Klikk på profilbildet ditt, og gå deretter til Hjelp > Helsesjekker , og klikk Diagnostikk nederst i vinduet.


 

Kom deg dit litt raskere med hurtigtasten: Ctrl + Skift + Alt + D

Hvis appen din oppdager tilkoblingsproblemer, vil du se problemet uthevet i rødt. Klikk på Info ved problemet hvis du vil ha mer informasjon.

I din Meny bar, gå til Hjelp > Helsesjekker og klikk på Diagnostikk nederst i vinduet.


 

Kom deg dit litt raskere med hurtigtasten: Ctrl + Skift + Option + D

Hvis appen din oppdager tilkoblingsproblemer, vil du se problemet uthevet i rødt. Klikk på Info ved problemet hvis du vil ha mer informasjon.

  • Generelt – Viser generelle kontoopplysninger og gjeldende bruk.

  • Konfigurasjon – Viser gjeldende konfigurasjonsinnstillinger for Møter i et område, Anrop og tilkoblede Enheter.

  • Statistikk – Gir oppdatert informasjon om diagnostikk for nylig aktivitet i Lyd, Video og Deling av innhold.

  • Eksporter alle data – Oppretter en ZIP-fil med informasjon som er nyttig for feilsøking, inkludert anropsmiljødata, sporingsfiler for Webex-appen, minnedumpfiler for Webex-appen og diagnostikkdata. Filen lagres lokalt.


     
    Rapporten inneholder konfidensiell informasjon om nettverket.