Omogući govornu poštu za korisnika

Ako je omogućeno prosljeđivanje poziva, te postavke prosljeđivanja poziva nadjačavaju postavke govorne pošte koje ste konfigurirali.

1

U prikazu klijenta https://admin.webex.com idite na Korisnici i odaberite korisnika za kojeg želite omogućiti govornu poštu.

2

Odaberite Pozivanje , a zatim Govorna pošta.

3

Uključite preklopni gumb servisa govorne pošte i odaberite neku od postavki koje želite omogućiti.

Slanje korisničkih poziva u govornu poštu

Te postavke govorne pošte mogu se konfigurirati za korisnike za usmjeravanje dolaznih poziva na govornu poštu korisnika.
 • Svi pozivi –ova opcija prosljeđuje sve pozive govornoj pošti.

 • Kada je zauzeta–ova mogućnost prosljeđuje pozive govornoj pošti kada je korisnik već na pozivu.

 • Kada nema odgovora –ova mogućnost prosljeđuje dolazne pozive govornoj pošti nakon određenog broja zvona.

1

U prikazu klijenta https://admin.webex.com idite na Korisnici i odaberite korisnika za kojeg želite omogućiti govornu poštu.

2

Odaberite Pozivanje , a zatim Govorna pošta.

3

Uključite prekidač servisa govorne pošte i odaberite sljedeće mogućnosti:

 • Svi pozivi –potvrdite okvir i odaberite zadani pozdrav ili prenesite pozdrav klikom na Prenesi datoteku i odaberite .wav datoteku.
 • Kada ste zauzeti–potvrdite okvir i odaberite zadani pozdrav ili prenesite pozdrav klikom na Prenesi datoteku i odaberite .wav datoteku.
 • Kada nema odgovora –potvrdite okvir Odaberite broj zvona prije slanja u govornu poštu na padajućem izborniku, a zatim odaberite zadani pozdrav ili prenesite pozdrav klikom na Prenesi datoteku i odaberite .wav datoteku.

 

Ako odaberete Svi pozivi, ne možete odabrati druge dvije mogućnosti. Možete odabrati usmjeravanje na govornu poštu s opcijama Kada je zauzeto i Kada nema odgovora.

4

Kliknite Spremi.

Ponovno postavljanje PIN-a govorne pošte korisnika

Ako je za vašu tvrtku ili ustanovu omogućen zadani PIN govorne pošte, možete ponovno postaviti KORISNIKOV PIN govorne pošte. Dodatne informacije o postavljanju zadanog PIN-a govorne pošte za tvrtku ili ustanovu potražite u članku Konfiguriranje zadanog PIN-a govorne pošte za sve nove korisnike.

1

U prikazu klijenta u https://admin.webex.comsustavu otvorite Korisnici i odaberite korisnika za kojeg želite vratiti PIN govorne pošte.

2

Odaberite Pozivanje , a zatim Govorna pošta.

3

Kliknite Vrati izvornu govornu poštu.

Sada se korisnik može prijaviti na svoj portal govorne pošte i unijeti zadani PIN postavljen za vašu tvrtku ili ustanovu.


 

Korisnici također mogu resetirati PIN govorne pošte u https://settings.webex.comsustavu . Upute potražite u članku Postavljanje PIN-a govorne pošte (Webexpoziva).

Omogući obavijesti govorne pošte za korisnika

1

U prikazu klijenta https://admin.webex.comotvorite Korisnici i odaberite korisnika za kojeg želite omogućiti obavijesti govorne pošte.

2

Odaberite Pozivanje , a zatim Govorna pošta.

3

Uključite prekidač Obavijesti o novoj govornoj pošti i odaberite jedno od sljedećeg:

 • Puteme-pošte – potvrdite okvir i unesite adresu e-pošte da biste poslali obavijest.

 • Putemteksta – potvrdite okvir, unesite telefonski broj da biste poslali obavijest, a zatim na padajućem izborniku odaberite davatelja mrežnih usluga.

4

Kliknite Spremi.

Upravljanje korisnikovim spremištem poruka govorne pošte

Možete odrediti gdje korisnici mogu pristupiti svojoj govornoj pošti na svom telefonu – na korisničkom portalu za pozive ili na određenu adresu e-pošte kao .tiff datoteku.

1

Iz prikaza klijenta u https://admin.webex.comsustavu otvorite Korisnici i odaberite korisnika za kojeg želite konfigurirati pohranu poruka govorne pošte.

2

Odaberite Pozivanje , a zatim Govorna pošta.

3

U odjeljku Pohrana porukaodaberite jednu od sljedećih mogućnosti:

 • Korištenje internog poštanskogsandučića – korisnici pristupaju svojim porukama s telefona ili s korisničkog portala za pozive. Odaberite Koristi novi indikator poruke na telefonu da biste omogućili pokazatelj.


   
  Interni poštanski sandučić ima sljedeća ograničenja pohrane:
  • Ograničenje jedne poruke od 10 minuta

  • Ukupno ograničenje poštanskog sandučića od 100 minuta

 • Korištenje vanjskog poštanskogsandučića – korisnicima su sve glasovne poruke poslane na određenu e-poštu. Time ćete onemogućiti pristup porukama govorne pošte s telefona korisnika, aplikacije za stolna računala ili korisničkog portala za pozive.

4

Kliknite Spremi.


 

Korisnici mogu odabrati promjenu tih postavki na korisničkom portalu za pozive. Sve promjene korisnika u tim postavkama odrazit će se i na korisnički portal pozivanja i u kontrolni centar.

Konfiguriranje dodatnih postavki govorne pošte za korisnika

Te dodatne postavke mogu se konfigurirati s drugim postavkama govorne pošte za korisnike u Control Hubu.

1

U prikazu klijenta https://admin.webex.com idite na Korisnici i odaberite korisnika za kojeg želite omogućiti dodatne postavke govorne pošte.

2

Odaberite Pozivanje , a zatim Govorna pošta.

3

U odjeljku Dodatne postavkeodaberite jedno ili oboje od sljedećeg:

 • Potvrdite okvir Prenesi na '0' na telefonski broj i unesite telefonski broj na koji će se pozivatelji prenijeti.

   

  Ako odaberete ovu mogućnost, provjerite je li pozdrav govorne pošte obavijestio pozivatelje da će ih pritiskom na '0' prenijeti.

 • Potvrdite okvir Pošalji kopiju poruke e-poštom i unesite adresu e-pošte na koju će se slati snimka svih govornih poruka.
4

Kliknite Spremi.

Konfiguriranje postavki faks poruka za korisnika

Slanje faks poruka korisniku omogućuje primanje izravnih dolaznih faksova sa svoje usluge govorne pošte.

Prije nego što počnete

Prije konfiguriranja ove značajke potrebno je uzeti u obzir sljedeće:
 • Za pretvaranje faks signala iz standardnih telefonskih signala u VoIP potreban je analogni telefonski adapter (ATA). Dodatne informacije o Cisco ATA uređajima i instalaciji potražite u članku Početak rada s cisco ATA 191 i 192, Poboljšajte prijenos faksa sATA-om i Konfigurirajte ATA uređaj zakorisnika.

 • Faksovi i poruke govorne pošte nalaze se u zajedničkom prostoru za pohranu s kapacitetom od 100 minuta govorne pošte ili 1000 stranica faks poruka. Provjerite jesu li korisnici upoznati s raspoloživim prostorom i potrebom da imaju prostora za nove faks poruke i mudro arhiviraju.

 • Faks poruke pohranjuju se neograničeno vrijeme.

 • SuperG3 faks uređaji (brzi faks ili faks od 33,6 kbps) moraju biti konfigurirani za prijenos i primanje pri 14,4 kbps. U slučajevima kada SuperG3 faks uređaj komunicira s uređajem koji nije SuperG3, faks pozivi mogu se ispravno dovršiti jer faks uređaj niže brzine uzrokuje da se SuperG3 smanji na manju brzinu. Ako brzinu računala nije moguće konfigurirati, možda neće ispravno funkcionirati na Webex pozivima.

1

U prikazu klijenta u https://admin.webex.comsustavu otvorite Korisnici i odaberite korisnika za kojeg želite omogućiti slanje faks poruka.

2

Odaberite Pozivanje , a zatim Govorna pošta.

3

Uključite faks poruke da biste omogućili značajku.

4

Na padajućem izborniku odaberite telefonski broj dodijeljen za slanje poruka faksom.

5

Ako je potrebno, unesite proširenje.

6

Kliknite Spremi.


 

Korisnici mogu odabrati promjenu tih postavki na korisničkom portalu za pozive. Sve promjene korisnika u tim postavkama odrazit će se i na korisnički portal pozivanja i u kontrolni centar.