Bir Kullanıcı İçin Sesli Mesaj Etkinleştirme

Çağrı yönlendirmeniz etkinleştirilmişse, bu çağrı yönlendirme ayarları, yapılandırdığınız sesli mesaj ayarlarını geçersiz kılar.

1

https://admin.webex.com müşteri görünümünden Kullanıcılar'a gidin ve sesli mesajı etkinleştirmek istediğiniz kullanıcıyı seçin.

2

Calling ve ardından Sesli Mesaj öğesini seçin.

3

Sesli Mesaj Hizmeti iki durumlu düğmesini etkinleştirin ve etkinleştirmek istediğiniz ayarlardan istediğinizi seçin.

Bir Kullanıcının Çağrılarını Sesli Mesaja Gönderme

Bu sesli mesaj ayarları, kullanıcıların gelen çağrıları sesli mesaja yönlendirmesini sağlayacak biçimde yapılandırılabilir.
 • Tüm Çağrılar: Bu seçenek, tüm çağrıları sesli mesaja yönlendirir.

 • Meşgul olduğunda: Bu seçenek, kullanıcının zaten bir aramada olması durumunda çağrıları sesli mesaja yönlendirir.

 • Yanıtlanmadığında: Bu seçenek, telefonun belirtilen sayıda çalmasının ardından gelen çağrıları sesli mesaja yönlendirir.

1

https://admin.webex.com müşteri görünümünden Kullanıcılar'a gidin ve sesli mesajı etkinleştirmek istediğiniz kullanıcıyı seçin.

2

Calling ve ardından Sesli Mesaj öğesini seçin.

3

Sesli Mesaj Hizmeti anahtarını etkin konuma getirin ve aşağıdaki seçenekleri seçin:

 • Tüm Çağrılar: Onay kutusunu işaretleyin ve varsayılan karşılamayı seçin veya Dosya Yükle öğesine tıklayın bir .wav dosyası seçerek bir karşılama yükleyin.
 • Meşgul olduğunda: Onay kutusunu işaretleyin ve varsayılan karşılamayı seçin veya Dosya Yükle öğesine tıklayın bir .wav dosyası seçerek bir karşılama yükleyin.
 • Yanıt verilmediğinde: Onay kutusunu işaretleyin, açılır menüden sesli mesaja göndermek için kaç kez çalması gerektiğini belirleyin ve ardından varsayılan karşılamayı seçin veya Dosya Yükle öğesine tıklayıp bir .wav dosyası seçerek karşılama yükleyin.

 

Tüm Çağrılar seçeneğini seçmeniz durumunda, diğer iki seçeneği seçemezsiniz. Hem Meşgul olduğunda hem de Yanıt verilmediğinde seçeneğinde sesli mesaja yönlendirmeyi seçebilirsiniz.

4

Save (Kaydet) seçeneğine tıklayın.

Bir Kullanıcının Sesli Mesaj PIN'ini Sıfırlama

Kuruluşunuz için varsayılan sesli mesaj PIN'i etkinleştirildiyse, bir kullanıcının sesli mesaj PIN'ini sıfırlayabilirsiniz. Kuruluşunuz için varsayılan sesli mesaj PIN'ini nasıl ayarlayabileceğiniz konusunda daha fazla bilgi için bkz. Tüm Yeni Kullanıcılar için Varsayılan Sesli Mesaj PIN’ini Yapılandırma.

1

https://admin.webex.com müşteri görünümünden Kullanıcılar'a gidin ve sesli mesaj PIN'ini sıfırlamak istediğiniz kullanıcıyı seçin.

2

Calling ve ardından Sesli Mesaj öğesini seçin.

3

Sesli Mesaj PIN'ini sıfırla'ya tıklayın.

Artık kullanıcı kendi sesli mesaj portalında oturum açıp kuruluşunuz için ayarlanan varsayılan PIN'i girebilir.


 

Kullanıcılar da https://settings.webex.com içerisinde kendi sesli mesaj PIN'lerini sıfırlayabilir. Bu talimatlar için bkz. Sesli mesaj PIN'i Ayarlama (Webex Calling).

Bir Kullanıcı İçin Sesli Mesaj Bildirimlerini Etkinleştirme

1

https://admin.webex.com müşteri görünümünden Kullanıcılar'a gidin ve sesli mesaj bildirimlerini etkinleştirmek istediğiniz kullanıcıyı seçin.

2

Calling ve ardından Sesli Mesaj öğesini seçin.

3

Yeni Sesli Mesaj Bildirimi anahtarını etkin konuma getirin ve aşağıdakilerden birini seçin:

 • E-posta yoluyla: Onay kutusunu işaretleyin ve bildirimin gönderileceği e-posta adresini girin.

 • SMS yoluyla: Onay kutusunu işaretleyin ve bildirimin gönderileceği telefon numarasını girip açılır menüden şebeke operatörünü seçin.

4

Save (Kaydet) seçeneğine tıklayın.

Bir Kullanıcının Sesli Mesaj Depolama Alanını Yönetme

Kullanıcıların telefonlarında sesli mesajlarına nereden: Calling Kullanıcı Portalından mı, .tiff dosyası olarak belirtilen e-posta adresine mi erişebileceğini belirtebilirsiniz.

1

https://admin.webex.com müşteri görünümünden Kullanıcılar'a gidin ve sesli mesaj depolama alanını yapılandırmak istediğiniz kullanıcıyı seçin.

2

Calling ve ardından Sesli Mesaj öğesini seçin.

3

Mesaj Depolama altında, aşağıdaki seçeneklerden birini seçin:

 • Dahili posta kutusunu kullan: Kullanıcılar mesajlarına telefonlarından veya Calling Kullanıcı Portalından erişir. Göstergeyi etkinleştirmek için Yeni mesaj göstergesini kullan öğesini seçin.


   
  Dahili posta kutusunda şu depolama kısıtlamaları vardır:
  • Tek mesaj için 10 dakika sınırı

  • Toplam posta kutusu için 100 dakika sınırı

 • Harici posta kutusu kullan: Kullanıcılar, kendilerine gönderilen tüm sesli mesajları burada tutar. Bu özellik, kullanıcıların telefonundan, masaüstü uygulamasından veya Calling Kullanıcı Portalından sesli mesajlara erişimi devre dışı bırakır.

4

Save (Kaydet) seçeneğine tıklayın.


 

Kullanıcılar, Calling Kullanıcı Portalında bu ayarları değiştirmeyi seçebilir. Bu ayarlarda kullanıcı tarafından yapılacak her türlü değişiklik, hem Calling Kullanıcı Portalı, hem de Control Hub'a yansıtılır.

Bir Kullanıcı İçin Ek Sesli Mesaj Ayarlarını Yapılandırma

Bu ek ayarlar, Control Hub'da diğer sesli mesaj ayarlarıyla yapılandırılabilir.

1

https://admin.webex.com müşteri görünümünden Kullanıcılar'a gidin ve ek sesli mesaj ayarlarını etkinleştirmek istediğiniz kullanıcıyı seçin.

2

Calling ve ardından Sesli Mesaj öğesini seçin.

3

Ek Ayarlar altında aşağıdakilerden birini veya her ikisini de seçin:

 • "0" telefon numarasına aktar onay kutusunu işaretleyin ve arayanların aktarılacağı telefon numarasını girin.

   

  Bu seçeneği seçerseniz, sesli mesaj karşılamanızın, arayanlara "0" tuşlamaları durumunda aktarılacaklarını bildirmesini sağlayın.

 • Mesajın kopyasını e-posta olarak gönder onay kutusunu işaretleyin ve tüm sesli mesajların kaydının gönderileceği e-posta adresini girin.
4

Save (Kaydet) seçeneğine tıklayın.

Bir Kullanıcı İçin Faks Mesajı Ayarlarını Yapılandırma

Faks mesajları, kullanıcıların sesli mesaj hizmetlerinden doğrudan gelen faks mesajı almasını sağlar.

Başlamadan önce

Bu özellik yapılandırılmadan önce şunlar göz önünde bulundurulmalıdır:
 • Faks sinyallerini standart telefon sinyallerinden VoIP'e dönüştürmek için analog telefon adaptörü (ATA) gereklidir. Cisco ATA cihazları ve kurulumu hakkında daha fazla bilgi için bkz. Cisco ATA 191 ve 192’nizi Kullanmaya Başlarken, ATA’nızla Faks Gönderimini İyileştirin ve Bir Kullanıcı için ATA Cihazını Yapılandırın.

 • Fakslar ve sesli mesajlar, 100 dakikalık sesli mesaj veya 1000 sayfalık faks mesajı saklama kapasitesine sahip paylaşılan bir depolama alanında tutulur. Kullanıcıların kullanılabilir alan miktarını, yeni faks mesajları için boş alana ihtiyaçları olduğunu ve buna uygun olarak arşivleme yapmaları gerektiğini bildiğinden emin olun.

 • Faks mesajları sınırsız süreyle saklanır.

 • SuperG3 faks makineleri (yüksek hızlı faks veya 33,6 kbps faks), 14,4 kbps ile veri gönderip alacak biçimde yapılandırılmalıdır. SuperG3 faks makinesinin SuperG3 olmayan bir faks makinesiyle iletişim kurduğu durumlarda, daha düşük hızlı faks makinesi SuperG3'ün daha düşük bir hıza düşmesine yol açarak faks çağrısının doğru bir biçimde tamamlanmamasına neden olabilir. Makine hızı yapılandırılamıyorsa, Webex Calling'de doğru bir biçimde çalışmayabilir.

1

https://admin.webex.com müşteri görünümünden Kullanıcılar'a gidin ve faks mesajlarını etkinleştirmek istediğiniz kullanıcıyı seçin.

2

Calling ve ardından Sesli Mesaj öğesini seçin.

3

Özelliği etkinleştirmek için Faks Mesajları öğesini açık konuma getirin.

4

Açılır menüden faks mesajlarına atanan telefon numarasını seçin.

5

Gerekirse, bir Dahili Numara girin.

6

Save (Kaydet) seçeneğine tıklayın.


 

Kullanıcılar, Calling Kullanıcı Portalında bu ayarları değiştirmeyi seçebilir. Bu ayarlarda kullanıcı tarafından yapılacak her türlü değişiklik, hem Calling Kullanıcı Portalı, hem de Control Hub'a yansıtılır.