Keď sa pripojíte k schôdzi zo svojho zariadenia a sú prítomní tlmočníci, môžete sa rozhodnúť, či chcete schôdzu sledovať vo svojom preferovanom jazyku. Tlmočník je automaticky na zostatku 80 %, takže moderátora počujete v pozadí. Vyváženie môžete upraviť podľa vlastného uváženia.

Hostiteľ schôdze nastaví simultánne tlmočenie schôdze. Hostiteľ sa musí pripojiť k schôdzi z aplikácie Webex Meetings.

Ak má tlmočník pre jazyk, ktorý ste vybrali, zapnuté video, môžete ho vidieť na obrazovke zariadenia.

Požiadavky:

Obmedzenia:

  • Simultánne tlmočenie je podporované iba na schôdzach až s 200 zariadeniami a účastníkmi, ktorí sa pripoja z aplikácie Webex. Tento limit sa nevzťahuje na účastníkov, ktorí sa pripoja z Webex Meetings.

1

Keď ste na stretnutí s prítomným tlmočníkom, klepnite na ikonu Tlmočenie tlačidlo.

Môžete to urobiť aj vtedy, keď ste v čakárni a čakáte na začiatok schôdze.

2

Ťuknite na položku Pôvodný jazyk (na minimálnej úrovni) a vyberte jazyk zo zoznamu dostupných jazykov.3

Pomocou jazdca citlivosti môžete vyvážiť zvuk medzi pôvodným jazykom a tlmočníkom.Ak prejdete späť na pôvodný jazyk alebo iný tlmočený jazyk, nastavený zostatok zostane rovnaký.