Когато се присъедините към събрание от вашето устройство и има преводачи, можете да изберете да следвате събранието на предпочитания от вас език. Интерпретаторът автоматично е с баланс от 80%, така че чувате представящия във фонов режим. Можете да регулирате баланса, както намерите за добре.

Домакинът на събранието организира симултанен превод за събранието. Домакинът трябва да се присъедини към събранието от приложението Webex Meetings.

Ако интерпретаторът за избрания от вас език има своето видео, можете да го видите на екрана на устройството си.

Изисквания:

Ограничения:

  • Симултанен превод се поддържа само в срещи с до 200 устройства и участници, които се присъединяват от Webex App. Това ограничение не важи за участници, които се присъединяват от Webex Meetings.

1

Когато сте в събрание с присъстващ преводач, докоснете Устен превод копче.

Можете да направите това и когато сте във фоайето и чакате събранието да започне.

2

Докоснете Оригинален език (етаж) и изберете вашия език в списъка с наличните езици.3

Използвайте плъзгача за чувствителност, за да балансирате аудиото между оригиналния език и преводача.Ако преминете обратно към оригиналния език или към друг интерпретиран език, балансът, който сте задали, остава същият.