Ko se sestanku pridružite iz naprave in so prisotni tolmači, lahko sestanek spremljate v želenem jeziku. Tolmač ima samodejno 80-odstotno ravnotežje, tako da voditelja slišite v ozadju. Stanje lahko prilagodite, kot se vam zdi primerno.

Gostitelj sestanka pripravi simultano tolmačenje za sestanek. Gostitelj se mora srečanju pridružiti v programu Webex Meetings.

Če je videoposnetek izbranega tolmača za izbrani jezik vključen, si ga lahko ogledate na zaslonu naprave.

Zahteve:

Omejitve:

  • Simultano tolmačenje je podprto samo na srečanjih z največ 200 napravami in udeleženci, ki se pridružijo Webex aplikaciji. Ta omejitev ne velja za udeležence, ki se pridružijo iz Webex Meetings.

1

Ko ste na sestanku s prisotnim tolmačem, se dotaknite ikone za tolmačenje Gumb.

To lahko storite tudi, ko v čakalnici čakate na začetek srečanja.

2

Tapnite Izvirni jezik (nadstropje) in na seznamu razpoložljivih jezikov izberite svoj jezik.3

Z drsnikom občutljivosti uravnotežite zvok med izvirnim jezikom in tolmačem.Če preklopite nazaj na izvirni jezik ali drug jezik tolmačenja, ravnovesje, ki ste ga nastavili, ostane enako.