Kada se pridružite sastanku sa uređaja, a prisutni su i prevodioci, možete odabrati da pratite sastanak na željenom jeziku. Prevodilac je automatski na bilansu od 80%, tako da u pozadini čujete prezentatora. Saldo možete podesiti onako kako vam odgovara.

Domaćin sastanka postavlja istovremenu interpretaciju sastanka. Domaćin mora da se pridruži sastanku iz aplikacije "Webex sastanci".

Ako prevodilac za jezik koji ste izabrali ima svoj video zapis, možete ih videti na ekranu uređaja.

Zahtevi:

Ograničenja:

  • Istovremena interpretacija je podržana samo na sastancima sa do 25 učesnika.

1

Kada ste na sastanku sa prisutnim prevodiocem, dodirnite dugme Tumačenje .

To možete da uradite i kada ste u holu i čekate da sastanak počne.

2

Dodirnite originalni jezik (sprat) i izaberite jezik na listi dostupnih jezika.3

Koristite klizač sa osetljivošću da biste izbalansirali zvuk između originalnog jezika i prevodioca.Ako se vratite na originalni ili na drugi interpretiran jezik, saldo koji ste postavili ostaje isti.