Wanneer u deelneemt aan een vergadering vanaf uw apparaat en er vertolkers aanwezig zijn, kunt u kiezen om de vergadering te volgen in uw voorkeurs taal. De interpreter wordt automatisch met een saldo van 80% balans weer gegeven, dus u hoort de presentator op de achtergrond. U kunt het saldo aanpassen zoals u dat ziet.

De Meeting -host stelt gelijktijdige interpretatie in voor de vergadering. De host moet deel nemen aan de vergadering vanuit de Webex Meetings-toepassing.

Als de interpreter voor de geselecteerde taal de bijbehorende video heeft, kunt u deze zien op het scherm van de telefoon.

Capaciteit

Beperkingen:

  • Gelijktijdige interpretatie wordt alleen ondersteund in vergaderingen met maxi maal 200 apparaten en deel nemers die deel nemen aan Webex toepassing. Deze limiet is niet van toepassing op deel nemers die samen voegen vanaf Webex Meetings.

1

Wanneer u een vergadering hebt met een interpreter, tikt u op de uitleg ging knop.

U kunt dit ook doen wanneer u in de lobby wacht tot de vergadering wordt gestart.

2

Tik op oorspronkelijke taal (verdieping) en selecteer uw taal in de lijst met beschik bare talen.3

Gebruik de schuif regelaar gevoeligheid om de audio tussen de oorspronkelijke taal en de interpreter te verdelen.Als u terugkeert naar de oorspronkelijke taal of naar een andere taal die u hebt geïnterpreteerd, blijft het saldo dat u hebt ingesteld hetzelfde.