Omogući govornu poštu za korisnika

Ako je omogućeno prosleđivanje poziva, te postavke prosleđivanja poziva zamenjuju postavke govorne pošte koje ste konfigurisali.

1

Iz prikaza klijenta https://admin.webex.com idite na opciju "Korisnici" i izaberite korisnika za kojeg želite da omogućite govornu poštu.

2

Izaberite stavku Pozivanje i odaberite govornu poštu.

3

Uključite preklopnik usluge govorne pošte i odaberite neku od postavki koje želite da omogućite.

Slanje poziva korisnika govornoj pošti

Ove postavke govorne pošte mogu da se konfigurišu za korisnike da usmeravaju dolazne pozive na govornu poštu korisnika.
 • Svi pozivi –Ova opcija prosleđivanje svih poziva govornoj pošti.

 • Kada stezauzeti – Ova opcija prosleđivanje poziva na govornu poštu kada je korisnik već na pozivu.

 • Kada nema odgovora –Ova opcija prosleđivanje dolaznih poziva govornoj pošti nakon navedenog broja prstenova.

1

Iz prikaza klijenta idite https://admin.webex.com na opciju "Korisnici" i izaberite korisnika za kojeg želite da omogućite govornu poštu.

2

Izaberite stavku Pozivanje i odaberite govornu poštu.

3

Uključite prekidač usluge govorne pošte i izaberite sledeće opcije:

 • Svi pozivi –Potvrdite izbor u polju za potvrdu i izaberite podrazumevani pozdrav ili otpremite pozdrav tako što ćete kliknuti na dugme "Otpremi datoteku" i .wav datoteku.
 • Kada ste zauzeti –Potvrdite izbor u polju za potvrdu i izaberite podrazumevani pozdrav ili otpremite pozdrav tako što ćete kliknuti na dugme "Otpremidatoteku" i .wav datoteku.
 • Kada nema odgovora – Potvrdite izbor u poljuza potvrdu, u padajućem meniju izaberite stavku "Otpremi datoteku", a zatim izaberite stavku "Otpremi datoteku" i izaberite .wav datoteku.

 

Ako izaberete opciju "Svipozivi", nećete možete izabrati druge dve opcije. Možete odabrati da usmerite na govornu poštu sa opcijom "Kada stezauzeti" i "Kada nema zajedničkih opcija odgovora".

4

Kliknite na dugme Sačuvaj.

Uspostavljanje početnih vrednosti PIN koda govorne pošte korisnika

Ako je podrazumevani PIN za govornu poštu omogućen za vašu organizaciju, možete da uspostavite početne vrednosti PIN koda govorne pošte korisnika. Više informacija o tome kako da podesite podrazumevani PIN za govornu poštu za vašu organizaciju potražite u članku Konfigurisanje podrazumevanog PIN koda govorne pošte za sve nove korisnike.

1

Iz prikaza klijenta u https://admin.webex.comprogramu Izaberite korisnika za kojeg želite da uspostavite početne vrednosti PIN koda govorne pošte.

2

Izaberite stavku Pozivanje i odaberite govornu poštu.

3

Kliknite na dugme Uspostavi početne vrednosti PIN koda govorne pošte.

Sada korisnik može da se prijavi na portal govorne pošte i unese podrazumevani PIN podešen za vašu organizaciju.


 

Korisnici takođe mogu da uspostave početne vrednosti PIN koda govorne pošte https://settings.webex.comu programu . Ova uputstva potražite u članku Podešavanje PIN koda govorne pošte (Webex pozivanje).

Omogućavanje obaveštenja govorne pošte za korisnika

1

Iz prikaza klijenta idite https://admin.webex.com na opciju "Korisnici" i izaberite korisnika za kojeg želite da omogućite obaveštenja govornom poštom.

2

Izaberite stavku Pozivanje i odaberite govornu poštu.

3

Uključite novi prekidač za obaveštavanje govorne pošte i izaberite neku od sledećih opcija:

 • Puteme-pošte – Potvrdite izbor u polju za potvrdu i unesite e-adresu da biste poslali obaveštenje.

 • Putem teksta –Potvrdite izbor u polju za potvrdu, unesite broj telefona da biste poslali obaveštenje, a zatim u padajućem meniju izaberite mrežnog provajdera.

4

Kliknite na dugme Sačuvaj.

Upravljanje skladištem poruka govorne pošte korisnika

Možete da odredite gde korisnici mogu da pristupe svojoj govornoj pošti na telefonu – na portalu korisnika poziva ili na određenu e-adresu kao .tiff datoteku.

1

Iz prikaza klijenta u https://admin.webex.comprogramu , idite na opciju "Korisnici" i izaberite korisnika za kojeg želite da konfigurišete skladište poruka govorne pošte.

2

Izaberite stavku Pozivanje i odaberite govornu poštu.

3

U okviru Skladišteporuka izaberite jednu od sledećih opcija:

 • Koristite internopoštansko sanduče – Korisnici pristupaju svojim porukama sa svog telefona ili sa portala korisnika poziva. Izaberite stavku Koristi novi indikator poruke na telefonu da biste omogućili indikator.


   
  Interno poštansko sanduče ima sledeća ograničenja skladištenja:
  • Ograničenje jedne poruke od 10 minuta

  • Ukupno ograničenje poštanskog sandučeta od 100 minuta

 • Koristite spoljnopoštansko sanduče – Korisnicima su sve glasovne poruke poslate na navedenu e-poštu. Ovo će onemogućiti pristup porukama govorne pošte sa telefona, aplikacije na radnoj površini ili korisničkog portala za pozivanje.

4

Kliknite na dugme Sačuvaj.


 

Korisnici mogu da odaberu da promene ove postavke na korisničkom portalu za pozivanje. Sve promene izvršene na ovim postavkama od korisnika odraziće se i na portal korisnika poziva i u kontrolnom čvorištu.

Konfigurisanje dodatnih postavki govorne pošte za korisnika

Ove dodatne postavke mogu da se konfigurišu sa drugim postavkama govorne pošte za korisnike u kontrolnom čvorištu.

1

Iz prikaza klijenta idite https://admin.webex.com na stranicu "Korisnici" i izaberite korisnika za kojeg želite da omogućite dodatne postavke govorne pošte.

2

Izaberite stavku Pozivanje i odaberite govornu poštu.

3

U okviruDodatne postavke odaberite jednu ili obe od sledećih opcija:

 • Potvrdite izbor u polju za potvrdu Prenesi na '0' na broj telefona i unesite broj telefona na koji će pozivaoci biti preneti.

   

  Ako izaberete ovu opciju, uverite se da pozdravna poruka govorne pošte obaveštava pozivaoce da će ih prenošenje pritiska na "0" preneti.

 • Potvrdite izbor u polju za potvrdu Pošalji kopiju poruke e-poštom i unesite e-adresu na koju će biti poslato snimanje svih govornih poruka.
4

Kliknite na dugme Sačuvaj.

Konfigurisanje postavki razmene faks poruka za korisnika

Razmena faks poruka omogućava korisniku da prima direktne dolazne faksove iz svoje usluge govorne pošte.

Pre nego što počneš

Pre konfigurisanja ove funkcije moraju se uzeti u obzir sledeće stavke:
 • Za konvertovanje faks signala iz standardnih telefonskih signala u VoIP potreban je analogni telefonski adapter (ATA). Više informacija o Cisco ATA uređajima i instalaciji potražite u članku Prvi koraci sa Cisco ATA 191 i 192, Poboljšajte prenos faksa pomoću atauređaja i konfigurišite ATA uređaj za korisnika.

 • Faksovi i poruke govorne pošte nalaze se u deljenom prostoru za skladištenje kapaciteta 100 minuta govorne pošte ili 1000 stranica faks poruka. Uverite se da su korisnici svesni raspoloživog prostora i potrebe da imaju prostora za nove faks poruke i arhiviranje mudro.

 • Faks poruke se skladište neograničeno vreme.

 • SuperG3 faks mašine (brzi faks ili 33,6 kb/s faks) moraju biti konfigurisane za prenos i prijem pri brzini od 14,4 kb/s. U slučajevima kada SuperG3 faks mašina komunicira sa ne-SuperG3 mašinom, faks pozivi mogu da se završe ispravno jer faks mašina sa manjom brzinom dovodi do toga da se SuperG3 smanji na manju brzinu. Ako brzina računara ne može da se konfiguriše, ona možda neće ispravno funkcionisati na Webex pozivu.

1

Iz prikaza korisnika u https://admin.webex.comprogramu Izaberite korisnika za kojeg želite da omogućite razmenu faks poruka.

2

Izaberite stavku Pozivanje i odaberite govornu poštu.

3

Uključite faks poruke da biste omogućili funkciju.

4

Sa padajuće strane izaberite broj telefona dodeljen za razmenu faks poruka.

5

Unesite proširenje ako je potrebno.

6

Kliknite na dugme Sačuvaj.


 

Korisnici mogu da odaberu da promene ove postavke na korisničkom portalu za pozivanje. Sve promene izvršene na ovim postavkama od korisnika odraziće se i na portal korisnika poziva i u kontrolnom čvorištu.