Když se připojíte ke schůzce ze svého zařízení a jsou přítomni tlumočníci, můžete zvolit sledování schůzky ve svém preferovaném jazyce. Tlumočník je automaticky v rovnováze 80%, takže slyšíte přednášejícího na pozadí. Rovnováhu můžete upravit podle svého uvážení.

Hostitel schůzky nastaví simultánní tlumočení schůzky. Hostitel se musí ke schůzce připojit z aplikace Webex Meetings.

Pokud má tlumočník vybraného jazyka zapnuté své video, můžete je vidět na obrazovce zařízení.

Požadavky:

Omezení:

  • Simultánní tlumočení je podporováno pouze na setkáních s maximálně 25 účastníky.

1

Pokud jste na schůzce s tlumočníkem, klepněte na tlačítko Interpretace.

Můžete to také udělat, když jste v hale a čekáte, až začne schůzka.

2

Klepněte na Původní jazyk (podlaha) a v seznamu dostupných jazyků vyberte svůj jazyk.3

Použijte posuvník citlivosti k vyvážení zvuku mezi původním jazykem a tlumočníkem.Pokud přejdete zpět na původní jazyk nebo na jiný interpretovaný jazyk, zůstanou nastavené zůstatky stejné.