Voicemail voor een gebruiker inschakelen

Als u gesprek doorschakelen hebt ingeschakeld, overschrijven deze instellingen voor gesprek doorschakelen de instellingen voor voicemail die u hebt geconfigureerd.

1

Ga vanuit de klantweergave in https://admin.webex.com naar Gebruikers en selecteer de gebruiker voor wie u voicemail wilt inschakelen.

2

Selecteer Bellen en kies Voicemail.

3

Schakel de schakelaar Voicemailservice in en kies een van de instellingen die u wilt inschakelen.

Gesprekken van een gebruiker doorsturen naar voicemail

Deze voicemailinstellingen kunnen worden geconfigureerd voor gebruikers om binnenkomende gesprekken door te sturen naar de voicemail van gebruikers.
 • Alle gesprekken: deze optie stuurt alle gesprekken door naar voicemail.

 • Wanneer bezet: deze optie stuurt gesprekken door naar voicemail wanneer de gebruiker al in gesprek is.

 • Wanneer geen antwoord: deze optie stuurt binnenkomende gesprekken door naar voicemail na een opgegeven aantal keer overgaan.

1

Ga vanuit de klantweergave in https://admin.webex.com naar Gebruikers en selecteer de gebruiker voor wie u voicemail wilt inschakelen.

2

Selecteer Bellen en kies Voicemail.

3

Schakel de schakelaar Voicemailservice in en selecteer de volgende opties:

 • Alle gesprekken: schakel het selectievakje in en selecteer de standaardbegroeting, of upload een begroeting door te klikken op Bestand uploaden en een .wav-bestand te selecteren.
 • Wanneer bezet: schakel het selectievakje in en selecteer de standaardbegroeting, of upload een begroeting door te klikken op Bestand uploaden en een .wav-bestand te selecteren.
 • Wanneer geen antwoord: schakel het selectievakje in, selecteer in het vervolgkeuzemenu het aantal keer overgaan voordat wordt doorgestuurd naar voicemail, en selecteer vervolgens de standaardbegroeting of upload een begroeting door te klikken op Bestand uploaden en een .wav-bestand te selecteren.

 

Als u Alle gesprekken selecteert, kunt u de andere twee opties niet selecteren. U kunt ervoor kiezen om door te sturen naar voicemail met allebei de opties Wanneer bezet en Wanneer geen antwoord.

4

Klik op Opslaan.

De voicemailpincode van een gebruiker opnieuw instellen

Als de standaard voicemailpincode is ingeschakeld voor uw organisatie, kunt u de voicemailpincode van een gebruiker herstellen. Voor meer informatie over het instellen van een standaard voicemailpincode voor uw organisatie, zie Een standaard voicemailpincode voor alle nieuwe gebruikers configureren.

1

Ga vanuit de klantweergave in https://admin.webex.com naar Gebruikers en selecteer de gebruiker voor wie u de voicemailpincode wilt wijzigen.

2

Selecteer Bellen en kies Voicemail.

3

Klik op Voicemailpincode herstellen.

De gebruiker kan zich nu aanmelden bij de voicemailportal en de standaardpincode invoeren die is ingesteld voor uw organisatie.


 

Gebruikers kunnen ook hun voicemailpincode herstellen in https://settings.webex.com. Ga voor deze instructies naar Een voicemailpincode instellen (Webex Calling).

Voicemailmeldingen voor een gebruiker inschakelen

1

Ga vanuit de klantweergave in https://admin.webex.com naar Gebruikers en selecteer de gebruiker voor wie u voicemailmeldingen wilt inschakelen.

2

Selecteer Bellen en kies Voicemail.

3

Schakel de schakelaar Nieuwe voicemailmelding in en selecteer een van de volgende opties:

 • Via e-mail: schakel het selectievakje in en voer het e-mailadres in om de melding te verzenden.

 • Via tekst: schakel het selectievakje in, voer het telefoonnummer in om de melding te verzenden en selecteer vervolgens de netwerkprovider in het vervolgkeuzemenu.

4

Klik op Opslaan.

De opslag van voicemailberichten van een gebruiker beheren

U kunt opgeven waar gebruikers toegang hebben tot de voicemail op hun telefoon: in de Calling-gebruikersportal of op een opgegeven e-mailadres als een .tiff-bestand.

1

Ga vanuit de klantweergave in https://admin.webex.com naar Gebruikers en selecteer de gebruiker voor wie u opslag van voicemailberichten wilt configureren.

2

Selecteer Bellen en kies Voicemail.

3

Onder Berichtenopslag selecteert u een van de volgende opties:

 • Intern postvak gebruiken: gebruikers hebben toegang tot hun berichten vanaf hun telefoon of via de Calling-gebruikersportal. Selecteer De indicator voor een nieuw bericht gebruiken op de telefoon om de indicator in te schakelen.


   
  Het interne postvak heeft de volgende opslagbeperkingen:
  • Limiet voor één bericht: 10 minuten

  • Totale limiet voor het postvak: 100 minuten

 • Extern postvak gebruiken: gebruikers laten al hun spraakberichten naar een opgegeven e-mailadres verzenden. Hierdoor hebt u geen toegang tot voicemailberichten vanaf de telefoon, vanuit de bureaubladtoepassing of vanuit de Calling-gebruikersportal van gebruikers.

4

Klik op Opslaan.


 

Gebruikers kunnen ervoor kiezen deze instellingen te wijzigen in de Calling-gebruikersportal. Wijzigingen die de gebruiker aanbrengt in deze instellingen, worden doorgevoerd in de Calling-gebruikersportal en in Control Hub.

Aanvullende voicemailinstellingen configureren voor een gebruiker

Deze aanvullende instellingen kunnen worden geconfigureerd met andere voicemailinstellingen voor gebruikers in Control Hub.

1

Ga vanuit de klantweergave in https://admin.webex.com naar Gebruikers en selecteer de gebruiker voor wie u aanvullende voicemailinstellingen wilt inschakelen.

2

Selecteer Bellen en kies Voicemail.

3

Onder Aanvullende instellingen kiest u een of beide van de volgende opties:

 • Schakel het selectievakje Met telefoonnummer doorverbinden voor '0' in en voer het telefoonnummer in waarmee bellers worden doorverbonden.

   

  Als u deze optie selecteert, zorgt u ervoor dat uw voicemailbegroeting bellers vertelt dat ze door op '0' te drukken worden doorverbonden.

 • Schakel het selectievakje Een kopie van bericht versturen per e-mail in en voer het e-mailadres in waar de opname van alle voicemailberichten naartoe wordt gestuurd.
4

Klik op Opslaan.

Instellingen voor faxberichten configureren voor een gebruiker

Met faxberichten kan een gebruiker directe inkomende faxen ontvangen via de voicemailservice.

Voordat u begint

Voordat u deze functie configureert, moet u rekening houden met het volgende:
 • Een analoge telefoonadapter (ATA) is vereist om de faxsignalen van standaard telefoonsignalen om te zetten in VoIP. Zie Aan de slag met uw Cisco ATA 191 en 192, Faxtransmissie verbeteren met uw ATA en Een ATA-apparaat configureren voor een gebruiker voor meer informatie over Cisco ATA-apparaten en de installatie ervan.

 • Faxen en voicemailberichten bevinden zich in een gedeelde opslagruimte met een capaciteit van 100 voicemailminuten of 1000 pagina's aan faxberichten. Zorg ervoor dat gebruikers op de hoogte zijn van de beschikbare ruimte. Vertel ze ook dat ze ruimte moeten hebben voor nieuwe faxberichten en oude faxberichten slim moeten archiveren.

 • Faxberichten worden voor onbeperkte tijd opgeslagen.

 • SuperG3-faxapparaten (fax met hoge snelheid of 33,6 kbps-fax) moeten zijn geconfigureerd om faxen te verzenden en ontvangen met 14,4 kbps. Wanneer een SuperG3-faxapparaat communiceert met een niet-SuperG3-apparaat, kunnen faxgesprekken toch correct worden voltooid omdat de fax met een lagere snelheid ervoor zorgt dat het SuperG3-apparaat verlaagt tot een lagere snelheid. Als de apparaatsnelheid niet kan worden geconfigureerd, werkt de fax mogelijk niet correct in Webex Calling.

1

Ga vanuit de klantweergave in https://admin.webex.com naar Gebruikers en selecteer de gebruiker voor wie u faxberichten wilt inschakelen.

2

Selecteer Bellen en kies Voicemail.

3

Schakel Faxberichten in om de functie in te schakelen.

4

Selecteer in het vervolgkeuzekeuze het telefoonnummer dat is toegewezen voor het versturen van faxberichten.

5

Voer indien nodig een toestelnummer in.

6

Klik op Opslaan.


 

Gebruikers kunnen ervoor kiezen deze instellingen te wijzigen in de Calling-gebruikersportal. Wijzigingen die de gebruiker aanbrengt in deze instellingen, worden doorgevoerd in de Calling-gebruikersportal en in Control Hub.