Úprava nastavení oznámení fronty hovorů

Oznámení ve frontě hovorů jsou zprávy a hudba, které volající slyší při čekání ve frontě. Můžete spravovat nastavení oznámení pro existující frontu hovorů.

1

Ze zobrazení zákazníka v https://admin.webex.com přejděte na Služby a klikněte na Volání > Funkce.

2

Klikněte na možnost Fronta hovorů a ze seznamu vyberte frontu hovorů, kterou chcete upravit.

3

Na bočním panelu vedle položky Oznámení klikněte na možnost Spravovat.

4

Upravte kteroukoli z následujících služeb nastavení oznámení:

Přehrajte zprávu, když se volající dostanou do fronty.

1

Povolte uvítací zprávu.


 
Uvítací zpráva se přehraje každému volajícímu, když není k dispozici agent pro vyřízení hovoru.
2

Zaškrtněte políčko Uvítací zpráva je povinná.


 
Kliknutí na možnost Uvítací zpráva je povinná způsobí, že se zpráva přehraje volajícímu před předložením hovoru agentovi, a to i v případě, že je agent k dispozici.
3

Vyberte typ zprávy s jednou z následujících možností:

 • Přehrát výchozí oznámení.

 • Přehrát vlastní oznámení – můžete nahrát vlastní zprávu nebo vstupní oznámení.

4

Klikněte na možnost Uložit.

Upozorněte volajícího na odhadovanou dobu čekání nebo pozici ve frontě.

1

Povolte možnost Zpráva o odhadované době čekání pro hovory ve frontě.


 
Když je tato možnost povolená, zpráva o čekání se přehraje po uvítací zprávě a před uklidňující zprávou.
2

Nastavte výchozí dobu zpracování v minutách.

3

Zvolte, jak chcete oznámit pozici ve frontě nebo dobu čekání.

 • Oznámit pozici ve frontě – přehraje zprávu pro volající o pozici ve frontě.

  1. Zadejte počet volajících, aby aktuální volající znal svou pozici ve frontě. Pokud ji například nastavíte na 25 volajících, tuto zprávu uslyší volající 1–25.

 • Oznámit dobu čekání – přehraje zprávu, která zákazníkovi sdělí odhadovanou dobu čekání.

  1. Zadejte čas (v minutách) pro přehrání zprávy pro volající, jejichž čekací doba je kratší než zadaná.

4

Výběrem možnosti Přehrát zprávu o velkém počtu hovorů přehrajete oznámení, pokud je počet volajících vyšší než definovaná maximální pozice ve frontě.

5

Klikněte na možnost Uložit.

Přehrajte zprávu po uvítací zprávě a před hudbou při podržení. Obvykle se jedná o vlastní oznámení, které přehrává informace, jako jsou aktuální promo akce nebo informace o produktech a službách.

1

Povolte uklidňující zprávu.

2

Nastavte čas v sekundách, po kterém volající uslyší uklidňující zprávu.

3

Vyberte si jeden z následujících typů zpráv:

 • Přehrát výchozí oznámení.

 • Přehrát vlastní oznámení – můžete nahrát vlastní zprávu nebo oznámení.


 
Můžete nastavit až 4 zprávy oznámení.
4

Klikněte na možnost Uložit.

Přehrajte kratší uklidňující zprávu místo obvyklé uklidňující zprávy nebo hudby při podržení pro všechny hovory, které by měly být rychle vyřízeny. Tato funkce zabraňuje volajícímu, aby slyšel krátkou část standardní uklidňující zprávy, která náhle skončí, když je přepojen na agenta.

1

Povolte funkci Přemostění uklidňující zprávy.

2

Nastavte čas v sekundách, po kterém volající uslyší přemostění uklidňující zprávy.


 

Ve výchozím nastavení je doba, po které volající uslyší přemostění uklidňující zprávy, 30 sekund a pohybuje se mezi 1 až 120 sekundami.

Přemostění uklidňující zprávy bude oznámeno, když fronta přijme nový příchozí hovor a nejdelší čekací doba na hovor ve frontě je menší nebo rovna této prahové hodnotě.

3

Vyberte si jeden z následujících typů zpráv:

 • Přehrát výchozí oznámení.

 • Přehrát vlastní oznámení – můžete vybrat oznámení nebo nahrát vlastní zprávu.


   
  Můžete nastavit až 4 zprávy oznámení.
4

Klikněte na možnost Uložit.

Přehrávejte hudbu po uklidňující zprávě ve smyčce.

1

Povolte hudbu při podržení.


 
Po nastavení můžete pomocí nabídky nastavení přidat až 4 typy hudby.
2

Vyberte alternativní zdroj hudby pro interní hovory.

3

Vyberte si jeden z následujících typů zpráv:

 • Přehrát výchozí hudbu.

 • Přehrát vlastní hudbu – můžete nahrát vlastní hudbu.

4

Klikněte na možnost Uložit.

Přehrajte zprávu agentovi bezprostředně před spojením příchozího hovoru. Zpráva obvykle oznamuje identitu fronty hovorů, ze které volání přichází.

1

Povolte našeptávací zprávu o volání.


 
Zpráva se přehraje pouze agentům a je užitečná, pokud patří do dvou nebo více front.
2

Vyberte typ zprávy s jednou z následujících možností:

 • Přehrát výchozí oznámení.

 • Přehrát vlastní oznámení – můžete nahrát vlastní zprávu nebo vstupní oznámení.


   
  Můžete nastavit až 4 zprávy oznámení.
3

Klikněte na možnost Uložit.

Upravit nastavení souborů oznámení fronta hovorů

Oznámení ve frontě hovorů jsou zprávy a hudba, které volající slyší při čekání ve frontě. Můžete spravovat soubory oznámení pro existující frontu hovorů.

1

Ze zobrazení zákazníka v https://admin.webex.com přejděte na Služby a klikněte na Volání > Funkce.

2

Klikněte na možnost Fronta hovorů a ze seznamu vyberte frontu hovorů, kterou chcete upravit.

3

Na bočním panelu vedle položky Soubory oznámení klikněte na možnost Spravovat.

4

Nahrajte soubor oznámení nebo nahrajte vlastní oznámení.

 • Kliknutím na možnost Připojit soubor nahrajte zvukový soubor z místního počítače.
 • Kliknutím na tlačítko Záznam nahrajete vlastní oznámení.
  1. Kliknutím na tlačítko Záznam začnete nahrávat oznámení.
  2. Kliknutím na tlačítko Zastavit nahrávání zastavíte.
  3. Kliknutím na tlačítko Přehrát přehrajete nahranou zprávu, abyste ji mohli zkontrolovat.
  4. Kliknutím na tlačítko Uložit uložíte nahraný soubor oznámení.
Zobrazí se seznam všech nahraných nebo zaznamenaných souborů. Můžete odstranit libovolný soubor, který nechcete používat.