Uređivanje postavki obavijesti reda čekanja poziva

Obavijesti reda čekanja poziva poruke su i glazba koje pozivatelji čuju dok čekaju u redu čekanja. Možete upravljati postavkama obavijesti za postojeći red čekanja poziva.

1

U prikazu korisnika u https://admin.webex.com idite na Usluge, a zatim kliknite na Pozivanje > Značajke.

2

Kliknite na Red čekanja poziva, a zatim s popisa odaberite red čekanja poziva koji želite urediti.

3

Na bočnoj ploči pokraj Obavijesti kliknite na Upravljanje.

4

Uredite bilo koju od sljedećih usluga za postavljanje obavijesti:

Reproducirajte poruku kada pozivatelji prvi put dođu u red čekanja.

1

Omogućavanje poruke dobrodošlice.


 
Poruka dobrodošlice reproducira se svakom pozivatelju, osim ako je agent dostupan za rješavanje poziva.
2

Označite okvir Poruka dobrodošlice je obavezna.


 
Označavanje okvira Poruka dobrodošlice je obavezna uzrokuje reprodukciju poruke pozivatelju prije nego što bude dodijeljen agentu, čak i ako je agent dostupan.
3

Odaberite Vrstu poruke birajući jedno od sljedećeg:

 • Reproduciranje zadane obavijesti.

 • Reproduciranje prilagođene obavijesti – Možete prenijeti prilagođenu poruku ili poruku najave ulaska.

4

Kliknite Spremi.

Obavijestite pozivatelja ili o procijenjenom vremenu čekanja ili o položaju u redu čekanja.

1

Omogućavanje Poruke procijenjenog čekanja za pozive u redu čekanja.


 
Ako je ova opcija omogućena, poruka na čekanju reproducira se nakon poruke dobrodošlice i prije informativnih poruka.
2

Postavite Zadano vrijeme rukovanja u minutama.

3

Odaberite način na koji želite obavijestiti o položaju u redu čekanja ili o vremenu čekanja.

 • Obavijest o položaju u redu čekanja – Reproducira poruku za pozivatelje na položaju u reda čekanja.

  1. Unesite broj pozivatelja koji će čuti svoj položaj u redu čekanja. Na primjer, ako ga postavite na 25 pozivatelja, pozivatelji 1 – 25 čuti će ovu poruku.

 • Obavijest o vremenu čekanja – Reproducira poruku koja obavještava korisnika o procijenjenom vremenu čekanja.

  1. Unesite vrijeme u minutama kako biste reproducirali poruku za pozivatelje čije je vrijeme čekanja kraće od navedenog.

4

Odaberite Reproduciraj poruku o velikoj količini poziva kako biste reproducirali poruku kada je ukupna količina veća od maksimalnog definiranog položaja u redu čekanja.

5

Kliknite Spremi.

Reproducirajte poruku nakon poruke dobrodošlice i prije glazbe na čekanju. To je obično prilagođena obavijest koja reproducira podatke, kao što su trenutne promocije ili podaci o proizvodima i uslugama.

1

Omogućavanje informativnih poruka.

2

Postavite vrijeme u sekundama kako bi pozivatelj čuo informativne poruke.

3

Odaberite jednu od sljedećih vrsta poruka:

 • Reproduciranje zadane obavijesti.

 • Reproduciranje prilagođene obavijesti – Možete prenijeti prilagođenu poruku ili poruku obavijesti.


 
Možete postaviti do četiri poruke obavijesti.
4

Kliknite Spremi.

Reproducirajte kraću informativnu poruku umjesto uobičajene informativne poruke ili glazbe na čekanju na sve pozive na koje treba brzo odgovoriti. Ova značajka sprječava da pozivatelj čuje kratki dio standardne informativne poruke koja naglo završava kada je povezan s agentom.

1

Omogućavanje zaobilaženja informativnih poruka.

2

Postavite vrijeme u sekundama kako bi pozivatelj čuo poruku o zaobilaženju informativnih poruka.


 

Prema zadanim postavkama, vrijeme da pozivatelj čuje poruku o zaobilaženju informativnih poruka je 30 sekundi te se kreće između 1 i 120 sekundi.

Poruka o zaobilaženju informativnih poruka objavljuje se kada red čekanja primi novi dolazni poziv, a najduže vrijeme čekanja na poziv u redu čekanja manje je ili jednako ovom pragu.

3

Odaberite jednu od sljedećih vrsta poruka:

 • Reproduciranje zadane obavijesti.

 • Reproduciranje prilagođene obavijesti – Možete odabrati poruku obavijesti ili prenijeti prilagođenu poruku.


   
  Možete postaviti do četiri poruke obavijesti.
4

Kliknite Spremi.

Reproduciranje glazbe nakon informativne poruke u ponavljajućoj petlji.

1

Omogućavanje glazbe na čekanju.


 
U postavke možete dodati do 4 vrste glazbe nakon postavljanja.
2

Odaberite alternativni izvor glazbe za interne pozive.

3

Odaberite jednu od sljedećih vrsta poruka:

 • Reproduciranje zadane glazbe.

 • Reproduciranje prilagođene glazbe: možete prenijeti prilagođenu glazbu kako bi ju pozivatelj čuo.

4

Kliknite Spremi.

Reproducirajte poruku agentu neposredno prije povezivanja dolaznog poziva. Poruka obično objavljuje identitet reda čekanja poziva iz kojeg poziv dolazi.

1

Omogućite poruku za agenta.


 
Poruka se reproducira samo agentima i korisna je ako pripadaju dvama ili više redovima čekanja.
2

Odaberite Vrstu poruke birajući jedno od sljedećeg:

 • Reproduciranje zadane obavijesti.

 • Reproduciranje prilagođene obavijesti – Možete prenijeti prilagođenu poruku ili poruku najave ulaska.


   
  Možete postaviti do četiri poruke obavijesti.
3

Kliknite Spremi.

Uredite postavke datoteka s najavama reda poziva

Obavijesti reda čekanja poziva poruke su i glazba koje pozivatelji čuju dok čekaju u redu čekanja. Možete upravljati svojim datotekama obavijesti za postojeći red čekanja poziva.

1

U prikazu korisnika u https://admin.webex.com idite na Usluge, a zatim kliknite na Pozivanje > Značajke.

2

Kliknite na Red čekanja poziva, a zatim s popisa odaberite red čekanja poziva koji želite urediti.

3

Na bočnoj ploči pokraj Datoteka obavijestikliknite na Upravljanje.

4

Prenesite datoteku obavijesti ili snimite vlastitu obavijest.

 • Kliknite na Priloži datoteku kako biste prenijeli zvučnu datoteku sa svojeg lokalnog računala.
 • Kliknite na Snimi kako biste snimili vlastite obavijesti.
  1. Kliknite na gumb Snimi kako biste počeli snimati svoju obavijest.
  2. Kliknite na gumb Zaustavi kako biste prekinuli snimanje.
  3. Kliknite na gumb Reproduciraj kako biste reproducirali i potvrdili snimljenu poruku.
  4. Kliknite na gumb Spremi kako biste spremili datoteku snimljene obavijesti.
Prikazuje se popis svih prenesenih ili snimljenih datoteka. Možete izbrisati bilo koje datoteku koju ne želite koristiti.