Když se připojíte ke schůzce ze svého zařízení a jsou přítomni tlumočníci, můžete se rozhodnout sledovat schůzku ve svém preferovaném jazyce. Tlumočník je automaticky na 80% zůstatku, takže slyšíte prezentujícího na pozadí. Vyvážení můžete upravit, jak uznáte za vhodné.

Hostitel schůzky zajistí simultánní tlumočení schůzky. Hostitel se musí ke schůzce připojit z aplikace Webex Meetings.

Pokud má tlumočník pro vybraný jazyk zapnuté video, uvidíte ho na obrazovce zařízení.

Požadavky:

Omezení:

  • Simultánní tlumočení je podporováno pouze na schůzkách s nejvýše 200 zařízeními a účastníky, kteří se připojují z aplikace Webex. Tento limit se nevztahuje na účastníky, kteří se připojili z Webex Meetings.

1

Když jste na schůzce s přítomným tlumočníkem, klepněte na ikonu Tlumočení knoflík.

Můžete to také udělat, když jste v předsálí a čekáte na zahájení schůzky.

2

Klepněte na Původní jazyk (podlaha) a v seznamu dostupných jazyků vyberte svůj jazyk.3

Pomocí posuvníku citlivosti můžete vyvážit zvuk mezi původním jazykem a interpretem.Pokud přejdete zpět na původní jazyk nebo na jiný tlumočený jazyk, zůstatek, který jste nastavili, zůstane stejný.