Rediger indstillinger for opkaldskømeddelelse

Opkaldskømeddelelser er meddelelser og musik, som opkaldere hører, mens de venter i kø. Du kan administrere dine meddelelsesindstillinger for en nuværende opkaldskø.

1

Fra kundevisningen i https://admin.webex.com skal du gå til Tjenester og klikke på Opkald > Funktioner.

2

Klik på Opkaldskø, og vælg den opkaldskø, du vil redigere, på listen.

3

På sidepanelet ved siden af Meddelelser skal du klikke på Administrer.

4

Rediger en af følgende meddelelsesindstillingstjenester:

Afspil en meddelelse, når opkaldere først når køen.

1

Aktivér velkomstmeddelelse.


 
Velkomstmeddelelsen afspilles for hver opkalder, medmindre en agent er ledig og kan besvare opkaldet.
2

Vælg afkrydsningsfeltet Velkomstmeddelelse er obligatorisk.


 
Hvis du klikker på Velkomstmeddelelse er obligatorisk, hører en opkalder denne meddelelse, før vedkommende præsenteres for en agent – også selvom en agent er ledig.
3

Vælg en Meddelelsestype med en af følgende:

 • Afspil standardmeddelelse.

 • Afspil brugertilpasset meddelelse - du kan overføre en brugertilpasset meddelelse eller en ankomstmeddelelse.

4

Klik på Gem.

Underret opkalderen om enten vedkommendes anslåede ventetid eller plads i køen.

1

Aktivér Meddelelse om estimeret ventetid for opkald i kø.


 
Hvis denne mulighed er aktiveret, afspilles ventemeddelelsen efter velkomstmeddelelsen og før kømeddelelsen.
2

Vælg en standardhåndteringstid i minutter.

3

Vælg, hvordan du vil oplyse om plads i køen eller ventetid.

 • Oplys plads i kø – afspiller en meddelelse om opkalderens plads i køen.

  1. Indtast antallet af opkaldere, hvor opkalderne hører deres nummer i køen. Hvis du for eksempel vælger 25 opkaldere, hører opkaldere nummer 1-25 denne meddelelse.

 • Oplys om ventetid – afspiller en meddelelse, der underretter kunden om den anslåede ventetid.

  1. Indtast i minutter, hvor lang tid en meddelelse afspilles for opkaldere, hvis ventetid er mindre end angivet.

4

Vælg Afspil meddelelse om travlhed for at afspille en meddelelse, når alle antal er højere end den maksimale køposition, der er defineret.

5

Klik på Gem.

Afspil en meddelelse efter velkomstmeddelelsen og før ventemusikken. Dette er typisk en brugertilpasset meddelelse, der afspiller oplysninger såsom aktuelle tilbud eller oplysninger om produkter og tjenester.

1

Aktivér kømeddelelse.

2

Vælg, hvor lang tid der går i sekunder, før en opkalder hører kømeddelelsen.

3

Vælg én af følgende meddelelsestyper:

 • Afspil standardmeddelelse.

 • Afspil brugertilpasset meddelelse – du kan overføre en brugertilpasset meddelelse eller en oplysningsmeddelelse.


 
Du kan opsætte op til fire oplysningsmeddelelser.
4

Klik på Gem.

Afspil en kortere kømeddelelse i stedet for den sædvanlige kømeddelelse eller ventemusikken for alle de opkald, som bør besvares hurtigt. Denne funktion forhindrer en opkalder i at høre en kort del af standardmeddelelsen, som afsluttes, så snart vedkommende stilles om til en agent.

1

Aktivér tilsidesættelse af kømeddelelse.

2

Vælg, hvor lang tid der går i sekunder, før en opkalder hører tilsidesættelsen af kømeddelelsen.


 

Som standard går der 30 sekunder, før en opkalder hører tilsidesættelsen af kømeddelelsen, og det kan være mellem 1 og 120 sekunder.

Der oplyses om en tilsidesættelse af kømeddelelse, når et nyt indgående opkald modtages af køen, og den længste ventetid for et opkald i køen er mindre end eller lig med denne grænse.

3

Vælg én af følgende meddelelsestyper:

 • Afspil standardmeddelelse.

 • Afspil brugertilpasset meddelelse – du kan vælge en oplysningsmeddelelse eller overføre en tilpasset meddelelse.


   
  Du kan opsætte op til fire oplysningsmeddelelser.
4

Klik på Gem.

Afspil musik efter kømeddelelsen i en sløjfe.

1

Aktivér ventemusik.


 
Du kan tilføje op til 4 musiktyper i indstillingerne efter opsætningen.
2

Vælg en alternativ musikkilde til interne opkald.

3

Vælg én af følgende meddelelsestyper:

 • Afspil standardmusik.

 • Afspil brugerdefineret musik: du kan overføre brugertilpasset musik, som opkalderen kan høre.

4

Klik på Gem.

Afspil en meddelelse til agenten øjeblikkeligt, før det indgående opkald viderestilles. Meddelelsen oplyser typisk identiteten til den opkaldskø, som opkaldet kommer fra.

1

Aktivér opkaldshvisken.


 
Meddelelsen afspilles kun for agenterne og er nyttig, hvis de tilhører to eller flere køer.
2

Vælg en Meddelelsestype med en af følgende:

 • Afspil standardmeddelelse.

 • Afspil brugertilpasset meddelelse - du kan overføre en brugertilpasset meddelelse eller en ankomstmeddelelse.


   
  Du kan opsætte op til fire oplysningsmeddelelser.
3

Klik på Gem.

Rediger indstillinger for meddelelsesfiler for opkaldskø

Opkaldskømeddelelser er meddelelser og musik, som opkaldere hører, mens de venter i kø. Du kan administrere dine meddelelsesfiler for en nuværende opkaldskø.

1

Fra kundevisningen i https://admin.webex.com skal du gå til Tjenester og klikke på Opkald > Funktioner.

2

Klik på Opkaldskø, og vælg den opkaldskø, du vil redigere, på listen.

3

På sidepanelet ved siden af Meddelelsesfiler skal du klikke på Administrer.

4

Overfør en meddelelsesfil, eller optag din egen meddelelse.

 • Klik på Vedhæft en fil for at overføre en lydfil fra din lokale computer.
 • Klik på Optag for at optage dine egne meddelelser.
  1. Klik på knappen Optag for at begynde at optage din meddelelse.
  2. Klik på knappen Stop for at standse optagelsen.
  3. Klik på knappen Afspil for at afspille og bekræfte den optagede meddelelse.
  4. Klik på knappen Gem for at gemme den optagede meddelelsesfil.
Der vises en liste med alle overførte eller optagede filer. Du kan vælge at slette alle de filer, du ikke vil bruge.