Når du blir med i et møte fra enheten og det er tolker som hindrer det, kan du velge å følge møtet i ditt foretrukne språk. Tolken er automatisk i en balanse på 80 % balanse, slik at du hører Presentatøren i bakgrunnen. Du kan justere balansen slik du ser Tilpass.

Møte verten setter opp samtidig tolking av møtet. Verten må bli med på møtet fra Webex Meetings-appen.

Hvis tolken for språket du har valgt, har sin video på, kan du se dem på skjermen for enheten din.

Krav

Begrensning

  • Samtidig tolkning støttes bare i møter med opptil 200 enheter og deltakere som deltar i Webex appen. Denne grensen gjelder ikke for deltakere som deltar i Webex Meetings.

1

Når du er i et møte med en tolker, trykker du på tolkningen tavleknapp.

Du kan også gjøre dette når du er i en informasjons venter på at møtet skal starte.

2

Trykk på opprinnelig språk (gulv) og velg ditt språk i listen over tilgjengelige språk.3

Bruk skyve kontrollen følsomhet for å balansere lyden mellom det opprinnelige språket og tolken.Hvis du bytter tilbake til det opprinnelige språket eller til et annet tolket språk, forblir balansen du har angitt, den samme.