Kada se pridružite sastanku sa svog uređaja i prisutni su prevoditelji, možete odabrati da pratite sastanak na željenom jeziku. Tumač je automatski na saldu od 80%, tako da možete čuti voditelja u pozadini. Ravnotežu možete podesiti kako želite.

Domaćin sastanka postavlja simultano tumačenje sastanka. Domaćin se mora pridružiti sastanku putem aplikacije Webex Meetings.

Ako prevoditelj za jezik koji ste odabrali ima svoj videozapis, možete ga vidjeti na zaslonu uređaja.

Zahtjevi:

Ograničenja:

  • Istodobno tumačenje podupire se samo na sastancima s do 25 sudionika.

1

Kada ste na sastanku s prisutnim prevoditeljem, dodirnite gumb Tumačenje.

To možete učiniti i kada ste u predvorju i čekate da sastanak počne.

2

Dodirnite Izvorni jezik (kat) i odaberite svoj jezik na popisu dostupnih jezika.3

Koristite klizač osjetljivosti za uravnoteženje zvuka između izvornog jezika i tumača.Ako se želite vratiti na izvorni jezik ili neki drugi interpretirani jezik, ravnoteža koju ste postavili ostaje ista.