hogy a felhasználók a bejövő hívásokat a felhasználók hangpostájára irányítsák.
 • Minden hívás –Ez a beállítás továbbítja az összes hívást hangpostára.

 • Foglaltság eseténez a beállítás továbbítja a hívásokat a hangpostára, ha a felhasználó már híváson van.

 • Ha nincs válasz–Ez a beállítás a bejövő hívásokat egy megadott számú csengetés után továbbítja a hangpostára.

1

Az ügyfélnézetből lépjen a https://admin.webex.comFelhasználók elemre, és válassza ki azt a felhasználót, aki számára engedélyezni szeretné a hangpostát.

2

Válassza a Hívás lehetőséget, és válassza a Hangpostaparancsot.

3

Kapcsolja be a Voicemail szolgáltatás kapcsolót, és válassza ki a következő beállításokat:

 • Minden hívás –Jelölje be a jelölőnégyzetet, és jelölje be az alapértelmezett üdvözlést, vagy töltsön fel egy üdvözlést a Fájl feltöltése gombra kattintva, és válasszon ki egy .wav fájlt.
 • Ha foglalt –Jelölje be a jelölőnégyzetet, és jelölje be az alapértelmezett üdvözlést, vagy töltsön fel egy üdvözlést a Fájl feltöltése gombra kattintva, és válasszon ki egy .wav fájlt.
 • Ha nincs válasz –Jelölje be a jelölőnégyzetet, jelölje be a hangpostára küldés előtt a gyűrűk számát a legördülő menüben, majd válassza ki az alapértelmezett üdvözlést, vagy töltsön fel egy üdvözlést a Fájl feltöltése gombra kattintva, és válasszon ki egy .wav fájlt.

 

Ha az Összes hívás lehetőséget választja, nem választhatja ki a másik két beállítást. Dönthet úgy, hogy a hangpostára irányítja mind a Foglalt, mind a Ha nincs válaszlehetőség együtt.

4

Kattintson a Mentés lehetőségre.

Felhasználó hangposta PIN-kódjának alaphelyzetbe állítása

Ha a szervezet számára engedélyezve van az alapértelmezett hangposta PIN-kódja, alaphelyzetbe állíthatja a felhasználó hangposta PIN-kódját. A szervezet alapértelmezett hangposta PIN-kódjának beállításáról a Alapértelmezett hangposta PIN-kód konfigurálása minden új felhasználó számára című témakörben talál továbbiinformációt.

1

A vevői nézetből lépjen a https://admin.webex.comFelhasználók elemre, és válassza ki azt a felhasználót, akihez vissza szeretné állítani a hangposta PIN-kódját.

2

Válassza a Hívás lehetőséget, és válassza a Hangpostaparancsot.

3

Kattintson a Hangposta PIN-kódjának alaphelyzetbe állításaelemre.

Most a felhasználó bejelentkezhet a hangposta-portáljára, és beírhatja a szervezet alapértelmezett PIN-kódját.


 

A felhasználók vissza is állíthatják a hangposta PIN-kódját a https://settings.webex.com. Az utasításokért lásd: Hangposta PIN-kód beállítása (Webex hívás).

Hangposta-értesítések engedélyezése felhasználó számára

1

Az ügyfélnézetből lépjen a https://admin.webex.comFelhasználók elemre, és válassza ki azt a felhasználót, aki számára engedélyezni szeretné a hangposta-értesítéseket.

2

Válassza a Hívás lehetőséget, és válassza a Hangpostaparancsot.

3

Kapcsolja be az Új hangposta-értesítés kapcsolót, és válasszon az alábbiak közül:

 • E-mailben –Jelölje be a jelölőnégyzetet, és adja meg az értesítés elküldéséhez megadott e-mail címet.

 • Szövegen keresztül –Jelölje be a jelölőnégyzetet, írja be az értesítés elküldéséhez megadott telefonszámot, majd válassza ki a hálózati szolgáltatót a legördülő menüben.

4

Kattintson a Mentés lehetőségre.

A felhasználó hangpostaüzenet-tárolójának kezelése

Megadhatja, hogy a felhasználók hol férhetnek hozzá hangpostájukhoz a telefonjukon – a Hívás felhasználói portálon vagy egy megadott e-mail-címre .tiff fájlként.

1

A vevői nézetből lépjen a https://admin.webex.comFelhasználók elemre, és válassza ki azt a felhasználót, akihez a hangposta üzenettárolóját konfigurálni szeretné.

2

Válassza a Hívás lehetőséget, és válassza a Hangpostaparancsot.

3

Az Üzenettárolás csoportban válassza ki az alábbi lehetőségekegyikét:

 • Belső postaláda használata– A felhasználók a telefonjukról vagy a Hívásfelhasználó portálról férnek hozzá üzenetükhöz. Válassza a Új üzenetjelző használata a telefonon lehetőséget a jelző engedélyezéséhez.


   
  A belső postaláda a következő tárolási korlátozásokkal rendelkezik:
  • Együzeneti korlát 10 perc

  • A postaláda teljes korlátja 100 perc

 • Külső postaláda használata– A felhasználók minden hangüzenetüket egy megadott e-mailbe küldik. Ez letiltja a hangpostaüzenetekhez való hozzáférést a felhasználók telefonjáról, asztali alkalmazásából vagy a Hívás felhasználói portálról.

4

Kattintson a Mentés lehetőségre.


 

A felhasználók módosíthatják ezeket a beállításokat a Hívás felhasználói portálon. A felhasználók által ezekben a beállításokban végrehajtott módosítások mind a Hívási felhasználói portálon, mind a Vezérlőközpontban megjelennek.

További hangpostabeállítások konfigurálása felhasználó számára

Ezek a további beállítások a Control Hub felhasználóinak más hangposta-beállításaival is konfigurálhatók.

1

Az ügyfélnézetből lépjen a https://admin.webex.comFelhasználók elemre, és válassza ki azt a felhasználót, akihez további hangposta-beállításokat szeretne engedélyezni.

2

Válassza a Hívás lehetőséget, és válassza a Hangpostaparancsot.

3

A További beállítások csoportban válasszon az alábbiak közül az egyiket vagy mindkettőt:

 • Jelölje be az Átvitel a "0"-ra a telefonszámra jelölőnégyzetet, és adja meg azt a telefonszámot, amelyre a hívók átkerülnek.

   

  Ha ezt a lehetőséget választja, győződjön meg arról, hogy a hangposta üdvözlése tájékoztatja a hívókat arról, hogy a "0" gomb megnyomásával továbbítja őket.

 • Jelölje be az E-mail üzenet másolatát jelölőnégyzetet, és adja meg azt az e-mail-címet, amelyre az összes hangposta felvételét elküldi.
4

Kattintson a Mentés lehetőségre.

Faxüzenet-beállítások konfigurálása felhasználó számára

A faxüzenetek lehetővé teszik a felhasználó számára, hogy közvetlen bejövő faxokat fogadjon a hangposta szolgáltatásából.

Mielőtt elkezdené

A szolgáltatás konfigurálása előtt a következőket kell figyelembe venni:
 • Analóg telefonadapterre (ATA) van szükség a faxjelek szabványos telefonjelekről VoIP-ra történő konvertálásához. A Cisco ATA-eszközökkel és telepítéssel kapcsolatos további információkért lásd: Első lépések a Cisco ATA 191 és 192 készülékkel , Afaxátvitel javítása az ATA-val, és ATA-eszköz konfigurálása felhasználó számára.

 • A faxok és a hangpostaüzenetek egy 100 perces hangposta- vagy 1000 oldalnyi faxüzenet kapacitású megosztott tárolóterületen találhatók. Győződjön meg arról, hogy a felhasználók tisztában vannak a rendelkezésre álló területtel, és azzal, hogy bölcsen kell helyet biztosítani az új faxüzeneteknek és az archiválásnak.

 • A faxüzenetek korlátlan ideig tárolódnak.

 • A SuperG3 faxgépeket (nagy sebességű fax vagy 33,6 kbps fax) úgy kell konfigurálni, hogy 14,4 kbps sebességgel továbbítsák és fogadják. Abban az esetben, ha a SuperG3 faxkészülék nem SuperG3 géppel kommunikál, a faxhívások megfelelően befejeződhetnek, mert az alacsonyabb sebességű faxgép miatt a SuperG3 kisebb sebességre csökken. Ha a gép sebessége nem konfigurálható, előfordulhat, hogy nem működik megfelelően a Webex-híváson.

1

A vevői nézetből lépjen a https://admin.webex.comFelhasználók elemre, és válassza ki azt a felhasználót, aki számára engedélyezni szeretné a faxüzeneteket.

2

Válassza a Hívás lehetőséget, és válassza a Hangpostaparancsot.

3

Kapcsolja be a faxüzeneteket a szolgáltatás engedélyezéséhez.

4

A legördülő menüből válassza ki a faxüzenetekhez rendelt telefonszámot.

5

Szükség esetén adjon meg egy bővítményt.

6

Kattintson a Mentés lehetőségre.


 

A felhasználók módosíthatják ezeket a beállításokat a Hívás felhasználói portálon. A felhasználók által ezekben a beállításokban végrehajtott módosítások mind a Hívási felhasználói portálon, mind a Vezérlőközpontban megjelennek.