Aktivér telefonsvarer for en bruger

Hvis du har aktiveret videresendelse af opkald, tilsidesætter disse indstillinger for videresendelse af opkald de indstillinger for telefonsvarer, som du har konfigureret.

1

Fra kundevisningen i https://admin.webex.com skal du gå til Brugere og vælge den bruger, som du vil aktivere telefonsvarer for.

2

Vælg Opkald, og vælg Telefonsvarer.

3

Slå kontakten Telefonsvarertjeneste til, og vælg blandt de indstillinger, du vil aktivere.

Send en brugers opkald til telefonsvarer

Disse indstillinger for telefonsvarer kan konfigureres for brugere til at viderestille indgående opkald til brugeres telefonsvarer.
 • Alle opkald – Denne valgmulighed viderestiller alle opkald til telefonsvarer.

 • Optaget – Denne valgmulighed viderestiller opkald til telefonsvarer, når brugeren allerede er midt i et opkald.

 • Intet svar – Denne valgmulighed viderestiller indgående opkald til telefonsvarer efter et bestemt antal ring.

1

Fra kundevisningen i https://admin.webex.com skal du gå til Brugere og vælge den bruger, som du vil aktivere telefonsvarer for.

2

Vælg Opkald, og vælg Telefonsvarer.

3

Tænd for kontakten Telefonsvarertjeneste, og vælg følgende valgmuligheder:

 • Alle opkald – Markér afkrydsningsfeltet, og vælg en standardhilsen, eller upload en hilsen ved at klikke på Upload fil og vælge en .wav-fil.
 • Optaget – Markér afkrydsningsfeltet, og vælg en standardhilsen, eller upload en hilsen ved at klikke på Upload fil og vælge en .wav-fil.
 • Intet svar – Markér afkrydsningsfeltet, vælg antallet af ring, før der viderestilles til telefonsvarer i rullemenuen, og vælg derefter en standardhilsen eller upload en hilsen ved at klikke på Upload fil og vælge en .wav-fil.

 

Hvis du vælger Alle opkald, kan du ikke vælge de to andre valgmuligheder. Du kan vælge at viderestille til telefonsvarer med både Optaget og Intet svar samtidigt.

4

Klik på Gem.

Nulstil en brugers PIN til indtalt besked

Hvis standard-PIN til indtalt besked er aktiveret for din organisation, kan du nulstille en brugers PIN til indtalt besked. Du kan finde flere oplysninger om, hvordan du konfigurerer en standard-PIN til indtalt besked for din organisation, under Konfigurer en standard-PIN til indtalt besked for alle nye brugere.

1

Fra kundevisningen i https://admin.webex.com skal du gå til Brugere og vælge den bruger, du vil nulstille PIN til indtalt besked for.

2

Vælg Opkald, og vælg Telefonsvarer.

3

Klik på Nulstil PIN til indtalt besked.

Nu kan brugeren logge ind på sin telefonsvarerportal og indtaste den standard-PIN, der er konfigureret for din organisation.


 

Brugere kan også nulstille deres PIN til indtalt besked i https://settings.webex.com. Du kan finde flere instruktioner om dette i Konfiguration af en PIN til indtalt besked (Webex Calling).

Aktivér telefonsvarer-underretninger for en bruger

1

Fra kundevisningen i https://admin.webex.com skal du gå til Brugere og vælge den bruger, som du vil aktivere telefonsvarer-underretninger for.

2

Vælg Opkald, og vælg Telefonsvarer.

3

Tænd for kontakten Ny telefonsvarermeddelelse, og vælg en af følgende:

 • Via e-mail – Markér afkrydsningsfeltet, og indtast den e-mailadresse, underretningen skal sendes til.

 • Via SMS – Markér afkrydsningsfeltet, indtast telefonnummeret, som underretningen skal sendes til, og vælg derefter netværksudbyderen i rullemenuen.

4

Klik på Gem.

Administrer en brugers lager til telefonsvarerbeskeder

Du kan angive, hvor brugere kan få adgang til deres telefonsvarer på deres telefon – i opkaldsbrugerportalen eller til en angivet e-mailadresse som en .tiff-fil.

1

Fra kundevisningen i https://admin.webex.com skal du gå til Brugere og vælge den bruger, du vil konfigurere lager til telefonsvarerbeskeder for.

2

Vælg Opkald, og vælg Telefonsvarer.

3

Under Meddelelseslagring, vælg én af følgende valgmuligheder:

 • Brug intern postkasse – Brugere får adgang til deres meddelelser fra deres telefon eller fra opkaldsbrugerportalen. Vælg Brug ny meddelelsesindikator på telefon for at aktivere indikatoren.


   
  Den interne postkasse har følgende lagerbegrænsninger:
  • Begrænsning for enkelt meddelelse på 10 minutter

  • Samlet postkassebegrænsning på 100 minutter

 • Brug ekstern postkasse – Brugere får alle deres talebeskeder sendt til en specificeret e-mail. Dette deaktiverer adgang til telefonsvarerbeskeder fra brugeres telefon, desktop-app eller opkaldsbrugerportal.

4

Klik på Gem.


 

Brugere kan vælge at ændre disse indstillinger i opkaldsbrugerportalen. Alle ændringer, som brugeren foretager af disse indstillinger, vil blive afspejlet i både opkaldsbrugerportalen og Control Hub.

Konfigurer yderligere indstillinger for telefonsvarer for en bruger

Disse yderligere indstillinger kan konfigureres med andre indstillinger for telefonsvarer for brugere i Control Hub.

1

Fra kundevisningen i https://admin.webex.com skal du gå til Brugere og vælge den bruger, som du vil aktivere yderligere indstillinger for telefonsvarer for.

2

Vælg Opkald, og vælg Telefonsvarer.

3

Under Yderligere indstillinger, vælg én eller begge af følgende:

 • Markér afkrydsningsfeltet Overfør til '0' til telefonnummer, og indtast telefonnummeret, som opkaldende vil blive overført til.

   

  Hvis du vælger denne valgmulighed, skal du sørge for, at din telefonsvarermeddelelse informerer opkaldende om, at hvis de trykker på "0", så vil de blive viderestillet.

 • Markér afkrydsningsfeltet Send en kopi af meddelelse med e-mail, og indtast den e-mailadresse, hvor optagelsen af alle telefonsvarerbeskeder skal sendes til.
4

Klik på Gem.

Konfigurer indstillinger for faxmeddelelser for en bruger

Faxmeddelelser tillader, at en bruger modtager direkte indgående fax fra deres telefonsvarertjeneste.

Før du begynder

Følgende skal tages i betragtning, før du konfigurerer denne funktion:
 • En analog telefonadapter (ATA) er nødvendig for at konvertere faxsignalerne fra standardtelefonsignaler til VoIP. Du kan finde yderligere oplysninger om Cisco ATA-enheder og installation i Kom godt i gang med din Cisco ATA 191 og 192, Forbedring af faxtransmission med ATA og Konfigurering af en ATA-enhed for en bruger.

 • Fax- og telefonsvarerbeskeder befinder sig i et delt hukommelsesområde med en kapacitet på 100 minutter til indtalte beskeder eller ca. 1.000 siders faxmeddelelser. Sørg for, at brugerne er opmærksomme på den tilgængelige plads samt behovet for plads til nye faxmeddelelser og fornuftig arkivering.

 • Faxmeddelelser gemmes i et ubegrænset tidsrum.

 • SuperG3-faxmaskiner (højhastighedsfax eller 33,6 kbps fax) skal konfigureres til at sende og modtage ved 14,4 kbps. I tilfælde, hvor en SuperG3-faxmaskine kommunikerer med en ikke-SuperG3-maskine, kan faxopkald gennemføres korrekt, fordi faxmaskinen med lavere hastighed får SuperG3 til at sænke hastigheden. Hvis maskinhastigheden ikke kan konfigureres, fungerer den muligvis ikke korrekt på Webex Calling.

1

Fra kundevisningen i https://admin.webex.com skal du gå til Brugere og vælge den bruger, som du vil aktivere faxmeddelelser for.

2

Vælg Opkald, og vælg Telefonsvarer.

3

Aktivér Faxmeddelelser for at aktivere funktionen.

4

Vælg det telefonnummer, der er tildelt til faxmeddelelser, i rullemenuen.

5

Indtast et lokalnummer, hvis det er nødvendigt.

6

Klik på Gem.


 

Brugere kan vælge at ændre disse indstillinger i opkaldsbrugerportalen. Alle ændringer, som brugeren foretager af disse indstillinger, vil blive afspejlet i både opkaldsbrugerportalen og Control Hub.