Kliknite na sliku profila, a zatim idite u > "Zdravstveni pregled" i kliknite na "Dijagnostika" na dnu prozora.


 

Brže se krećete uz prečica na tastaturi: Ctrl + Shift + Alt + D

Ako aplikacija otkrije bilo kakve probleme sa vezom, videćete problem istaknut crvenom boje. Kliknite na dugme "Informacije" po problemu za više informacija.

Na traci menija idite do opcije "> usluge Health Checker" i kliknite na opciju "Dijagnostika" na dnu prozora.


 

Brže se krećete uz prečica na tastaturi: Ctrl + Shift + Opcija + D

Ako aplikacija otkrije bilo kakve probleme sa vezom, videćete problem istaknut crvenom boje. Kliknite na dugme "Informacije" po problemu za više informacija.

  • Opšte – prikazuje opštu informacije o nalogu i trenutnu upotrebu.

  • Konfiguracija – prikazuje trenutne postavke konfigurisanja za sastanke u prostoru, pozivima i vašim povezanim uređajima.

  • Statistika – Pruža ažurirane dijagnostične informacije za nedavnu aktivnost audio, video zapisa i deljenja sadržaja.

  • Izvoz svih podataka – kreira datoteku .ZIP datoteku sa informacijama korisnim za rešavanje problema, uključujući podatke o okruženju poziva, datoteke praćenja aplikacije Webex, datoteke ispisa memorije aplikacije Webex i podatke o dijagnostici. Datoteka se čuva lokalno.


     
    Izveštaj sadrži poverljive informacije o vašoj mreži.