Klikněte na svůj profilovýobrázek, přejděte na Nápověda > kontrola stavu a v dolní části okna klikněte na Diagnostika.


 

Dostaňte se tam o něco rychleji pomocí klávesové zkratky: Ctrl + Shift + Alt + D

Pokud vaše aplikace zjistí nějaké problémy s připojením, uvidíte problém zvýrazněný červeně. Kliknutím na Informace u problému zobrazíte další informace.

V řádku nabídek přejděte na Nápověda > kontrolu stavu a klikněte na Diagnostika v dolní části okna.


 

Dostaňte se tam o něco rychleji pomocí klávesové zkratky: Ctrl + Shift + Option + D

Pokud vaše aplikace zjistí nějaké problémy s připojením, uvidíte problém zvýrazněný červeně. Kliknutím na Informace u problému zobrazíte další informace.

  • Obecné – Zobrazuje obecné informace o účtu a aktuální využití.

  • Konfigurace – Zobrazí aktuální nastavení konfigurace pro schůzky v prostoru, volání apřipojenázařízení.

  • Statistiky – Poskytuje aktuální diagnostické informace pro nedávnouaktivitu zvuku, videa a sdílení obsahu.

  • Exportovat všechna data – vytvoří soubor . ZIP s informacemi užitečnými pro řešení potíží, včetně volání dat prostředí, trasovacích souborů aplikace Webex, souborů výpisu paměti aplikace Webex a diagnostických dat. Soubor je uložen místně.


    Sestava obsahuje důvěrné informace o vaší síti.