Aktivera röstbrevlåda för en användare

Om du har aktiverat samtalskoppling kommer dessa inställningar för samtalskoppling att åsidosätta de röstbrevlådeinställningar som du har konfigurerat.

1

Från kundvyn i https://admin.webex.com går du till Användare och väljer den användare som du vill aktivera röstbrevlåda för.

2

Välj Samtal och Röstbrevlåda.

3

Aktivera röstbrevlådetjänsten och välj bland de inställningar som du vill aktivera.

Skicka en användares samtal till röstbrevlåda

Dessa röstbrevlådeinställningar kan konfigureras så att användare kan dirigera inkommande samtal till användarnas röstbrevlåda.
 • Alla samtal – Med det här alternativet vidarebefordras alla samtal till röstbrevlådan.

 • Vid upptaget – Med det här alternativet vidarebefordras samtal till röstbrevlådan när användaren redan är i ett samtal.

 • När inget svar – Med det här alternativet vidarebefordras inkommande samtal till röstbrevlådan efter ett visst antal ringsignaler.

1

Från kundvyn i https://admin.webex.com går du till Användare och väljer den användare som du vill aktivera röstbrevlåda för.

2

Välj Samtal och Röstbrevlåda.

3

Aktivera röstbrevlådetjänsten och välj följande alternativ:

 • Alla samtal – Markera kryssrutan och välj standardhälsningen, eller överför en hälsning genom att klicka på Överför fil och välja en .wav-fil.
 • Vid upptaget – Markera kryssrutan och välj standardhälsningen, eller överför en hälsning genom att klicka på Överför fil och välja en .wav-fil.
 • När inget svar – Markera kryssrutan, välj antalet ringsignaler innan personen som ringer skickas till röstbrevlådan i den nedrullningsbara menyn och välj sedan standardhälsningen, eller överför en hälsning genom att klicka på Överför fil och välja en .wav-fil.

 

Om du väljer Alla samtal kan du inte välja de andra två alternativen. Du kan välja att skicka till röstbrevlådan med alternativen Vid upptaget och När inget svar tillsammans.

4

Klicka på Spara.

Återställ en användares PIN-kod till röstbrevlåda

Om standard-PIN-koden till röstbrevlåda är aktiverad för din organisation kan du återställa en användares PIN-kod till röstbrevlåda. Det finns mer information om hur du ställer in en standard-PIN-kod till röstbrevlåda för din organisation i Konfigurera en standard-PIN-kod till röstbrevlåda för alla nya användare.

1

Från kundvyn i https://admin.webex.com går du till Användare och väljer den användare du vill återställa PIN-kod till röstbrevlåda för.

2

Välj Samtal och Röstbrevlåda.

3

Klicka på Återställ PIN-kod till röstbrevlåda.

Nu kan användaren logga in på sin röstbrevlådeportal och ange standard-PIN-koden som har ställts in för din organisation.


 

Användare kan också återställa PIN-koden till röstbrevlåda i https://settings.webex.com. Dessa instruktioner finns i Ställa in PIN-kod till röstbrevlåda (Webex Calling).

Aktivera röstbrevlådeaviseringar för en användare

1

Från kundvyn i https://admin.webex.com går du till Användare och väljer den användare som du vill aktivera röstbrevlådeaviseringar för.

2

Välj Samtal och Röstbrevlåda.

3

Aktivera Avisering om nytt röstmeddelande och välj något av följande:

 • Via e-post – Markera kryssrutan och ange e-postadressen som aviseringen ska skickas till.

 • Via SMS – Markera kryssrutan, ange telefonnumret som aviseringen ska skickas till och välj sedan nätverksleverantören i den nedrullningsbara menyn.

4

Klicka på Spara.

Hantera en användares lagringsutrymme för röstbrevlåda

Du kan ange var användare ska kunna nå röstbrevlådan på sin telefon, i samtalsanvändarportalen eller till en angiven e-postadress som en .tiff-fil.

1

Från kundvyn i https://admin.webex.com går du till Användare och väljer den användare du vill konfigurera lagring av röstmeddelanden för.

2

Välj Samtal och Röstbrevlåda.

3

Välj något av följande alternativ under Meddelandelagring:

 • Använd intern postlåda – Användare får åtkomst till sina meddelanden från sin telefon eller från samtalsanvändarportalen. Välj Använd indikator för nya meddelanden på telefonen för att aktivera indikatorn.


   
  Den interna postlådan har följande lagringsbegränsningar:
  • Gräns på tio minuter för ett enskilt meddelande.

  • Gräns på 100 minuter för hela postlådan.

 • Använd extern postlåda – Användarna får alla sina röstmeddelanden skickade till en angiven e-postadress. Detta inaktiverar åtkomsten till röstmeddelanden från användarnas telefon, skrivbordsapp eller samtalsanvändarportalen.

4

Klicka på Spara.


 

Användare kan välja att ändra dessa inställningar i samtalsanvändarportalen. Användarens ändringar av dessa inställningar kommer att visas i både samtalsanvändarportalen och Control Hub.

Konfigurera ytterligare röstbrevlådeinställningar för en användare

De här ytterligare inställningarna kan konfigureras med andra röstbrevlådeinställningar för användare i Control Hub.

1

Från kundvyn i https://admin.webex.com går du till Användare och väljer den användare som du vill aktivera ytterligare röstbrevlådeinställningar för.

2

Välj Samtal och Röstbrevlåda.

3

Välj ett eller båda av följande alternativ under Ytterligare inställningar:

 • Markera kryssrutan Överför till ”0” till telefonnummer och ange telefonnumret som uppringare ska överföras till.

   

  Om du väljer det här alternativet ska du säkerställa att hälsningen i röstbrevlådan informerar uppringarna om att de kommer att överföras om de trycker på ”0”.

 • Markera kryssrutan E-posta en kopia av meddelandet och ange e-postadressen dit inspelningen av alla röstmeddelanden ska skickas.
4

Klicka på Spara.

Konfigurera faxmeddelandeinställningar för en användare

Med faxmeddelanden kan en användare ta emot direktinkommande fax från röstbrevlådetjänsten.

Innan du börjar

Du måste överväga följande innan du konfigurerar funktionen:
 • En analog telefonadapter (ATA) krävs för att konvertera faxsignaler från standardtelefonsignaler till VoIP. Det finns mer information om Cisco ATA-enheter och konfiguration i Kom igång med din Cisco ATA 191 och 192, Förbättra faxsändning med din ATA och Konfigurera en ATA-enhet för en användare.

 • Fax- och röstmeddelanden finns i ett delat lagringsutrymme med en kapacitet på 100 minuters röstbrevlåda, eller 1 000 sidor faxmeddelanden. Se till att användarna är medvetna om det tillgängliga utrymmet, och att ni behöver ha utrymme för nya faxmeddelanden och arkivera smart.

 • Faxmeddelanden sparas under obegränsad tid.

 • SuperG3-faxmaskiner (snabbfax eller fax på 33,6 kbit/s) måste konfigureras för överföring och mottagning på 14,4 kbit/s. När en SuperG3-faxmaskin kommunicerar med en icke-SuperG3-maskin kan faxsamtal slutföras korrekt eftersom faxmaskinen med lägre hastighet får SuperG3 att minska hastigheten. Om maskinhastigheten inte kan konfigureras kanske den inte fungerar korrekt i Webex Calling.

1

Från kundvyn i https://admin.webex.com går du till Användare och väljer den användare du vill aktivera faxmeddelanden för.

2

Välj Samtal och Röstbrevlåda.

3

Aktivera Faxmeddelanden för att aktivera funktionen.

4

Välj det telefonnummer som tilldelats för faxmeddelanden i den nedrullningsbara menyn.

5

Ange en anknytning, vid behov.

6

Klicka på Spara.


 

Användare kan välja att ändra dessa inställningar i samtalsanvändarportalen. Användarens ändringar av dessa inställningar kommer att visas i både samtalsanvändarportalen och Control Hub.